Cholesterolová bublina s konečnou platnosťou praskne
Preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: (zo spisov Gábora Szendiho); Dr. Kelly Brogan; Sayer Ji: Cracking the Cholesterol Myth: How Statins Harm The Body and Mind.

Na svet sa zrodil ďalšie štúdium ktoré dokazuje, že chemickú vojnu proti cholesterolu dokazujú štatistickými podvodmi. Odborná literatúra hovorí o viac než 300 škodlivých vedľajších účinkoch. Medzitým, čoraz viacej rozširujú okruh tých ľudí, ktorí už aj ako zdraví by mali profylakticky (cielená prevencia) užívať drogy proti zníženiu cholesterolu. Je dobre známa aj domáca prax, že už aj samotné minimálne zvýšenie hladiny cholesterolu považujú za riziko, a pacient musí bojovať s lekárom, ak nie jen ochotný užívať drogy.

Istota je istota, že? Na tejto logike stavia farmaceutický priemysel, je to otrava našich duší. Možno vašej matke, vášmu otcovi, bratovi alebo aj priateľovi už doporučili, aby užíval nejakú drogu proti zníženiu hladiny cholesterolu, aby sa zabezpečil proti náhlej srdcovej smrti. A skutočnosť je taká, že nové usmernenia naozaj rozšírili okruh potenciálnych užívateľov statínov, je čoraz menej takých ľudí, ktorí žijú ešte s ako tak prijateľnou úrovňou arteriálnych plakov.
Ale ako sa to podarilo farmafirmám dosiahnuť? Ako presvedčili lekárov, že ich pacienti potrebujú drogu na zníženie hladiny cholesterolu, a to okamžite, hneď teraz? Nuž, vypadá to tak, že preto profitujú veľa, že mnohí nepoznajú najnovšie vedecké výsledky.
V lekárskej odbornej literatúre často zaužívajú ten trik, že sa snažia o popularizáciu „relatívneho zníženia rizika“, ktoré zvýrazňujú nadmernou dôležitosťou účinku drogy aj v tom prípade, ak absolútne zníženie rizika je v skutočnosti bezvýznamné. V našom prípade je reč o tom, že ak u 100 pacientov, ošetrených statínmi, bude užívanie lieku u jedného užitočný, a namiesto 2%, dostane infarkt len 1% z nich, tak to považujú za 50%-né zníženie rizika, čo v skutočnosti je len 1%-né zníženia rizika.

Možno toto 1% aj niečo znamenalo na základe logiky „ istota je istota“, keby tieto prostriedky neboli najtoxickejšie zlúčeniny, ktoré kedy človek dobrovoľne zhltol, a o ktorom odbor už dodnes vie, že majú aspoň 300 škodlivých vedľajších účinkov, ktoré spôsobuje aspoň 28 rôznych druhov toxicít. Spomeniem len zopár:
• poškodenie svalov (potvrdzuje 80 štúdií)
• neurologické poškodenia (potvrdzuje 54 štúdií)
• poškodenie pečene (potvrdzuje 32 štúdií)
• endokrinných porúch (potvrdzuje 16 štúdií)
• Karcinogenita (potvrdzuje 9 štúdií)
• Zvýšenie náchylnosti k diabetu (potvrdzuje 8 štúdií)
• kardiovaskulárne problémy (potvrdzuje 15 štúdií)
• vrodené abnormality (potvrdzuje 11 štúdií)

Okrem skutočnosti, že spôsobujú vypudenie/vylúčenie z tela dvoch životne dôležitých živín, ako je Q10 a selén, statíny majú silný deštruktívny vplyv na svalový a nervový systém. Vzhľadom k tomu, že srdce je jedným z orgánov ľudského tela, ktoré je v najväčšej miere pretkané svalmi a nervami, táto dvojitá toxicita spolu, znamená viacnásobný atak proti srdcu, čo je mimoriadne ironické vzhľadom na to, že statíny zvykli reklamovať ako „záchrancu“ srdca.
Diamond a Ravnskov, v ich obsiahlom štúdiu, poukazujú na to, že v 90% neexistuje žiadny presvedčivý údaj o užívaní drog na zníženie hladiny cholesterolu, a okrem toho ich práca prináša celkový prehľad o vyššie uvedených vedľajších účinkoch statínov. Hovoria nasledovné:

„Naše štúdium prejavuje snahu upozorniť na to, že boj proti cholesterolu predstavujú takí obhajcovia, advokáti, ktorí falošnými údajmi sa snažia vzbudiť dojem, ako keby statín bol zázračný všeliek, hoci ich nepriaznivé účinky bohato vyrovnajú ich dokázanú užitočnosť.“

Cholesterova dogma
Je veľmi lákavé sa pozrieť do oči americkému zabijakovi číslo jedna a spýtať sa: „Kto to spravil? Kto je zodpovedný?“ Aj to je v súlade s víziami Američanov o zdraví a pohodlnom živote, že démonizujú niečo, čo je prirodzenou súčasťou štruktúry nášho tela namiesto toho, aby čelili určitým faktorom životného štýlu. A v tomto má prsty aj vláda, ktorá podporuje predaj napr. radu potravín, ktoré spôsobujú zápal organizmu.

Pričom problémom je skôr nízka hladina cholesterolu, ktorá znižuje našu obranyschopnosť napr. proti vírusovým infekciám, rakovine a rade duševných chorôb, pretože tuky a cholesterol zohrávajú dôležitú úlohu v produkcii hormónov, ako aj pri správnej funkcii bunkových membrán a imúnneho systému.

Statíny, ktoré sú xenobiotické zlúčeniny vyložene s toxickým účinkom, produkujú mimoriadne málo úžitku, akékoľvek iné tvrdenie sa zakladá na štatistickej manipulácii. Diamond a Ravnskovsky píšu nasledovné:

„Zo štúdia JUPITER na tému Crestor kontra placebo vysvitlo, že v skupine ľudí, ktorých liečili liekom, sa zvýšil počet smrteľných infarktov, ktoré sa snažili utajiť tým, že zlúčili prípady fatálnych a nefatálnych infarktov.

Štúdium ASKOT využívali na reklamu prostriedku Lipitor s tvrdením, že znižuje riziko infarktu o 36%, pričom v skutočnosti sa znížila z 3% na 2%-tá.

Štúdium HPS, v ktorom dosiahli taktiež 1% zlepšenie, v priebehu štúdia nastal pokles počtu zúčastnených osôb o 26% oproti počiatočnému stavu, tak že tých, u ktorých sa prejavili významné vedľajšie účinky, vylúčili zo štúdia.“

Z pohľadu absolútneho zníženia rizika, zatiaľ ani jedno štúdium nezverejnil fakty o akýchkoľvek súvislostiach medzi mierou zníženia hladiny a uvedenými prospešnými výsledkami. Oproti tomu, ak ide o vzniknuté rozdiely škodlivých účinkov, tieto uvádzajú vždy v absolútnych percentách, a početnosť výskytu zmenšujú ešte aj tým, že ju uvádzajú v mnohých kategóriách. (Len jeden príklad: ak zverejnia správu o bolesti svalov, a povedzme že v skupine s liekmi je to 5%, v skupine s placebom 1%, potom nepíšu to, že výskyt bolesti svalov je o 500% častejší – to by bola aplikácia v prípade u „ relatívnych rizík“-, ale to, že 4%-ný. Prostredníctvom techniky delenia na mierne, stredné a silné kategórie bolesti svalov, vedľajšie účinky sa stanú bezvýznamnými medzi malými číslami.)

Avšak tieto nežiaduce účinky sú reálne a dosť časté, napr.: ” zvýšili výskyt rakoviny, šedého zákalu, cukrovky, kognitívnych porúch a ochorenia pohybového aparátu”. Práca Diamonda a Ravnskovského sa zameriava na tri hlavné nežiaduce účinky, o ktorých dotyčná osoba, neskôr s pravdepodobnosťou bude mať pocit kategórie typu “ľutujem, že som si myslela, že je lepšie byť v bezpečí, ako neskôr všetko ľutovať” .

Rakovina
Napriek tomu, že v najmenej v štyroch rôznych štúdiách bolo preukázané, že užívanie statínov významne zvyšuje riziko výskytu rakoviny, toto riziko sa snažia bagatelizovať, tvrdiac, že to „nemá žiadne známe biologické opodstatnenie“. Môže to súvisieť s tým, že podaktorí sa na rakovinu pozerajú ako na nejakú časovanú genetickú bombu, ktorá nemá nič spoločné s dysfunkciou mitochondrií, s poškodenými mastnými kyselinami a škodlivými vplyvmi životného prostredia. ( Ak v rámci nejakého štúdia sa preukáže taká súvislosť, ktorá podľa dnešných znalostí sa nepovažuje za zmysluplnou, považujú ju za náhody vplyv. Ale ak by bolo vysvetlenie, a predstierali by sme sa, že sme blázni, potom zabránime tomu, že pripustíme reálnosť karcinogénneho vplyvu statínov).
Preto že, incidencia (počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu) a mortalita rakoviny preukazuje nárast v okruhu pacientov užívajúci lieky na zníženie hladiny cholesterolu, táto bohato stačí k tomu, aby sme konštatovali bezvýznamnosť preukázaných minimálnych kardiovaskulárnych prínosov v niektorých štúdiách, ktoré môžeme dosiahnuť týmito prostriedkami. Podľa jedného dlho sledovaného štúdia, výskyt duktálneho (zhubné bujnenie epitelu vývodov mliečnej žľazy) a lobulárneho ( prsníkové tkanivá ) karcinómu prsníka, dvojnásobne narástla v okruhu žien, užívajúce statíny viac než 10 rokov. Už tento samotný fakt je postačujúci k tomu, aby sme ani jednej žene nepredpísali takéto prostriedky.

Bolesti svalov
Odborná literatúra vynakladá veľkú snahu aj na bagatelizovanie najznámejšieho vedľajšieho účinku statínov, na degeneráciu svalov a sním súvisiace bolesti, t.j. na myopatiu. Aj keď v prvých mesiacoch liečby 40% pacientov hlási takéto príznaky, výskumy sa zaoberajú len takými pacientmi, u ktorých, po dvoch za sebou nasledujúcich meraniach, sa v krvi nahromadí desať násobok creatine kinase (CK) od normálu, a popri tom sa sťažujú aj na bolesti svalov.

V jednom štúdiu (zverejnené v Journal of Pathology; v r.2006) sa môžeme dočítať o tom, že statínová terapia spôsobuje ultraštrukturálne poškodenia svalstva aj u takých pacientov, ktorí nemajú bolesti svalov, čo naznačuje, že poškodenie svalov spojené so statíny môže byť aj univerzálne, aj keď je to pre milióny postihnutých často neodhalené.

Poruchy centrálneho nervového systému
Nízka hladina cholesterolu zvyšuje samovražedné tendencie (hlavne u mužov), spôsobuje depresiu (aj depresívny stav žien po pôrode), vedie ku kognitívnym disfunkciám – môže to byť dosť ťažko realizovateľný cieľ pre jedného priemerného psychiatrického pacienta, preto že polovička Americkej populácie spadá do tejto kategórie.

Dnes už vieme, že z celkového množstva cholesterolu obsiahnuté v ľudské tele, 25% sa nachádza v mozgu, do značnej miery je sústredený v myelínovej pošve, ktorý obklopuje a chráni nervy od vonkajšieho sveta.

„Podľa odhadov, 70% cholesterolu mozgu je v spojení s myelínovou pošvou. Vzhľadom k tomu, že našu bielu mozgovú hmotu, možno z polovice tvorí myelínová pošva, nie je prekvapujúce, že mozog je najbohatší orgán nášho tela na cholesterol. Koncentrácia cholesterolu v mozgu, a predovšetkým v pošve myelínu, je v súlade stým, že v mozgu membrány buniek majú mimoriadny význam ( tu prebieha komunikácia medzi jedn. nervovými bunkami)“.

Membrána buniek je mimoriadne citlivá na škodlivé účinky statínov:

„Bunková membrána je podobná nádhernej perleťovej bráne, hrubá 8 nanometrov, kde prebieha prenos informácií, výživných látok a transport informačných molekúl medzi bunkami, cez proteínové brány, podporované polynenasýtenými mastnými kyselinami fosfolipidov. Cholesterol a nasýtené mastné kyseliny zabezpečujú tú rigiditu (tuhosť), ktorá zabezpečí vyváženosť/rovnováhu s ostatnými elementmi membrány. Bez nich by membrána sa podobala na porézne a nefunkčné dvere. Ako forma sebazáchovy, cholesterol podporuje produkciu žlče, ktorá je nevyhnutná pre rozklad a vstrebávanie konzumovaných tukov z prijatej stravy. ”

Na tomto základe, je možné, že tieto badateľné poruchy v správaní a kognitívnych funkcií, sú spojené s týmito poruchami metabolizmu tukov. Diamond a Ravnskov o tomto sa vyjadrujú nasledovne:

„ O nízkej hladine cholesterolu vysvitlo, že to môže byť aj biologickým náznakom depresívnych a samovražedných sklonov, kým vysoká hladina cholesterolu nás chráni pred takýmito poruchami. Davison a Kaplan vo svojom štúdiu poukazujú na to, že u dospelých, ktorí trpia poruchami nálady a užívajú statíny, 2,5-krát častejšie fantazírujú o samovražde. Rad štúdii už dokázalo, že nízka hladina cholesterolu, chodí ruka v ruke so zhoršenými kognitívnymi funkciami, a so zvýšenou náchylnosťou k Alzheimerovej chorobe, kým vysoká hladina cholesterolu aj v tomto prípade znamená ochranný faktor.

Statíny a ich nežiaduce neuropsychiatrické účinky: epidemiologické, patopsychologické liečenie a prevencia – pod týmto názvom zverejnili jedno súhrnné štúdium, analyzujúc príslušnú odbornú literatúru, ktoré sa zameriava na skúmanie väzby medzi duševným zdravím a reguláciou hladiny cholesterolu. Hoci autori vo všeobecnosti nesúhlasia s tým, že pacienti, užívajúce statíny, by mali rátať s ťažkými vedľajšími účinkami, ale článok napriek tomu došla k takému záveru:

Prípadové štúdie a národné prieskumy v mnohých prípadoch u ľudí liečení statínmi, podávajú správu o ťažkej podráždenosti, samovražednom podnietení, pocitoch s hrozbami, záchvatoch hnevu, depresii, násilí, paranoji, šialenstve, antisociálnom správaní sa, degenerácii pamäťových schopností kognitívnych funkcií, poruche spánku, a sexuálnej disfunkcii . Nepripadá to tak, ako rýchlo vychrlený zoznam nežiaducich účinkov lieku na konci reklamy? Nuž, vzhľadom na všade-prítomnosť statínov, vyššie uvedené by nikto nemal ignorovať, kto dakedy mal, alebo má psychiatrické problémy.

V prípade statínov – simvastatín a atorvastatín- ktoré sú rozpustné v tukoch, príznaky sú ešte výraznejšie, čo nie je náhoda, lebo tieto prostriedky preniknú do mozgu, a nedostatok cholesterolu v mozgu môže spôsobiť bipolárne poruchy, ťažkú depresiu a schizofréniu.

Samozrejme, že žiadny z týchto skutočností, a ani tie zatajované, by nás nemali prekvapiť, lebo vo farmaceutickom priemysle nie je obed za darmo, a že Američania sú privyknutí k na taký prístup, aby sa na zdravie pozerali s perspektívou: jedna choroba-jedna tabletka. „Uväzňuje“ nás pavučina, a myslíme si, že sa ho môžeme zbaviť vytiahnutím jedného vlákna. To všetko by bolo menej mätúce, ak by sa na tom nezakladala aj lekárska prax, pre ktorú ako návod slúžia také grémiá, ako American College of Cardiology a American Heart Association, ktoré sú obyčajne tisícmi vláknami napojené na farmaceutický priemysel. K tým farmafirmám, ktoré len v minulom roku zaplatili 19,2 miliárd am. dolárov za spáchanie rôznych trestných činov a sankcií.

Takže, ak najbližšie Vám lekár chce predpísať prostriedok na zníženie hladiny cholesterolu, tak mu kľudne povedzte, že radšej beriete na seba zodpovednosť kvôli 1%-nej šanci dostať infarkt, ako než by ste mal dostať rakovinu, cukrovku, myopatiu alebo nejakú psychiatrickú chorobu. Potom choďte pekne domov, a doma si pripravte pre seba z troch vajíčok praženicu. Aj zo žĺtkov!

Komentár: Mnoho ľudí nerozumie tomu, že potom prečo je občas nejaký minimálny prínos zo strany statínov, v porovnaní s placebom. Rozprával som sa už aj s kardiológom, ktorý predpísal statíny pre svojich pacientov a zistil zlepšenie stavu. Jeho vysvetlenie je jednoduché. Srdcovo-cievne choroby v podstate sú choroby zápalového pôvodu, a o statínoch, po viac desaťročných vyšetreniach vysvitlo, že – nie plánovane, ale z čírej náhody – trošku znižujú hladinu zápalu organizmu. To znamená, že ak sa u niekoho ukáže malé zlepšenie, pramení to z protizápalového účinku. Avšak len málo tak nebezpečné a v tak malej miere účinné protizápalové prostriedky poznáme, ako sú statíny.
Že o aký druh moci ide zo strany farmaceutického priemyslu nad lekársko-odbornými organizáciami, to dobre naznačuje nasledovné: odporučenie fakulty kardiológie a združenia pre zdravie z r.2013 (American College of Cardiology a American Heart Association), oproti skorším odporúčaniam, ďalej zvyšoval počet tých, ktorým vrelo sa odporúča užívanie prostriedku na zníženie hladiny cholesterolu. Pokiaľ Third Adult Treatment Panel (ATP III) of the National Cholesterol Education Program, z 115.4 milónov dospelej populácie, 43.2 miliónom (37,5%) odporúčal užívanie statínov, dovtedy odporúčanie z r. 2013 už 56 miliónom (48,6%) považuje za potrebné užívanie statínov na zníženie hladiny cholesterolu. Väčšinovú časť z tohto nárastu tvoria úplne zdraví dospelí (z 10 miliónov na 12,8 milióna). U nich sa preventívne odporúča užívanie statínov.
Pencina MJ, Navar-Boggan AM, D’Agostino RB Sr, Williams K, Neely B, Sniderman AD, Peterson ED. Application of new cholesterol guidelines to a population-based sample. N Engl J Med. 2014 Apr 10;370(15):1422-31.

signo

 

Ing. Imrich Galgóczi

1 Pripomienky: Cholesterolová bublina s konečnou platnosťou praskne

  1. Andrej píše:

    Dnesna medicina nevie a ani v buducnosti nebude vediet zvladat asepticky zapal pokial nepochopi vplyv metabolizmu na tento proces. A kedze medici nestuduju stravu a jej vplyv na metabolizmus, nic ine nemozeme ani cakat ako predpisovanie kravin namiesto skutocneho liecenia. Mitochondrialna medicina, ortomolekularna medicina, ktore su u nas nezname, bohuzial, nam ale davaju nadej na to, ze jedneho dna sa to zmeni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− 3 = dve

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť