Cukrovka druhého typu je liečiteľná? Nuž samozrejme áno!

  

 

Cukrovka  druhého typu je liečiteľná, len nikto nemá záujem to povedať chorým. Je podstatne jednoduchšie odporúčať zaužívané a dobre osvedčené ošetrenia, a takto konzervovať porušenú látkovú výmenu doživotne.  Teraz sa tak zdá, že aj v oficiálnom lekárstve sa ozývajú hlasy, ktoré sa snažia upriamiť pozornosť na to, že to, čo ošetrujú ako chronickú či nevyliečiteľnú chorobu, je v skutočnosti len porucha látkovej výmen, ktorá sa    dá veľmi rýchlo zastaviť.

[ 2 ]  Cukrovka má aj na Slovensku stúpajúci charakter. Za posledných 20 rokov stúpol počet diabetikov takmer trojnásobne. V súčasnosti je na Slovensku takmer 300 tisíc evidovaných diabetikov, ich reálny počet sa však odhaduje na dvojnásobok. “Až 50 % ľudí vôbec nevie, že má cukrovku. Jej diagnóza sa často stanoví až po objavení komplikácií,” upozorňuje MUDr. Alexandra Ilavská, diabetlogička. Liečba cukrovky v roku 2005 nás na Slovensku stála asi 1,2 mld Sk.

[3] “Treba upozorniť na diabetes mellitus, kde konštatujeme dramatický nárast výskytu ako v detskej, tak aj dospelej populácii. Cukrovka na Slovensku za posledných 10 rokov narástla až o 30 percent,”

– konštatuje Sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva v r. 2011.

Poznámka moja:   Zrejme to nebude ináč ani v súčasnosti už ani preto, lebo odborníci hovoria  o hroziacej epidémii cukrovky na celom svete.       ( diabetes mellitus  –„ medovo-sladký prietok“)

Evidovaných približne 300 tisíc chorých dostáva rôzne lieky, ktoré sú určené jednak na povzbudenie podžalúdkovej žľazy (pankreas) na vyššiu produkciu inzulínu, jednak na potlačenie úrovne inzulínovej rezistencie chorého. Pretože inzulínová rezistencia je jeden evolučne vyvinutý mechanizmus organizmu, preto potlačiť ju liekmi je dosť ťažká vec, pretože organizmus sa aj tak  prispôsobí lieku, a navýši späť inzulínovú rezistenciu. Veď slúži k tomu  cieľu, aby bunky sa vedeli brániť proti nadbytočnému cukru ktorá prúdi v žilách. Lieky, povzbudzujúce podžalúdkovú žľazu, sú preto nebezpečné, lebo prispievajú k tomu, aby podžalúdková žľaza čo najskôr zlyhala. A keď príde – a to teda príde, keď lieky nebudú stačiť-  injekcia; treba denne pichať inzulín, denne viackrát merať úroveň cukru v krvi z pobodaných končekov prsta. Všetko to neochráni chorého pred komplikáciami, pretože úrovne cukru a inzulínu v krvi budú hore-dole uháňať, ako vlnovka v lunaparku. A samozrejme život inzulínových diabetikov nie je nič iné, než výkrmná kúra. Na inzulín treba jesť, bez ohľadu na to, či je človek hladný alebo nie: jesť treba toľko, nakoľko daného jedinca “naprogramovali“ statoční lekári. Známe komplikácie cukrovkárov sú zlyhanie obličiek, strata zraku, zlyhanie krvného obehu končatín dôsledkom zúženia ciev (stenóza)     a  následne ich amputácia, srdcová choroba a infarkt – no a rakovina. Rakovinové bunky nemajú nič viac radšej, ako čím viac cukru a čím viac inzulínu. Cukrovkári majú o 50% väčšiu šancu na to, že zomrú na rakovinu.    Lebo čo je oficiálna filozofia diabetológie? To, že uhľohydráty sú pre každého nevyhnutné, preto, kto nevie riadne spracovať-stráviť uhľohydráty, tomu treba naostatok „pomôcť“ inzulínom. Podľa výsledkov výskumov, oficiálne doporučená diéta pre cukrovkára hlboko zaostáva oproti diétam typu lowcarb ( stravovanie s nízkou úrovňou uhľohydrátov ), Atkins, či paleolitné stravovanie.

Gábor Szendi,v  knihe -Paleolitné stravovanie a súčasné choroby- v oddelenej časti zhrnul všetko to, čo doposiaľ vieme o príčine vzniku cukrovky, a o jej konečnom vyliečení. „Nechcem sa sťažovať,skôr mi je ľúto, že tento článok prečítalo zopár tisíc z viac stotisíc chorých cukrovkárov. Ľudia míňajú celé majetky na to, aby vyzdraveli, chodia po lekároch, chleptajú bylinné čaje, modlia sa za vyzdravenie, pričom majú na dosah skutočné vyzdravenie. Ešte sa musím umovo viac vyvíjať, aby som pochopil, prečo si ľudia nezvolia priamu cestu k tomu, aby vyzdraveli. Aby bolo priehľadné pochopenie problému, potiaľ som sa už dostal:  pokým diabetológovia sa tvária tak, že cukrovka druhého typu, je chronická nevyliečiteľná choroba, dovtedy veľa tisíc lekárov bude mať väčší vplyv na ľudí, ako moja kniha, alebo informačné články na mojej domovskej stránke (webe). Pokiaľ diabetológovia sa nebudú vedieť odtrhnúť od mylnej dogmy,  že predsa pre organizmus sú nevyhnutné rýchlo vstrebávajúce uhľohydráty, dovtedy dôsledkom súdržnosti diabetológov a dietetikov, nebude klesať, ale čoraz viac bude stúpať počet cukrovkárov, na najväčšiu radosť farmaceutského priemyslu“-konštatuje klinický odborný psychológ, Gábor Szendi.

Mal som radosť zo štúdia, ktoré bolo zverejnené v odbornom časopise Diabetológia 2011 v júnovom vydaní, lebo už aj do oficiálnej lekárskej vedy  začína prenikať pre mnohých už dávno známa vec, totiž to, že cukrovku druhého typu spôsobuje konzumácia rafinovaných uhľohydrátov.  Pre ľudí,  ktorí používajú paleolitové alebo lowcarb stravovanie, je to už len verejná banalita, ale oficiálne lekárstvo oslavuje výsledky prác Ee Lin Lim a jeho spolupracovníkov, ako keby objavili španielsky vosk. Ale nepodceňujme tento prelom, dobre poznáme syndrómu Semmelweis. Nestačí len niečo objaviť, treba ju aj uvítať v oficiálnych lekárskych kruhoch.

Lim EL a spol: Obrátenie priebehu cukrovky 2-ho typu:  normalizácia buniek typu beta je v spojení s poklesom  triglyceridov  pečeňa a podžalúdkovej žľazy.

Autori – ignorujúc výsledky iných – v zhode s oficiálnym zabetónovaným názorom, v úvode píšu, že na cukrovku I- typu už dávno sa pozerajú ako na dlhotrvajúci a postupne zhoršujúci sa zdravotný stav, ktorý sa dá zmierniť, ale sa nedá vyliečiť. Úroveň cukru v krvi, nezávisle od snahy ošetrenie, plynule rastie, a od ktorého funkcia “buniek typu beta” sa postupne zhoršuje, a po desiatich rokoch 50% chorých musí dostávať inzulín. Príčinou je postupná záhuba “buniek typu beta”.                                                         Blud, že cukrovka 2-ho typu sa nedá vyliečiť, už aj dávnejšie vyvrátili, lebo pokusy smerujúce na menší príjem potravy, alebo po umiestnení žalúdočného prstenca, sa cukrovka, sa cukrovka pozitívne zlepšila. Autori preto vytvorili tú geniálnu hypotézu, že pokles prívodu uhľohydrátov, zlepšuje chorobný stav cukrovky. Do lekárskeho vyšetrenia vybrali takých ľudí, ktorí boli chorí aspoň 4 roky, boli mierne, alebo veľmi obézny (BMI 25-45). Ich HBA1c hodnota bola medzi 6,5-9%, čo zodpovedá hodnote úrovne krvného cukru 7,2-12,2, čo môžeme brať ako priemernú hodnotu. Vyšetrenie v podstate spočívalo v tom, že chorí dostávali dennú dávku potravín v celkovej hodnote 600Kcal, z čoho uhľohydráty tvorili 46%, bielkoviny 33% a tuky 21%.                                                                                                                                         Už po prvom týždni sa u chorých normalizoval krvný cukor a inzulínová rezistencia pečene, 30% sa znížil triglycerid pečene. Na konci 8. týždňa vyšetrenia, sa “bunky typu beta” normalizovali, a tuk podžalúdkovej žľazy sa zížil. Je to vlastne jedna časť veľa skloňovaného viscelárneho tuku. Viscelárny tuk je preto zákerný, lebo je neviditeľný. Aj chudý človek môže mať vážnu hmotu viscelárneho tuku. Podľa autorov vyšetrenia, pozitívne výsledky vysvetľujú poklesom tuku podžalúdkovej žľazy. Počas trvania vyšetrenia pacienti s chudli v priemere 15kg, čo predstavuje 15%-nú stratu váhy. Schudnutie pochádza v podstate zo straty telového tuku. 12 týždňov po ukončení vyšetrenia, pacientov opäť vyšetrili. Naspäť pribrali v priemere 3kg, a u troch z 12-tich, zase diagnostizovali cukrovku. Pravde podobne aj ostatným sa postupne vráti cukrovka, lebo sa vrátili k pôvodnému západnému uhľovodíkovému spôsobu stravovania, ktoré spôsobilo pôvodne ich cukrovku. Problém celého vyšetrovania je v tom, že 600Kcal-vá strava pravde podobne znamenalo u nich hladovanie, a keď sa skončilo vyšetrenie, z vrhli sa na svoju obvyklú stravu.

   Ako by sa mohlo viesť vyšetrenie ináč?

Karen O´Dea už začiatkom rokov 1980 dokázal, že cukrovka austrálskych domorodcov ustúpi, keď na 7 týždňov prejdú, tj. vrátia sa k paleolitovému stravovaniu.  [4] Staffan Lindberg a jeho spolupracovníci v roku 2007 potvrdili, že podstatne účinnejšie pôsobí paleolitové stravovanie na schudnutie a na zníženie hladiny krvného cukru, než ako oficiálne vyhlásené stravovanie na liečenie cukrovky – tj. ako mediteránne stravovanie. Aj iné výskumy dokazujú, že paleolitové stravovanie – bez hladovania – rýchlo vedie k poklesu krvného cukru a k schudnutiu.  [5] Frassetto LA a jeho spolupracovníkom stačili iba dva týždne k tomu, aby dosiahli mimoriadne pozoruhodné výsledky s paleolitovým stravovaním u zdravých, ale značne obéznych ľudí trpiacich na inzulínovú rezistenciu. [6] Nuttall a Gannon taktiež dokázali, že so znížením uhľohydrátov, sa veľmi jednoducho dá vyliečiť cukrovka.                                                  Výhodou –  prednosťou paleolitového stravovania oproti hladovaniu je to, že je ľahko udržateľný celý život, netreba hladovať, človek nedostane cukrovku, alebo keď je už chorý na ňu, ľahko sa z neho vylieči.

U cukrovkárov 2.-ho typu, triglyceridy pečene, nie z dôvodu konzumácie alkoholu, sa podľa jednotlivých výskumov vyskytuje v rozmedzí 10-75%. Triglycerid pečene spôsobuje inzulínová rezistencia a hyperinzulinizmus. Pretože podnecuje vznik cirhózy pečene, samú o sebe by ju bolo nutné ošetriť, ale lekárstvo nevie sa s tým poradiť. Je to už aj preto prekvapujúce, lebo na katogénovú diétu veľmi dobre reaguje. V jednom 6 mesačnom vy-šetrení, u tých, ktorí dodržali katogénovú diétu, začal ustupovať triglycerid pečene. [7]Tendler a spol, 2007.

Vo výskume choroby cukrovky zjavil sa jeden druhý  dôležitý výsledok. Najčastejšou komplikáciou  cukrovky je poškodenie obličiek, čo skôr či neskôr donúti chorého k pravidelnej dialýze.

Štúdium Michala M.  Poplawského v marci 2007 s názvom „ Zvrátenie  poškodenia obličiek katogénovou diétou“  dokazuje, že aj u myší, značne poškodené obličky, sa dali zvrátiť katogénovou diétou. Katogénová diéta je vlastne diéta s veľmi nízkou úrovňou uhľohydrátov, s vysokým obsahom bielkovín, a s ešte väčším obsahom tuku.  Katogénová diéta sa dá nahradiť paleolitným stravovaním, lebo je to vlastne „skyprená“ katogénová diéta.  Autori na konci štúdia zdôrazňujú, že podľa skorších výsledkov, precízna kontrola hladiny cukru v krvi, iba spomalil proces poškodenie obličiek, ale nebola ju schopná pozastaviť. Oproti tomu, katogénová diéta ju nie len že pozastavil, ale aj zvrátil proces poškodenie obličiek, čo dokazuje to, že aj iné mechanizmy stoja v pozadí pri obnovení obličiek, nie len pokles hladiny cukru v krvi. Autori predpokladajú, že po krátkej aplikácii katogénovej diéty, sa zastaví chorobný proces poškodenie obličiek, následne pacient môže katogénovú diétu zanechať.  T. j. ak v počiatku u paleolitné stravovania posunieme pomer na  viac mäsa, viac tuku, potom po obnovení funkcií obličiek, s paleolitnou diétou môžeme trvalo udržať dosiahnutý zdravotný stav, a zároveň nás ochráni aj pred cukrovkou. Dôsledkom čoho sa ochránime pred stratou zraku, pred dialýzou, amputáciou dolnej končatiny a pred infarktom. Je to také jednoduché.

 

Za akékoľvek dôsledky z dôvodu nesprávneho použitia paleolitného stravovania nenesiem zodpovednosť.

 

Zdroje:

[ 1]     Gábor Szendi: http://www.tenyek-tevhitek.hu/cukorbetegseg-diabetesz-gyogyithato.htm
[ 2]   http://www.zdravie.sk/sz/content/674-29822/na-slovensku-je-asi-600-tisic-ludi-s-cukrovkou.html
[ 3 ] http://aktualne.atlas.sk/slovaci-su-zdravsi-na-ustup-nemieni-trubit-cukrovka/slovensko/zdravotnictvo/
[ 4 ] Lindeberg S, Jonsson T, Granfeldt Y, Borgstrand E, Soffman J, Sjostrom K et al. (2007). A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet in individuals with ischaemic heart disease. Diabetologia 50, 1795-1807.
[ 5 ] Frassetto LA, Schloetter M, Mietus-Synder M, Morris RC Jr, Sebastian A.: Metabolic and physiologic improvements from consuming a paleolithic, hunter-gatherer type diet. Eur J Clin Nutr. 2009 Aug;63(8):947-55.
[ 6 ] Nuttall FQ, Gannon MC.Dietary management of type 2 diabetes: a personal odyssey. J Am Coll Nutr. 2007 Apr;26(2):83-94.
[ 7 ] Tendler D, Lin S, Yancy WS Jr, Mavropoulos J, Sylvestre P, Rockey DC, Westman EC. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. Dig Dis Sci. 2007 Feb;52(2):589-93.
Lim EL, Hollingsworth KG, Aribisala BS, Chen MJ, Mathers JC, Taylor R. Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol. Diabetologia. 2011 Jun 9.
Poplawski MM, Mastaitis JW, Isoda F, Grosjean F, Zheng F, Mobbs CV. Reversal of diabetic nephropathy by a ketogenic diet. PLoS One. 2011 Apr 20;6(4):e18604.
Tendler D, Lin S, Yancy WS Jr, Mavropoulos J, Sylvestre P, Rockey DC, Westman EC. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. Dig Dis Sci. 2007 Feb;52(2):589-93.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


jeden × 8 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť