Fruktóza môže byť hlavnou príčinou metabolických problémov

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Atli Arnarson: Fructose May be a Major Cause of Metabolic Disorders . July 13, 2016
Nadmerná konzumácia cukru ukazuje spojenie s rôznymi chronickými chorobami. Stolový cukor pozostáva z dvoch jednoduchých cukrov: z glukózy a fruktózy. Stále viac dôkazov naznačuje, že fruktóza je tá horšia. Sú aj takí vedci, ktorí sú presvedčení, že nadmerná konzumácia fruktózy je zodpovedná za viaceré chronické choroby vyplývajúce zo špatného životného štýlu, ako sú napr. srdcové choroby a cukrovka 2.-ho typu.

V odbornom časopise Trends in Endocrinology & Metabolism (Trendy v endokrinológii a Metabolizmus) nedávno publikovali jednu vedeckú analýzu o vplyve fruktózy na zdravie človeka. Vedci Harvardu a Yale prezreli vedecké odborné literatúry, týkajúci sa vplyvu fruktózy na syntézu tukov v pečeni, krvných tukov, viscerálneho tuku a na inzulínovú citlivosť. Pozrime sa na hlavné body.

Čo je fruktóza?
Fruktóza je bežný typ cukru.

V malom množstve sa nachádza vo viacerých rastlinných potravinách, ale hlavným zdrojom výskytu sú potraviny/spracované polotovary s obsahom pridanej fruktózy. Napríklad sacharóza obsahuje 50%, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy až 55% fruktózy. (Sacharóza, t.j. repný cukor alebo trstinový cukor, pozostávajú z jednej molekuly fruktózy a jednej molekuly glukózy- vl. pozn.)
V USA, konzumácia fruktózy predstavuje 10% z celkového kalorického príjmu občana, t.j. denne v priemere je to 50-60 g. Veľká väčšina tohto množstva (50%) pochádza zo sladených nealkoholických nápojov. (1)

Podstata: Fruktóza je bežný cukor. Vo všeobecnosti ju tvorí stolový cukor resp. kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy.

Vedie vôbec metabolizmus fruktózy k abnormalitám?
Skonzumovaný malý obsah fruktózy, obsiahnutý v zelenine a ovocí, nenesie so sebou zdravotné riziko. (V prípade konzumácie v medziach zdravého rozumu! – vlastná poznámka.)

Oproti tomu ale, zo sladených potravín a osviežujúcich nápojov pochádzajúca fruktóza, sa spája s rôznymi zdravotnými problémami.

Na základe pozorovacích štúdií, nadmerná konzumácia fruktózy vedie k narastaniu viscerálneho tuku, vysokej hladine triglyceridov, a inzulínovej rezistencii. (2,3)

Intervenčné štúdiá potvrdili výsledky pozorovacích štúdií. Preukázali, že nadmerná konzumácia fruktózy spôsobuje:
Nadmernú tvorbu tuku v pečeni (4,5),
narastanie viscerálneho tuku (4),
horší krvný obraz tuku (4, 6, 7, 8, 9).
a zníženú inzulínovú citlivosť. (4, 5, 6, 10)

Podstata: vysoký príjem fruktózy vedie k rôznym metabolickým abnormalitám (látkovej výmeny). Napríklad môže zhoršiť zloženie krvného tuku, a môže narušiť kontrolu/sledovanie krvného cukru.

Lipogenéza (tvorba tuku)
Keď konzumujeme viacej kalórií ako potrebuje náš organizmus, potom nadbytok kalórie organizmus uskladňuje (robí si zásoby – evolučný faktor; vl. pozn.) formou tuku.

Akákoľvek skonzumovaná kalória sa dá uskladňovať formou tuku, vrátane cukru. Premenu cukru na tuk nazývame lipogenézou, pričom táto premena sa deje v pečeni.

Z pohľadu lipogenézy, nie každý cukor je rovnaký. Rovnaké množstvo fruktózy, oproti glukóze, vedie k väčšej lipogenéze. (4)

V jednej štúdii preukázali, že keď zdravým mužom, počas 9 dní, dávali stravu s vysokým obsahom fruktózy ( z celk. množstva prijatej stravy, fruktóza predstavovala 25%), oproti strave s obsahom zložitých cukrov, lipogenéza narástla o 60%. (5)

Okrem toho, pokusy na zvieratách ukázali, že lipogenéza sa ďalej zvyšuje, keď dlhodobo podávajú veľké množstvo fruktózy. (11,12)

Štúdie myší ukázali, že vysoký príjem fruktózy zvyšuje aktivitu proteínu s menom SREBP1c, ktorý iným menom nazývajú aj „hlavným regulátorom syntézy tukov“. Táto bielkovina pomáha premenu fruktózy na tuk. (13,14)
Podstata: Vysoký príjem fruktózy zvyšuje lipogenézu (tvorbu tuku) v pečeni.

Viscerálny tuk
Viscerálny tuk (tiež známy ako intraabdominálny tuk), vyplňujúci priestor okolo čriev a pečene, sa hromadí v brušnej dutine, a zvyšuje rozmer brucha.
Muži sú náchylnejší na hromadenie viscerálneho tuku, ako ženy. Veľa mužov priberá predovšetkým na brucho.
Oproti podkožnému tuku, viscerálny tuk sa dáva do súvislosti s nepriaznivými zdravotnými problémami a chorobami látkovej výmeny.
Niekoľko humánnych intervenčných štúdií zmerala vplyv stravy s vysokým obsahom fruktózy, na viscerálny tuk.
V jednom štúdium, trvajúca desať týždňov, ktorého sa zúčastnili ľudia s nadváhou ako aj obézni, konzumovali takú stravu, ktorej denný kalorický obsah v 25%-tách bola glukóza, resp. fruktóza (4).

Nárast telesnej váhy v obidvoch skupinách bola rovnaká, ale ako to aj graf ukazuje, v skupine s konzumáciou fruktózy, sa vytvorila podstatne väčšie množstvo viscerálneho tuku.

nárast tuku obr1

 

Podstata: nadmerná konzumácia fruktózy podporuje ukladanie viscerálneho tuku, čo je rizikovým faktorom cukrovky II.-ho typu a srdcovej choroby.

Krvné tuky
Nadmerná konzumácia cukru nezvyšuje len hladinu krvného cukru, ale aj množstvo prúdiaceho tuku v krvnom riečisku.

Je to preto, lebo nadmerné množstvo cukru, pečeň premení na mastné kyseliny. Tento proces sa nazýva lipogenézou (viď vyššie).
Triglyceridy sú najčastejšou formou tuku v našom organizme, ako aj v prúdiacom krvi a telesnom tuku. ( Pozostávajú z troch mastných kyselín, ktoré vytvárajú väzbu s glycerolom/glycerínom.)

Fruktóza je podstatne silnejším lipogénovým aktivátorom (tvorba tuku) ako glukóza. V súlade s tým, výskumní odborníci preukázali, že fruktóza viac zvyšuje hladinu cirkulujúcich triglyceridov ako glukóza. (4, 7)

Podstata: Nadmerná konzumácia fruktózy zvyšuje krvnú hladinu triglyceridov, čo je jedným z rizík srdcovej choroby.

Kontrola cukru v krvi
Kontrola cukru krvi je schopnosť organizmu udržať krvnú hladinu v zdravom intervale.

Slabá schopnosť kontroly krvnej hladiny sa dáva do súvislosti so slabou citlivosťou na inzulín, t.j. s inzulínovou rezistenciou.
Rad humánnych (týkajúci sa človeka) štúdií preukázala, že nadmerná konzumácia fruktózy vedie k inzulínovej rezistencii v pečeni. (4,5,10)

V jednej intervenčnej štúdii, trvajúca desať týždňov, ktorého sa zúčastnili obézni, ako aj ľudia s nadváhou, zúčastneným dávali stravu, ktorej celkový denný kalorický príjem tvorila v 25%-tách fruktóza. Výsledok bol značne zvýšený nárast hladiny cukru na lačno a inzulínu, ako to vidieť na nasledovnom obrázku. (4)

nárast tuku obr2

Nárast krvnej hladiny a inzulínu, niesla so sebou zhoršenú citlivosť inzulínu.

Druhé štúdium, trvajúca 3 týždne, testovala vplyv diéty na zdravie, so sladenými osviežujúcimi nápojmi (porovnali vplyv s 40-80g príjmu fruktózy s vplyvom 80 g glukózy).(10)

Celkové množstvo fruktózy predstavovala z celkového príjmu kalórie 9%, resp. 14%.
Vytvorenie inzulínovej rezistencii bola evidentná v 80gramovej skupine, kým také isté množstvo glukózy nespôsobila značný vplyv. (4)

Podstata: Pravidelná, nadmerná konzumácia fruktózy vedie k inzulínovej rezistencii, a prispieva k vytvoreniu cukrovky II.-ho typu.

Koľko je veľa fruktózy?
Väčšina intervenčných štúdií testovala vplyv nadmernej konzumácie fruktózy na zdravie, v ktorých z celkového denného kalorického príjmu stravy, fruktóza predstavovala 20-35%. (4,5,8)

Len pre porovnanie, v USA je priemerná denná spotreba fruktózy 50-60gramov, čo zodpovedá cca 10%-tám celkového kalorického príjmu. (1)

K vôli tomu, viacerí spochybnili výsledky štúdií. V nedávno uskutočnených štúdiách uznali tento problém, a prešetrili vplyv fruktózy s nízkou dózou.

Štúdia, uskutočnená medzi mladými, štíhlymi zúčastnenými, porovnala účinky štyroch diét, ktoré obsahovali 0%, 4,5%, 7,9%, resp.11% fruktózy.
Výsledky preukázali, že prírast hmotnosti sa zhoršoval závisle na dóze, to znamená, že konzumácia aj malého množstva fruktózy má negatívny vplyv.(9)

V jednej ďalšej štúdií testovali dózu s cca 30 gramov fruktózy ( činí to 7,3%-ta celkového denného kalorického príjmu).
Niekoľko hodín po jedle, výskumníci u zúčastnených s vysokým obsahom fruktózy, spozorovali nežiaduce zmeny hodnôt krvných lipidov.(15)

Jednoducho povedané, americký ekvivalent priemernej výšky príjmu fruktózy -10% z celk. množstva kalórií-, t.j. 50-60gramov, môže mať nepriaznivé účinky na zdravie.

Okrem toho, negatívne vplyvy vysokého príjmu fruktózy sa prejavia rýchlo, už za pár dní. (5,6,7)

Ale pre získanie kompletného obrazu o vplyve fruktózy, sú potrebné ďalšie štúdiá dlhodobého charakteru.

Podstata: štúdiá preukázali, že fruktóza ovplyvňuje hodnoty krvných tukov v závislosti na veľkosti dávky (množstva (fruktózy). Ešte aj relatívne malé, podstatne pod priemernou úrovňou spotreby fruktózy, má negatívne zdravotné účinky.

Zhrnutie a každodenné použitie
V krátkosti povedané, nadmerné užívanie fruktózy môže prispieť k vytvorenie mnohých chronických chorôb, ako sú napr. srdcová choroba a cukrovka II.-ho typu.

Fruktózy zvyšuje produkciu tukov (triglyceridov), zhoršuje krvný obraz tukov, prispieva k tvorbe abdominálneho tuku (viscerálneho tuku), vedie k inzulínovej rezistencii pečene.

Z radu potravín, určené na každodenný konzum, najviac fruktózy obsahujú sladené osviežujúce nápoje, sladkosti a spracované potraviny s obsahom pridaných cukrov.
(Žiaľ, v súčasnosti sa fruktóza dáva aj do mäsitých polovýrobkov – aj preto je jej kontrola/sledovanie sťažená, takmer nekontrolovateľná – vlastná poznámka)

Zníženie konzumácie sladených potravín zahŕňa širokú škálu zdravotných výhod, a je pravdepodobne jedna z najlepších vecí, ktoré môžeme urobiť v záujme nášho zdravia.

Literatúra: viď. pôvodný článok: https://authoritynutrition.com/research/fructose-metabolic-disease/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− päť = 2

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť