Konzumácia mlieka, a riziko zlomenín a mortality u žien a mužov.

 

Preklad, konspekt: Ing.Imrich Galgóczi
(Článok je spracovaný na základe prác Gábora Szendiho)
Zdroj:Michaëlsson K, Wolk A, Langenskiöld S, Basu S, Warensjö Lemming E, Melhus H, Byberg L. Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies. BMJ. 2014 Oct 28;349:g6015.

Nedávno som uviedol obšírnejší článok na túto tému, ale z dôvodu úplnosti, považujem ju doplniť ďalšími informáciami, aby sa každý vedel rozhodnúť o správnosti výberu potravy, podľa vlastného uváženia, čo najlepšie.

Je dobre známe, že Paleo nepodporuje konzumáciu mlieka, ale trend ktorý som vytvoril, ako kompromis, konzumáciu tvrdých syrov prijíma. Kritici palea, nechápuc doteraz vznesené námietky , neustále sa točia okolo laktózy, a tvrdia, že väčšina ľudí laktózu vie stráviť. Z doleuvedeného štúdia vysvitne, že s laktózou je v skutočnosti problém vtedy, keď ju niekto vie stráviť.

Autori úvodom píšu, že mlieko odporúčajú na prevenciu zlomenín, lebo obsahuje množstvo živín ( vápnik, vitamín-D, fosfor). Ľudský enzým laktáza, v mlieku sa nachádzajúcu laktózu štiepi na D- glukózu a D-galaktózu. Tak predpokladajú, že náklady na zdravotnú starostlivosť ohľadom zlomenín, veľká konzumácia mlieka môže znížiť
aj o 20%.

Veľká konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov môže však mať aj nežiaduce dôsledky, pretože mlieko je hlavným zdrojom D-galaktózy. Pokusy na viacerých druhoch zvierat dokázali, že D -galaktóza je škodlivá na zdravie. Pri pokusoch na zvieratách, D-galaktózu, podávanú injekčne alebo zamiešanú v zmesi, používajú na urýchlenie starnutia. Dokonca aj malé množstvá D-galaktózy vyvoláva také zmeny, ktoré sú podobné pre starnutie, ako napr. skracuje dĺžku života, zvyšuje oxidatívne poškodenia, spôsobuje chronický zápal organizmu, a vedie k neurodegenerácii a zníženej imunite, problémovej génovej expresii (prepis dát DNS-vl. poznámka). U myší, dávka 100 mg/kg urýchľuje starnutie. U človeka táto dávka zodpovedá dávke 6-10 mg D-galaktózy. Táto zase zodpovedá 2 dcl poháru mlieka ( jeden pohár mlieka obsahuje 5 gramov galakózy-D). Zvýšený oxidačný stres a zápal, nezohráva úlohu len pri srdcovo-cievnych ochoreniach a rakovine, ale aj pri strate kostnej hmoty. Tieto údaje sú v rozpore s tvrdeniami, ktoré tvrdia, že mlieko je zdravé, a chráni kosti.

Preto, že výsledky štúdií mlieka sú protirečivé, dôležité je toto protirečenie vyjasniť. Doterajšie štúdia zatiaľ jasne neohraničili mlieko od syrov a fermentovaných výrobkov. K posledne menovaným, pripisujú rad výhod, a syry obsahujú tiež málo laktózy. Doterajšie štúdiá v súvislosti s mliekom, naznačujú zvýšené riziko srdcovocievnej choroby a cukru (viď. výskumy 18, 22-24 v pôvodnom štúdiu).
Autori nechali vyplniť dotazník pre 39 000 švédskych žien (vekové ohraničenie začiatkom sledovaného obdobia bolo 39-74 rokov) a pre 49 000 mužov (vek začiatkom sled. obdobia bol medezi 45-79 rokov) ohľadom ich stravovania. Zdravotné údaje získali zo štátnej registračnej databázy. Spoľahlivého ukazovateľa oxidatívneho stresu (8-iso-PGF2-alfa ( ProstaglandínF2- alpha)) merali na menšej vzorke. Zápal merali úrovňou IL-6 (ide o zápalový faktor, o ktorom som sa už viac krát zmienil vo svojich článkoch – vlastná poznámka).

Podľa výsledkov štúdia, u žien, vypitie každého ďalšieho pohára mlieka, zvýšilo riziko celkovej mortality a srdcových chorôb o15%, kým rakovinu každý pohár mlieka o 7%. Konzumácia aspoň troch alebo viac pohárov mlieka, oproti 1 alebo 0 pohárom, zvýšila riziko mortality z akéhokoľvek dôvodu, o dvojnásobok. U veľkých konzumentov mlieka, údaje, týkajúce rizika kardiovaskulárnych ochorení, boli podobné, ale riziko rakoviny bola o 44% vyššia. U žien, s veľkým konzumom mlieka, akákoľvek zlomenina bola o 16% častejšia, kým riziko zlomenín bedrovej kosti za zvýšila o 60%. U mužov, v okruhu s veľkou konzumáciou mlieka, zvýšenie rizika nebolo relevantné, a riziko úmrtnosti z akéhokoľvek dôvodu v skupine s veľkou konzumáciou narástol o 10%, a v prípade zlomenín nebol nárast rizika, ale oproti tým, ktorí nepili mlieko, zníženie rizika sa neprejavil.

Zvlášť vyšetrovali fermentované výrobky a syry. Tu, v malej miere bol pokles rizika úmrtnosti a 10-15% poklesol výskyt zlomenín.

Konzumácia mlieka zvýšila oxidatívny stres a aj zápal, fermentované výrobky obidva ukazovatele znížili, syr neovplyvnil tieto ukazovatele.

Autori samozrejme odporúčajú ďalšie výskumy, ale v závere píšu, že zvýšená konzumácia mlieka ani u žien ani u mužov, neznížila riziko zlomenín, namiesto toho spôsobila vyššie riziko úmrtnosti. Tento výsledok môže byť v spojení s obsahom laktózy a galaktózy mlieka, ale dôvodové spojenie by bolo dobré ďalej vyšetriť. Podľa autorov štúdia, ich výsledky spochybňujú tie odporúčania, ktoré tvrdia, že na prevenciu zlomenín treba konzumovať veľa mlieka. Ďalej, podľa zdvorilého odporúčania autorov, predtým, ako by sme vytvorili nové výživové odporúčania, je treba tento problém ďalej vyšetriť.
Dodajme k tomu, nech každý rozhodne sám, či bude čakať na ďalšie potvrdenie, alebo radšej vypustí z jedálnička pitie mlieka a vyčká, či ďalšie štúdiá vyvrátia tu spomenuté výsledky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


dve + 8 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť