Lekárska veda

Inzulín zdvojnásobuje úmrtnosť diabetes mellitus 2. typu: Štúdia

 

Zdroj:Gábor Szendi: Heidi Stevenson: Insulin Doubles Death Rate in Type 2 Diabetics: Study GreenMedInfo.com February 19th 2013
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Nové štúdia jednoznačne dokazuje, že zaužívaná terapia cukrovky 2.-ho typu, zabíja: počet smrteľných prípadov viac než zdvojnásobuje. Opodstatnenosť ošetrenia bol vždy založený na nesprávnych kritériách – podobne ako u väčšiny ošetrení liekmi.

Zdá sa byť tak prirodzené: cukrovkári musia dostať inzulín. U cukrovkárov 1.-ho typu, pri ktorom podžalúdková žľaza neprodukuje inzulín, je to pravdepodobne pravda. Ale súčasní lekári rutinne predpisujú inzulín pre pacientov trpiaci cukrovkou 2.-ho typu len preto, lebo znižuje hladinu krvného cukru.
Pravdou však je, že v prípade chorých na cukrovku 2.-ho typu, ktorí dostávajú inzulín, ich úmrtnosť je dva krát vyššia ako tí, ktorí nie sú na inzulínovej terapii!

Štúdia
Štúdia s názvom Úmrtnosť a iné hlavné dôsledky súvisiace s cukrovkou, inzulín kontra iné antihyperglykemické terapie pri cukrovke 2.-ho typu, spracoval údaje 84622 lekárov, ktorí ošetrili pacientov v rokoch medzi 2000 a 2010, a porovnali nasledovné terapie:
Monoterapia Metformínom
Monoterapia Sulfonylurea
Monoterapia inzulínom
Kombinovaná terapia Metformínom a Sulfonylurea
Kombinovaná terapia s inzulínom a Metformínom

( poznámka: Metformín a Sulfonylurea sú dostupné antidiabetické liečivá)

Jednotlivé skupiny porovnali na základe rizík ťažkých, nebezpečných stavov: srdcové prípady, morbidita rakoviny a úmrtnosť. Ako primárny dôsledkom definovali výskyt z ktorýchkoľvek udalostí, ale každý takýto výskyt počítali len raz, a len v tom prípade, keď to bol prvý škodlivý dôsledok. Hociktoré z týchto udalostí, nech sa to stalo kedykoľvek, ďalej mikrovaskulárne komplikácie klasifikovali ako druhotný dôvod. Výsledky bolo dramatické.
Úmrtnosť chorých na Metformínovej terapii bola najnižšia, preto ju použili ako referenčnú skupinu.
Z pohľadu primárneho dôsledku, t.j. keď do úvahy zobrali len prvú škodlivú udalosť:
Sulfonylurea terapia- chorí pri tomto ošetrení 1,4 krát väčšou pravdepodobnosťou utrpeli stav z pomedzi vymenovaných udalostí.
Kombinovaná inzulínová a Metmorfínová terapii znamenala 1,3 krát väčšie riziko.
Samotná inzulínová terapia znamenala 1,8 krát väčšie riziko.
U ohrozených pacientov vzhľadom na glykovaný hemoglobín, inzulínová terapia znamenala 2,2-násobné riziko.

Ak sa na hociktorú udalosť pozeráme z hľadiska jej výskytu, bez ohľadu na to, či je primárnou alebo následnou, výsledky sú ešte dramatickejšie.
Dôsledky inzulínovej monoterapie:
1,7 krát viac srdcových prípadov
1,4 krát viac mozgových príhod
3,5 krát viac príhod s obličkami
2,1 krát viac prípadov neuropatie
1,2 krát prípadov očných komplikácií
1,4 krát viac prípadov rakoviny
2,2 krát viac prípadov úmrtnosti

Samoľúba medicína
Len samoľúbosť modernej medicíny môže stvoriť také vyhlásenia, ktoré sú jednoducho nedokázané. Na základe týchto nedokázaných tvrdení, tisícky ľudí – v prípade cukrovky milióny- dostávajú také liečebné ošetrenia a terapie, ktorých účinnosť nikdy nebola dokázaná. Výsledkom je, že verejnosť sa stala masou subjektov k takým lekárskym experimentom, ktoré nie sú popísané a analyzované!
Aplikácia inzulínu pri cukrovke 2. typu je len jeden príklad, ale znova a znova je to jednoznačnými katastrofami dokázané, ako napr. s Vioxx-om.

Odklon od ukazovateľov
Spôsob, akým dokazujú opodstatnenosť týchto ošetrení, sa trošku orientuje na niečo iné, než čo by bolo naozaj dôležité. Dôležité je, či život bude kvalitnejší a dlhší. Lieky zriedka testujú z tohto hľadiska. Výhovorka je obyčajne tá, že by trvala príliš dlho. Ale ak by to bolo platné vysvetlenie, potom by sme videli, že regulačné orgány v prvých rokoch používania, majú všetky skúsenosti súvisiace s novými liekmi, pod dôkladným úradným dohľadom. Ale to sa jednoducho nestane.
Namiesto toho, aby sledovali dôležité dôsledky, používajú náhrady. Tieto tzv. ukazovatele sú priebežné výsledky, o ktorých predpokladajú, že ukazujú priaznivý účinok. V prípade inzulínu, je to hladina krvného cukru. Inzulín je potrebný za dopravu glukózy (krvný cukor) do buniek, aby vedeli vyrábať energiu. Takto inzulín znižuje hladinu krvného cukru. Ak umelý farmaceutický inzulín upraví hladinu cukru krvi na „normálnejšiu“ úroveň, liečbu považujú za úspešnú.

Neplatné ukazovatele
Ako aj táto štúdia ukazuje, ukazovatele jednoducho nie sú vhodné na to, aby dokazovali efektívnosť nejakého ošetrenia. V prípade cukrovky 2. typu, problémom nie je nedostatok inzulínu, a ani nie vysoká hladina krvného cukru. Problém predstavuje neschopnosť bunky „využívať“ inzulín na prepravu glukózy z krvi do bunky.
Problém je to, že schopnosť bunky ako užívateľa inzulínu, zoslabla. Tak potom ako by bolo dobre užiť viacej inzulínu, keď bunky nevedia zužitkovať už ani to, čo je už tam? Je jednoznačné, že to nevedie k vyriešeniu problému.
A napriek tomu, to je presne to, čo lekári robia! Podávajú inzulín, aby doplnili inzulín, keď problémom nie je nedostatok inzulínu. Niet divu, že otázku liečby cukrovky, inzulínová terapia nemôže vyriešiť.
Vzhľadom k tomu, štúdia ukázala, násilné nútenie inzulín do tela, v skutočnosti vedie k ešte horším následkom. Koľko desaťročí je v móde táto terapia? Počas celého tohto obdobia ju považovali za vhodnú, lebo zníži hladinu krvného cukru. Ale dôležité dôsledky – kvalitu a dĺžku života – nebrali do úvahy.
Plynie z toho jedno ponaučenie: Zdravie sa nenachádza v liekoch farmaceutického priemyslu, a ani v starých a osvedčených liekoch.

Čo by bolo východisko? – poznámka Gábora Szendiho
Riešením je samozrejme zníženie alebo zastavenie inzulínovej rezistencie správnou diétou. V súčasnej dobe, pre diabetikov predpisujú konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov – práve to, od čoho ochorejú. Je to podobné, ako keby chorému trpiaci reumatizmom, predpísali denne hodiny sedieť na studenom kameni, alebo pacienta so zápalom pľúc nechali vonku v chlade. Cukrovkári 2. typu, ba nemali konzumovať rafinované uhľohydráty ani mliečne výrobky, lebo obidve totiž zvyšujú inzulínovú rezistenciu. Riešením by bolo napríklad paleo stravovanie. Netreba dokazovať, že je to účinné, lebo viac sto ľudí sa už zbavili inzulínu a vyliečili sa. Oni už predčasne nezomrú.

Kto vykope hrob cukrovkára?

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nové zdravotnícke vládne úsporné opatrenie je, že tí cukrovkári, ktorých opätovne pristihnú pri tom, že vlastnou životosprávou spôsobujú svoju cukrovku, od teraz môžu dostať len lacnejší inzulín, alebo môžu kúpiť kvalitnejší za vlastné peniaze.

V súčasnosti považovaná hraničná hodnota krvnej hladiny cukru, je nebezpečne vysoká

 

Zdroj:Life Extension Magazine 2011 január
Slovenský preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Komentár: Mezei Elmira

Je fatálnou chybou domnievať sa, že mierne zvýšená krvná hladina cukru nespôsobuje vážne deštrukcie u človeka. Jedným z dôvodov tohto nedorozumenia sú tí lekári, ktorí už dávno zastarané hladiny cukru v krvi, ešte stále považujú za normálnu. Títo lekári si neuvedomujú, že aj najmenší extra krvný cukor (glukóza) môže vyvolať také smrteľné ochorenie, ktoré pri západných civilizačných chorobách sú zázemným faktorom chorôb súvisiace s vekom. Takže dnešný človek zomiera na komplikácie vyplývajúce z cukrovky bez toho, aby vedel: má príliš vysokú krvnú hladinu!

Cholesterol je nevyhnutý pre optimálne zdravie; šesť najdôležitejších rizikových faktorov srdcovej choroby

 

Zverejnením článku – Podrazy cholesterolového biznisu. Statíny nepomáhajú ani chorým na srdce -, som sa rozhodol, že ukončím toľko krát a toľkými skloňovanú tému cholesterol, lebo zverejnením spomínaného článku som považoval tému cholesterol na mojom webe dostatočne prevetranú a komplexnú. Tento nový článok však dáva veľmi dôležité praktické informácie na túto tému, preto som prikročil k výnimke, lebo má opodstatnené miesto aj tu, na mojom webe.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém II.

Element života

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Funkcia inzulínu ako hormónu, sa pomaly začína presadiť do vedomia verejnosti v súvislosti s cukrovkou alebo budovaním svalov. Príroda sa nedá oklamať, ale seba samého áno, dokonca to je najjednoduchší spôsob podvodu v našom živote.
Inzulín v novom osvetlení
To čo chýba zo súčasnej biológie a medicíny jej jedna moderná, spojená kvantová teória, ktorá zlúči choroby a starnutie. Bolo by už na čase prísť na to, že zákony fyziky diktujú biológii.
Stredoškolskou učebnou látkou sú tieto základné fyzické interakcie vesmíru:
• Silná interakcia (vzájomný vplyv)
• Slabá interakcia
• Elektromagnetická sila
• Gravitačná sila
Z nich najznámejšia je gravitačná sila, ktorá popisuje gravitačnú silu, daná rozdielom hmoty telies, a je zároveň aj najslabšou silou, ale s nekonečným pôsobením. Silné a slabé interakcie pôsobia vo vnútri atómu, na veľmi malé vzdialenosti. Z hľadiska biológie je najpodstatnejšou elektromagnetická sila, ktorá taktiež má nekonečný dosah na látky, z ktorých je vybudovaný náš organizmus, a okrem toho, pôsobí na nás oveľa intenzívnejšie ako gravitačná sila. Pre pochopenie rozdielu medzi súčasným matematicko-fyzickým chápaním sveta a kvantovou biológiou je, že kým matematik – fyzik sa uspokojí s dôkazom, že elektromagnetické vlny vesmíru nás môžu zasiahnuť, kvantový biológ ide ďalej, a tvrdí, že sa deje silný prenos energií a informácií cez naše oko, čo náš mozog aj registruje.
Naše bielkoviny, DNA, náš mozog a prakticky všetky rovnice obsiahnuté v nás, komunikujú a vplývajú na elektromagnetickom základe.
Podľa Dr. Kruseho, z hľadiska zdravia, tieto štyri vzájomné biologické vplyvy sú najdôležitejšie
• Modifikácia Redox-potenciálu na strane thiolu cysteínu*
• Metilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu a arganinu
• Acetilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu
• Fosforilačné zmeny na treonine, tyrosine a serine v mnohých našich bielkovinách**

*(cysteín je neesenciálna aminokyselina, ktorá vo svojej molekule (napr. tuková molekula) disponuje thiolovým bočným reťazcom, čo mu zabezpečuje schopnosť stabilizovať priestorovú štruktúru daného proteínu (disulfidové mostíky, udržiava primerané oxidačno-redukčné prostredie bunky, a zúčastňuje pri syntéze glutationu a taurínu) . Cysteín pôsobí v organizme aj ako súčasť detoxifikačného systému, kvôli jeho vysokej afinite ku kovom).
** Proces modifikujúci bielkoviny, dôsledkom čoho budú bielkoviny aktívne alebo inaktívne.
Tieto procesy sú mimoriadne citlivé na elektromagnetické vplyvy, a vedia veľmi harmonicky reagovať na zmeny za nanosekundy. Jednou z najťažších úloh v pohľade na svet je, že na potraviny sa nepozerajme len ako na potrebnú pohonnú látku pre metabolizmu nášho organizmus, ale aj ako na informáciu pre naše bunky. Jedlo poskytuje elektróny a protóny pre naše bunky, a pretože sa jedná a častice atómu, sú pod elektromagnetickou kontrolou.
(Ako som vyššie spomenul, elektróny sú schopné indukovať zmenu štruktúru bielkovín, a okrem toho, medzi inými zabezpečujú el. prúd pre aktiváciu hormónov v osi hypotalamus-hypofýza.)
Ak sa zmení elektromagnetická energia stravy a okolia, potom elektrotransportný reťazec má na výber z dvoch možností, na ktoré je aj pripravený. Jednou z možností je, keď hladujeme a nie sú elektróny a protóny, potom organizmus si ich zabezpečuje z vlastných tukov. Druhý prípad je, keď máme dostatok stravy – čiže z elektrónov, protónov a fotónov dostávame veľa energie – vstupuje do cyklu inzulín. Keď hladujeme, prísun elektrónov je slabý, preto aj práca inzulínu je slabá/nízka, v takomto prípade z uskladnených tukov si organizmus zabezpečuje elektróny predovšetkým cez FADH2 . (Neskôr bude reč o koenzýmoch NADH a FADH2 ). Na vnútornej strane membrán mitochondrie sa nachádza aj tzv. UCP bielkovina, ktorá protóny využíva nie na tvorbu ATP, ale na výrobu tepla).
Je rozdiel medzi energetickou hodnotou potravín pochádzajúca z rôznych ročných období. V lete, fotóny slnka generujú energiu v elektrónoch potravín, preto sa potraviny nachádzajú na vyššej energetickej hladine, ale špecificky obsahujú menej elektrónov ( napr. ovocie). Ak konzumujeme tieto potraviny, hladina inzulínu bude vysoká. Oproti tomu v zime, keď sú dni kratšie a fotóny slnečných lúčov nedisponujú takým množstvom energie ako v lete, t.j. nedajú toľko energie, v tom prípade dominujú potravy živočíšneho pôvodu a vlastné tukové zásoby, ktoré špecificky dávajú veľa elektrónov, ale s nízkym energetickým stavom. Bielkovinové komplexy mitochondrií (je ich celkom 5, neskôr bude aj o nich reč) registrujú tieto zmeny, preto vstup elektrónov do transportného reťazca elektrónov sa deje na inom mieste, a produkujú rozdielne množstvo ATP (Adenozíntrifosfát (ATP) vo všeobecnosti je známy ako kľúčová molekula, univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov. Neskôr budeme vidieť, že ATP neslúži celkom len ako zdroj energie, ale je potrebný pri premene bielkovín, kvôli čo najoptimálnejšej funkcii matrixu vo vnútri mitochondrií) ).
Živý organizmus sa usiluje o čo najnižšiu entrópiu, kde je vysoký stupeň usporiadanosti, a minimálny odliv elektrónov. V letných mesiacoch, nadbytočnou energiou disponujúce elektróny, generujú zmenu funkcie bielkovinových komplexov cez špeciálnu fosforiláciu. Je to zároveň signál pre podžalúdkovú žľazu (pankreas) na tvorbu inzulínu za cieľom uskladnenia nadbytočnej energie.
Treba pripomenúť, že umelé elektromagnetické žiarenie je schopné „nabiť“ energiou elektróny, čiže vyrábajú „letné“ elektróny, čoho dôsledok bude zvýšená činnosť NADH komplexu, a zvýšená produkcia inzulínu. Zastavenie tohto procesu je možné viacerými spôsobmi, jednou z nich je vplyv chladu na organizmus (zimné kúpanie).
Kto už dlhší čas žije na ketogénnej diéte a poruší tento biorytmus, príjmom nadbytočných sacharidov, pociťuje nedostatok energie práve preto, lebo poriadne naruší „zimný metabolický režim“ kde je znížená funkcia metabolického systému, ktorého základom je inzulín. Keď hladujeme, organizmus z vlastných tukov si vytvára ketóny, čo znižuje hladinu NADH komplexov. Takto sa už dá pochopiť, že pri umelom elektromagnetickom žiarení prečo pociťujeme nutnosť doplniť uhľohydráty.
Elektromagnetické sily podobným spôsobom vypínajú a zapínajú melatonín. Spánok je najúčinnejší v chladnom prostredí, v ketóze a redukčnom stave. Vysoký redukčný stav buniek, bunky dosiahnu tvorbou čo najväčšieho množstva glutationu, keď je hladina melatonínu vysoká dôsledkom neprítomnosti elektromagnetickej energie svetla. Inzulín teda priamo ovplyvňujú prijaté potraviny a elektromagnetické polia určitého frekvenčného rozsahu elektrosmogu. Tieto polia sa neustále menia, predovšetkým svetelná periodicita – deň noc- a ročné obdobia.
vlastnisti struktúr mitochondrie
bielkovinové komplexi

Element života
Z hľadiska dlhého života a optimálneho zdravia, najdôležitejším ukazovateľom je vysoký redox potenciál ( oxidačná alebo redukčná miera schopnosti systému, interpretovaný voči inému systému), ktorý sa nachádza v membránach bunky, bunkových časticiach a v EZ vrstvách vody. (EZ je angl. skratka „exclusion zone“; ide o vrstvu-zónu s negatívne nabitými časticami, preto zo seba vylúči všetku soľ, rozpustnú látku; takto vytvorená štruktúra vody sa chová ako nabitá batéria- neskôr bude o EZ vode reč).

Hlavnú rolu tu zohráva voda a thiolová skupina aminokyselín cysteínu. Elementom života tkvie v separácia nábojov vody. Za syntézu NADPH zodpovedá metabolizmus pentáz-fosfátového cyklu (PFC), a tak aj pre regeneráciu glutationu. Glutation je náš najdôležitejší vnútorný antioxidant, znižuje zápal, oxidáciu, a zohráva dôležitú úlohu pri detoxikácii pečene. Okrem toho zodpovedá za udržanie cysteínu bielkovín v redukčnom stave. Ak poklesne hladina glutationu, vstupuje do procesu cysteín, a v takom prípade DNA musí vyrobiť nové bielkoviny. Takýmto spôsobom skracujeme naše teloméry, vyčerpáme kmeňové bunky, čiže rýchlejšie starneme. Preto je rozumné si uvedomiť, že bežec-športovec (zrejem to platí vo všeobecnosti aj pre iné druhy športu) , ktorý z presvedčenia, alebo mu niekto tak poradil, roky neustále naháňa len kilometre a výkony, a má narušenú regeneračnú funkciu glutatiónu ( priepustnosť čriev, narušený metabolizmus – strava zohráva druhoradú úlohu, ale jednoznačne stupňuje problém generovaním zápalu organizmu), urýchľuje starnutie buniek, ktorý proces keď trvá dlhší čas (a hlavne nad 40 rokov), bude znamenať zrýchlený pokles funkcie „nástroja“, t.j. vlastného tela.
K tomu, aby dobre fungoval PFC, presne musíme vedieť kvantový čas bielkovinových komplexov v bunkách, SCN a v pečeni. Ak máme vybité vnútorné hodinky, a špatne funguje glutation-systém, organizmus začína akumulovať prechodové kovy – (Giles, 2003; – Giles NM, Wats AB, Giles GI, Fry FH, Littlechild JA, Jacob C. Metal and redox modulation of cysteine protein function. Chem Biol. 2003 Aug; 10(8):677-93. – rýchlejšie starneme. Preto je na zamyslenie sa, že či módne snahy detoxikovať organizmu naozaj pomáhajú, ak regenerácia glutationu organizmu nie je v poriadku.

Regenerácia glutationu je kľúčovým bodom v zachovaním vysokého stupňa redox potenciálu, t.j. v zachovaní redukčného chemického stavu organizmu. Oxidatívnejší stav znamená pokles pomerov cysteín/cystín, GSG/GSSG (redukčný/oxidovaný glutation) a NAD(P)H/NADP+ . Tieto páry znamenajú pomery medzi oxidovanými a redukovanými formami menovaných zlúčenín. Z hľadiska zdravia, zachovanie redox potenciálu je dôležitejšia ako voľné radikály vznikajúce v našich bunkách, preto môžeme jesť takmer všetko, ak máme poriadok v tejto oblasti.
Športovci obyčajne disponujú dobrým redox potenciálom, preto dobre znášajú aj nekvalitné potraviny, len nevedia, že zbytočne zaťažujú organizmus. Nie preto môžu v mladosti jesť hocičo, lebo ju aj tak spália – ako je to vo verejnej mienke-, ale preto, lebo ešte majú v dobrom stave redox systém a ich mitochondrie majú ešte dobre vycvičený ochranný systém eliminácie nadmernej tvorby voľných radikálov, preto „element života“ ešte vedia udržať v dobrom stave. Vysoký stupeň zápalu, zhoršuje regeneračnú funkciu, preto nepriamo nedovoľuje rozdelenie/separáciu nábojov častíc vody, t.j. tvorbu zväčšenia EZ vrstvy vody.
Podľa Harmanovej teórie antioxidantov (ORAC čísla), diétne a genetické zásahy sú protirečivé (Brewer, 2010), nevie vysvetliť napríklad to, že ak športovec produkuje veľa voľných radikálov, tak prečo je šport výhodný z hľadiska starnutia. Podľa Harmana, ak na elemináciu voľných radikálov, z vonka prijmeme veľa antioxidantov ( napr. firmou kapsúl, tabletiek a pod.) tým pomalšie budeme starnúť. Lenže výskumy to nepotvrdzujú, a hoci z hľadiska starnutia je dôležitý stupeň zaťaženia voľných radikálov, nie to je jedinou a najdôležitejšou časťou problému starnutia či zachovania zdravia organizmu.

Odkiaľ pochádzajú prebytočné voľné radikály?
Spaľovaním uhľohydrátov vzniká podstatne viac voľných radikálov, ako spaľovaním tuku. Viem aj to, že voľné radikáli sú škodlivé produkty nášho metabolizmu. Vo vnútri mitochondrií prebieha premena energie z potravín, ktorého dôležitou fázou je tvorba ATP molekúl. Ak ATP chceme vytvoriť z glukózy, potom glykolýza (rozklad glukózy vo vnútri bunky za cieľom tvorby energie) a oxidatívna fosforilácia (proces tvorby ATP za pomoci kyslíka vo vnútri mitochondrií), ako procesy látkovej výmeny, okrem jedného, všetky produkty sa premieňajú na formu NADH, ktorá do elektrón-transportného reťazca vstupuje cez I.-biekovinový komplex vo vnútri mitochondrie.
1 mol (jednotka množstva danej látky. 1 mol, predstavuje cca 6×1023 –kusov častíc) glukózy, sa metabolizuje v pomere 5:1 NADH a FADH2 . Ak sa využíva tuk pre tvorbu energie, tak
β-oxidácia a citrátový cyklus ich vytvára v pomere 2:1, v závislosti od dĺžky reťazca mastnej kyseliny. NADH sa oxiduje cez I.- komplex, FADH2 cez II.- komplex. Uvoľňovanie elektrónov počas spomínaných procesov, je úplne normálnym javom, ktorý ale zohráva dôležitú úlohu pri regulácii života mitochondrií. Najväčší úbytok elektrónov je pri I. a III.- komplexe, preto ak spaľujeme glukózu, ktorá využíva I.-komplex, vzniká viac reaktívnych voľných radikálov. Aj podľa výskumov ( Jastroch, 2010) väčšie množstvo, ako aj viac druhov voľných radikálov, produkuje predovšetkým I.-komplex. Podľa iných odborníkov (Chen, 2003; Grivennikova, 2006) cez I.-komplex sa uvoľňuje väčšina reaktívnych radikálov, tzv. superoxidy, zodpovedné za škody na biologických štruktúrach a spôsobujúce oxidáciu, starnutie a mutácie (http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2005/12001/Reactive_oxygen_species.31.aspx )
V celku teda môžeme povedať, že tvorbou rovnakého množstva ATP, z uhľohydrátov vzniká viac voľných radikálov, ako z tukov.

Prečo môžu športovci konzumovať takmer všetko
…, a napriek tomu nemajú nadváhu, a keď prestanú s aktívnou činnosťou, priberú, mnohí z nich zápasia s vážnou obezitou. Veľa tréningu ide spolu s vysokou spotrebou kyslíka, teda tvorbou voľných radikálov, ktorý organizmus kompenzuje ochranným enzýmom SOD (superoxid-dismutázou), dôležitým vnútorným antioxidantom, ktorý zabezpečuje ochranu pred voľnými radikálmi aj z iných zdrojov. Takže športovci pravidelným trénovaním si vytvoria vážny ochranným systém, preto nie je prekvapujúce, že lepšie znášajú aj menej kvalitnú stravu. Končiac aktívnou činnosťou tento ochranný systém sa pomaly zhoršuje a časom dožije. Dôsledkom toho protiúčinok naturbovaných mitochondrií stráca na efektivite, bude slabšia ochrana, vytvorí sa leptínová -, potom inzulínová rezistencia, a prirodzený dôsledok- obezita.
Preto, dlhodobo nie je jedno, že športovec počas aktívnej činnosti na akom palive funguje, lebo do akej miery „znečisťujeme“ organizmus, lebo v staršom veku bude veľký problém naučiť organizmus spaľovať s menším množstvom „sadzí“.

Koniec druhej časti.

Všetko, čo treba vedieť o rezistentných škroboch


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi (preklad aktualít zo spravodajstiev Gábora Szendiho)
Zdroj: Celeste McGovern: Kris Gunnars: Resistant Starch 101 – Everything You Need to Know .

Rezistentné škroby (by mohli) zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našom stravovaní a v ochrane nášho zdravia, ak by sme ich poznali, a začlenili do našej každodennej stravy.

Za epidemické šírenie rakoviny štítnej žľazy je zodpovedná nie rakovina, ale dezinformácia

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj – Výber zo spravodajstiev Gábora Szendiho: Sayer Ji: Thyroid Cancer Epidemic Caused by Misinformation, Not Cancer

Vy ste vedel, že väčšina diagnóz rakoviny štítnej žľazy je chybná? A že v prevažnej väčšine prípadov túto chybnú diagnózu nasleduje „ošetrenie“, počas ktorého dotyčnému odstránia celú štítnu žľazu, a potom nasleduje rádioterapia a doživotná hormonálna liečba?

Denná dávka vitamínu-D, doporučená lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Aktuálne spravodajstvá, 2017.

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitaminu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.

Vdova Robin Williamsa, nazvala chorobu ,„teroristom v mozgu manžela“

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Jayme Deerwester: Robin Williams’ widow calls illness ‘the terrorist inside my husband’s brain’ , USA TODAY October 1, 2016

Autoimúnny vplyv adjuvantného hliník nepovažujem za potrebné zverejniť kvôli hystérii, ale k vôli dôležitosti upriamiť pozornosť na premyslené rozhodnutie. Ani by som nezverejnil tento preklad- píše Szendi-, keby som nebol neskontroloval odkazy odborných článkov a k danej téme príslušnú literatúru. Vidím, že najviac, čo môžeme urobiť v prípade povinného očkovania je, že sa pomodlíme, ale v prípade nepovinných očkovaní možno bude lepšie, ak sa nebudeme informovať u lekára alebo lekárnika ohľadom rizík. Lebo aj oni sú nesprávne informovaní.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém I.

Šport a paleo nielen pre pokročilých

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov

Skríning rakoviny prsníka a rakoviny prostaty-nebezpečenstvá skríningu -viacej škodia ako prospievajú


karacsonyPreklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Evans I, Thornton H, Chalmers I, et al.: Earlier is not necessarily better (Chapter 4). in: Testing Treatments: Better Research for Better Healthcare. 2nd edition. London: Pinter & Martin; 2011.

Keby každá žena vedela, že z ošetrených 11 žien na rakovinu prsníka, v skutočnosti len jedna mala rakovinu prsníka, alebo ak muži by navštevovali v tom vedomí skríning rakoviny prostaty, že len jeden zo sedem ošetrených na rakovinu prostaty, mal skutočnú potrebu liečby, pravdepodobne by sa rapídne znížil počet prihlásených na skríning. Lebo skríning by bol dôležitý- ale nie s takým pomerom odhalenia choroby.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť