Hliník: zdanlivo najviac nevinný, je najnebezpečnejší

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň
Zdroj: Gábor Szendi
Ako Szendi píše, už v októbri 2014 uverejnil článok z jednej tlačovej konferencie, na ktorej bol hliníkový adjuvans (zosilňovač účinku), použitý vo vakcíne proti HPV a hepatitíde B, dávaný do súvislosti so závažnými autoimúnnymi a neurologickými ochoreniami ( originál článku môžete čítať tu: Vo vakcíne sa nachádzajúci hliník, ako zdroj nového autoimúnneho problému.
http://www.greenmedinfo.com/blog/new-autoimmunity-syndrome-linked-aluminum-vaccines?page=1 ).

Z nižšie uvedeného vysvitne, že nielen hliník vo vakcínach, ale aj ak sa v priebehu desiatok rokov dostáva do organizmu akýmkoľvek iným spôsobom, spôsobuje vážne ochorenia.

K tomu by som poznamenal nasledovné: považujem za dôležité upozorniť na autoimunizačný vplyv aditívneho hliníka vo vakcínach nie s úmyslom vyvolať hystériu, ale v záujme možnosti uvážene sa rozhodnúť. Nedovolil by som si uverejniť preklad takéhoto článku bez dôkladnej kontroly, a v súvislosti s ňou prislúchajúcim štúdiom odbornej literatúry. Môj názor je, že jediné čo môžeme urobiť v prípade povinných očkovaní je to, že sa budeme modliť, a v prípade tých dobrovoľných, by možno bolo lepšie nehľadať informácie u svojho lekára alebo lekárnika. Lebo aj oni sú nesprávne informovaní – píše Gábor Szendi.

Pokračovanie článku:
Profesor Univerzity Keele v Británii, Christopher Exley, sa počas svojej kariéry venoval vedeckej výskumnej práce o škodlivom vplyve hliníka na zdravie. Na jeseň v r. 2014, publikoval v odbornom časopise Frontiers in Neurology, svoju veľavravnú vedeckú prácu „ Prečo nevie priemyselná propaganda a zásah politicky zastierať nepopierateľnú úlohu hliníka pri neurodegeneratívnych chorobách, ako napr. pri Alzheimerovej chorobe“. Vo vede sa sluší uvádzať umiernené vyhlásenie, emócie a rozhorčenia môžeme nájsť len v publikáciách s podobnými názvami. V množstve výskumných študijných prác, nájdeme jednu s názvom: “Toxický vplyv hliníka a ľudské choroby“. Na webovej stránke odborného časopisu výskumná skupina uverejnila svoje závery nasledovne:

„Hliník je dokázateľne všeobecný jed, a zároveň aj neurotoxický jed, ale jeho úloha pri vzniku ľudských chorôb sa podceňuje. Dôvodom sú všeobecne rozšírené, ale úplne nepravdivé predpoklady. Sú to tieto:

1. Hliník je neutrálna látka.
2. Jeho biologicky aktívna forma je obmedzená, preto sú ľudia vystavení veľmi nízkej koncentrácii.
3. Hliník nezohráva úlohu ani pri jednej chorobe.

Ani jedno z týchto tvrdení nie je pravda.

Hliník je tretí najhojnejší prvok v zemskej kôre, a je najčastejšie sa vyskytujúcim kovom. Avšak až do posledných dvesto rokov ľudskej evolúcie, sa človek nikdy nestretol s čistým hliníkovým kovom, pretože v prírode sa nachádza vo forme kremičitanu hlinitého alebo oxidu. Preto hliník, vo vývoji živých organizmov nehral až takú úlohu, ako sú napr. železo, meď, zinok, a pod. Neskôr, keď ľudia objavili spôsob výroby hliníka, hliník sa veľmi rýchlo rozšíril, a dnes už môžeme hovoriť o „hliníkovej dobe“, lebo hliník môžeme nájsť takmer všade v našom okolí. Hliníkové prísady sú povolené v potravinárskom priemysle, t.j. potravinárske produkty obsahujú podstatné množstvo hliníka sčasti kvôli aditívam, a sčasti sa potraviny kontaminujú hliníkom počas spracovania. Hliník môžeme nájsť v rôznych deodorantoch, vo vakcínach, injekciách proti alergii, v mnohých prostriedkoch blokujúcich žalúdočnú kyselinu, a značné množstvo sa dostane do nášho organizmu dôsledkom znečisteného ovzdušia ((Saiyed a spol., 2005). Ľudia denne konzumujú 3-50 mg hliníka. Nancy Chuchu a spolupracovníci, v roku 2013 analyzovali detskú výživu, a v každej našli značné množstvo hliníka (Chuchu a spol.2013). V detskej výžive nie na báze sóje, našli 100-300 mikrogramov, a vo výžive na báze sóje, 656-756 mikrogramov hliníka. Prečo je toto obrovský problém, vysvitne z nižšie uvedeného.

Exley vo svojej štúdii poukazuje na to, že v každej bunke dnešného človeka sa dá nájsť hliník, preto hliníkovým priemyslom sponzorované výskumy sa snažia dokázať, že hliník zohráva podstatnú úlohu vo funkcii organizmu, avšak, toto je v rozpore so skutočnosťou – napriek tomu že hliník je všade, nedá sa preukázať jeho žiadna normálna funkcia (Exley, 2014). Druhým dôvodom naivity voči hliníku je, že je veľmi málo prípadov akútnej toxicity hliníkom, preto sotva môžeme nájsť výskumy v interakcii hliník a ľudské choroby. Faktom ale je, že človekom desiatky rokov konzumovaný hliník sa nahromadí v bunkách a v interakcii s inými faktormi – keď dosiahne hranicu toxicity – napomáha vzniku chorôb. Jedným z dôvodov toxicity hliníka je, že vytláča iné kovy. Železo, zinok meď mangán a pod., zohrávajú dôležitú úlohu na úrovni celého organizmu, pri tvorbe rôznych bielkovín, a keď sa na ich mieste zabuduje hliník, bunka bude chybne fungovať, alebo odumrie. Podľa meraní, najviac hliníka sa nahromadí v mozgu, kostiach, krvi a v pľúcach, v cirkulujúcich krvných bunkách a v pečeni (Exley, 2009). V mozgu sa nameria najväčšia hliníková koncentrácia. Dôvodom je, že nervové bunky žijú najdlhšie, kým ostané bunky organizmu sa neustále vymieňajú. Hliník, vdýchnutý nosom, sa bezprostredne dostane do hypotalamu.

Nevieme presne, akým spôsobom spôsobuje hliník neurodegeneratívne choroby, ale jeho úloha pri Alzheimerovej, Parkinsonovej chorobe a skleróze multiplex je dokázaná.

Hliník sa do ľudského organizmu dostane nielen ako znečistenie, ale napr. očkovaním, ktoré západné lekárstvo v nemalom množstve aktívne dávkuje už od detstva. Hliník sa používa na zvýšenie účinku vakcín preto, lebo aktivuje vrodený imunitný systém, t.j. imunitný systém rozpozná hliník ako nepriateľa. Sám o sebe je tento fakt na zamyslenie, lebo zo 60 000 naočkovaných švédskych detí, u 1% (600 detí) z nich, sa neskôr stali alergické na hliník ( Exley, 2009). Takto vyvinutá hliníková alergia, v neskoršom štádiu, sa vráti ako bumerang vo forme neidentifikovanej astmy alebo ekzému. Môže uviesť do činnosti aj autoimúnne procesy, ako sú rheumatoid arthritis, cukrovka 1. typu, alebo skleróza multiplex. Pri posledne menovanej chorobe preukázali, že v moči sa dá merať zvýšená koncentrácia hliníka (Exley, 2009). Vo vakcíne sa nachádzajúci hliníkový adjuvans, je dokázateľne v spojení s jedným syndrómom (macrophagic myofasciitis), pre ktorý sú typické bolesti svalov a šliach, zápaly, poškodenie svalových buniek, ako aj chronický únavový syndróm.

Výskum vakcín, pred pár rokmi popísal syndróm ASIA (Autoimmun Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants), ktorý môže spôsobiť rad neurologických ochorení, ochrnutie a smrť. (Viac o tejto téme môžete čítať v článku „Vo vakcíne sa nachádzajúci hliník, ako zdroj nového autoimúnneho problému“) http://www.greenmedinfo.com/blog/new-autoimmunity-syndrome-linked-aluminum-vaccines?page=1).

Exley zatiaľ, pravdepodobnú úlohu hliníka vidí pri vzniku nasledovných chorôb (čísla označujú pravdepodobnosť):

Choroba 1=malá pravdepodobnosť 10=veľká pravdepodobnosť
Alzheimerova choroba 7-8
Parkinsonova choroba 4-6
Nervová choroba pohybu (MND/ALS) 3-5
Dialíza Encefalitída 10
Sclerosis Multiplex 4-6
Epilepsia 7-8
Osteomalacia (závažná kostná resorpcia) 10
Osteoporosis (osteoporóza) 4-6
Artritída 5-7
Chudokrvnosť 10
Kalcifikácia mäkkých tkanív 2-4
Astma 7-9
Chronická obštrukčná choroba pľúc 5-7
Očkovaním spôsobený Macrophagic Myofasciitis 8-10
Očkovaním spôsobený kožný lymfóm 8-10
Očkovaním spôsobená citlivosť na hliník 8-10
Citlivosť na hliník dôsledkom imunoterapie 8-10
Rakovina 4-8
Cukrovka 5-7
Sarkoidóza 7-9
Down Syndróm 5-7
Svalová dystrofia 4-6
Obštrukcia žlčovodu 6-8
Obezita 5-7
Hyperaktivita 4-6
Autizmus 4-6
Syndróm chronickej únavy 5-7
Aluminozis (pľúcne ochorenie spôsobené Al) 10
Crohnova choroba 7-9
Cievne choroby, mŕtvica 6-8

 

Je možné sa brániť proti kontinuálnemu hliníkovému zaťaženiu?
Hliník sa cielene liekmi nedá odstrániť, ale použitie desferrioxamínu na odstránenie zbytočného železa, spôsobuje vylučovanie aj značného množstva hliníka. Keďže ten má aj vedľajšie účinky, môžu ho aplikovať len lekári. Oveľa dôležitejšia je prevencia, ktorú sčasti vieme dosiahnuť znížením hliníkového zaťaženia. Najschodnejšou cestou na jej realizáciu je vyhnúť sa nákupu hotových jedál, lebo v nich našli najviac hliníka. Kto používa lieky na pálenie záhy a prekyslenia žalúdka s obsahom oxidu alebo hydroxidu hliníka, tak bude lepšie, ak s tým čo najskôr prestane (paleo diéta za niekoľko dní reflux odstráni).

Ďalší veľmi jednoduchý spôsob je pitie minerálnej vody s vysokým obsahom kremíka, pretože oxid kremičitý a kyselina kremičitá (H2SiO3) (nazývaná tiež metakremičitá) zvyšuje vylučovanie hliníka. Treba vybrať takú minerálnu vodu, ktorá obsahuje aspoň 30 mg/l oxidu kremičitého, alebo 14 mg/l kyseliny kremičitej. Podľa meraní Exleyho, pitie jedného litra takejto minerálnej vody v pravidelných dávkach, zabezpečuje ochranu pred hliníkovým zaťažením ( Exley, 2014). Exleyho výskumná skupina testovala túto metódu na 15-tich chorých na Alzheimerovu chorobu, a po dvanásť týždňovej konzumácii minerálnej vody s obsahom kremíka u 12 pacientov nastalo klinicky merateľné zlepšenie stavu (Davenward a spol., 2013).

Viacerí sa pýtali, že ktorá minerálna voda obsahuje dostatočné množstvo siliky (soľ kyselín kremičitých). Pravdu povediac, nevenoval som tomu čas, lebo vo všeobecnosti nepovažujem za dobré pitie minerálnych vôd (sú drahé, plastové materiály uvoľňujú škodlivé látky a vzniká odpad s ktorým sa ťažko nakladá, atď.). Podľa mňa, schodnou cestou sa ukazuje vyrobená voda s obsahom kremíka z podomácky čistenej vody, ale viem si predstaviť aj samotné užívanie kyseliny kremičitej vo forme kapsúl. Pretože nie som vývojár, dúfam, že na danú tému sa nájde taká firma, ktorá má znalosti v príprave týchto produktov.
(vlastná poznámka: ja som našiel napr.: http://www.tcmobchod.sk/eshop/produkt/silicea-middot-modra-middot-h2sio3 ).
signo                                                               Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť × 8 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť