Konzumácia omega-3 predlžuje život

Zdroj: Gábor Szendi: Farzeneh-Far R, Lin j, Epel ES,et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric ageing in patients with CHD. JAMA 2010;303;250-257.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Omega-3 je dôležitou súčasťou paleo stravovania. Nedávne štúdia dokázala, že chráni nie len proti kardiovaskulárnym alebo nervovo/mentálnym poruchám, ale cez ochranu telomér, jej vplyv je oveľa všeobecnejší.

V okruhu kardiovaskulárnych chorôb, zistili obrátenú súvislosť medzi hladinou omegy-3 a rýchlosťou skracovania telomér.
Dĺžka teloméry je indikátorom biologického veku, so zvyšujúcim vekom, sa teloméra skracuje. Medzi kardiovaskulárnymi chorými, dĺžka teloméry sama o sebe určuje morbiditu a mortalitu.
Súčasťou štúdia „Heart and Soul Study“, bolo 608 pacientov so stabilizovaným stavom srdcovo-cievnych chorôb. Merali dĺžku teloméry na začiatku a o päť rokov neskôr na konci štúdia. Taktiež merali dva druhy omega-3, v morských živočíchoch sa nachádzajúce mastné kyseliny DHA a EPA, v pomere k celkovému množstvu mastných kyselín v tom istom období. Je dôležité si uvedomiť, že mastnú kyseliny omega-3 organizmus nevie vyrobiť, tie sa do organizmu vedia dostať vyložene len za pomoci skonzumovaných potravín. Typicky, táto mastná kyselina vplyvom západného spôsobom stravovania je pod optimálnou hladinou v organizme.

Zistili, že tí, ktorí mali v sére najnižší pomer hladiny omega-3 mastných kyselín, ich dĺžka telomér sa skrátil v najväčšej (najrýchlejšie) miere za 5 rokov, kým u tých, ktorí konzumovali najviac mastných kyselín omega-3, ich teloméry sa skracoval najpomalšie. Samozrejme, pretože to bol pozorovací test, príčinnú súvislosť nemožno jednoznačne povedať, ale podľa autorov, medzi hladinou omega-3 v krvi a rýchlosťou krátenia telomér vidieť, že mastné kyseliny omega-3 vyvíjajú už známi pozitívny vplyv v oblasti kardiovaskulárnych chorôb, cez teloméry. To je prvé štúdia, ktorá ukázala priamy vplyv diétneho faktora – živiny, na teloméry.

Komentár:

Gábor Szendi: Ako som uviedol v prvej kapitole mojej knihy o paleo diéte, teloméra, je „čiapočka“ na konci DNA buniek , ktorá umožňuje presný prenos DNA pri delení buniek. Teloméry sú biologické hodinky ľudského života, lebo pri každom delení buniek sa ich dĺžka skracuje, a čím viac telomér sa skráti počas života, bude tým viac buniek s poškodeným DNA, a tým je viac pravdepodobný vznik rizík rôznych biologických funkčných porúch a rakoviny. Paleo diéta ponúka dlhý zdravý život, lebo nízka hladina inzulínu, nízky kalorický príjem a konzumácia omega-3, chráni teloméry. Pre viac informácií viď. moju knihu s názvom Paleo diéta.
Autori štúdia sa nezmieňujú o množstve, ale na základe rôznych štúdií možno povedať, že dennou konzumáciou 2 gramov EPA mastnej kyseliny omega-3, sa dá dosiahnuť značný ochranný vplyv.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 − jeden =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť