Paleolitné stravovanie

Inzulín zdvojnásobuje úmrtnosť diabetes mellitus 2. typu: Štúdia

 

Zdroj:Gábor Szendi: Heidi Stevenson: Insulin Doubles Death Rate in Type 2 Diabetics: Study GreenMedInfo.com February 19th 2013
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Nové štúdia jednoznačne dokazuje, že zaužívaná terapia cukrovky 2.-ho typu, zabíja: počet smrteľných prípadov viac než zdvojnásobuje. Opodstatnenosť ošetrenia bol vždy založený na nesprávnych kritériách – podobne ako u väčšiny ošetrení liekmi.

Zdá sa byť tak prirodzené: cukrovkári musia dostať inzulín. U cukrovkárov 1.-ho typu, pri ktorom podžalúdková žľaza neprodukuje inzulín, je to pravdepodobne pravda. Ale súčasní lekári rutinne predpisujú inzulín pre pacientov trpiaci cukrovkou 2.-ho typu len preto, lebo znižuje hladinu krvného cukru.
Pravdou však je, že v prípade chorých na cukrovku 2.-ho typu, ktorí dostávajú inzulín, ich úmrtnosť je dva krát vyššia ako tí, ktorí nie sú na inzulínovej terapii!

Štúdia
Štúdia s názvom Úmrtnosť a iné hlavné dôsledky súvisiace s cukrovkou, inzulín kontra iné antihyperglykemické terapie pri cukrovke 2.-ho typu, spracoval údaje 84622 lekárov, ktorí ošetrili pacientov v rokoch medzi 2000 a 2010, a porovnali nasledovné terapie:
Monoterapia Metformínom
Monoterapia Sulfonylurea
Monoterapia inzulínom
Kombinovaná terapia Metformínom a Sulfonylurea
Kombinovaná terapia s inzulínom a Metformínom

( poznámka: Metformín a Sulfonylurea sú dostupné antidiabetické liečivá)

Jednotlivé skupiny porovnali na základe rizík ťažkých, nebezpečných stavov: srdcové prípady, morbidita rakoviny a úmrtnosť. Ako primárny dôsledkom definovali výskyt z ktorýchkoľvek udalostí, ale každý takýto výskyt počítali len raz, a len v tom prípade, keď to bol prvý škodlivý dôsledok. Hociktoré z týchto udalostí, nech sa to stalo kedykoľvek, ďalej mikrovaskulárne komplikácie klasifikovali ako druhotný dôvod. Výsledky bolo dramatické.
Úmrtnosť chorých na Metformínovej terapii bola najnižšia, preto ju použili ako referenčnú skupinu.
Z pohľadu primárneho dôsledku, t.j. keď do úvahy zobrali len prvú škodlivú udalosť:
Sulfonylurea terapia- chorí pri tomto ošetrení 1,4 krát väčšou pravdepodobnosťou utrpeli stav z pomedzi vymenovaných udalostí.
Kombinovaná inzulínová a Metmorfínová terapii znamenala 1,3 krát väčšie riziko.
Samotná inzulínová terapia znamenala 1,8 krát väčšie riziko.
U ohrozených pacientov vzhľadom na glykovaný hemoglobín, inzulínová terapia znamenala 2,2-násobné riziko.

Ak sa na hociktorú udalosť pozeráme z hľadiska jej výskytu, bez ohľadu na to, či je primárnou alebo následnou, výsledky sú ešte dramatickejšie.
Dôsledky inzulínovej monoterapie:
1,7 krát viac srdcových prípadov
1,4 krát viac mozgových príhod
3,5 krát viac príhod s obličkami
2,1 krát viac prípadov neuropatie
1,2 krát prípadov očných komplikácií
1,4 krát viac prípadov rakoviny
2,2 krát viac prípadov úmrtnosti

Samoľúba medicína
Len samoľúbosť modernej medicíny môže stvoriť také vyhlásenia, ktoré sú jednoducho nedokázané. Na základe týchto nedokázaných tvrdení, tisícky ľudí – v prípade cukrovky milióny- dostávajú také liečebné ošetrenia a terapie, ktorých účinnosť nikdy nebola dokázaná. Výsledkom je, že verejnosť sa stala masou subjektov k takým lekárskym experimentom, ktoré nie sú popísané a analyzované!
Aplikácia inzulínu pri cukrovke 2. typu je len jeden príklad, ale znova a znova je to jednoznačnými katastrofami dokázané, ako napr. s Vioxx-om.

Odklon od ukazovateľov
Spôsob, akým dokazujú opodstatnenosť týchto ošetrení, sa trošku orientuje na niečo iné, než čo by bolo naozaj dôležité. Dôležité je, či život bude kvalitnejší a dlhší. Lieky zriedka testujú z tohto hľadiska. Výhovorka je obyčajne tá, že by trvala príliš dlho. Ale ak by to bolo platné vysvetlenie, potom by sme videli, že regulačné orgány v prvých rokoch používania, majú všetky skúsenosti súvisiace s novými liekmi, pod dôkladným úradným dohľadom. Ale to sa jednoducho nestane.
Namiesto toho, aby sledovali dôležité dôsledky, používajú náhrady. Tieto tzv. ukazovatele sú priebežné výsledky, o ktorých predpokladajú, že ukazujú priaznivý účinok. V prípade inzulínu, je to hladina krvného cukru. Inzulín je potrebný za dopravu glukózy (krvný cukor) do buniek, aby vedeli vyrábať energiu. Takto inzulín znižuje hladinu krvného cukru. Ak umelý farmaceutický inzulín upraví hladinu cukru krvi na „normálnejšiu“ úroveň, liečbu považujú za úspešnú.

Neplatné ukazovatele
Ako aj táto štúdia ukazuje, ukazovatele jednoducho nie sú vhodné na to, aby dokazovali efektívnosť nejakého ošetrenia. V prípade cukrovky 2. typu, problémom nie je nedostatok inzulínu, a ani nie vysoká hladina krvného cukru. Problém predstavuje neschopnosť bunky „využívať“ inzulín na prepravu glukózy z krvi do bunky.
Problém je to, že schopnosť bunky ako užívateľa inzulínu, zoslabla. Tak potom ako by bolo dobre užiť viacej inzulínu, keď bunky nevedia zužitkovať už ani to, čo je už tam? Je jednoznačné, že to nevedie k vyriešeniu problému.
A napriek tomu, to je presne to, čo lekári robia! Podávajú inzulín, aby doplnili inzulín, keď problémom nie je nedostatok inzulínu. Niet divu, že otázku liečby cukrovky, inzulínová terapia nemôže vyriešiť.
Vzhľadom k tomu, štúdia ukázala, násilné nútenie inzulín do tela, v skutočnosti vedie k ešte horším následkom. Koľko desaťročí je v móde táto terapia? Počas celého tohto obdobia ju považovali za vhodnú, lebo zníži hladinu krvného cukru. Ale dôležité dôsledky – kvalitu a dĺžku života – nebrali do úvahy.
Plynie z toho jedno ponaučenie: Zdravie sa nenachádza v liekoch farmaceutického priemyslu, a ani v starých a osvedčených liekoch.

Čo by bolo východisko? – poznámka Gábora Szendiho
Riešením je samozrejme zníženie alebo zastavenie inzulínovej rezistencie správnou diétou. V súčasnej dobe, pre diabetikov predpisujú konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov – práve to, od čoho ochorejú. Je to podobné, ako keby chorému trpiaci reumatizmom, predpísali denne hodiny sedieť na studenom kameni, alebo pacienta so zápalom pľúc nechali vonku v chlade. Cukrovkári 2. typu, ba nemali konzumovať rafinované uhľohydráty ani mliečne výrobky, lebo obidve totiž zvyšujú inzulínovú rezistenciu. Riešením by bolo napríklad paleo stravovanie. Netreba dokazovať, že je to účinné, lebo viac sto ľudí sa už zbavili inzulínu a vyliečili sa. Oni už predčasne nezomrú.

Kto vykope hrob cukrovkára?

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nové zdravotnícke vládne úsporné opatrenie je, že tí cukrovkári, ktorých opätovne pristihnú pri tom, že vlastnou životosprávou spôsobujú svoju cukrovku, od teraz môžu dostať len lacnejší inzulín, alebo môžu kúpiť kvalitnejší za vlastné peniaze.

V súčasnosti považovaná hraničná hodnota krvnej hladiny cukru, je nebezpečne vysoká

 

Zdroj:Life Extension Magazine 2011 január
Slovenský preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Komentár: Mezei Elmira

Je fatálnou chybou domnievať sa, že mierne zvýšená krvná hladina cukru nespôsobuje vážne deštrukcie u človeka. Jedným z dôvodov tohto nedorozumenia sú tí lekári, ktorí už dávno zastarané hladiny cukru v krvi, ešte stále považujú za normálnu. Títo lekári si neuvedomujú, že aj najmenší extra krvný cukor (glukóza) môže vyvolať také smrteľné ochorenie, ktoré pri západných civilizačných chorobách sú zázemným faktorom chorôb súvisiace s vekom. Takže dnešný človek zomiera na komplikácie vyplývajúce z cukrovky bez toho, aby vedel: má príliš vysokú krvnú hladinu!

„Čierny humor“ o chorobe Hashimoto

 

Prológ
Milý čitateľ, rozhodol som sa pravidelne uvádzať-dopĺňať články na tému Hashimoto, ktoré budete môcť sledovať tu na mojom webe. Doplňovanie článkov na tému štítnej žľazy, sa netýka pravidelných zverejnení „hlavných“ článkov.
Na základe skúseností, dúfam, že podobne, ako v iných krajinách, podobné články budú pre Váš osoh, bez ohľadu na to, či ste zdravý alebo nie.

Dialóg
1.Po zverejnení článku som dostal nasledovný list:

Cholesterol je nevyhnutý pre optimálne zdravie; šesť najdôležitejších rizikových faktorov srdcovej choroby

 

Zverejnením článku – Podrazy cholesterolového biznisu. Statíny nepomáhajú ani chorým na srdce -, som sa rozhodol, že ukončím toľko krát a toľkými skloňovanú tému cholesterol, lebo zverejnením spomínaného článku som považoval tému cholesterol na mojom webe dostatočne prevetranú a komplexnú. Tento nový článok však dáva veľmi dôležité praktické informácie na túto tému, preto som prikročil k výnimke, lebo má opodstatnené miesto aj tu, na mojom webe.

Všetko, čo treba vedieť o rezistentných škroboch


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi (preklad aktualít zo spravodajstiev Gábora Szendiho)
Zdroj: Celeste McGovern: Kris Gunnars: Resistant Starch 101 – Everything You Need to Know .

Rezistentné škroby (by mohli) zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našom stravovaní a v ochrane nášho zdravia, ak by sme ich poznali, a začlenili do našej každodennej stravy.

Denná dávka vitamínu-D, doporučená lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Aktuálne spravodajstvá, 2017.

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitaminu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém I.

Šport a paleo nielen pre pokročilých

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov

Konzumácia omega-3 predlžuje život

Zdroj: Gábor Szendi: Farzeneh-Far R, Lin j, Epel ES,et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric ageing in patients with CHD. JAMA 2010;303;250-257.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Omega-3 je dôležitou súčasťou paleo stravovania. Nedávne štúdia dokázala, že chráni nie len proti kardiovaskulárnym alebo nervovo/mentálnym poruchám, ale cez ochranu telomér, jej vplyv je oveľa všeobecnejší.

Úloha tenzidov, ako prídavných potravinových doplnkov (syntetické emulgátory ) pri alergických a autoimúnnych chorobách

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Gábor Szendi: Csáki KF. Synthetic surfactant food additives can cause intestinal barrier dysfunction. Med Hypotheses (2011), in press, doi:10.1016/j.mehy.2011.01.030

Pri vzniku potravinovej alergie, autoimúnnych ochorení a autizmu, zohráva kľúčovú úlohu tzv. syndróm prepúšťania čriev, t.j. keď steny čriev sa stanú postupne priepustnou. Podľa teórie chorôb paleo stravovania, syndróm prepúšťania čriev spôsobuje cez viaceré mechanizmy, rad komponentov západného stravovania. Nižšie uvedený výťažok štúdia nás oboznámi s tenzidmi, s tou prídavnou alebo pomocnou skupinou prídavných látok, ktoré patria medzi tie „výdobytky“ modernej priemyselnej výroby, ktoré významne prispievajú ku vzniku a zákernému šíreniu civilizačných chorôb. Čítajúc tento článok, každý prívrženec paleo stravovania s úľavou môže konštatovať: „ no, aspoň z tohto zostanem mimo“. Je stále jasnejšie, že prečo sa tak vehementne rozšírili počas 19-20.-ho storočia civilizačné choroby. Západný svet sa obrátil chrbtom nie len pravekému stravovaciemu systému, ale stále vo väčšej miere zaťažuje organizmus škodlivými prídavnými látkami. Vo svetle tohto článku, paleo stravovanie sa zase dostáva do nového svetla: oproti západnému spôsobu stravovania, je náš organizmus oveľa menej zaťažený od neodvrátiteľného chemického zaťaženia. Vyjadrujem vďaku Frecskáné Dr. Csáki Kataríne, , ktorá svoje zverejnené štúdium v Medical Hypothesis, napísala aj v stráviteľnej forme pre laických čitateľov odoberajúci moje spravodajské články. Je to mimoriadne gesto od vedca, čo bohužiaľ je ochotný urobiť len málo ľudí. Priemerný človek sa k informáciám vedeckých výsledkov dostane len médiami riadenými publikáciami, ktoré sú spracované povrchne a s obchodným úmyslom , zatiaľ čo v odborných časopisoch úzky okruh vedcov, pre smrteľníka za drahé peniaze dostupné informácie, konzultuje o najnovších dôležitých vedeckých výsledkoch medzi sebou vedeckým slangom.

Prečo mi je nesympatická Paleomama, t.j. Dr. Sarah Ballantyne?

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi :
http://www.tenyek-tevhitek.hu/miert_nem_csipem_en_paleomamat_azaz_dr_sarah_ballantyne-t.htm

Stále viac a viac ľudí zneužíva to, že priemerný človek nevie skontrolovať, či vedecky je naozaj správne dané tvrdenie, ktoré sformulujú s odkazom na výskum. Bohužiaľ, ani tvrdenia paleo-teoretikov nie vždy obstoja v tejto skúške.

Nie len Paleomama mi je nesympatická, ale od všetkých paleo prorokov mi lezú zimomriavky po chrbte, ktorí sa

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť