Iné

„Čierny humor“ o chorobe Hashimoto

 

Prológ
Milý čitateľ, rozhodol som sa pravidelne uvádzať-dopĺňať články na tému Hashimoto, ktoré budete môcť sledovať tu na mojom webe. Doplňovanie článkov na tému štítnej žľazy, sa netýka pravidelných zverejnení „hlavných“ článkov.
Na základe skúseností, dúfam, že podobne, ako v iných krajinách, podobné články budú pre Váš osoh, bez ohľadu na to, či ste zdravý alebo nie.

Dialóg
1.Po zverejnení článku som dostal nasledovný list:

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém II.

Element života

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Funkcia inzulínu ako hormónu, sa pomaly začína presadiť do vedomia verejnosti v súvislosti s cukrovkou alebo budovaním svalov. Príroda sa nedá oklamať, ale seba samého áno, dokonca to je najjednoduchší spôsob podvodu v našom živote.
Inzulín v novom osvetlení
To čo chýba zo súčasnej biológie a medicíny jej jedna moderná, spojená kvantová teória, ktorá zlúči choroby a starnutie. Bolo by už na čase prísť na to, že zákony fyziky diktujú biológii.
Stredoškolskou učebnou látkou sú tieto základné fyzické interakcie vesmíru:
• Silná interakcia (vzájomný vplyv)
• Slabá interakcia
• Elektromagnetická sila
• Gravitačná sila
Z nich najznámejšia je gravitačná sila, ktorá popisuje gravitačnú silu, daná rozdielom hmoty telies, a je zároveň aj najslabšou silou, ale s nekonečným pôsobením. Silné a slabé interakcie pôsobia vo vnútri atómu, na veľmi malé vzdialenosti. Z hľadiska biológie je najpodstatnejšou elektromagnetická sila, ktorá taktiež má nekonečný dosah na látky, z ktorých je vybudovaný náš organizmus, a okrem toho, pôsobí na nás oveľa intenzívnejšie ako gravitačná sila. Pre pochopenie rozdielu medzi súčasným matematicko-fyzickým chápaním sveta a kvantovou biológiou je, že kým matematik – fyzik sa uspokojí s dôkazom, že elektromagnetické vlny vesmíru nás môžu zasiahnuť, kvantový biológ ide ďalej, a tvrdí, že sa deje silný prenos energií a informácií cez naše oko, čo náš mozog aj registruje.
Naše bielkoviny, DNA, náš mozog a prakticky všetky rovnice obsiahnuté v nás, komunikujú a vplývajú na elektromagnetickom základe.
Podľa Dr. Kruseho, z hľadiska zdravia, tieto štyri vzájomné biologické vplyvy sú najdôležitejšie
• Modifikácia Redox-potenciálu na strane thiolu cysteínu*
• Metilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu a arganinu
• Acetilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu
• Fosforilačné zmeny na treonine, tyrosine a serine v mnohých našich bielkovinách**

*(cysteín je neesenciálna aminokyselina, ktorá vo svojej molekule (napr. tuková molekula) disponuje thiolovým bočným reťazcom, čo mu zabezpečuje schopnosť stabilizovať priestorovú štruktúru daného proteínu (disulfidové mostíky, udržiava primerané oxidačno-redukčné prostredie bunky, a zúčastňuje pri syntéze glutationu a taurínu) . Cysteín pôsobí v organizme aj ako súčasť detoxifikačného systému, kvôli jeho vysokej afinite ku kovom).
** Proces modifikujúci bielkoviny, dôsledkom čoho budú bielkoviny aktívne alebo inaktívne.
Tieto procesy sú mimoriadne citlivé na elektromagnetické vplyvy, a vedia veľmi harmonicky reagovať na zmeny za nanosekundy. Jednou z najťažších úloh v pohľade na svet je, že na potraviny sa nepozerajme len ako na potrebnú pohonnú látku pre metabolizmu nášho organizmus, ale aj ako na informáciu pre naše bunky. Jedlo poskytuje elektróny a protóny pre naše bunky, a pretože sa jedná a častice atómu, sú pod elektromagnetickou kontrolou.
(Ako som vyššie spomenul, elektróny sú schopné indukovať zmenu štruktúru bielkovín, a okrem toho, medzi inými zabezpečujú el. prúd pre aktiváciu hormónov v osi hypotalamus-hypofýza.)
Ak sa zmení elektromagnetická energia stravy a okolia, potom elektrotransportný reťazec má na výber z dvoch možností, na ktoré je aj pripravený. Jednou z možností je, keď hladujeme a nie sú elektróny a protóny, potom organizmus si ich zabezpečuje z vlastných tukov. Druhý prípad je, keď máme dostatok stravy – čiže z elektrónov, protónov a fotónov dostávame veľa energie – vstupuje do cyklu inzulín. Keď hladujeme, prísun elektrónov je slabý, preto aj práca inzulínu je slabá/nízka, v takomto prípade z uskladnených tukov si organizmus zabezpečuje elektróny predovšetkým cez FADH2 . (Neskôr bude reč o koenzýmoch NADH a FADH2 ). Na vnútornej strane membrán mitochondrie sa nachádza aj tzv. UCP bielkovina, ktorá protóny využíva nie na tvorbu ATP, ale na výrobu tepla).
Je rozdiel medzi energetickou hodnotou potravín pochádzajúca z rôznych ročných období. V lete, fotóny slnka generujú energiu v elektrónoch potravín, preto sa potraviny nachádzajú na vyššej energetickej hladine, ale špecificky obsahujú menej elektrónov ( napr. ovocie). Ak konzumujeme tieto potraviny, hladina inzulínu bude vysoká. Oproti tomu v zime, keď sú dni kratšie a fotóny slnečných lúčov nedisponujú takým množstvom energie ako v lete, t.j. nedajú toľko energie, v tom prípade dominujú potravy živočíšneho pôvodu a vlastné tukové zásoby, ktoré špecificky dávajú veľa elektrónov, ale s nízkym energetickým stavom. Bielkovinové komplexy mitochondrií (je ich celkom 5, neskôr bude aj o nich reč) registrujú tieto zmeny, preto vstup elektrónov do transportného reťazca elektrónov sa deje na inom mieste, a produkujú rozdielne množstvo ATP (Adenozíntrifosfát (ATP) vo všeobecnosti je známy ako kľúčová molekula, univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov. Neskôr budeme vidieť, že ATP neslúži celkom len ako zdroj energie, ale je potrebný pri premene bielkovín, kvôli čo najoptimálnejšej funkcii matrixu vo vnútri mitochondrií) ).
Živý organizmus sa usiluje o čo najnižšiu entrópiu, kde je vysoký stupeň usporiadanosti, a minimálny odliv elektrónov. V letných mesiacoch, nadbytočnou energiou disponujúce elektróny, generujú zmenu funkcie bielkovinových komplexov cez špeciálnu fosforiláciu. Je to zároveň signál pre podžalúdkovú žľazu (pankreas) na tvorbu inzulínu za cieľom uskladnenia nadbytočnej energie.
Treba pripomenúť, že umelé elektromagnetické žiarenie je schopné „nabiť“ energiou elektróny, čiže vyrábajú „letné“ elektróny, čoho dôsledok bude zvýšená činnosť NADH komplexu, a zvýšená produkcia inzulínu. Zastavenie tohto procesu je možné viacerými spôsobmi, jednou z nich je vplyv chladu na organizmus (zimné kúpanie).
Kto už dlhší čas žije na ketogénnej diéte a poruší tento biorytmus, príjmom nadbytočných sacharidov, pociťuje nedostatok energie práve preto, lebo poriadne naruší „zimný metabolický režim“ kde je znížená funkcia metabolického systému, ktorého základom je inzulín. Keď hladujeme, organizmus z vlastných tukov si vytvára ketóny, čo znižuje hladinu NADH komplexov. Takto sa už dá pochopiť, že pri umelom elektromagnetickom žiarení prečo pociťujeme nutnosť doplniť uhľohydráty.
Elektromagnetické sily podobným spôsobom vypínajú a zapínajú melatonín. Spánok je najúčinnejší v chladnom prostredí, v ketóze a redukčnom stave. Vysoký redukčný stav buniek, bunky dosiahnu tvorbou čo najväčšieho množstva glutationu, keď je hladina melatonínu vysoká dôsledkom neprítomnosti elektromagnetickej energie svetla. Inzulín teda priamo ovplyvňujú prijaté potraviny a elektromagnetické polia určitého frekvenčného rozsahu elektrosmogu. Tieto polia sa neustále menia, predovšetkým svetelná periodicita – deň noc- a ročné obdobia.
vlastnisti struktúr mitochondrie
bielkovinové komplexi

Element života
Z hľadiska dlhého života a optimálneho zdravia, najdôležitejším ukazovateľom je vysoký redox potenciál ( oxidačná alebo redukčná miera schopnosti systému, interpretovaný voči inému systému), ktorý sa nachádza v membránach bunky, bunkových časticiach a v EZ vrstvách vody. (EZ je angl. skratka „exclusion zone“; ide o vrstvu-zónu s negatívne nabitými časticami, preto zo seba vylúči všetku soľ, rozpustnú látku; takto vytvorená štruktúra vody sa chová ako nabitá batéria- neskôr bude o EZ vode reč).

Hlavnú rolu tu zohráva voda a thiolová skupina aminokyselín cysteínu. Elementom života tkvie v separácia nábojov vody. Za syntézu NADPH zodpovedá metabolizmus pentáz-fosfátového cyklu (PFC), a tak aj pre regeneráciu glutationu. Glutation je náš najdôležitejší vnútorný antioxidant, znižuje zápal, oxidáciu, a zohráva dôležitú úlohu pri detoxikácii pečene. Okrem toho zodpovedá za udržanie cysteínu bielkovín v redukčnom stave. Ak poklesne hladina glutationu, vstupuje do procesu cysteín, a v takom prípade DNA musí vyrobiť nové bielkoviny. Takýmto spôsobom skracujeme naše teloméry, vyčerpáme kmeňové bunky, čiže rýchlejšie starneme. Preto je rozumné si uvedomiť, že bežec-športovec (zrejem to platí vo všeobecnosti aj pre iné druhy športu) , ktorý z presvedčenia, alebo mu niekto tak poradil, roky neustále naháňa len kilometre a výkony, a má narušenú regeneračnú funkciu glutatiónu ( priepustnosť čriev, narušený metabolizmus – strava zohráva druhoradú úlohu, ale jednoznačne stupňuje problém generovaním zápalu organizmu), urýchľuje starnutie buniek, ktorý proces keď trvá dlhší čas (a hlavne nad 40 rokov), bude znamenať zrýchlený pokles funkcie „nástroja“, t.j. vlastného tela.
K tomu, aby dobre fungoval PFC, presne musíme vedieť kvantový čas bielkovinových komplexov v bunkách, SCN a v pečeni. Ak máme vybité vnútorné hodinky, a špatne funguje glutation-systém, organizmus začína akumulovať prechodové kovy – (Giles, 2003; – Giles NM, Wats AB, Giles GI, Fry FH, Littlechild JA, Jacob C. Metal and redox modulation of cysteine protein function. Chem Biol. 2003 Aug; 10(8):677-93. – rýchlejšie starneme. Preto je na zamyslenie sa, že či módne snahy detoxikovať organizmu naozaj pomáhajú, ak regenerácia glutationu organizmu nie je v poriadku.

Regenerácia glutationu je kľúčovým bodom v zachovaním vysokého stupňa redox potenciálu, t.j. v zachovaní redukčného chemického stavu organizmu. Oxidatívnejší stav znamená pokles pomerov cysteín/cystín, GSG/GSSG (redukčný/oxidovaný glutation) a NAD(P)H/NADP+ . Tieto páry znamenajú pomery medzi oxidovanými a redukovanými formami menovaných zlúčenín. Z hľadiska zdravia, zachovanie redox potenciálu je dôležitejšia ako voľné radikály vznikajúce v našich bunkách, preto môžeme jesť takmer všetko, ak máme poriadok v tejto oblasti.
Športovci obyčajne disponujú dobrým redox potenciálom, preto dobre znášajú aj nekvalitné potraviny, len nevedia, že zbytočne zaťažujú organizmus. Nie preto môžu v mladosti jesť hocičo, lebo ju aj tak spália – ako je to vo verejnej mienke-, ale preto, lebo ešte majú v dobrom stave redox systém a ich mitochondrie majú ešte dobre vycvičený ochranný systém eliminácie nadmernej tvorby voľných radikálov, preto „element života“ ešte vedia udržať v dobrom stave. Vysoký stupeň zápalu, zhoršuje regeneračnú funkciu, preto nepriamo nedovoľuje rozdelenie/separáciu nábojov častíc vody, t.j. tvorbu zväčšenia EZ vrstvy vody.
Podľa Harmanovej teórie antioxidantov (ORAC čísla), diétne a genetické zásahy sú protirečivé (Brewer, 2010), nevie vysvetliť napríklad to, že ak športovec produkuje veľa voľných radikálov, tak prečo je šport výhodný z hľadiska starnutia. Podľa Harmana, ak na elemináciu voľných radikálov, z vonka prijmeme veľa antioxidantov ( napr. firmou kapsúl, tabletiek a pod.) tým pomalšie budeme starnúť. Lenže výskumy to nepotvrdzujú, a hoci z hľadiska starnutia je dôležitý stupeň zaťaženia voľných radikálov, nie to je jedinou a najdôležitejšou časťou problému starnutia či zachovania zdravia organizmu.

Odkiaľ pochádzajú prebytočné voľné radikály?
Spaľovaním uhľohydrátov vzniká podstatne viac voľných radikálov, ako spaľovaním tuku. Viem aj to, že voľné radikáli sú škodlivé produkty nášho metabolizmu. Vo vnútri mitochondrií prebieha premena energie z potravín, ktorého dôležitou fázou je tvorba ATP molekúl. Ak ATP chceme vytvoriť z glukózy, potom glykolýza (rozklad glukózy vo vnútri bunky za cieľom tvorby energie) a oxidatívna fosforilácia (proces tvorby ATP za pomoci kyslíka vo vnútri mitochondrií), ako procesy látkovej výmeny, okrem jedného, všetky produkty sa premieňajú na formu NADH, ktorá do elektrón-transportného reťazca vstupuje cez I.-biekovinový komplex vo vnútri mitochondrie.
1 mol (jednotka množstva danej látky. 1 mol, predstavuje cca 6×1023 –kusov častíc) glukózy, sa metabolizuje v pomere 5:1 NADH a FADH2 . Ak sa využíva tuk pre tvorbu energie, tak
β-oxidácia a citrátový cyklus ich vytvára v pomere 2:1, v závislosti od dĺžky reťazca mastnej kyseliny. NADH sa oxiduje cez I.- komplex, FADH2 cez II.- komplex. Uvoľňovanie elektrónov počas spomínaných procesov, je úplne normálnym javom, ktorý ale zohráva dôležitú úlohu pri regulácii života mitochondrií. Najväčší úbytok elektrónov je pri I. a III.- komplexe, preto ak spaľujeme glukózu, ktorá využíva I.-komplex, vzniká viac reaktívnych voľných radikálov. Aj podľa výskumov ( Jastroch, 2010) väčšie množstvo, ako aj viac druhov voľných radikálov, produkuje predovšetkým I.-komplex. Podľa iných odborníkov (Chen, 2003; Grivennikova, 2006) cez I.-komplex sa uvoľňuje väčšina reaktívnych radikálov, tzv. superoxidy, zodpovedné za škody na biologických štruktúrach a spôsobujúce oxidáciu, starnutie a mutácie (http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2005/12001/Reactive_oxygen_species.31.aspx )
V celku teda môžeme povedať, že tvorbou rovnakého množstva ATP, z uhľohydrátov vzniká viac voľných radikálov, ako z tukov.

Prečo môžu športovci konzumovať takmer všetko
…, a napriek tomu nemajú nadváhu, a keď prestanú s aktívnou činnosťou, priberú, mnohí z nich zápasia s vážnou obezitou. Veľa tréningu ide spolu s vysokou spotrebou kyslíka, teda tvorbou voľných radikálov, ktorý organizmus kompenzuje ochranným enzýmom SOD (superoxid-dismutázou), dôležitým vnútorným antioxidantom, ktorý zabezpečuje ochranu pred voľnými radikálmi aj z iných zdrojov. Takže športovci pravidelným trénovaním si vytvoria vážny ochranným systém, preto nie je prekvapujúce, že lepšie znášajú aj menej kvalitnú stravu. Končiac aktívnou činnosťou tento ochranný systém sa pomaly zhoršuje a časom dožije. Dôsledkom toho protiúčinok naturbovaných mitochondrií stráca na efektivite, bude slabšia ochrana, vytvorí sa leptínová -, potom inzulínová rezistencia, a prirodzený dôsledok- obezita.
Preto, dlhodobo nie je jedno, že športovec počas aktívnej činnosti na akom palive funguje, lebo do akej miery „znečisťujeme“ organizmus, lebo v staršom veku bude veľký problém naučiť organizmus spaľovať s menším množstvom „sadzí“.

Koniec druhej časti.

Za epidemické šírenie rakoviny štítnej žľazy je zodpovedná nie rakovina, ale dezinformácia

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj – Výber zo spravodajstiev Gábora Szendiho: Sayer Ji: Thyroid Cancer Epidemic Caused by Misinformation, Not Cancer

Vy ste vedel, že väčšina diagnóz rakoviny štítnej žľazy je chybná? A že v prevažnej väčšine prípadov túto chybnú diagnózu nasleduje „ošetrenie“, počas ktorého dotyčnému odstránia celú štítnu žľazu, a potom nasleduje rádioterapia a doživotná hormonálna liečba?

Vdova Robin Williamsa, nazvala chorobu ,„teroristom v mozgu manžela“

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Jayme Deerwester: Robin Williams’ widow calls illness ‘the terrorist inside my husband’s brain’ , USA TODAY October 1, 2016

Autoimúnny vplyv adjuvantného hliník nepovažujem za potrebné zverejniť kvôli hystérii, ale k vôli dôležitosti upriamiť pozornosť na premyslené rozhodnutie. Ani by som nezverejnil tento preklad- píše Szendi-, keby som nebol neskontroloval odkazy odborných článkov a k danej téme príslušnú literatúru. Vidím, že najviac, čo môžeme urobiť v prípade povinného očkovania je, že sa pomodlíme, ale v prípade nepovinných očkovaní možno bude lepšie, ak sa nebudeme informovať u lekára alebo lekárnika ohľadom rizík. Lebo aj oni sú nesprávne informovaní.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém I.

Šport a paleo nielen pre pokročilých

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov

Skríning rakoviny prsníka a rakoviny prostaty-nebezpečenstvá skríningu -viacej škodia ako prospievajú


karacsonyPreklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Evans I, Thornton H, Chalmers I, et al.: Earlier is not necessarily better (Chapter 4). in: Testing Treatments: Better Research for Better Healthcare. 2nd edition. London: Pinter & Martin; 2011.

Keby každá žena vedela, že z ošetrených 11 žien na rakovinu prsníka, v skutočnosti len jedna mala rakovinu prsníka, alebo ak muži by navštevovali v tom vedomí skríning rakoviny prostaty, že len jeden zo sedem ošetrených na rakovinu prostaty, mal skutočnú potrebu liečby, pravdepodobne by sa rapídne znížil počet prihlásených na skríning. Lebo skríning by bol dôležitý- ale nie s takým pomerom odhalenia choroby.

Toxická veda vakcín proti chrípke

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Pôvodný článok preložila a skoncipovala: Mezei Elmira
Zdroj: Gábor Szendi: Gary Null és Richard Gale:The Toxic Science of Flu Vaccines.

Očkovanie proti chrípke nevyberá: deti, starci a medzi nimi hocikto, môžu utrpieť škodlivé vplyvy od tohto škodlivého očkovania.

Joshua Hadfield bolo zdravé, normálne sa vyvíjajúce dieťa, dokým v r. 2010 dôsledkom hystérie okolo prasacej chrípky H1N1, ho rodičia nechali zaočkovať s vakcínou Pandemrix od farmaceutickej firmy GlaxoSmithKline. Zopár týždňov po očkovaní, dieťa denne už spalo 19 hodín, a keď sa usmievalo, vyvolalo to uňho kŕčové záchvaty. Lekári diagnostikovali narkolepsiu, čo je jedna nevyliečiteľná choroba s akútnym poškodením mozgu.[1]
Podľa vyšetrenia, Pandemrix – ktorý odvtedy už stiahli z trhu, môže súvisieť s 1400%-ným zvýšením rizika narkolepsie. Jedno Fínske štúdia preukázala, že pri tejto vakcíne, rapídny nárast spavej choroby nespôsobili pomocné látky vakcíny, ale modifikované nukleotidy samotného vírusu. [2]

Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV?

List je organickou súčasťou článku:   O čom propaganda očkovania HPV mlčí.

 

Norma Erickson

http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/
Čerstvé správy: 14.-ho januára 2016, Dr. Haung Lee Sin, poslal otvorený žalobný list Dr. Margaret Chann, generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorom obviňuje manipuláciou údajov, respektíve obvinil členov GACVS, CDC, Ministerstva Zdravotníctva a Ministerstvo Práce Japonska a ďalšie osoby, že zamlčali vedecké fakty v záujme toho, aby udržali ilúziu bezpečnosti očkovania vakcín HPV, pred prípadnými protichodnými dôkazmi.

O čom propaganda očkovania HPV mlčí


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi Gábor

76% rodičov dievčat siedmeho ročníka základnej školy, žiadali zaočkovať svoje deti proti vírusu HPV. Znamená to viac desať tisíc očkovaní. Existuje zopár faktov, vo svetle ktorých možno by pokleslo toto nadšenie.

Úloha tenzidov, ako prídavných potravinových doplnkov (syntetické emulgátory ) pri alergických a autoimúnnych chorobách

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Gábor Szendi: Csáki KF. Synthetic surfactant food additives can cause intestinal barrier dysfunction. Med Hypotheses (2011), in press, doi:10.1016/j.mehy.2011.01.030

Pri vzniku potravinovej alergie, autoimúnnych ochorení a autizmu, zohráva kľúčovú úlohu tzv. syndróm prepúšťania čriev, t.j. keď steny čriev sa stanú postupne priepustnou. Podľa teórie chorôb paleo stravovania, syndróm prepúšťania čriev spôsobuje cez viaceré mechanizmy, rad komponentov západného stravovania. Nižšie uvedený výťažok štúdia nás oboznámi s tenzidmi, s tou prídavnou alebo pomocnou skupinou prídavných látok, ktoré patria medzi tie „výdobytky“ modernej priemyselnej výroby, ktoré významne prispievajú ku vzniku a zákernému šíreniu civilizačných chorôb. Čítajúc tento článok, každý prívrženec paleo stravovania s úľavou môže konštatovať: „ no, aspoň z tohto zostanem mimo“. Je stále jasnejšie, že prečo sa tak vehementne rozšírili počas 19-20.-ho storočia civilizačné choroby. Západný svet sa obrátil chrbtom nie len pravekému stravovaciemu systému, ale stále vo väčšej miere zaťažuje organizmus škodlivými prídavnými látkami. Vo svetle tohto článku, paleo stravovanie sa zase dostáva do nového svetla: oproti západnému spôsobu stravovania, je náš organizmus oveľa menej zaťažený od neodvrátiteľného chemického zaťaženia. Vyjadrujem vďaku Frecskáné Dr. Csáki Kataríne, , ktorá svoje zverejnené štúdium v Medical Hypothesis, napísala aj v stráviteľnej forme pre laických čitateľov odoberajúci moje spravodajské články. Je to mimoriadne gesto od vedca, čo bohužiaľ je ochotný urobiť len málo ľudí. Priemerný človek sa k informáciám vedeckých výsledkov dostane len médiami riadenými publikáciami, ktoré sú spracované povrchne a s obchodným úmyslom , zatiaľ čo v odborných časopisoch úzky okruh vedcov, pre smrteľníka za drahé peniaze dostupné informácie, konzultuje o najnovších dôležitých vedeckých výsledkoch medzi sebou vedeckým slangom.

Prečo mi je nesympatická Paleomama, t.j. Dr. Sarah Ballantyne?

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi :
http://www.tenyek-tevhitek.hu/miert_nem_csipem_en_paleomamat_azaz_dr_sarah_ballantyne-t.htm

Stále viac a viac ľudí zneužíva to, že priemerný človek nevie skontrolovať, či vedecky je naozaj správne dané tvrdenie, ktoré sformulujú s odkazom na výskum. Bohužiaľ, ani tvrdenia paleo-teoretikov nie vždy obstoja v tejto skúške.

Nie len Paleomama mi je nesympatická, ale od všetkých paleo prorokov mi lezú zimomriavky po chrbte, ktorí sa

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť