Gábor Szendi: Konzervatívna diabetológia a paleolitné stravovanie

 

 

Prevzatie článku bez povolenia je neoprávnené porušenie autorských práv !

Je zvláštne, že diabetológia kvôli takým veciam útočí na paleolitné stravovanie, ktoré aj moderná diabetológia už roky hlása. To znamená iba jedno: nepoznajú ani paleolitnú a ani modernú odbornú literatúru. Z tohto pohľadu sa vynára otázka, či deti, choré na cukrovku1.-ho typu, dostávajú starostlivosť a odporúčania na úrovni dnešnej doby? Alebo v mene lekárskej autority, netolerujúc žiadnu odporujúcu námietku, udržiavajú chorých v horšej životnej kvalite, vystavujúc ich budúcim komplikáciám?

 

Rederick Grant, objaviteľ inzulínu by sa obracal vo vlastnom hrobe, keby vedel, ako sa pokúšajú vedúci – diabetológovia , cez médiá diskreditovať paleolitné stravovanie, pripisujúc k nemu také tvrdenia, ktoré protirečia so zásadami paleolitného stravovania. Inzulín totiž neslúži na to, aby sme bezhlavo konzumovali rafinované uhľohydráty, nech je to už vlastný alebo z vonka prijatý inzulín. Pred objavením inzulínu, dieta chorých ľudí na cukrovku 1.-ho typu, bola diéta s názvom lowcarb. Lowcarb, znamená stravu s nízkou úrovňou uhľohydrátov. Druhou efektívnou diétou bola katogénová diéta. Katogénová diéta pozostáva zo štyroch dielov tuku a z jedného dielu bielkovín, a v praxi ju obyčajne stotožňujeme s veľkým množstvom tuku a bielkovín, a s minimálnym množstvom zeleniny neobsahujúcou škrob. Peleolitné stravovanie u prírodných ľudí sa od seba trošku líši, ale v podstate ich verzie sa skladajú z týchto dvoch spôsobov stravovanie, pretože paleolitné stravovanie znamená jesťveľa mäsa, veľa zeleniny a veľa ovocia, v priemernom pomere 50%:50% . Podľa chuti je možné meniť pomer hociktorým smerom. Paleolit sa líši od lowcarb-u v tom, že pri výbere potravy uprednostňuje evolučné hľadisko. Človek počas svojej evolúcie 2,5 milióna rokov sa nestretol s rýchlo vstrebávajúcimi rafinovanými uhľohydrátmi ( obilniny, zemiaky, cukor, a pod.), preto aj pre zdravého človeka je zaťažujúci západný spôsob stravovania, ktorý pozostáva z 50-60% rafinovaných uhľohydrátov. Tento systém stravovania sa rozvinul počas 20.-teho storočia, a v ľudskej populácií súbežne s ním narástol počet ľudí s nadváhou a obezitou, t.j. ľudia v priebehu 20.storočia začali ľudia trpieť obezitou alebo zvýšenou nadváhou.
[ Vlastný príspevok|- Podľa Slovenskej Obezitologickej Spoločnosti, na Slovensku trpí s nadváhou 60% dospelých, ďalej epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity dospievajúcich detí a žien. Ďalej tu sa môžete dočítať aj o tom, že závažná obezita je spojená s dvanásťnásobným nárastom úmrtnosti osôb mladých ľudí do 35rokov v porovnaní s chudými osobami. Napriek tomu nie je jej v odborných medicínskych kruhoch venovaná primeraná vážnosť akú si v skutočnosti zasluhuje – piše sa na hore citovanej domovskej stránke. Ďalej sa tu píše: S príchodom farkamoterapie je dnes široko dostupná hlavne konzervatívna liečba obezity, začína sa rozvíjať bariatrická chirurgia. Na chvoste záujmu ostáva jej prevencia, avšak podobná situácia nie je výnimkou ani u ostatných civilizačných chorôb . (MUDr. Majerčák Ivan., 2008.)

Inde sa môžete dočítať nasledovné: Poprední svetoví odborníci na výživu bijú na poplach. Pandémia obezity sa šíri doslova celosvetovo – Slovensko nevynímajúc. Nadváhou u nás trpí 48% mužov a 35% žien, obezitou ďalších 17% mužov a 26% žien. Podľa toho môžeme usúdiť, že na Slovensku má asi 2 milióny ľudí nadváhu a asi 600 tisíc obezitu. Obezita je najčastejšie metabolické ochorenie na Slovensku. http://www.energy.sk/sk/menu_x5229x.asp -koniec príspevku]

Konzumácia rafinovaných uhľohydrátov aj u zdravých ľudí generuje extrémnu úroveň krvného cukru a inzulínu, ktoré postupne erodujú cievny systém .Tieto výkyvy u chorých na cukrovku 1. a 2.-ho typu, ktorí dostávajú inzulín, sú viac vyhrotené, a veľa-krát sa u nich navzájom strieda hypo- a hyperglykémia.V hlavách dnešných diabetológov, ošetrujúcich naše deti, žije znetvorený obraz o vzťahu medzi inzulínom a uhľohydrátom, predstavujú si to asi tak , ako keby išlo len a kvantitatívny vzťahový problém: dobre veľká porcia inzulínu potom dobre eliminuje dobre veľkú dávku uhľohydrátu. Dôsledok takéhoto druhu ponímania bude mať za následok , že po dvadsiatich – tridsiatich rokoch tieto deti oslepnú, stratia niektorú z končatín, budú trpieť srdcovo-cievnymi chorobami a budú chodiť na dialýzu obličiek. Ja špeciálne nezastrašujem tým, ako to robia diabetológovia, keď zastrašujú diabetickou kómou rodičov trpiacich detí na cukrovku, ja uvádzam len fakty.

Moderná diabetológia v posledných rokoch čoraz viac spoznáva, že nestačí len s dobrým priemerom inzulínu kompenzovať príjem uhľohydrátov, ale aj to, že je potrebné zabrániť krajné výkyvy inzulínu. Ako Johana Burani a Palma Longo vo zverejnenom štúdiu v magazíne The Diabetes Educator v roku 2006 poukazujú na to, že Americké Združenie Diabetikov do roku 2005 považovalo za dôležité iba príjem uhľohydrátov, ale nezaoberalo sa tým, že v akej forme ju treba prijímať. Robilo to napriek tomu, že roky sa zhromažďovali dôkazy o tom, že dôležitým nástrojom vyhovujúcim na kontrolu krvného cukru je spotreba potravín s nízkou úrovňou GI (Burani a Longo, 2006). V ich vyšetreniach s pomocou nízkych GI uhľohydrátov, znížili úroveň HbA1 zo 7,5% na 6%, t.j, o 20%.
Jedným zo zrejmých dôvodov vysokých výkyvov inzulínu, je drastický nárast krvného cukru dôsledkom uhľohydrátov, a uhádnuť to, že aká veľká dávka inzulínu je schopná ju eliminovať, je nemožné. Dôvodom tohto javu je konzumácia potravín s vysokou nasýtenosťou GL vysokým GI. Druhým dôvodom, na ktorý poukazujú vo svojom vyšetrení Thomas Wolver a spol.je, že aj u tých, ktorí starostlivo sledujú svoje stravovanie, sú 20%-né odchýlky medzi plánovanou a skutočnou spotrebou uhľohydrátov ( Wolever a spol., 1999). Vo vyšetrení úroveň HbAc1, ktorá ukazuje priemernú trojmesačnú úroveň krvného cukru, súvisela len s glykemickým indexom (GI) a obsahom škrobu. Pokiaľ chorí konzumovali menšie množstvo škrobu a potravu s nízkym GI, tým menšia bola úroveň HbA1c. Ktovie prečo? Preto, lebo keď nejaká potrava má nízky obsah uhľohydrátov, potom ani 20%-ná konzumná odchýlka nepredstavuje vážnu odchýlku v spotrebe uhľohydrátov. Keď niekto zje o krajec chleba viac, bude to mať vážne dôsledky, ale pokiaľ zje len o trošku viac brokolice alebo špenátu, nič sa nestane. To znamená, že lowcarb alebo paleolitné stravovanie sú bezpečnejšie a znamenajú vhodnejší a kvalitnejší život.

Nielsen a spol. dosiahli pokles výkyvov krvného cukru vo vyšetrení z r. 2005, v ktorom aplikovali lowcarb stravovací systém u chorých na cukrovku 1,-ho typu.

V tomto vyšetrení, z priemernej potreby inzulínu 21.1+6.7 po 12-tich mesiacoch, klesol na 12.4+2 jednotiek. HbA1c klesol za 12 mesiacov z 7.5% na 6.4%, ktorá zodpovedá poklesu priemernej hladiny krvného cukru 9 mmol/l, na 7mmol/l. V priemere týždenne 3-krát sa opakujúca charakteristická hypoglykemická nevoľnosť poklesla len na 2x za mesiac..
Nansel a spol. v jednom z vyšetrení v r. 2008, taktiež poukázali na to, že konzumácia uhľohydrátov s nízkou GI (t.j. zelenina) vedie k podstatne lepšej kontrole hladiny krvného cukru, pretože skoncuje s vysokými výkyvmi krvného cukru ( Nalsen a spol., 2008).
Rosalba Giacco a spol. porovnali vplyv potravy s nízkym a vysokým obsahom vlákniny u chorých s cukrovkou 1.-ho typu (Giacco a spol., 2000). Vedci pod pojmom- vysoký obsah vlákniny, nerozumeli to, že „dajme do jedla jednu lyžicu pšeničných otrúb“, ale chorí museli konzumovať zeleninu a ovocie s vysokým obsahom vlákniny. Dôsledkom toho, denná úroveň krvného cukru bola nižšia o 24%, po jedle o 30% a hypoglykemické nevoľnosti poklesli na polovicu.
Alisha Rovner a spol. svojím vyšetrením poukázali na to, že v prípade stravovania s nízkou GI u detí s cukrovkou 1.-ho typu, sa ani v prípade úplného nasýtenia jedlom, hyperglykémia u nich nevytvorila. Podľa vedcov, stravovanie s nízkym GI, zlepšuje kvalitu každodenného stravovania detí a znižuje hyperglykemické riziko (Rovner a spol., 2009).

Podľa protokolu súčasnej diabetológie priemernú hladinu krvného cukru, t.j. hodnotu HbA1c sa dá z nížiť tak, keď rodičia stále merajú hladinu krvného cukru, kalkulujú množstvo inzulínu, ktorý musí eliminovať prijaté množstvo uhľohydrátov, následne toho často pichajú svoje deti. Tento intenzívny spôsob nemá len duševno-psychologickú nevýhodu,a nielen že sa nedá dodržiavať v školských podmienkach, ale často vedie k hypoglykemickej nevoľnosti, pretože, keď niekto chce neustále udržať normálnu hladinu krvného cukru, často si predávkuje množstvo inzulínu. Heather Gilbertson a spol. vo svojich vyšetreniach dokázali nielen to, že konzumácia potravy s nízkym GI viedlo k výrazne nižšej HbA1c, ale že nenarástlo riziko hypoglykémie , a výrazne klesol počet stavov hyperglykémie. Konklúzia autorov je: dôsledkom konzumácie potravy s nízkym GI, životná kvalita ako rodičov, tak aj detí, sa výrazne zlepšila (Gilbertson a spol., 2001).

Veľmi náučné a presvedčivé je vyšetrenie od Anette Buyken a spol. z r. 2001, v ktorom z 31 štátov u 3250 chorých na cukrovku 1.-ho typu, porovnali výživu a charakteristické údaje krvného cukru (Buyken a spol., 2001). Chorí, žijúci na strave s nízkou GI, mali výrazne lepšie HbA1c údaje. „ Je to preto zaujímavé – píšu autori – lebo každý nasledujúci pokles krvného cukru efektívne zníži deštrukciu cievnych vlásočníc (kapilárie) a vznik neuropatie“. Dôsledok týchto dvoch komplikácií je strata zraku, amputácia dolných končatín a poškodenie obličiek. Ich výsledky ukazuje nasledovný diagram:

O výsledku tohto vyšetrenie treba poznamenať: autori neodporúčali zúčastneným ako sa majú stravovať, len pozorovali stravovanie ľudí. Vo vyšetrení hodnoty GI, aj tá najnižšia, je veľmi vysoká, napriek tomu pri priemernej hodnote krvného cukru aj táto vysoká hodnota znamená výraznú zmenu relatívne nízkej hodnoty GI. Čiže môžeme dosiahnuť podstatne lepšie výsledky so stravou, ktoré majú skutočne nízke hodnoty GI( 30-50).
Katogénový spôsob stravovania vyšetrujú v rozsiahlejšom okruhu, lebo sa potvrdilo, že pri degeneračných neurologických chorobách, epilepsií, Alzheimerovej chorobe, rakovine je mimoriadne účinný. U chorých na cukrovku 2.-ho typu sa dajú dosiahnuť veľmi dobré výsledky ako v parametroch krvného cukru, tak aj v normalizácii telesnej hmotnosti. O vážnejších vyšetreniach na cukrovku 1.-ho typu nemám poznatky, ale Anastasia Dressler a spol. zverejnili jedno úspešné vyšetrenie mladej dievčiny, chorej na cukrovku 1.-ho typu a neovládateľnej epilepsie (Dressler a spol., 2010).

Tento stručný súhrn samozrejme ani zďaleka nevyčerpal tú diabetologickú odbornú literatúru, ktorá vyšetreniami dokazuje, že stravovanie s nízkym GI zabezpečuje stabilnú, dobre nastaviteľnú hladinu krvného cukru, zabraňuje veľké výkyvy a tým vytvorenie hyper- a hypoglykemických nevoľností, poklesne nárok organizmu na inzulín, že deti sa môžu bez následkov do sýta najesť, rodičia sa nemusia znervózňovať, deti sa stanú v každodennom živote sebaistejšie, že klesne pocit negatívneho vnímania byť chorý, a pod. V dlhodobom horizonte značne klesne riziko vytvorenia diabetických komplikácií, a s neustálym vnucovaním možnosti sa vyhnúť komplikáciám, len zavádzajú rodičov diabetológovia, ktorí neoblomne sa držia zastaralého zaužívaného protokolu. Na konto peleolitného stravovania by sme naozaj mohli vyhlásiť, že deti by mohli žiť skoro taký istý život, ako ich zdraví rovesníci.
Pre deti, chorých na cukrovku, nie paleolitné stravovanie znamená nebezpečenstvo, skutočné nebezpečenstvo znamenajú pre nich zaostalé názory diabetológov. Tento stručný súhrn som v skutku venoval aj im, v tej nádeji, že azda niektorí z nich sem zablúdia, prečítajú, a nie namyslene odmietnu tento článok, ale naopak , v budúcnosti sa bude snažiť dohnať súčasnú pokročilú vedu.

V prvom rade som venoval tento článok mamičkám a otcom. Ešte nie je neskoro zachrániť vlastné dieťa, ešte nie je neskoro na zmenu. Ale ten, kto sa odhodlá na túto zmenu, ten nech samozrejme má na zreteli to, že každý pokles uhľohydrátu nesie so sebou aj potrebu poklesu inzulínu. Bolo by dobré, keby diabetológovia boli nápomocní partneri pri zavedení diétnych zmien s cieľom dosiahnuť kvalitnejší život, keby konzultovali s rodičmi, ktorí nechcú sledovať „zázračné diéty“, ale chcú sledovať vedecký vývoj, keď už lekár ich chorého dieťaťa zakotvil na úrovni vedy s pred tridsiatich rokov. Nech za diabetickú kómu neobviňujú rodičov a ani paleolitné stravovanie, ale nech sa diabetológ zahľadí do seba a položí si otázku, či bol partnerom pri prechode na zdravšiu diétu, a či primerane oboznámil rodičov s počiatočnými príznakmi diabetickej nevoľnosti. Je ľahké obviňovať stále obeť, ale obvinenie sa ľahko obráti na žalobcu.

Paleolitné stravovanie má aj mnoho iných výhod pri cukrovke 1.-ho a 2.—ho typu, ktoré som tu nespomínal.

Zdroj: Paleolitné stravovanie a choroby našej doby.

 

Použitý materiál:

• Accurso A, Bernstein RK, Dahlqvist A, Draznin B, Feinman RD, Fine EJ, Gleed A, Jacobs DB, Larson G, Lustig RH, Manninen AH, McFarlane SI, Morrison K, Nielsen JV, Ravnskov U, Roth KS, Silvestre R, Sowers JR, Sundberg R, Volek JS, Westman EC, Wood RJ, Wortman J, Vernon MC. Dietary carbohydrate restriction in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Nutr Metab (Lond). 2008 Apr 8;5:9.
• Burani J, Longo PJ. Low-glycemic index carbohydrates: an effective behavioral change for glycemic control and weight management in patients with type 1 and 2 diabetes. Diabetes Educ. 2006 Jan-Feb;32(1):78-88.
• Buyken AE, Toeller M, Heitkamp G, Karamanos B, Rottiers R, Muggeo M, Fuller JH; EURODIAB IDDM Complications Study Group. Glycemic index in the diet of European outpatients with type 1 diabetes: relations to glycated hemoglobin and serum lipids. Am J Clin Nutr. 2001 Mar;73(3):574-81.
• Dressler A, Reithofer E, Trimmel-Schwahofer P, Klebermasz K, Prayer D, Kasprian G, Rami B, Schober E, Feucht M. Type 1 diabetes and epilepsy: efficacy and safety of the ketogenic diet. Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1086-9.
• Giacco R, Parillo M, Rivellese AA, Lasorella G, Giacco A, D’Episcopo L, Riccardi G. Long-term dietary treatment with increased amounts of fiber-rich low-glycemic index natural foods improves blood glucose control and reduces the number of hypoglycemic events in type 1 diabetic patients. Diabetes Care. 2000 Oct;23(10):1461-6.
• Gilbertson HR, Brand-Miller JC, Thorburn AW, Evans S, Chondros P, Werther GA. The effect of flexible low glycemic index dietary advice versus measured carbohydrate exchange diets on glycemic control in children with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2001 Jul;24(7):1137-43.
• Nansel TR, Gellar L, McGill A. Effect of varying glycemic index meals on blood glucose control assessed with continuous glucose monitoring in youth with type 1 diabetes on basal-bolus insulin regimens. Diabetes Care. 2008 Apr;31(4):695-7.
• Nielsen JV, Jonsson E, Nilsson AK: Lasting improvement of hyperglycaemia and bodyweight: low-carbohydrate diet in type 2 diabetes – a brief report. Ups J Med Sci 2005, 110(1):69-73.
• Rovner AJ, Nansel TR, Gellar L. The effect of a low-glycemic diet vs a standard diet on blood glucose levels and macronutrient intake in children with type 1 diabetes. J Am Diet Assoc. 2009 Feb;109(2):303-7.
• Wolever TM, Hamad S, Chiasson JL, Josse RG, Leiter LA, Rodger NW, Ross SA, Ryan EA. Day-to-day consistency in amount and source of carbohydrate intake associated with improved blood glucose control in type 1 diabetes. J Am Coll Nutr. 1999 Jun;18(3):242-7.

 

Ak sa vám milý čitateľ, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť za zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.

S pozdravom:  Imrich Galgóczi

1 Pripomienky: Gábor Szendi: Konzervatívna diabetológia a paleolitné stravovanie

 1. cukrovka I. typu píše:

  mily imrich,

  ani neviem ako som sa dopracovala k tomuto clanku a chcem sa zan podakovat.
  moja dcera ma 22 r. a cukrovku I. typu jej diagnostikovali vo veku 13,5 rokov. nechcem spominat cez co vsetko sme presli. zaciatky boli velmi tazke az krute, ked sa dieta v puberte musi vyrovnat s realitou aku nechce. na pocudovanie nedovera lekarov k nam rodicom, ktori urobia pre svoje dieta vsetko ma ohurila najviac. dnes ma dcera inzulinovu pumpu a bojuje s “konzervativnou diabetologickou”. popri studiu na vs a internanom zivote je samozrejme hladina cukru nevyrovnana. bavili sme sa o vynechani uhlohydratov, ale akosi aj ona zastava nazor lekarov – konzervativcov (tak ju to naucili).
  dufam, ze po precitani clanku sa dopracuje k rozhodnutiu, ktore zmeni jej pohlad a pozitivne ovplyvni kvalitu jej zivota.

  vdaka, adriana

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 7 = štyridsať deväť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť