Dĺžka života a antioxidanty

 

Ak máte vlastné paleo recepty, pošlite mi, rád ich zverejním na tejto webovej stránke!

Zdroj: Gábor Szendi: Kniha: Vitamínová revolúcia; 2013
Koncept: Ing. Imrich Galgóczi

Vitamín-C, je jedna z najprestížnejších vitamínov, možno preto, lebo mu pripisujeme najviac pozitívnych vlastností a z dejín ľudstva vieme, že získalo najviac negatívnych skúseností z jeho nedostatku. Samozrejme mozaika vitamínu-C sa poskladala až neskôr, lebo vtedy ešte nikto nevedel, že čo spôsobuje skorbut.
Mám taký pocit, že význam vitamínu-C je trošku prehnaný. Vitamín-C sa stal všemožným vitamínom a legendou v takej dobe, keď ešte lekárstvo bolo bezmocné s infekciami, a neskôr, po objavení antibiotík, srdcovo-cievnymi chorobami a rakovinou. Aká absurdná myšlienka bola pred r. 1900 to, že chorobu nespôsobuje nie nejaká vec ( patogény, jed, žiarenie) ale nedostatok niečoho, tak sa stali prehnanou zdôvodnenia príčin vzniku civilizačných a mentálnych porúch, nedostatkom vitamínov. Dnes je už samozrejmosťou, že nedostatok vitamínov zohráva dôležitú úlohu pri vzniku chorôb, ale za posledné desaťročia sa čoraz viac vykryštalizoval miernejší obraz o dôležitosti vitamínov. Je jasné, že západná spôsob stravovania a životný štýl, determinuje vznik civilizačných chorôb, a nedostatok vitamín len sťažuje túto neblahú situáciu. Posúdenie vitamínu-C sa pomaly vykryštalizuje, a na dôstojné miesto sa dostali vitamín-D3 a K2.

Obraz vytvorený o človeku bude vtedy úplný, ak sa na človeka pozeráme z evolučného hľadiska. Človek časom stratil schopnosť syntetizovať vitamín-C (nevedenia ho syntetizovať ani Gorila, Orangutan, Gibbon, Makáko, Morča-hlodavec, Netopier…). Evolučný proces je rozumný, vecný, praktický a chladne uvažujúci, ktorý dbá na vnútornú súvislosti. Evolúcia sa rozhodla, že príjem vitamínu je lepší prijať stravou, ako ju syntetizovať. Totižto, pri syntéze vitamínu vzniká nebezpečný produkt peroxid-vodíka (H2O2 – ženy ho používajú pri odfarbovaní vlasov). Evolúcia sa rozhodla radšej prijať vitamín-C, ako sa babrať s neutralizovaním tejto nebezpečnej látky, ktorá poškodzuje membrány a DNS bunky. Kto do čerta mohol predvídať budúcnosť? Že raz budú tak drahé ranné zeleniny?

Podobný osud zastihol aj kyselinu močovú, ktorá je produktom rozkladu purínu (nukletoid). U statočných cicavcov enzým s názvom urikáza, skoncuje s kyselinou močovou, ale u človeka a jemu príbuzným rodom, tento enzým nefunguje, a odvtedy existuje lámka, ktorá je produktom extrémneho nárastu kyseliny močovej v krvi a vyzrážania kryštálov kyseliny močovej. Čo dobrého sa dá povedať trpiacim chorým na lámku? Že kyselina močová , ako aj vitamín-C a glutation, sú nepostrádateľné antioxidanty nachádzajúce sa v krvi.
Útlm enzýmu urikáza nesledoval po zániku syntézy vitamínu-C, t.j. ide tu o koordinovaný postup, dôsledkom čoho rástla naša antioxodová kapacita. Má to nejaké výhody pre ľudský organizmus? Samozrejme áno!

Z mnoho pozitívnych vlastností kyseliny močovej je jej antioxidová vlastnosť. Vysvitlo, že pri viacerých neurodegeneratívnych chorobách, ako je napr. Parkinsonova, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex – je hladina kyseliny močovej veľmi nízka. (Dnes je už zaužívanou praxou predvídať Parkinsonovu chorobu sledovaním hladiny kyseliny močovej; pri SM chorobe je taktiež upozorňujúci údaj pokles hladiny, a v aktívnej fáze SM je zvýšený pokles kyseliny močovej; Podobná je situácia aj pri iných mozgových chorobách, ako sú demencie, Huntingtonova choroba, amoitrófna laterálna skleróza, stroke, atď. ).
Ak kyselina močová – ako antioxidant- zohráva tak dôležitú funkciu pri mozgových funkciách, zrejme to bude platiť aj pre vitamín-C. Koniec koncov, kyselinu močovú nie, ale vitamín-C môžeme užívať. Počas výskumu vitamínu-C vysvitlo, že mozgové bunky ich obsahujú o 150-krát väčšom množstve ako je schopné krv prijať ( počas vývoja plodu, matka trpiaca nedostatkom vitamínu-C, môže spôsobiť veľmi vážne poškodzuje vývojov mozgu).

Vitamín-C zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri oxidačných zraneniach – ukazuje to aj mimoriadny pokles hladiny vitamínu-C, t.j. veľa vitamínu-C sa opotrebúva pri neutralizácii uvoľnených voľných radikálov z poškodených buniek a vláknin. Takže pri snahe zachrániť všetko čo sa len dá, môžeme vidieť koordinovanú činnosť, medzi kyselinou močovou a vitamínom-C. Z evolučného hľadiska, každý taký mechanizmus, ktorý prispieva k regenerácii z poškodenia, predstavuje silnú evolučnú výhodu. Vitamín-C je tak silným faktorom, že z pomedzi tých, ktorý utrpeli a prežili mozgovú príhodu, dva krát častejšie zomierajú tí, u ktorých je najnižšia hladina vitamínu-C v krvi.

Ale sú na svete aj také správy, že práve hladinu kyseliny močovej dali do súvislosti so srdcovo-cievnymi chorobami, náklonnosťou k rakovine a poškodením obličiek. Zaiste, lenže vieme, medzi prírodnými ľuďmi takéto choroby neexistujú, ba čo viac, ani lámku nepoznajú napriek tomu, že aj ono majú vysokú hladinu kyseliny močovej. Ale ako náhle prejdú na západný spôsob stravovania, ihneď je problém. Kyselina močová sa počas evolúcie tak maximalizovala, že len prednosti z nej môžu pochádzať, nevýhody nie.
lamka-vitamin-c-obr
V skutočnosti, úroveň kyseliny močovej nezvyšujú mäso a stravy s obsahom purínov, ale fruktóza, obezita a inzulínová rezistencia. O harmónii medzi vitamínom-C a kyselinou močovou netreba lepší dôkaz než to, že čím väčší je denný príjem vitamínu-C, tým je menšie riziko vytvorenia lámky. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2767211/

Keď konkrétne merali užívanie vitamínu-C a súbežne sním aj hladinu kyseliny močovej, dospeli k záveru, že zvýšený príjem vitamínu-C, je spojený s poklesom hladiny kyseliny močovej (poznamenávam, že aj pitie čiernej kávy pomáha chorým na lámku).

 

Dĺžka života a antioxidanty
Pravdu povediac, mne sa táto antioxidantná teória spočiatku pozdávala tak trošku obskúrnou. Som typ človeka, ktorého skôr presvedčia veci, ktoré sú skôr rukolapné, oproti brilantne odvodneným molekulárnym teóriám. Uprednostňujem také štúdia, v ktorom ľudia užívajú niečo a bude im z toho dobre, ostatní neberú nič, a rýchle zmiznú zo života. Takéto štúdia sú aj preto spoľahlivejšie, lebo naraz sa dá spozorovať ten istý vplyv. Síce ľudia, ktorý niečo položili na stôl v téme antioxidantov či ohľadom vitamínu-C, tak vidíme, že žili veľmi dlho, ale skoro každý pozná niekoho, kto denne vyfajčil viac krabičiek cigariet, a dožil sa vysokého veku. Na základe toho by sme mohli usúdiť, že fajčenie predlžuje život. Takže dĺžka života okrem vitamínov, je viac než pravdepodobné, že pozostáva z viacerých faktorov.

Voľné radikály sú vedľajší produkt. Maximálna dĺžka života nejakej rasy, je nepriamo úmerná k produkovanému množstvu voľných radikálov jej organizmu.

Teória starnutia dôsledkom oxidácie organizmu pochádza od objavu Denhama Harmana, ktorý spozoroval, že röntgenové žiarenie urýchľuje starnutie, lebo vytvára voľné radikáli.
Z celkového prijatého množstva kyslíka organizmom, popri mnoho iných nebezpečných radikálov, v 2-3%-tách sa vytvárajú voľné radikáli. Len pre zaujímavosť, jedna bunka za hodinu vytvorí “3×10 na deviatu”  molekúl peroxidu vodíka (nebezpečná zlúčenina – odfarbovanie vlasov). Tieto radikáli môže zničiť membránu bunky, DNS a iné životu dôležité prvky bunky. Ak sa spojivové tkanivo a bielkoviny bunky poškodia, spomalí sa činnosť enzýmov, zhoršuje sa funkcia spojivového tkaniva ( napr. pokožka preto starne). V jednej priemernej bunke, DNS utrpí cca 10 000 zranení, takže je neustála reparácia, pričom pri tejto snahe, sa občas vyskytnú aj chyby, ktoré nahromadením rokov, nechajú stopy svoj odtlačok, ktoré pribúdajúcimi rokmi môžeme zbadať aj na sebe. Túto teóriu starnutia posunula dopredu objavenie superoxid-dismutázy, v r. 1960, ktorá ako sa spočiatku zdala, je podstatne silnejším antioxidantom ako je vitamín-C.
Oxidatívny stres sa dá znížiť buď znížením voľných radikálov, alebo zvýšením antioxidatív-nej kapacity organizmu.

Znížením príjmu kalórií, sa u človeka aj u zvierat, sa dá predĺžiť život o 30%. Zníženie množstva kalorického príjmu, zníži látkovú výmenu organizmu, čím sa zníži aj produkcia voľných radikálov. Tento výrok pochádza z r. 1904 od Maxa Rubnera, ktorý výrok prežil viac formulácií. Dnes vedci zastávajú názor, že dĺžku života v 80%-tách sa dá vysvetliť rozmerom mozgu, ktorého podstatou je, že veľký mozog vie funkčne udržať ten, kto ju účinnými antioxidantmi vie ochrániť pred skazou. Ako sme mohli vidieť, vitamín-C, kyselina močová, superoxid-dismutáza a vitamín-E, slúžia pre tento cieľ.
O predĺžení života dôsledkom zníženia kalorického príjmu, a o vplyve dĺžky telomérov nachádzajúce sa konci DNS, na dĺžku života, som sa dlhšie zmienil v knihe Paleolitné stravovanie (zelená kniha – žiaľ v slovenčine ju nedostať). Tieto teloméry sú zodpovedné za to, aby obnovenie DNS prebiehlo bez problémov. Ich dĺžku znižuje všetko, čo je nezdravé ( vysoký zápal organizmu, vysoká hladina krvného cukru,- inzulínu, a rôzne infekcie), lebo sú to látky, ktoré produkujú voľné radikály. Samozrejme antioxidanty pomáhajú zabezpečiť integritu telomérov.  uzivanie-antioxidantov
V jednej vedeckej práci ( http://www.jnutbio.com/article/S0955-2863%2811%2900005-2/fulltext#s0040 ), zverejnenom v The Journal of Nutritional Biochemisty, sledovali ženy, ktoré užívali vitamínov-C a-E. Z analýzy jednoznačne vysvitlo, že pravidelné užívanie vitamínov-C a-E, produkovalo dlhšie teloméry.

Obrázok: PubMed; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19279081

Podľa vyšetrení, dĺžku telomérov pozitívne ovplyvňujú aj vitamín-A, skupina vitamínov-B (B3, kyselina listová, B12 ), vitamín-D, z pomedzi minerálií: horčík, zinok, ale železo sa ukázalo ako dosť riskantnou k vôli jej ľahkej zlučiteľnosti v roztokoch. Pozitívne sa ukázali aj omega-3 a kurkuma.
To, že koľko vitamínu-C treba brať k tomu, aby sme zomreli čo najneskôr, uvediem v neskoršom článku, teraz len toľko, že je jasný vzťah medzi užívaním vitamínu-C, a predpokladanou životnosťou človeka.
Kto má čas, nech si prezrie napr. štúdium s názvom EPIC-Norfolk z r. 2001, zverejnené v lekárskom týždeníku The Lancet;  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2800%2904128-3/fulltext

K tejto téme patria ešte: Vitamín-C a mortalita dôsledkom srdcovocievnych ochorení; Vitamín-C spôsobuje pokles krvného tlaku?; Vitamín-C znižuje riziko mozgových príhod?; Vitamín-C a nádcha; Prečo FDA ( Food and drug Adminstration – Správa potravín a liečiv) považovala vitamíny za nebezpečnejšie ako zbrane; Útok proti vitamínu-C a pod.

signo

 

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 × tri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť