Diabets mellitus sa dá liečiť (a v určitých prípadoch aj zvrátiť)

Zdroj: Ezine articles (Sayer Ji)
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Diabetes mellitus, t.j. cukrovka, sa dá zastaviť, dokonca aj zvrátiť. Žiadne gény, nie osud, ale jednoducho západný typ stravovania je to, čo robí z človeka chorého. Takže neobviňujme naše gény, ale diétu.

Podľa Americkej asociácie diabetikov (ADA: American Diabetes Association), v súčasnosti sa to týka 20,8 milióna Američanov, čo predstavuje 7% populácie. Len 5-10% z nich môžeme zaradiť medzi trpiacich na cukrovku 1.typu, pri ktorom beta bunky, produkujúce inzulín, sa stali obeťou autoimúnneho procesu, preto chorý sa stal na celý život závislým na inzulín. Ostatné prípady, ktoré vznikajú vplyvom inzulínovej rezistencie (bunky organizmu už nereagujú na inzulín), a počas ktorého vznikne deficit inzulínu, nazývame cukrovkou 2.typu. ADA si myslí, že asi u 54 miliónov Američanov, t.j. u 17% populácie sa dá diagnostikovať stav pre-diabetes, t.j. stav, ktorý predchádza cukrovku.

Čo je príčinou tejto epidémie? Naozaj „máme špatné gény“, alebo sa stravuje špatne?

Cukrovka je vážna, životu nebezpečná choroba, ktorá vo všeobecnosti je v príčinnej súvislosti s tým, ako sa stravujeme (konzumujeme príliš veľa resp. nie celkom vhodnú stravu), a čo nekonzumujeme (nedostatočná strava), a oproti predpokladom, v oveľa menšej miere má čo do činenia s mortalitou daná biológiou našich génov. Kým genetici investujú nesmierne množstvo času, energie a peňazí aby preukázali „dôvody“ chorôb nachádzajúce sa v našich génoch, podstatne menej pozornosti sa usmerňuje na výskumy takého charakteru, kde už preukázali, že konzumácia pšenice, mliečnych výrobkov a sóje, vo veľkej miere prispievajú k vývoji 1.typu, resp. že kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a hydrogenizovaný olej, k 2.typu cukrovky.

Obviňovať „zlé“ gény kvôli takej chorobe, aká je cukrovka, je len veľmi pohodlný útek pred krokmi, ktoré sa dajú vykonať buď ako jednotlivec alebo ako spoločnosť, ktorými by sme mohli predísť problémom, ktorý už má epidemický charakter.

Nemali by sme sa uspokojiť nepravdepodobnej nádeji „vyzdravenia“ niekedy v budúcnosti, nech je to už farmakologická alebo génová terapia, či výskum kmeňových buniek alebo podobné vedecké snívania, keď dôvod diabetu mellitus (a preto aj spôsob liečby) je práve pred našimi očami, a to na špičke vidlice.

Všeobecné prijatým faktom je, že v zázemí cukrovky 1.typu je, že imúnny systém napadne inzulín produkujúce beta bunky podžalúdkovej žľazy. Časom, podžalúdková žľaza stratí schopnosť produkovať inzulín. Medzitým, čo genetici hľadajú „zlé“ gény, ktoré vraj „spôsobujú“ autoimúnnu chorobu, údaje dokazujú, že u osôb na to náchylných, v pšenici sa nachádzajúci gliadín núti II. triedne diabetogénne HLA-antigény, nachádzajúce sa na povrchu pankreatických ostrovčekoch k tomu, aby naštartoval deštruktívnu autoimúnnu reakciu. [Do dietary lectins cause disease? BMJ 1999;318:1023-1024].

Nie u každého, kto konzumuje pšenicu, sa vytvorí cukrovka. Rôzny ľudia reagujú rôznou citlivosťou na lektíny pšenice, preto nie je omylom tvrdiť to, že diabetes 1.typu, ako pri vytvorení každej inej choroby, zohrávajú úlohu aj gény. Ale uznanie toho, že je genetický rozdiel medzi národmi a rôzny stupeň citlivosti na choroby, neznamená to, že samotné gény spôsobujú chorobu. V prípade prítomnosti pšeničných lektínov, nie vďaka génom sa objavia antigény na povrchu buniek pankreatických ostrovčekov. K premene buniek na aktiváciu gén je potrebný pšeničný lektín. V prípade analógie je to také, ako keby z pohľadu cukrovky, väčšie riziko predstavujúce gény, by boli prítomné s nenabitými zbraňami. Ako strelivo poslúžia isté alergénne potraviny, ako napríklad je pšenica, mliečne výrobky a sója. A spúšť, ktorým môžeme vystreliť nabitú zbraň, môže byť veľmi rôzna, počnúc dlhodobou konzumáciou vyššie uvedených potravín, cez zvýšenú permeabilitu (priepustnosť) a očkovania, vírusového ochorenia a mnoho neznámych faktorov, ktoré v súčasnosti ešte nepoznáme.

Ak sme si vedomí toho, že tri najviac vychvaľované „zdravé potraviny“, pšenica, mliečne výrobky a sója, zohrávajú významnú úlohu pri vzniku cukrovky 1.typu, snáď by nebolo výhodnejšie, keby preventívnym cieľom odstránili tie z diéty mladých detí? A či sa ponúka iná možnosť? Nechať sa zmiasť fatálnou mylnou predstavou o teórii génov v nádeji, že u našich detí sa možno nevyvinie táto choroba, lebo nezdedili „zlé gény“, lebo jednoducho šťastie sa postavilo na ich stranu v tejto potravinárskej ruskej rulete?

Cukrovke 2.typu sa dá predísť a zvrátiť!

Cukrovka 2.typu a stav pred ňou ( prediabetický stav), pri ktorom už je prítomná inzulínová rezistencia, spôsobujú nasledovné faktory, ktorým môžeme predchádzať:

1) nadmerný príjem kalórií
2) nedostatok aktívnej formy životného štýlu a telesného pohybu
3) konzumácia jedál s vysokým obsahom glukózy (zvyšuje krvnú hladinu)
a) predovšetkým cukri, uhľohydráty na báze obilnín, napr. cestoviny, kornflakes, sušienky.
b) kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, a iné zdroje s vysokou koncentráciou
fruktózy, napr. cukor, agave.
4) hydrogenizované oleje
5) deficit minerálnych solí dôsledkom nevhodného stravovania, predovšetkým horčík, chróm,
zinok, ako aj nedostatok mastných kyselín omegy-3 pochádzajúci z ľanových semien,
orechov a z voľne žijúcich rýb.

Ak skonzumujeme viac stravy ako je potrebné, organizmus prebytok uskladní formou glykogénu a nasýtenej mastnej kyseliny. Ak sa dlhodobo prejedáme, organizmus už nevie kde uskladniť prebytok energie, vznikne inzulínová rezistencia. Ako keby sa snažila ochrániť pred nadmernou kalorickou ponukou, tukové a svalové bunky budú mať čoraz menej receptorov inzulínu, dôsledkom čoho sa dostane menej glukózy do organizmu. Preto krvná hladiny narastie do nezdravých výšok, a pre podžalúdková žľazu neostane nič iného, než ho kompenzovať, t.j. začne produkovať inzulín. Ak sa tento začarovaný kruh nepretrhne, beta bunky po určitom čase už nebudú vládať vyrábať inzulín, vyčerpajú sa, stratia schopnosť vyrábať inzulín, a organizmus bezpečne a plnou rýchlosť speje k cukrovke 2.typu. Preto kvôli prevencii takéhoto stavu, rozhodujúcim faktorom je obmedzenie kalorického príjmu dotyčného.

Telesný pohyb je preto dôležitý, lebo pomáha organizmu spotrebovať uskladnenú energiu, a spotrebované kalórie sa stanú spálenými kalóriami. Telesný pohyb má opačný vplyv ako prejedanie sa, zvyšuje počet receptorov inzulínu svalovej hmoty a inzulínovú citlivosť organizmu, a takto s ľahkosťou oslobodí podžalúdkovú žľazu od neustálej produkcie inzulínu. Okrem toho, vďaka telesnému pohybu, sa uvoľnia aj hormóny potláčajúce chuť do jedla ako aj neurotransmitery, ktoré zabraňujú prílišnému prejedaniu sa.

Uhľohydráty vo všeobecnosti majú schopnosť generovať vylučovanie inzulínu, lebo majú vysoký glikemický index. Inými slovami, od uhľohydrátov bude krv sladšia ako od bielkovín alebo od tukov, ktoré organizmus metabolizuje pomalšie a nezávisle od inzulínu. Ešte aj tzv. komplexné uhľohydráty, ako sú burizony, majú vyšší (110) glykemický index ako kryštálový cukor (80), ktorej 50% je fruktóza, teda s menšou pravdepodobnosťou vyvolá inzulínovú odozvu ako celozrnné obilniny. Je tiež pravda, že napriek nízkemu glykemickému indexu fruktózy, fruktóza aj napriek tomu vie zvýšiť krvnú hladinu, lebo pre vlastné receptory znižuje inzulínovú afinitu (náklonnosť), dôsledkom je rast inzulínovej rezistencie a hladiny glukózy v krvi.

V súvislosti so sťažnosťami súvisiace s hladina cukru v krvi, ani jednu skupina potravín neobklopuje toľko veľa nedorozumení, ako je to v prípade celozrnných obilnín. Predstava o tom, že celozrnné obilniny sú zdravé, a mali by sme z nich konzumovať veľa, už považujú za mylnú, lebo predchádzajúce milióny rokov biologickej evolúcie, ktorá bola pred začiatkom poľnohospodársku revolúciu (10 000 r. pred naším letopočtom), považujú za neplatnú. 300 000 rokov sme strávili v archaickom kvalifikačnom prevedení ako Homo-sapiens – lovci zberači, počas ktorého o konzumácii trávy obilnín, predovšetkým semienok tráv, sa vôbec nedá povedať že bol pravidelný, ak sa vôbec stalo. Náš metabolizmus jednoducho nie je stvorený na príjem veľa škrobu, cukru, umelých sladidiel a tuku. Náš organizmus potrebuje veľa ovocia, zeleniny, semienok, kôstkovíc, a veľa vysoko kvalitných živočíšnych bielkovín. Dokonca aj to je dokázané, že v obilninách, s vysokým obsahom škrobu, sa nachádzajúci lektín známi pod menom glukoproteín, je schopný sa viazať na receptory leptínu v hypotalame, čím zabráni schopnosti hormónu, známi ako leptín, ovplyvniť jeho schopnosť znížiť chuť do jedla. Z časti sa tým vysvetľuje, že konzumácia chleba, cestovín, kornflakes, sušienok a pod., generujú v nás neustáli pocit hladu, a vo veľkom prispieva k vytvoreniu problému, známi leptínová rezistencia.

Preukázali, že konzumácia kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, u človeka a potkanoch, viedla k inzulínovej rezistencii. Spôsobuje neukojiteľný hlad a v pečeni nadbytočnú tvorbu tuku, nehovoriac o problémoch spojené s metabolickým syndrómom, týkajúci sa krvných lipidov, akým je vysoká hladina triglyceridov, vysoký krvný tlak, nízka hladina HDL cholesterolu, a vysoká hladina LDL cholesterolu.

Vplyvom hydrogenizovaných olejov, dramaticky klesá schopnosť reakcie svalového a tukového tkaniva, kým omega-3 túto schopnosť reagovať, zvyšuje.
Ak na stránke http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ vyhľadáme kľúčové slovo biomedical citations, otvorí sa pre nás takmer zlatá baňa informácií o tom, že omega-3 mastné kyseliny podľa viacerých štúdií dokázateľne pomáhajú pri zvrátení procesu inzulínovej rezistencie.

Rad klinických štúdií, na základe ktorých horčík, GTF chróm, ktorý prospešne ovplyvňuje faktor glukózovej tolerancie, chelát zinku, kyselina alfa-lipoová a škorica ( ceylonová škorica, takže Cinnamomum verum; nie kassia, tá je falšovaná škorica) , všetky pomáhajú predísť cukrovke2.typu, v liečení, resp. v jej zvrátení.

Hore spomínané, naozaj povšimnutia hodné potraviny preto dostávajú od zaslúženého menšiu pozornosť, lebo nie sú patentovateľné lieky. Matka príroda vždy pozná ten správny liek, ale nedáva k nim patent! Namiesto toho ponúka svoj tovar zadarmo, aby sme sa s nimi liečili. Len vypočujme jej hlas, a cíťme sa hodný k tomu, aby sme prijali to, čo ponúka!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 − = jeden

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť