Chemoterapia a rádioterapia môže zapríčiniť zhubné bujnenie rakovinového nádoru

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Chemo and Radiation Can Make Cancer More Malignant

Kolosálny neúspech konvencionálnej liečby rakoviny odzrkadľuje jedno zásadné nepochopenie v súvislosti s „ nepriateľom“, t.j. rakovinou. Za prvé, ako aj chemoterapia, tak aj rádioterapia, sú v skutočnosti ošetrenia generujúce rakovinu. Ich použitie odôvodňuje jediný názor, že rakovinové bunky sú viac náchylné na poškodenie, ako normálne bunky (bohužiaľ, to nie je vždy pravda).

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo vyspelom svete, a napriek tomu jej liečenie a pochopenie choroby sa ešte stále potackáva v tme.

Pravdou však je, ošetreniami vzniknutá „nepriama škoda“ je nevyhnutná: otázka nie je to, že či nastane, ale to, že do akej miery budú škodlivé vedľajšie účinky. Ide o podobnú filozofiu ako v prípade modernej vojny, keď sa o útoku rozhoduje na základe toho, že aké sú ešte prijateľné nepriame škody – týkajúce sa obyvateľstva. Obdobnú filozofiu uplatňujú aj pri posudzovaní/analýzy toxických rizík liekov, ako aj pri potravinárskych prídavných látkach, kde sa posudzuje „prijateľná úroveň škôd“, ako prioritné posúdenie ( jedna obrovské protirečenie).

WHO a jej klasifikácia karcinogénnych chemických látok
Podľa panujúcej mienky, genotoxicita alebo poškodenie DNS bunky chemoterapiou a rádioterapiou, stojí na prvom mieste príčiny a podpory vzniku rakoviny. Je to „mutačná teória“ rakoviny, ktoré je známe ako dominantné vysvetlenie veci. Na základe toho je úplne alarmujúce, že pri štandardnom ošetrení rakoviny, do dnešného dňa aplikujú genotoxické, a nie také látky, ktoré sú schopné poškodzovať selektívne „zlé“ bunky, kým „dobré“ nechajú nepoškodené. Tento jav nazývame „selektívnou toxicitou“, a disponuje ňou viac prirodzených protirakovinových rastlinných extraktov. Tento účinok je aj od slnka jasnejší u extraktov ovocia, napr. v prípade gravioly, kde štúdia preukázali, že tento ovocný extrakt môže byť desaťtisíc násobne účinnejší, pri ničení niektorých rakovinových buniek ako napr. adriamycin ( na základe smrteľných vedľajších účinkov je známy aj ako liek s názvom „ červený čert), a funguje absolútne selektívne.
Vezmime si napr. protirakovinový liek tamoxifen. Na základe zaradenia WHO a a American Cancer Society (Americká Rakovinová Spoločnosť) ide o humánny karcinogén, ktorý dokázateľne disponuje viac než dvoma tuctami vedľajších účinkov poškodzujúce zdravie, a napriek tomu, ešte stále sa používa ako primárna liečba u niektorých karcinómoch prsníka. Logicky sa vynára otázka: – má to nejaký význam? Aj keby tamoxifen bol účinný (je čoraz neúčinnejší), či na tom záleží, ak „vylieči“ rakovinu prsníkov, keď popri tom spôsobuje rakovinu pečene a endometriálneho tkaniva (ktorý je často oveľa nebezpečnejší ako rakovina prsníka)? Tamoxifen a chemoterapeutická rezistencia je čoraz väčšmi narastajúci problém.
Rovnako, ako niektoré patogénne baktérie sú schopné vyvinúť rezistenciu voči antibiotikám, – respektíve sa stanú ešte životaschopnejšie dôsledkom ich účinku – chemoterapeutická lieková rezistencia je alarmujúcou ozvenou: naznačuje to, že celá paradigma, ktorá je patentovaná, je založená na veľmi toxickom základe, a je v štádiu kolapsu.

Radiačná terapia môže spôsobiť rakovinu a môže zvýšiť malignitu
A podobne, aj radiačná terapia môže spôsobiť metastázy a vážne vedľajšie účinky. Napríklad, v prípade radiačnej terapie rakoviny prsníkov ženy, s väčšou pravdepodobnosťou sa môže vyvinúť rakovina pľúc. Ale radiačný účinok – kvôli čomu ju aplikujú – môže byť oveľa horší na prvotnú rakovinu.

Keď jeden prsníkový nádor vystavia ožarovaniu, rakovinové bunky v ňom obsiahnuté, nie sú rovnaké, ale sú veľmi rôzne. Sú také, ktoré sa rozmnožujú rýchlo, niektoré pomalšie, resp. sú aj benígne (neškodné). Niektorá bunka je stará, a svojou prítomnosťou v samotnom nádore zadržiava susedné bunky od agresívneho rastu, a od toho, aby sa stali malígne. Potom sú tu aj kmeňové bunky rakoviny, ktoré sa rozmnožujú pomalšie, preto chemo- či rádioterapia ich vie zničiť s menšou účinnosťou, a predsa, oni sú zodpovedné za znovu oživenie nádoru.

O rádioterapii bolo preukázané, že až tridsať násobne podporuje prežitie tých buniek, ktoré sú zodpovedné za vznik rakovinových buniek prsníkov a ich schopnosť prežiť, čo znamená toľko, že kým spočiatku je schopný potlačiť rozmer nádoru, neskôr v skutočnosti selektuje tie bunky, ktoré sú rezistentné a agresívne, čo v konečnom dôsledku vedie k vyššiemu stupňu malígnosti ( škodlivý, zhubný). To isté platí aj na chemoterapiu. Nízka dávka žiarenia, ktorú používajú pri mamografickej diagnostike rakoviny prsníkov, v dlhodobom horizonte je viac než pravdepodobné, že spôsobuje viac zhubných nádorov, než koľkým môže predísť. Ak si dáme tú námahu, že si prečítame skutočnú recenzovanú odbornú lekársku literatúru v tejto téme, potom sa môžeme prekvapiť, že ionizované žiarenie v nízkych dávkach generuje oveľa viac rakovinových buniek ( 3-4 násobne), ako žiarenie vysokých dóz, pretože ich mnoho krát porovnávajú pri analýze rizík. Jedna z najznámejších génových mutácií, generujúca rakovinu prsníkov, je BRCA1/BRCA2, v skutočnosti predstavuje väčšiu náchylnosť k rakovine prsníkov, generovaná dôsledkom žiarenia u tých, ktorí sním disponujú. Inými slovami povedané, v záujme vyhnúť sa rakovine, môže byť osožné vyhnúť sa ožarovaniu, nech je to už v kontexte diagnostiky alebo terapie, ktorá je vo všeobecnosti doporučeným „preventívnym“ alebo „liečebným“ zvykom.

Prečo nefunguje zaužívaná liečba
Chemoterapia môže byť rovnako neúspešná. Ak vystavíme jednu rôznorodú populáciu rakovinových prsníkových buniek silne toxickým vplyvom, normálna reakcia bude poškodenie a úplná likvidácia. Ale rakovina nie je prísne vzatý náhodný proces mutácie, ale jedno odhalenie starobylého programu na prežitie. Rakovinová bunka sa napája z oveľa staršej, evolučnej a genetickej databázy, ktorá umožňuje podstatne ľahšie prežitie za krutejších podmienok, ako sú napr. chemické látky, nízka hladina kyslíka, väčšia koncentrácia glukózy/fruktózy, kyslosť pH a pod. Preto, dávky silne toxických chemoterapeutických chemických látok, bude za bíjať selektívne slabšie, v podstate zdravšie ( benígne) bunky vo v rakovinovom nádore, a vytvárajú práve také okolité prostredie, v ktorom zhubné a na chemoterapiu rezistentné bunky môžu byť posilnené.

Môžeme teda vidieť, že ako môže byť zodpovedná chemoterapia a rádioterapia pri zosilnení procesu väčšieho zhubnutia nádoru, pričom paralelne poškodzuje aj celý organizmus, zoslabuje imúnny systém ( priamo poškodzuje kostnú dreň a imúnne bunky). Tak teda, neliečiteľnosť rakoviny pankreasu chemoterapiou a rádioterapiou môže odzrkadľovať to, ako samotné štandardné ošetrenia vedú k predčasnej smrti pacienta. Keď pacient s priemernou rakovinou pankreasu ( s využitím prevažných protokolov chemo- a rádioterapie), nežije viac ako 6 mesiacov, potom vlastne pacienta zabila rakovina alebo ošetrenie?

Je bežnou praxou, vysvetľovať smrť pacienta jednou „mimoriadne agresívnou rakovinou“, namiesto toho, aby uznali, že samotné ošetrenie premenila relatívne pomaly rastúci nádor na jeden rýchlo rastúci, invazívny druh.

Zamyslite sa nad tým, že keby Vás bombardovali chémiou a žiarením a videli by ste, že okolití susedia jeden za druhým umierajú, presťahovali by ste sa odtiaľ? Môžeme teda obviňovať jednu subpopulačnú rakovinovú bunku, ktorá prežila chemo- a rádioterapiu ( kým ostatné susedné bunky zomreli) k vôli tomu, že sa presťahovali do iných tkanív- napr. do kostí alebo mozgu, za cieľom prežiť? Rakovina je v konečnom dôsledku niečo, čo robí náš organizmus, a väčšinou prežije rakovina.
Preto, že konvencionálny priemysel rakoviny nielen nevie zlepšiť kvalitu a dĺžku života, ale robí pravý opak, prišiel čas, aby sme hľadali bezpečné, účinné, finančne nenáročné a dostupné alternatívy. Riešenie môže byť bližšie, než si môžeme myslieť: na poličke v kuchyni.

Kurkuma
Hoci právne predpisy USA v súčasnosti zakazujú lekárske použitie prírodných materiálov, kurkuma sa používa po tisíce rokov v starovekej indickej medicíne. Kurkumín, je látka, zodpovedná za zlatožltú farbu tohto korenia, a je jedným z najviac študovaných prírodných materiálov všetkých čias. V bibliografickej databáze Národnej Knižnice pre oblasť lekárstvo (Medline), môžeme čítať 4588 referencií v súvislosti so štúdiami kurkumy. Hoci vo zvieracích modeloch a laboratórnych výskumoch kurkuma vykazovala terapeutickú hodnotu v prípade vo viac než 500 chorôb, ešte stále nie je široko používaný v klinických štúdiách. GreenMedInfo.com, ako verejne prospešnú činnosť, pripravila a zverejnila užívateľský materiál o protirakovinových účinkoch kurkumy u viac než 50druhov rakovín. Z pomedzi ich, uvádzame desať najpôsobivejších:
Čo vykazovali v skutočnosti štúdia?
kurkuma a rakovina
Môžeme vidieť, že k dispozícii je obrovské množstvo dostupného materiálu. Za prvé, je podstatne bezpečnejší, ako konvencionálne lieky. Napríklad, k tomu, aby 50% pokusných zvierať umrelo, je treba aplikovať dávka 2000 mg / kg telesnej hmotnosti kurkumy, zatiaľ čo rovnaký účinok vyvoláva už 115mg/kg 5-fluorouracidu (konvenčný chemoterapeutický liek). Ešte viac udivujúce je to, že o kurkume opakovane dokázali jej schopnosť zosilniť pozitívny účinok pri zabíjania rakoviny chemo- a rádioterapiou, a zároveň chrániť zdravé bunky, už odsúdené na záhubu.
Na základe výsledkov štúdií, kurkumu by v každom prípade mali vziať do úvahy, ako alternatívne ošetrenie rakoviny. Aj keď nie ako primárnu terapiu, ale aspoň ako podpornú liečbu.

signo

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + = pätnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť