Gábor Szendi: Sója a klimax: klamstvo umocnené na tretiu

 

Ako sa dá s miliónmi ľudí uveriť o niečom, že je to účinné, keď je to neúčinné, ba čo viac, škodlivé? To nie je umenie, to je odbor. Ak nepoznáte tieto tajomstvá a triky, veľa sa o tom môžete naučiť od sójového ( farmaceutického,-potravinárského) priemyslu.
O sóji som sa podrobnejšie zmienil v oddelenej časti v našej spoločnej knihe Paleolitné kuchárstvo, ďalej o tom môžete čítať aj v príspevku na tejto stránke od Dr. Mercolu, preto už o zmienených veciach a faktoch, by som nechcel zase písať. To čo znova aktualizovalo sójovú otázku, je tá poburujúca prax, že napriek vedeckým dôkazom, sójový extrakt ešte aj dnes celoštátne predávajú ako liek, zmierňujúci príznaky klimaxu, (napr. teplotné výkyvy) a osteoporózy.
Tejto veci dáva znovu aktualizáciu tá skutočnosť, že vlani v lete, Potravinárska komisia Európskeho Úradu (EFSA) požiadala sójovým priemysel o podanie správy o zdravotných tvrdeniach sóje, ktoré komisia do jedného odmietla, pretože ani jednu nepovažovala za vedecky opodstatnenú. Ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby sóju zakázali ako potravu pre jej nevhodnosť, ktorá obsahuje nebezpečné látky pre ľudský konzum, ba čo viac, sójový priemysel sa nikoho nespýtal na to, či chceme jesť sóju alebo nie, združila sa s celým potravinárskym priemyslom, ktorá prakticky do všetkého dáva sóju. Povznáša to len imáž sóje, keď neustále bombardujú obyvateľstvo takými informáciami, že konzumácia sóje je mimoriadne zdravé, že zložky sóje nás prakticky od všetkého ochránia. Informácie takéhoto druhu vznešene prevetrávajú médiá, ich príspevky komponujú, v tejto téme nevedomí pisárikovia, na základe doručných, bezkrytických, reklamno-propagačných materiálov. Nemyslím len na čvirikajúce ženské magazíny, ale aj na tzv. „vedecké“ príspevky určitých portálov.
Sójový priemysel žiadal povolenie na také tvrdenia, že izoflavonoidy a fitoestrogény sóje potláčajú-znižujú teplotné výkyvy a nočné potenie klimaxu, zlepšujú kvalitu vlasov, že disponujú ochranným faktorom na srdcovo cievne choroby, znižujú hladinu LDL krvi, že sú účinné proti rakovine prostaty, proti nákazu horných dýchacích ciest a zabraňujú oxidáciu buniek a poškodenie DNS. Zatiaľ, veľmi skromne, len na tieto veci chceli dostať súhlas.

 

EFSA, podané vedecké zdravotné „dôkazy“ prešetrila a všetky tvrdenia, ako vedecky nepodložené, odmietla (EFSA, 2011).
Sójový priemysel a sójový tovar predávajúci, samozrejme neprídu do rozpakov, budú šepkať do uší svojím kupujúcim, že „žiaľ, nemôžeme to napísať, ale od toho je to ešte pravda“. Pretože EFSA prináša v skutočnosti aj také rozhodnutia, ktoré napr. ohrozujú trhy vitamínov a liečivých rastlín. To sa dá dobre využiť a ľahko sa dá presviedčať, že EFSA je len jedna byrokratická organizácia, ktorá do všetkého len šteká, ale v ničom nemá pravdu.
Nezvykol som sa pobúriť nad neškodnými vecami, lebo nerád kazím náladu tým, ktorí obľubujú zázračné lieky. Keď niekto v tom chce veriť, nech berie, nepríjemnosti z toho nebude mať. Sójové produkty ovšem nie sú také. Práve ženy, smerujúce do vekovej skupiny klimaxu, sú najviac vystavené riziku, ohľadom zníženej funkcie štítnej žľazy, a je všeobecne známe, že sója má škodlivé účinky na štítnu žľazu (viď. článok od Dr. Mercolu).
Je zaujímavé, že sójový priemysel podalo do EFSA len 12 materiálov na vyšetrenie, ktoré podľa nich dokazujú pozitívne vlastnosti sóje. Je to preto zaujímavé, lebo v jednom súhrnnom štúdiu- ešte z roku 2004, sledovali práve takéto účinky sóje, ale vtedy sa zmienili o 25 vyšetreniach. Je samozrejme od toho aj viac (v r. 2004 autori našli až 40), ale do vedeckých analýz nie je zvykom zakomponovať propagandistickým cieľom konštruované pod úrovňové vyšetrenia. Podľa súhrnnej resumé, pozostávajúca z 25 vyšetrení s prijateľnou úrovňou ( s placebo-kontrolou, trvajúca aspoň 4 týždne) autori prišli k záveru, že fitoestrogény, nachádzajúce sa v sóji, nijak nezlepšujú teplotné výkyvy klimaxu a iné príznaky klimaxu ( nočné potenie, suchosť pošvy) ( Krebs a spol., 2004).
Nezávislá organizácia Cohren Library, neustále vypracúváva metaanalýzy o dôležitých lekárskych postupoch, liekoch, alternytívnych liečebných výrobkoch. Ich analýzy vyvolávajú veľa pobúrení, lebo dôsledkom nezávislosti, ich výsledky sú obyčajne nevyvrátiteľné, a mnoho-krát sa dopracujú k výsledkom, ktoré sa nepáčia farmaceutickému priemyslu. V roku 2007 prešetrili sóju ohľadom vplyvu pôsobenia na klimax. Autori našli tridsať takých vyšetrení, ktoré zodpovedali kritériám ( náhodilé zaradenie, placebo kontrol, aspoň 12 týždňové sledovacie obdobie). Došli k nasledovnému záveru: Nie je dôkaz na to, že výrobky zo sóje, obsahujúce fitoestrogén, účinne eliminujú nepriaznivé javy klimaxu (Lathaby a spol., 2007).
Jedna anlýza z roku 2008, zakladajúca sa na 35 vyšetreniach, taktiež sa dopracovala k záveru, že sója nezmierňuje sprevádzajúce javy klimaxu žien (Hooper a spol., 2008).
V roku 2011, sójový priemysel pokladalo 12 vyšetrení za hodné na podanie, hoci z vedeckého pohľadu mal k dispozícií podstatne viac vyšetrení. Sójovému priemyslu zrejme tie nevyhovovali, ktoré popierali účinnosť sóje, preto pravdepodobne selektovali. Samozrejme odborníci EFSA nespadli na hlavu, a svoje rozhodnutie vyvodili nie iba z podaných 12 vyšetrení od sójového priemyslu, ale aj oni preskúmali relevantnú sójovú odbornú literatúru.
Ale kde sa vyrábajú tie mýtusi, ktoré sa potom dajú propagovať vo svete, a môže sa povedať, že na každý desiaty protisójový výsledok sa dá preukázať desať takých, ktoré dokazujú účinnosť sóje?

 

V roku 2008 bol 8. Sympózium Sóje, ktoré usporiadali v Tokiu ( Messina a spol., 2008). Zúčastnilo sa na ňom 250 vedcov. No, keď len toľko vieme, hneď môžeme tušiť, že tých 250 vedcov všetci nežijú v Tokiu, ba ani nie sú japonci, a zrejme do Tokia nepricestovali na svojich našporených peniazoch aby ukojili svoju vlastnú vedeckú zvedavosť. Podľa zverejneného záveru publikácie, boli tam vedci z 20 štátov. Sójový priemysel, rovnako ako farmaceutický, cez finančné vedecké podpory – sponzorstvo vychová svojich vedcov a postaví ich do radov pre vlastnú potrebu, ktorých kariéra je úzko spletá so sójou. Z takéhoto manželstva už neskôr nevedie cesta von, pretože vedec, pred svojimi kolegami sa už zdiskreditoval, finančne aj z pohľadu kariéry sa dostal do závislosti od sójového priemyslu. Uznanie môže dostať už len od veľkej rodiny sójových vedcov. Na konferencii pridelili cenu za „Vinikajúci príspevok k vedeckému pochopeniu účinnosti sójových potravín a sójových komponentov na ľudské zdravie“. Keď sa pozrieme na mená tých, ktorí dostali ceny, môžeme vidieť vedcov, ktorí aj doteraz slúžili pre sójový priemysel, a nimi vydané analýzy a vyšetrenia boli prinajmenej podozrivé. Môžeme sa tu dozvedieť aj to, že len od 1994 bolo publikovaných necelých 10 000 štúdií o pozitívnych účinkoch sóje. Zase sa môžeme začudovať nad tým, že z tohto počtu, iba 30-40 sa kvalifikuje ako vhodná na analýzu, a aj sójový priemysel pokladalo za vhodné podať iba 12 prác pre EFSA. Jeho dôvod, je dosť zrejmý: 10 000 prác je len mlátenie slova, propagandistický materiál, budovanie imáže. Na konferencii mal prednes – predpokladám že s veľkým úspechom- Patricia Williamson-Hughes, ktorej sa podarilo preparovať údaje do takej miery, že na jednej podskupine žien (sub-group) sa jej podarilo vykázať minimálne sójové prednosti. Je dobre známa táto technika vo farmaceutickom priemysle, nazývajú ho ad hoc analýzou, t.j. hľadajú také súvislosti na už vykonaných vyšetreniach, ktoré možno by nečakane predsa len dokazovali to, čo rad vyšetrení vyvracia. Veda, takéto dodatočné analýzy nemá rád, pretože je veľká šanca na to, že z náhodných vecí sa zrodia na svet takéto vynútené výsledky.
Myslím si, že na odmietavý výrok od EFSA, sójový priemysel potriasol svojim žoldnierom obojok, aby sa vzchopili, že nie preto pumpujú do nich desaťročia ohromné množstvo peňazí, aby teraz nevedeli potvrdiť nič z toho, čo sójový priemysel doteraz natárala o nebezpečnej sóji ohľadom zvýšenia jej prijateľnosti.
Firmy, predávajúce sójové výrobky sa zase zachovajú tak, ako keby boli hluchí a o ničom nevedeli, a predávajú ďalej bezhodnotné, ani nie tak bezpečné sójové výrobky. Koniec koncov, sójový priemysel a ním najatí vedcovia, vyprodukovali už dostatok vyšetrení k tomu, že referenčné body by boli aj v tedy, keby raz sóju predávali v balení s prekríženými kosťami a lebkou, ako jed proti potkanom.

 

Použitá literatúra:
• EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to soy isoflavones and protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 1286, 4245), maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations (ID 1135, 1704a, 3093a), reduction of vasomotor symptoms associated with menopause (ID 1654, 1704b, 2140, 3093b, 3154, 3590), maintenance of normal skin tonicity (ID 1704a), contribution to normal hair growth (ID 1704a, 4254), “cardiovascular health” (ID 3587), treatment of prostate cancer (ID 3588), and “upper respiratory tract” (ID 3589) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2011;9(7):2264.
• Hooper L, Ryder JJ, Kurzer MS, Lampe JW, Messina MJ, Phipps WR, Cassidy A. Effects of soy protein and isoflavones on circulating hormone concentrations in pre- and post-menopausal women: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2009 Jul-Aug;15(4):423-40.
• Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, Wilt TJ. Phytoestrogens for treatment of menopausal symptoms: a systematic review. Obstet Gynecol. 2004 Oct;104(4):824-36. Lethaby AE, Brown J, Marjoribanks J, Kronenberg F, Roberts H, Eden J. Phytoestrogens for vasomotor menopausal symptoms. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD001395.
• Messina M, Watanabe S, Setchell KD. Report on the 8th International Symposium on the Role of Soy in Health Promotion and Chronic Disease Prevention and Treatment. J Nutr. 2009 Apr;139(4):796S-802S.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 + päť =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť