Civilizačné choroby: Mŕtvica ( stroke)

Pokračovanie v začatej téme: Civilizačné choroby

Prevzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv!

Mŕtvica (stroke)

Stravovanie a mŕtvica
Napriek tomu, že mozgová príhoda, alebo cievna mozgová príhoda (ischémia mozgu; vzniká dôsledkom upchania ciev – v mozgu je menšie množstvo krvi; nazývajú ju aj infarktom mozgu) či krvácanie do mozgu ( je dôsledkom zúženia ciev- artérioskleróza ciev), je taktiež vážnym zdravotným problémom vyspelej časti sveta, aj v tom prípade dostaneme úplne opačný obraz o výskumoch tejto choroby, než aké vidíme a počujeme z médií.
V rámci programu Honolulu, poukázali na to, že najväčší stupeň artériosklerózy majú tí pacienti, ktorí konzumujú najmenej živočíšnych bielkovín a tuku, najviac uhľohydrátov a rastlinných bielkovín. V druhom vyšetrení analýzou 351 000 ľudí, môžeme čítať, že vedci z výsledkov zúčastnených dedukovali, že nízka úroveň cholesterolu znamenala trojnásobné riziko vzniku mŕtvice. 14 rokov sledovaných vyšetreniach v Amerike u 86 000 žien, spracovaním údajov vedci skonštatovali, že medzi ženami , ktoré konzumovali najmenej živočíšnych nasýtených tukov bol výskyt mŕtvice s krvácaním 2,4 krát väčší ako u ostatných. V okruhu najviac konzumujúcimi živočíšne bielkoviny, kleslo riziko vzniku mŕtvice o 68%. V okruhu žien s vysokým tlakom a najnižšou spotrebou nasýtených tukov, bolo riziko vzniku mŕtvice o 3,7 vyšší, ako v skupine s normálnym krvným tlakom a s veľkou konzumáciou živočíšnych tukov.
V Japonsku boli uskutočnené viaceré vyšetrenia, sledované 15-16 rokov, týkajúce sa viac než pól milióna ľudí. Ich výsledok vykazoval silný ochranný faktor mäsa z morských živočíchov, nasýtených tukov a mlieka, proti ischémii mozgu a krvácania mozgu.
V jednom nedávnom Japonskom vyšetrení, trvajúcom 12 rokov, sledovali osud 58 000 ľudí z pohľadu pôsobenia nasýtených tukov na mozgové príhody. U pacientov so spotrebou najviac živočíšneho tuku sa znížilo o 31% riziko úmrtnosti mozgového pôvodu. Autori merali aj hladinu cholesterolu krvi, a jej vysokú hladinu usúdili ako ochranný. Tento výsledok je preto pozoruhodný, lebo je v súlade s pozorovaniami s podávaním liekov na zníženie cholesterolu krvi, kedy ich aplikáciou konštatovali zvýšenie rizika krvácania mozgu o 60-70%.
Čo vysvetľuje fakt, že mnoho Japonských vyšetrení našlo cholesterol, mäso a nasýtené tuky ako ochranný faktor? Vedci bez ohľadu súhlasili s tým, že v Japonsku a mnohých Ázijských krajinách je tradične malá spotreba živočíšnej stravy a s týmto súvisí vysoká úmrtnosť na mozgové príhody. Ako postupne prenikala západná kultúra, zvýšila sa spotreba živočíšnej stravy, tak poklesol úmrtnosť mozgového pôvodu.
Potom prečo chcú naši „poradcovia“ neustále núkať stravu z obilnín na úkor živočíšnej stravy?
Ako vidieť, vyšetrenia dôsledne vykazujú to, že vysoká úroveň cholesterolu, konzumácia mäsa, tuk a vajíčka znamenajú signifikačnú ochranu proti mozgovým príhodám.
Viac vyšetrení ale potvrdilo, že našli súvislosť medzi vysokým hl.cholesterolu a cievnou mozgovou príhodou.
Otázka je ale, či skutočne vysoký cholesterol spôsobuje cievnu mozgovú príhodu, alebo niečo iné, čo mimochodom spôsobuje vysoký cholesterol? Je logické, že ten, kto je zástancom cholesterínovej hypotézy, nebude sa zaoberať podobnými otázkami, lebo situácia je taká, ako keby niekto tvrdil, že horúčka spôsobuje choroby, a teóriu vidí potvrdenú, lebo u mnohých chorobách je skutočne prítomná horúčka. Otázka je ale, čo skutočne spôsobuje horúčku?

Rafinované uhľohydráty a mŕtvica
Túto konšteláciu skúmali taktiež veľmi málo krát, veď každý je zainteresovaný v cholesterole.
Najväčší konzumenti rafinovaných uhľohydrátov, t.j. ktorí trpeli hyperinzulinizmom, v spomínanom vyšetrení Honolulu, mali najväčšie riziko na obe mozgové príhody.
Nespočetné množstvo vyšetrení poukázalo na spojenie medzi uhľohydrátmi a krvnými tukmi: ak niekto konzumuje viac uhľohydrátu s vysokou glikemickou nasýtenosťou, tým bude mať vyššiu hladinu cholesterolu a triglyceridov krvi. Teda, ak dajú do súvislosti niektorú z mozgových príhod s cholesterolom, v skutočnosti merajú dôsledok vysokej konzumácie uhľohydrátov. Tento fakt potvrdzujú aj vyšetrenia, ktoré ako najväčšie riziko pre vznik mozgových príhod, našli cukrovku. Dvadsať šesť rokov sledované vyšetrenie u 116 00 ľudí, potvrdili šesť-násobné tiziko na stroke u cukrovkárov 1.-ho typu, a dvojnásobok v prípade cukrovkárov 2.-ho typu oproti tým, ktorí nemali cukrovku.
V skutočnosti obe mozgové príhody sú v úzkom spojením so zvýšenou konzumáciou uhľohydrátov, preto živočíšne bielkoviny a nízko glykemická rastlinná strava, t.j. paleolitné stravovanie znamená ochranný faktor v oboch prípadoch mozgových príhod.
Aj preto je nanajvýš zaujímavé neustále vyhlasovanie medicíny a verejného zdravotníctva, že konzumáciou celozrnných obilnín predídeme, konzumáciou živočíšnych tukov spôsobujeme srdcovo cievne choroby. Frank Hu, výskumník v oblasti stravovania v r- 2010 (nutrition research) píše v jednom redakčnom prípise, že „Doposiaľ venovali málo pozornosti riziku uhľohydrátom spôsobeným srdcovo cievnym chorobám“. Bolo by moc trápne, ak by potravinársky priemysel zrazu začal vyhlasovať, že to čo bolo doteraz 40-50 rokov pravdou, teraz je to úplne naopak, obilniny škodia, živočíšne bielkoviny znamenajú ochranný faktor pre srdcovo cievna choroby. Názory potravinárskeho priemyslu určujú strach zo straty prestíže a obchodných záujmov.
Výskumy posledných desať rokov predpovedajú zmenu v potravinárskej výskumnej oblasti, ale dovtedy odporúčanie pre širokú verejnosť určujú stimulanti fóbie tuku.
Jedna nezávislá vedecká organizácia COHRANE Library chcela napísať rekapituláciu z doposiaľ zverejnených vedeckých prác, týkajúcich sa súvislostí medzi srdcovými chorobami a obilninami, ale ako písali, výsledkom vyšetrení nemôžu veriť, lebo väčšinu sponzoroval obilný priemysel.

Vysoký krvný tlak
Vysoký krvný tlak môže mať veľa príčin a dôvodov. Ja sa budem zaoberať predovšetkým tzv. prvoradým vysokým krvným tlakom, lebo ten je závislý od stravovania a je najrozšírenejší.
O vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, ak hodnoty systoly a diastoly prekoročia hodnoty 130/85 Hgmm, ale za optimálne sa považuje 120/80 Hgmm alebo ešte nižšie. Vysoký krvný tlak v západnej civilizácii sa týka 30% populácie. Rysom moderného života je, že pribúdajúcimi rokmi, postupne narastá krvný tlak. U prírodných ľudí to nie je tak. U prírodných ľudí v štyridsiatke je priemerný krvný tlak 105/65 a pribúdajúcimi rokmi nerastie. To ale nemá genetický dôvod, lebo ak domorodci prejdú na západný spôsob stravovania, ich krvný tlak bude mať taký istý priebeh ako u západného človeka.
Pozrime sa na hlavné dôvody.

Soľ a vysoký krvný tlak
Soľ sa stala v očiach verejného zdravotníctva takým istým mýtom, ako cholesterol a tuky, ale tak isto je beznádejné obviňovať konzumáciu soli ako dôvodom na vysoký krvný tlak, ako cholesterol za vznik srdcových a cievnych ochorení.
To, že soľ sama o sebe nespôsobuje vysoký krvný tlak, dobre dokazuje vyšetrenie medzi kmeňom kuna. Títo ľudia majú vyložene nízky krvný tlak napriek tomu, že konzumujú také isté množstvo – denne 10-20 gramov-, soli, ako západný človek. Zbytočné je odvolávať sa na genetické dôvody, lebo po prechode ľudí kmeňu kuna, budú mať tak isto vysoký krvný tlak.
Ani medzinárodné vyšetrenie INTERSALT nenašlo nič nové v tejto oblasti. Vedci chceli potvrdiť vplyv soli, namiesto toho dostali už dobre známu súvislosť, totiž to ,že konzumácia alkoholu a obezita determinujú vysoký krvný tlak.
Programy so níženou konzumáciou soli, dosiahli len frivolný pokles – 2-4 Hgmm – krvného tlaku.
Oproti predpokladanej škodlivosti soli, je tu rad vyšetrení ktoré dokazuje, že strava s malým množstvom soli, je vyložene zdraviu nebezpečné. V Škótskom vyšetrení „ Srdce „vysvitlo, že soľ predstavuje ochranný faktor pri každej rakovine vrátane aj úmrtí na srdcovo cievne choroby. Ten istý výsledok dostalo druhé, päť rokov trvajúce vyšetrenie u 21 000 ľudí.
Jedno vyšetrenie z r.2011, trvajúce 8 rokov zistili, že z pomedzi 3700 ľudí, ktorí konzumovali najmenej soli, bola o 60% vyššia úmrtnosť oproti tým, ktorí konzumovali najviac soli. Vysoký krvný tlak nesúvisel so spotrebou soli.
Vedci, ktorí neboli ochotní sa zapojiť do hystérie soli zastávajú všeobecný názor, že je zbytočné slintať nad akýmkoľvek zlepšením krvného tlaku populácie. Výsledky vyšetrení nepodporujú všeobecné obmedzovanie zníženie konzumácie soli, práve naopak, považujú to za nebezpečné. Ten, kto má o tom iný názor, toho nechcem odradiť od z níženej konzumácie soli.

Uhľohydráty a krvný tlak
Ak vyhlásime, že vysoký krvný tlak môže súvisieť s rafinovanými uhľohydrátmi, môžu nás považovať najmenej za bláznov, lebo za vysoký krvný tlak zvyknú obviňovať, cholesterol soľ, stres a podobné veci. Ak sa pozrieme na zdravotný stav populácie z väčšieho časového pohľadu, môžeme sa dopracovať k logickému záveru, že spomínaná neobvyklá myšlienka bude mať svoje opodstatnenie. Nechcem sa opakovať, ale prírodní ľudia do konca svojho života majú vyrovnane nízky krvný tlak, kým u západného človeka vekom narastá, a trpí ňou 15-30% obyvateľstva.
U ľudí, konzumujúcich veľa uhľohydrátov, skôr či neskôr, opakovane vysoká hladina inzulínu, vedie k inzulínovej rezistencii. V okruhu ľudí s vysokým krvným tlakom bez ohľadu na to, či sú obézni alebo nie, dá sa vykázať nejaká úroveň inzulínovej rezistencie a hyper- inzulinizmus. Podľa vyšetrení, polovica cukrovkárov trpí aj vysokým krvným tlakom, a 30% ľudí s vysokým krvným tlakom trpí cukrovkou. Vo vyšetrovanej skupine vždy budú ľudia „ začínajúci“ vysokým krvným tlakom, ktorí iba neskôr sa stanú rezistentnými na inzulín. Ak má niekto vysoký krvný tlak oproti normálu, znáša 2,5 –násobné riziko, že uňho sa vyvinie cukrovka. Rastom obezity, priamo úmerne rastie riziko vytvorenia vysokého krvného tlaku. U ľudí s normálnou telesnou váhou (BMI>25), je pomer s vysokým krvným tlakom pomer15%-ný, zatiaľ u obéznych (BMI>30) je tento pomer až 42%-ný. Z vyšetrení vyplýva aj to, že obezita sama o sebe nevedie k hypertenzii, ale len vtedy, ak dôsledkom obezity sa vytvorí aj vysoká hladina inzulínu (Lucas a spolupracovníci; 1985). Práve preto, k poklesu vysokého tlaku chudnutie neznamená riešenie, ale zníženie inzulínovej rezistencie. Na základe toho nech sa neprekvapme, ak lieky podávané na zníženie inzulínovej rezistencie, produkujú aj zníženie krvného tlaku.
Z uvedenej haldy informácií budeme mať jasno až vtedy, ak zavedieme pojem metabolického syndrómu, ktorý zahŕňa v sebe inzulínovú rezistenciu, hyperinzulinizmus, cukrovku, obezitu a vysoký krvný tlak. To je v zázemí každého symptómu. Príčinou vzniku metabolického syndrómu je konzumácia rafinovaných uhľohydrátov s vysokým glykemickým indexom a nasýtenosťou. 35% západnej populácie stredného veku, v staršom veku už 40% trpí metabolickým syndrómom. Syndrómom sa nazýva preto, lebo uvedené charakteristiky sa nevyvinú bezpodmienečne všetky, alebo ak sa aj objavia všetky, potom ani vtedy nie naraz, ale postupne jeden za druhým. Nedá sa preto povedať, že jeden je príčinou druhej charakteristiky, ale všetky majú jeden spoločný koreň: to, že ľudský organizmus evolučne nie je pripravený na pravidelný konzum veľkého množstva rafinovaných uhľohydrátov.

Kyselina močová a krvný tlak
Z evolučných príčin, pre ľudský organizmus je príznačná vysoká hladina kyseliny močovej.
Tento aspekt som spomenul aj v časti Lámka. Vysokú hladinu kyseliny močovej, považujú za jeden z faktorov hypertenzie. To ale nie je tak, lebo vysoký krvný tlak u prírodných ľudí je neznámy pojem napriek tomu, že majú trvale vysokú hladinu kyseliny močovej, ba čo viac, ešte aj vyššiu, ako je tomu u západného človeka. Z toho vyplýva že nie vysoká hladina kyseliny močovej je príčinou hypertenzie, je to len štatistická korelácia. Naznačuje jeden spoločný faktor, ktorá je príčinou vysokého krvného tlaku a vysokej hladiny kyseliny močovej. Spoločným faktorom je inzulínová rezistencia a hyperinzulinizmus, tj. predsieň cukrovky. Dlho sa môžeme zdržiavať v tejto predsieni bez toho, aby to bežné lekárske vyšetrenie detektovalo. Hyperinzulinizmus a inzulínová rezistencia robia steny ciev zmeravené, lebo znižuje dilatačnú schopnosť, t j. byť roztiahnutý v zmysle ovplyvnenia cievneho riečiska, na strane druhej, zhoršuje vylučovaciu schopnosť obličiek, tj. vylučovaciu kapacitu, preto obličky zadržiavajú viacej kyseliny močovej ako je potrebného množstvo. Ak hľadáme príčinu lámky ako jeden z možných dôvodov vysokej hladiny kyseliny močovej, vinným môžeme považovať rafinované uhľohydráty a fruktózu. Čiže ak chceme znížiť krvný tlak, potom nie hladinu kyseliny močovej treba znížiť, ale je treba obmedziť-zanechať konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov a fruktózu. Posledne vymenovanú konzumuje západný človek najviac vo forme ovocných štiav, ktoré sa považujú za zdravý nápoj.

Ošetrenie krvného tlaku
Ako som vyššie písal, nie obezita sama o sebe je príčinou hypertenzie, preto naša snaha na jej zníženie nevedie k vytúženému cieľu. Správny krok je zníženie inzulínovej rezistencie resp. hyperinzulinizmu. Existuje vyšetrenie, ktorého cieľom bolo chudnutie pacientov lowcarb diétou a podávaním prostriedkov na schudnutie. Obe skupiny počas trvania vyšetrenia schudli rovnako, ale v lowcarb skupine sa dva krát viacej znížila vysoká hladina krvného tlaku ako v skupine poberajúci prostriedky na chudnutie.
Ďalšia dobrá rada je zvýšenie konzumácie bielkovín. Je veľa vyšetrení, napr. OmniHeart, ktorých cieľom bolo dosiahnuť zníženie krvného tlaku rôznymi druhmi diét. V spomínanom vyšetrení porovnali bielkovinovú, uhľohydrátovú stravu a stravu s mononenasýtenými olejmi ( napr. olivový olej). Najhorší pokles dosiahli v skupine so stravou s uhľohydrátmi. Ak sledovali pokles hypertenzie so stravou, kedy štruktúru chleba v značnej miere nahradili bielkovinou, výsledok bol značný – pokles krvného tlaku.
Tretia dobrá rada je zvýšenie príjmu draslíka prirodzenou formou, t j. s rastlinnou stravou.
Prírodný ľudia (aj naši predkovia), konzumujú značné množstvo ovocia a zeleniny, preto nikdy nemali nedostatočný príjem draslíka. Počas evolúcie ľudský organizmus sa tak vyvinul, že sodík je schopný udržať, kým draslík sa neustále vylučuje. Ak sa pozrieme na zloženie stravy západného človeka, vidíme, že konzumuje málo zeleniny a ovocia, neustále trpí nedostatkom draslíka, čo je jeden z príčin vytvorenia hypertenzie.
Ak poskladáme hromadu informácií na zníženie vysokého krvného tlaku, dostaneme obraz mozaiky, z ktorého bielkoviny, ovocie a zeleniny úplne vytlačili rafinované uhľohydráty.
Je to prakticky paleolitné stravovanie. Malý počet vyšetrení už dokázalo, že paleolitné stravovanie prakticky za veľmi krátky čas vedie k zníženiu krvného tlaku. Aj každodenné skúsenosti sú také, že u ľudí trpiacich hypertenziou, po prechode na paleolitné (paleo) stravovanie, pomerne rýchlo nastane pokles krvného tlaku.

Zdroj: Gábor Szendi

( Recept z časovej tiesne uvediem neskôr. Za pochopenie ďakujem)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ tri = 12

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť