Endometrióza a paleo


Zdroj:  Gábor Szendi

Prevzatie štúdia bez povolenia, porušuje autorský zákon!

Veľa žien je postihnutých endometrióziou, na prekvapenie ale veľa z nich ani nevie, že bolestivá menštruácia a bolesti okolo panvy pramenia práve z tejto choroby.Uvedená choroba sa objavuje od 19.a 20. storočia, práve zmenou stravovacieho systému ľudí. Napriek tomu je málo vyšetrení , ktoré potvrdzujú súvislosť medzi spojením stravy a endometrióziou .

Endometrióza sa podľa odhadov týka 10-20% žien v plodnom období , a v 30-50%-tách je zodpovedná za neplodné prípady žien. Typickým javom endometriózie sú bolestivé menštruácie, bolesti panvy a neplodnosť. V 80% prípadov bolestí panvy stojí v pozadí endometrióza.
Prvá zmienka o endometriózii je z r. 1690, potom endometriózu a adenomyosis anatomicky prvý krát popísal Carl von Rokitansky v 19.-tom storočí. Úplný popis tejto choroby podal Thomas Culen v r. 1920, ale John A. Sampson bol prvý, ktorý napísal teóriu retrográdnej menštruácie, ako prvej z teórií zaoberajúcich sa teóriou vzniku tejto choroby[1]. Keď sa určitá téma objaví v odbornej literatúre, t.j. popíšu ju, a začnú ju skúmať, je to náznak toho, že choroba sa začala častejšie vyskytovať. Endometriózu môžeme považovať za novodobú civilizačnú chorobu. Mnoho krát súvisí s neplodnosťou, preto nie je dedičná, vo veľkej miere sa vyskytuje u západnej civilizácie, pričom u prírodných ľudí je zriedkavý, preto právom môžeme predpokladať, že sa vytvára na take vplyvy, ktorých účinky sú špeciálne a charakteristické len pre západné spoločenstvo. Skoršia teória endometriózy bola “retrográdna menštruácia” (vnútorné krvácanie): podľa ktorého menštruačné krvácania, obsahujúce bunky maternice, neopustí telo ženy, ale cez vajíčkovod sa dostane do peritoriálnej dutiny (Priestor v bruchu, ohraničená blanami, ktorý obsahuje pečeň, črevá, žalúdok ), kde bunky maternice sa uchytia-udržia a začnú sa deliť- množiť. Napriek tomu, že u 70-90% žien sa vyskytne takáto vnútorná menštruácia, endrometrióza sa u týchto žien nevyskytuje. Len retrográdna menštruácia sama o sebe z tohto dôvodu nemôže byť príčinou endometriózie, predpokladá sa, že napr. slabosť imúnneho systému a lokálny zápal umožňuje uchytenie a následne delenie uvoľnených maternicových buniek[2].
Podľa jednej z najmodernejších teórií, za nárast výskytu endometriózie sú zodpovedné hormonálne pôsobiace vedľajšie produkty chemického priemyslu ako dioxín a dioxínové látky. Je to v súlade s paranoiou moderného človeka, ktorý za všetko obviňuje znečistenie prírody. Zdá sa, že hypotézu dioxínu potvrdzujú vyšetrenia, ktoré pôsobením dioxínu medzi opicami, vo veľkej miere generovala endometriózu.

Dioxín a dioxínové látky sa nazhromaždia v živom organizme, a keď človek konzumuje mäso, mlieko, mliečne výrobky a vajcia, konzumovaný dioxín sa uskladní v tukových bunkách človeka.
Nemôže byť pochýb o úlohe dioxínov pri vytvárení endometriózie, ovšem veľmi veľa vecí protirečí tomu, že len dioxín sám o sebe by bol zodpovedný za epidémiu endometriózie.

Keď sa prvý krát objavila endometrióza v polovici 19.storočia, dioxín nehral ešte takú veľkú úlohu v životnom prostredí človeka ako dnes.
Pretože dioxín sa uskladňuje v tukových bunkách, právom by sme očakávali, že obezita a zvýšená telesná váha, hrá zvýšené riziko pri endometrióze. Vyšetrenia ale opakovane vykázali opak: endometrióza sa obyčajne vyskytuje pri priemernej BMI, ba čo viac, väčšiemu riziku sú vystavené ženy s vyložene štíhlejšou postavou [3].
Na základe vyšetrení z r. 2004 sa ukazuje opodstatnenosť dioxínovej teórie, pretože vyšetrenia poukázali na zvýšené riziko výskytu endometriózie v kruhu žien, ktoré konzumovali červené mäso[4]. Výsledky vyšetrenia sú silne diskutabilné, pretože nemerali množstvo jednotlivých konzumovaných potravín. Ďalej, že najviac dioxínu sa nachádza v rybách, mlieku a mliečnych výrobkoch. V tomto vyšetrení napriek tomu tieto potraviny nepatrili medzi rizikové, ako vieme mlieko a mliečne výrobky hrajú veľkú úlohu v západnom spôsobe stravovania a preto závery vyšetrení sa ukazujú ako veľmi pochybné.
V takýchto vyšetreniach je častá chyba v tom, že so sledovanými potravinami, ktorými prisudzujú účinok, konzumujú spolu s potravinami, ktoré spôsobujú samotnú chorobu. Mäso totiž mnoho krát konzumujú spolu s chlebom, zemiakmi, ryžou a cestovinami.

Na dioxínovú teóriu konečný knokaut udelila jedna súhrnná analýza od Sun-Wei z r. 2004. Prešetrili dovtedy jestvujúce ľudské aj zvieracie vyšetrenia, ktoré mali za cieľ, dokázať spojitosť endometriózie a a dioxínu[44]. Vzniesli záver, že ani zvieracie ani ľudské epidemiologické vyšetrenia nepotvrdzujú teóriu dioxínu a endometriózie. Ani v Taliansku pri chemickej katostrofe neďaleko Milána – známej ako katasrofa Saveso v r. 1976, sa ani po 20 ročnom sledovaní nepotvrdila podstatná súvislosť medzi hladinou intaminácie dioxínom a vznikom endometriózie. Guo, vo svojom závere varuje, aby prestali už konečne s teóriou dioxínu, lebo tá len odvádza pozornosť pri skúmaní skutočných dôvodov vzniku endometriózie. Na základe teórie dioxínu odporúčajú také stravovacie spôsoby, ktoré sú bez mäsité, pretože mäso je najviac dioxínovou potravou.Doslova navádzali ľudí ,aby sa stali vegetariánmi , a tým predchádzali endometrióze. V súvislosti s vegetarianizmom ale ešte nikto nedokázal, že by chránil pred endometrióziou, pričom vegetariánsky spôsob stravovania je riskantný, hlavne v detskom veku.

Čo môže byť skutočným dôvodom endometriózie?
Je potrebné si zvážiť dve veci: Jednou je, že endometriózia je estrogén-závislý problém, t.j. čím u niekoho je väčšia estrogénová hladina, tým je endometriózia aktívnejšia. Druhým dôležitým poznatkom je, že endometriózia úzko súvisí so zápalom, môžeme povedať, že ide o zápalové ochorenie.

Keď porovnáme pohlavné hormóny žien prírodných ľudí a západnej civilizácie, môžeme vidieť, že ženy so západným spôsobom stravovania majú podstatne vyššie hladiny pohlavných hormónov.


(zdroj:[5])

Podobná situácia je aj s úrovňou hladín estrogénu. V Anglicku medzi ženami v strednom veku, je hladina estrogénu o 36% vyššia, ako u čínskych vidieckych rovesníčok[6]. Aj iné vyšetrenia priniesli podobné výsledky. Priemerná hladina estradiolu u Kungov je 112 pg/ml, u sanghaijsých žien 136 pg/ml a u žien v Los Angeles 164 pg/ml[7]. (Estradiol je vedľa estriolu a estronu jeden z ženských pohlavních hormonů estrogenů; Estradiol je převažujúcím estrogenem u žien od prvej menstruacie po menopauzu. Potom prevažuje estron, ktorý je slabší. – vlastná poznámka).

Vyšetrenia ukazujú , že vysokú hladinu ženských pohlavných hormónov môžu spôsobiť tri faktory. Jedna je pozitívny príjem energie, t.j. konzumácia viacej stravy od potrebného, ktoré je všeobecné u žien v západnej kultúre, ale aj medzi chudobnejšími[8]. V okruhu obéznych žien, je nízka úroveň bielkovín, ktoré viažu estrogen, dôsledkom čoho obezitou primerane rastie úroveň voľného estrogénu[9]. Estrogén a objem tuku v tele sú úzko späté: pod určitou percentuálnou hladinou množstva tuku, nastane porucha ženského menštruačného cyklu. Veľa žien sa stane neplodným v čase hladovania. Onoho času evolučne bolo výhodné, že úroveň estrogénu úzko súvisela s únosnosťou prostredia, lebo schopnosť vychovať potomka úzko súviselo s množstvom dostupných potravín. Dnes , táto prirodzená hormonálna regulácia sa obrátila proti žene aj prostredníctvom blahobytu.

Hormonálnu úroveň značne ovplyvňuje množstvo konzumovaných vláknin. Konzumácia vláknin u paleolitného človeka a u súčasne žijúcich prírodných ľudí, je 100-250 gramov denne, kým u západného človeka je to 10-15 gramov[10]. Podľa určitých predpokladov vlákniny viažu estrogénne látky, ale napr. podľa vyšetrení Lewisa a spolupracovníkov, kvôli krátkemu tranzitnému času, klesá čas na vstrebávanie estrogénnych látok, dôsledkom čoho klesne v krvi hladina estrogénu[11]. Vyšetrenia Kristine Monro a spol. poukázali aj na to, že pokiaľ, vo vode nerozpustné, pôvodom nie škrobové polysacharidy drasticky znižujú úroveň estriadolu a estronu ( u najviac vláknín konzumujúcich viac než 40% ), kým vo vode rozpustné polysacharidy zvyšujú hladiny týchto hormónov[12]. Podľa ich výsledkov, napr. grapefruit a avokádo vyložene zvyšujú hladinu týchto hormónov, čiže u endometriózie ich konzumácia sa nedoporučuje.
Druhou príčinou je nedostatok pohybu. Pravidelné cvičenie preukázane znižuje riziko endometriózie. Podľa vyšetrení Preet Dhillona a Victorie Hola intenzívne cvičenie znižuje riziko endometriózie o 76% [13].

Je dobre známe, že v mladom veku začínajúci športovci majú, kvôli nízkej úrovne pohlavných hormónov, neskôr menštruáciu, resp.atlétky majú časté menštruačné poruchy kvôli nízkej úrovne pohlavných hormónov. V prípade anorexie nervosa, menštruácia úplne zanikne.
Stravou prijatá energia a pohyb samozrejme navzájom súvisia, lebo kto vykonáva značnú fyzickú aktivitu, ten spaľuje veľa kalórií, pričom tieto dve činitele – pohyb a obezita- aj nezávisle od seba majú svoj účinok. Z dvoch žien, na rovnakom stravovacom režime, má menšiu hladinu estrogénu tá, ktorá vykonáva pravidelné cvičenia[14].

Pohyb nás takto vedie k potrebe konzultovať vznik zápalu v tele, pretože ako je dokázané, pohyb priamo znižuje zápal: kontrakcie svalových vlákien – predovšetkým v dolných končatinách -, v konečnej miere produkujú zápal-znižujúce látky v organizme. ( Tento problém dopodrobna konzultujem v mojej knihe Neštastie a evolúcia;)[15]. Po druhé, za zápal v tele je zodpovedný viscelárny tuk (Viscerálny tuk sa ukladá do brušnej dutiny, obaľuje a zaťažuje životne dôležité orgány ako srdce, srdcovocievny systém, pečeň, obličky, pankreas..), z vonka nie je viditeľný, dá sa merať len ultrazvukom či magnetickou rezonanciou (MR).
Viscelárny tuk vzniká konzumáciou uhľohydrátov, a ako nejaký hormonálny orgán, vylučuje zápalové látky. Tento viscelárny tuk ubúda predovšetkým dôsledkom fyzickej aktivity, preto aj u štíhlych, ale inaktívnych ľudí, môže byť jeho hladina vysoká, kým opačne: u pravidelne športujúcich obéznych ľudí, jeho objemová úroveň môže byť nízka[43].

V prípade endometriózie úloha zápalu je rozhodujúca. Rôzne zápalové faktory ( IL-6, TNF-alfa, IL-1alfa a beta, IL-4, IL-5, prostaglandíny, aktivita COX enzímu, VEGF, atď.) u endometriózie sú vysoké, aktivita choroby je úmerná so stupňom zápalu[16]. Pretože paleolitné stravovanie charakteristicky znižuje tieto zápaly, je zrejmé, že paleolitné stravovanie môže byť účinné pri ošetrení endometriózie. ( viď. neskôr pri popise prípadov ).
Zápal ďasien a paradentóza majú silnú spojitosť s endometrióziou[17], trebárs aj s inými zápalovými chorobami, ako napr. srdcovocievnymi chorobami a chorobami obličiek[18]. Podľa vyšetrení Shahryar Kavoussiho a spol. zo 100 žien, trpiacich zápalom ďasien a paradentózou, 61 z nich trpí na endometriózu. Pre obidve zápaly totiž je charakteristický chronický zápal organizmu.
Zápal zohráva jednu z dôležitých úloh pri vzniku endometriózie, keď pri retrográdnej menštruácii stimuluje bunky maternice na uchytenie a delenie v peritoriálnej dutine. Počas zápalu, účinkom VEGF ( vascular endothelial growth factor ) vznikajú nové cievy, ktoré v brušnej dutine podporujú šírenie cudzích tkanív[19]. Podľa analýzy Jánosa Garaia a spol. endometrióza ukazuje vysokú afinitu s rakovinou: cudzie tkanivo, ktoré sa delí , a vytvára metastázy. Ako aj endometrióza, tak aj rakovina vzniká v podmienkach zápalu zápal. Endometrióza predstavuje vážne riziko pre gynekologické nádory, najmä na rakovinu vaječníkov[20].
Medzi endometrioziou a zápalom existuje silné spojenie, pretože spolu s výskytom endometriozie sa prejavujú zápalové ochorenia, ako alergie, syndróm chronickej únavy, autoimúnne choroby ( lupus, Sjögrenov syndróm, nízka aktivita štítnej žľazy ( hypothyreosis), skleróza multiplex)[21]. Pretože u týchto chorobopisoch hrá dôležitú úlohu syndróm prepúšťania čriev a glutén, stojí toto spojenie na zamyslenie sa.

Stravovanie a endometrióza
Z evolučného pohľadu, endometrióza často spôsobuje neplodnosť.Počas miliónov rokov prakticky sa sama vyselektovala, a objavila sa len v modernej dobe, ako rozšírená choroba. V Afrike na klinikách pri liečbe neplodnosti, v okruhu vyšetrených žien, bol výskyt endometriózie 2%-ný, oproti západným vyšetreniam, kde v pozadí neplodnosti je 20-50% -ný výskyt endometriózie[22]. Pre pre prírodných ľudí vo všeobecnosti platí znížený kalorický príjem, t.j. charakteristická je u nich negatívna energetická rovnováha. U opíc v zajatí, pri zníženom kalorickom príjme, poklesol výskyt endometriózie o 35%,a v takýchto podmienkach je výskyt endometriózie nezriedkavým javom[23].
Uskutočnilo sa málo vyšetrení , ktoré by viedlo k vyjasneniu spojitosti endometriózie a stravovania.
Už v spomenutom vyšetrení z r. 2004, Fabio Parazzini a spol. ako rizikový faktor endometriózie obvinili konzumáciu červeného mäsa, ale toto tvrdenie protirečí s vyšetreniami Brittona Traberta a spol[24]. Platnosť výsledkov Parazziniho spochybňuje aj to, že pri konzumácii mäsa sa nedal zistiť účinok nárazovej dávky, ba práve naopak. V okruhu ľudí s priemernou spotrebou mäsa je riziko výskytu endomertiózie nižšia ako o tých, ktorí konzumujú menej mäsa. Avšak niet pochýb, že konzumácia červeného mäsa zníži o 10% úroveň bielkovín, ktoré viažu estrogén[25], z iného pohľadu však konzumácia červeného mäsa nezvyšuje riziko výskytu rakoviny prsníka estrogénneho a progesteróneho typu[26], a ani výskyt rakoviny prsníkov vo všeobecnosti[27].
Druhý výsledok Parazziho je ale povšimnutia hodný: konzumácia veľkého množstva zeleniny( týždenne aspoň 14 dávok)[28] znížilo riziko endometriózie o 70%. Vysoko početná konzumácia zeleniny poukazuje na jeden stravovací spôsob, a približuje sa k stravovaniu so sníženou kalóriou, resp. k paleolitnému stravovaniu. Tento výsledok synchronizuje so schopnosťou vláknin znížiť estrogén.

Podľa výsledkov vyšetrenia Traberta, zvýšená konzumácia tukov- bezohľadu na druhy- znižuje riziko endometriózie. Stacey Misser a spol. v r. 2001 vyšetrovali vyložene účinok tukov a dospeli k záveru, že spotreba tukov nemá vplyv na riziko endomertiózie, ale v okruhu s najväčšou konzumáciou omegy-3 zaznamenali 23%-né zníženie rizika endometriózie, pričom aplikáciou rastlinných olejov-obsiahnutých transmastnými kyselinami, zaznamenali zvýšenie rizika endometriózie o 50%[29]. Keď omega-3 konzumovali namiesto rastlinných olejov a trans-mastných kyselín, ochranný faktor bol už 50%-ný. Keď niekto konzumoval trans-mastnú kyselinu, ale omegu-3 nie, potom riziko endometriózie vzrástla o 100%. Podľa pozorovania Julie Brittona a spol., konzumácia rastlinných olejov značne zvýšila riziko vzniku benígnych ovariálnych tumorov, vrátane rizika endometriózie vaječníkového pôvodu[30]. Autori uvádzajú aj iné vyšetrenia s podobnými výsledkami.

Tieto údaje silne podčiarkujú úlohu zápalu ,pretože ako je známe, omega –3 zápal znižujú, na strane druhej trans-mastné kyseliny a rastlinné oleje (omega-6) zápal stimulujú.

Na druhej strane, vyvracajú teóriu dioxínu, lebo v tukoch sa dioxín kumuluje najlepšie, a tuky pri endometriózie pôsobili ako ochranný alebo ako neutrálny faktor.

Dietetička Dian Mills, riaditeľka kliniky endometriózie a neplodnosti, sama trpela endometrióziou, a museli jej odstrániť maternicu. Mills urobila jedno pólročné stravovacie vyšetrenie so 198 ženami. Podľa jej skúseností, u 80%-tách z nich, v pozadí príznakov endometriózie stála konzumácia obilnín. Nepriaznivé dopady vysvetľuje z časti účinkom gluténu, a z časti obilninami, predovšetkým vlákninami obilia (otruby), v ktorom sa nachádza veľké množstvo fytátu[31]. Okrem obilnín, odporúča zanechať aj mlieko, lebo podľa vlastných skúseností, obilniny a mlieko mnoho krát stoja v zázemí vzniku endometriózie[32].
Podľa vyšetrenia Davaasambuu Ganmaaa a Akio Sato, mlieko a mliečne výrobky obsahujú mimoriadne veľa estrogénu, preto mimoriadne úzko súvisia s gynekologickými nádormi[33]. Vyšetrenie Maree Brinkman a jej skupiny taktiež potvrdilo, že u žien s veľkým príjmom mlieka, je hladina voľného estrogénu vyššia o 15%[34].

Aguiar a spol. vyšetrovali chorých trpiacich na endometrióziu z pohľadu citlivosti na glutén a celiákie. V okruhu 120 vyšetrených žien, bola citlivosť na glutén 7,5%-ná, celiákiu diagnostikovali v pomere 2,5%, oproti kontrolovanej skupine 0,66%, čo je skoro 4x väčšia frekvencia výskytu[42]. Je známe, že citlivosť na glutén je oveľa častejšia a závisí od toho, ako sa to dá potvrdiť krvným testom alebo biopsiou čriev. V roku 2011 bolo dokázané, že existuje taká citlivosť na glutén, ktorá súčasnými klinickými spôsobmi sa nedá preukázať, ale symptómy jej existenciu odôvodňujú[35].

Je dôležité poznamenať, že akákoľvek konzumácia alkoholického nápoja, ktorého dôsledkom jeho stupňujúce zvýšenie hladiny estrogénu, nepriaznivo vplýva na endometrióziu. Zdržanlivá konzumácia alkoholu zvyšuje riziko endometriózie o 50%, silnejšia už o 170% [36].

Veľa poradenských websajtov odporúča postrádať pitie čiernej kávy. Zástancom tohoto postoja bola Jennifer Lucero. Jej vyšetrenie z r. 2001 poukazuje na to , že konzumácia kávy zvyšuje hladinu estrogénu[37]. Joanne Kotsopoulos a spol. ale dostali úplne opačný výsledok: konzumácia znížila hladiny všetkých estradiolov a hladiny voľných estradiolov, a zvýšila hladinu bielkoviny, ktorá viaže estrogén[38]. Tie isté výsledky dostala Chisato Nagata a spol.[39] a Stephanie London a spol.[40]. Ochranný účinok kávy nepriamo dokazuje aj to, že v jednom 22 rokov sledovanom vyšetrení, na základe údajov 1 700 000 žien, káva sa ukázala ako vyložene ochranný faktor proti rakovine prsníkov[41].

Úlohu vitamínu-D, nevyštrovali často, napriek tomu, že vitamín-D hrá dôležitú úlohu pri delení buniek. Vzťah endometriózy s rakovinou vnucuje aj to, že väčší príjem vitamínu-D môže mať ochranný účinok voči endometriózii.

Zhrnutie
Keby sme chceli v skratke zhrnúť doterajšie výsledky, potom najskôr doporučené stravovanie je paleolitné stravovanie so zvýšeným dohľadom na pravidelný pohyb a na príjem veľkého množstvo nestráviteľných vláknin. Súčasťou paloelitného štýlu ( vlastná poznámka: naschvál neuvádzam diétu ) je postrádanie omegy-6, trans-mastných kyselín, obilnín, mlieka a mliečnych výrobkov, a konzumácia omegy-3 a veľkého množstva rastlinných vláknin. Pitie alkoholu vyložene škodí, ale káva môže byť ochranným faktorom pri endometriózii. Živočíšne tuky predstavujú taktiež ochranný faktor, takže ich postrádanie je zbytočné. Nadmerná konzumácia červeného mäsa nie je preferovaná, ale jej úplné zanechanie je neopodstatnené.
Keď vychádzame z tohoto jednoduchého faktu, že u prírodných ľudí, je endometrióza zriedkavá alebo úplne neznáma, potom už aj z toho je jasné, že v prípade endometriózie je optimálna taká strava, ktorú viac miliónov, alebo najmenej viac stotisíc rokov konzumovala ľudská populácia.

Na internete môžeme nájsť viac článkov o tom, že paleolitné stravovanie pomohlo zastaviť-eliminovať príznaky endometriózy.

Na stránke Paleo Hacks  môžete čítať poznámky žien trpiacich endometriózou. U niektorých paleo stravovanie účinkovalo u niektorých nie.

Primalgirl píše nasledovné:

„Päť mesiacov som začala paleolitné stravovanie, a po troch mesiacoch sa menštuácia stala pravidelnou. Pozerám sa na seba tak , že už netrpím endometrióziou, lebo už nemám žiadne príznaky. Ale si myslím, že keby som zase pokračovala so štandardným americkým stravovaním, okamžite by sa mi vrátili intenzívne príznaky.“

Kelly napísala nasledovné:

Jeden rok žijem na lowcarb, ketogénovej diéte (málo uhľohydrátu, veľa tukov). Po stravova-cej zmene, po prvej menštruácii som mala normálne endometriózálne bolesti. Ale obdobie medzi 2.-6 . mesiacom, bolo fantastické. Potom som urobila jednu kardinálnu chybu kvôli Vianociam, a v januári na moje narodeniny, som sa vrátila k starej, predtým používanej americkej strave.Krče sa mi odvtedy opäť vrátili .

Tess, taktiež píše o tom, že po zanechaní chleba, zemiakov, cukru, endometrióza prakticky ustúpila.

Po zverejnení môjho spravodajstva, mi viacerí napísali vlastný príbeh úspechu:

Moje cysty, endometrióza, prakticky u mňa prestali existovať
Prestala som mať endometriózu
Už mi nemusia vybrať maternicu

Vlastná poznámka:
* Kontryhel je nejvýznamnějšou bylinkou pro ženy, protože výborně působí na všechny “ženské” nemoci. Především při oslabené nebo slabě vyvinuté děloze, kterou výrazně posiluje, a tím zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění. Pro udržení plodu v těhotenství se pije od ukončeného 3. měsíce těhotenství. Má příznivý vliv na růst děložní sliznice, upravuje menstruační cyklus – při snaze o otěhotnění se pije v první polovině cyklu do ovulace. Kontryhel je velmi prospěšný i pro kojící matky, neboť zlepšuje kvalitu mateřského mléka, podporuje jeho tvorbu a vylučování.
K tejto téme viac tu .
**Vitex jahňací (Vitex agnus castus) je vynikajúcim pomocníkom v boji proti endometrióze, pri prevencii vaječníkových cýst rôzneho typu a pri liečbe hormonálnej nerovnováhy u žien. Užívajú sa semená vo forme čajov alebo tinktúr. Vitex neobsahuje priamo hormóny (či už estrogénového alebo progesterónového typu), ale pôsobí na hypofýzu a usmerňuje jeho funkciu podľa potrieb organizmu.

Použitá literatúra
[1] Brosens I, Benagiano G. Endometriosis, a modern syndrome. Indian J Med Res. 2011 Jun;133(6):581-93.
[2] Wu MY, Ho HN. The role of cytokines in endometriosis. Am J Reprod Immunol. 2003 May;49(5):285-96.
[3] Hediger ML, Hartnett HJ, Louis GM. Association of endometriosis with body size and figure. Fertil Steril. 2005 Nov;84(5):1366-74.
[4] Parazzini F, Chiaffarino F, Surace M, Chatenoud L, Cipriani S, Chiantera V, Benzi G, Fedele L. Selected food intake and risk of endometriosis. Hum Reprod. 2004 Aug;19(8):1755-9.
[5] Pollard, TM: Western Diseases: An Evolutionary Perspective. Cambridge Univ. Press, Cambridge UK, 2008
[6] Key, T. J. A., Chen, J., Wang, D. Y., Pike, M. C.; Boreham, J.: Sex hormones in women in rural China and in Britain. British Journal of Cancer, 1990, 62, 631-6. (idézi: Pollard, 2008)
[7] Eaton, SB; Eaton, SB III:Breast cancer in evolutionary context. In: Trevathan, WR; Smith, EO; Mckenna, JJ (eds): Evolutionary Medicine. Oxford Univ. Press, New York, 1999. pp: 429-442.
[8] pozri. [5]
[9] pozri. [5]
[10] Leach, J: Are government recommendations for daily fibre intake too low? an evolutionary perspective. Paleobiotics Lab, 2010 okt. 18. Web: http://paleobioticslab.com/are-government-recommendations-for-daily-fibre-intake-too-low-an-evolutionary-perspective/
[11] Lewis SJ, Heaton KW, Oakey RE, McGarrigle HH. Lower serum oestrogen concentrations associated with faster intestinal transit. Br J Cancer. 1997;76(3):395-400.
[12] Monroe KR, Murphy SP, Henderson BE, Kolonel LN, Stanczyk FZ, Adlercreutz H, Pike MC. Dietary fiber intake and endogenous serum hormone levels in naturally postmenopausal Mexican American women: the Multiethnic Cohort Study. Nutr Cancer. 2007;58(2):127-35.
[13] Dhillon PK, Holt VL. Recreational physical activity and endometrioma risk. Am J Epidemiol. 2003 Jul 15;158(2):156-64.
[14] Jasieńska, G., Ziomkiewicz, A., Thune, I., Lipson, SF; Ellison, PT: Habitual physical activity and estradiol levels in women of reproductive age. European Journal of Cancer Prevention, 2006,15, 439-45. (idézi: Pollard, 2008)
[15] Szendi G: Boldogtalanság és evolúció. Jaffa, Budapest, 2010,
[16] Garai J, Molnar V, Varga T, Koppan M, Torok A, Bodis J. Endometriosis: harmful survival of an ectopic tissue. Front Biosci. 2006 Jan 1;11:595-619.
[17] Kavoussi SK, West BT, Taylor GW, Lebovic DI. Periodontal disease and endometriosis: analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey. Fertil Steril. 2009 Feb;91(2):335-42.
[18] Fisher MA, Borgnakke WS, Taylor GW. Periodontal disease as a risk marker in coronary heart disease and chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2010 Nov;19(6):519-26.
[19] pozri. [2]
[20] pozri. [16]
[21] Sinaii N, Cleary SD, Ballweg ML, Nieman LK, Stratton P. High rates of autoimmune and endocrine disorders, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and atopic diseases among women with endometriosis: a survey analysis. Hum Reprod.2002 Oct;17(10):2715-24.
[22] Kyama CM, Mwenda JM, Machoki J, Mihalyi A, Simsa P, Chai DC, D’Hooghe TM. Endometriosis in African women. Womens Health (Lond Engl). 2007 Sep;3(5):629-35.
[23] Mattison JA, Ottinger MA, Powell D, Longo DL, Ingram DK. Endometriosis: clinical monitoring and treatment procedures in Rhesus Monkeys. J Med Primatol.2007 Dec;36(6):391-8.
[24] Trabert B, Peters U, De Roos AJ, Scholes D, Holt VL. Diet and risk of endometriosis in a population-based case-control study. Br J Nutr. 2011 Feb;105(3):459-67.
[25] Brinkman MT, Baglietto L, Krishnan K, English DR, Severi G, Morris HA, Hopper JL, Giles GG. Consumption of animal products, their nutrient components and postmenopausal circulating steroid hormone concentrations. Eur J Clin Nutr. 2010 Feb;64(2):176-83.
[26] Larsson SC, Bergkvist L, Wolk A. Long-term meat intake and risk of breast cancer by oestrogen and progesterone receptor status in a cohort of Swedish women. Eur J Cancer. 2009 Nov;45(17):3042-6.
[27] Alexander DD, Morimoto LM, Mink PJ, Cushing CA. A review and meta-analysis of red and processed meat consumption and breast cancer. Nutr Res Rev. 2010 Dec;23(2):349-65.
[28] pozri. [4]
[29] Missmer SA, Chavarro JE, Malspeis S, Bertone-Johnson ER, Hornstein MD, Spiegelman D, Barbieri RL, Willett WC, Hankinson SE. A prospective study of dietary fat consumption and endometriosis risk. Hum Reprod. 2010 Jun;25(6):1528-35.
[30] Britton JA, Westhoff C, Howe G, Gammon MD. Diet and benign ovarian tumors (United States). Cancer Causes Control 2000;11(5): 389-401.
[31] Burne, J: Eat less pasta and the pelvic pain will vanish. Daily Mail. 2007 apr. 17. Web: www.dailymail.co.uk/health/article-449141/Eat-pasta-pelvic-pain-vanish.html
[32] Mills, DS; Vernon, M: Endometriosis. A key to healing and fertiliy through nutrition. Thorsons,Londom, 1999.
[33] Ganmaa D, Sato A. The possible role of female sex hormones in milk from pregnant cows in the development of breast, ovarian and corpus uteri cancers. Med
Hypotheses. 2005;65(6):1028-37.
[34] pozri. [25]
[35] Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM, Barrett JS, Haines M, Doecke JD, Shepherd SJ, Muir JG, Gibson PR. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol. 2011 Mar;106(3):508-14
[36] Grodstein F, Goldman MB, Cramer DW. Infertility in women and moderate alcohol use. Am J Public Health. 1994 Sep;84(9):1429-32.
[37] Lucero J, Harlow BL, Barbieri RL, Sluss P, Cramer DW. Early follicular phase hormone levels in relation to patterns of alcohol, tobacco, and coffee use. Fertil Steril. 2001 Oct;76(4):723-9.
[38] Kotsopoulos J, Eliassen AH, Missmer SA, Hankinson SE, Tworoger SS.Relationship between caffeine intake and plasma sex hormone concentrations in premenopausal and postmenopausal women. Cancer. 2009 Jun 15;115(12):2765-74.
[39] Nagata C, Kabuto M, Shimizu H. Association of coffee, green tea, and caffeine intakes with serum concentrations of estradiol and sex hormone-binding globulin in premenopausal Japanese women. Nutr Cancer. 1998;30(1):21-4.
[40] London S, Willett W, Longcope C, McKinlay S. Alcohol and other dietary factors in relation to serum hormone concentrations in women at climacteric. Am J Clin Nutr. 1991 Jan;53(1):166-71.
[41] Ganmaa D, Willett WC, Li TY, Feskanich D, van Dam RM, Lopez-Garcia E, Hunter DJ, Holmes MD. Coffee, tea, caffeine and risk of breast cancer: a 22-year follow-up. Int J Cancer. 2008 May 1;122(9):2071-6.
[42] Aguiar FM, Melo SB, Galvao LC, Rosa-e-Silva JC, dos Reis RM, Ferriani RA. Serological testing for celiac disease in women with endometriosis. A pilot study. Clin Exp Obstet Gynecol. 2009;36(1):23-5.
[43] Ross R, Janssen I. Physical activity, total and regional obesity: dose-response considerations. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jun;33(6 Suppl):S521-7;
[44] Guo SW. The link between exposure to dioxin and endometriosis: a critical reappraisal of primate data. Gynecol Obstet Invest. 2004;57:157-73.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


jeden + 4 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť