Bisfenol – jed nahradili jedom

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nekonečnou vojnou sa zdá byť bitka chemického priemyslu a ochrancov životného prostredia, v ktorom o neustále novších a novších „plastoch“ vysvitne, že sú rovnako toxické ako tie, ktoré boli vyvinuté s cieľom nahradiť staré.

Justin Worland: Možno termín „BPA-free“ nemá zmysel?

Zdroj: Justin Worland,  Why ‘BPA-Free’ May Be Meaningless Time magazín, April 15, 2015.
Ochrancovia životného prostredia svojou viac rokov trvajúcou kampaňou, presvedčili producentov výrobkov pre domácnosť, aby chemikáliu bisfenol A, známi pod menom BPA, vypustili pri výrobe vlastných výrobkov, ako sú napríklad účtenky na termickej báze, fľaše z plastov, vnútorné povrchy konzerv a pod. V súčasnosti mnoho krát vidíme nápis „BPA-free“ na rôznych výrobkoch. Ale vysvitlo – tvrdí nedávno publikované štúdiu v odbornom časopise Environmental Health Perspectives-, že chemikálie, ktoré nahrádzajú BPA, majú takmer také isté škodlivé hormonálne vplyvy na ľudský organizmus, ako má BPA. Odbor do značnej miery súhlasí s tým, že tieto novo vyvinuté chemikálie vyvíjajú vplyv na ľudský organizmus podobnými mechanizmami ako BPA- tvrdí autor štúdia, Johanna Rochester. Štúdia analyzuje dve alternatívne chemikálie: bisfenol-S a –F, t.j. BPS a BPF.

Podobnosť medzi dvoma zložkami presahujú rámec pomenovania. Štruktúra zloženia je mimoriadne podobná, chovajú sa tak, ako BPA, to vysvetľuje aj to, že výrobcovia nimi s ľahkosťou vedia nahradiť BPA.

Výskum vplyvu BPF a BPS na zdravie sa len začalo – len preto, lebo chemická zlúčenina v ľudskom organizme je schopná sa správať určitým spôsobom, to ešte neznamená, že je nutne nebezpečná. Napriek tomu, vedci upozorňujú na nutnosť byť opatrný, pretože v prípade BPA bolo dokázané, že spôsobuje problémy v ľudskej reprodukcii, v metabolických a neurologických funkciách a v mnohých ďalších oblastiach. “Ešte pred tým, než vyskúšame nové zlúčeniny produktov, musíme bezpodmienečne konzultovať o ich vplyve s biológmi ” zdôrazňuje Cheryl S. Watson, profesorka University of Texas Medical Branch Galveston.

Čo môžete urobiť Vy zákazník, ak Vás toto všetko znepokojuje? Majte na zreteli nasledovné:

Je dobré ak viete, že „BPA-free“ produkty, ešte stále obsahujú zdraviu škodlivé chemikálie. Najdôležitejšia a jednoznačná informácia: etiketa s nápisom „BPA-free“ neznamená to, že výrobok neobsahuje plus aj ďalšie nebezpečné škodlivé chemikálie, ktoré sa len vo veľmi malej miere líšia od BPA, odlišné je len pomenovanie.

Pretože vplyv výrobkov s obsahom BPF a BPS je podobný ako u tých výrobkov, ktoré obsahovali BPA, držte sa tých istých zásad pri užívaní výrobku, ktoré by ste učinili v prípade výrobkov s obsahom BPA, aby ste sa vyhli rizikám a dôsledkom, ako v prípade BPA.

Neprijímajte účtenky spracované na báze tepla! (veľa podnikateľov tlačí účtenky týmto spôsobom). V súčasnosti, v takýchto účtenkách, bločkoch sa nachádza buď BPS alebo BPF, a v mnohých prípadoch to znamená väčšie nebezpečenstvo, ako obsah týchto chemikálií v plastových prepravkách. BPS a BPF sa ľahko môže dostať z výrobku na pokožku alebo na iné povrchy. Ak potrebujete bloček, ani v tom prípade sa ho nedotýkajme! Nechajte bloček padnúť do taška bez toho, že by ste sa ho dotkli.

Nepime z plastových fliaš, používajme fľašu zo skla, alebo z kovu! Nakúpme pre domácnosť a do práce nádoby a fľaše z kovu alebo skla.

Nedávajte potraviny v plastových nádobách do mikrovlnnej rúry! Mikrovlnná rúra počas zohrievania uvoľňuje prísady ako BPA z plastových nádob, dôsledkom čoho sa tie dostanú do nášho organizmu. Ak v každom prípade používate plastové nádoby na uskladnenie potravín, nevkladajte ich do mikrovlnnej rúry. Najlepšie urobíte, ak potraviny uskladňujete v keramických alebo sklených obaloch-nádobách.

Jenna Bilbrey: Aj plastové nádoby s označením „BPA-Free“ môžu znamenať nebezpečenstvo.

Zdroj: Jenna Bilbrey: BPA-Free Plastic Containers May Be Just as Hazardous Scientific American, August 11, 2014.

Momentálne ani jedna federálna agentúra neskúma toxicitu nových výrobkov pred tým, ako sa dostanú na trh.

V roku 2012, americká FDA (US Agency Licensing Food and Drug) zakázala predaj dojčenských fliaš, ktoré obsahujú BPA následne potom, ako už niekoľko štúdií preukázala, že zlúčeniny – kopírujúc vplyv estrogénu, môžu nepriaznivo ovplyvniť reprodukčný vývoj mozgu plodu v tele matky, dojčiat a batoliat.

BPA je jednou z najrozšírenejších polotovarov chemického priemyslu, je polotovarom pre všetky polykarbonáty a epoxidové živice. Pri výrobe plastov, zložky, ktoré chemicky nereagujú, zvyšky BPA môžu vsiaknuť do výrobku, a odtiaľ do nášho organizmu. Namiesto BPA – ako náhradu- s obľubou používajú BPS, lebo si mysleli, že je viac odolný proti presakovaniu. Žiaľ, aj BPS presakuje. V moči 81% americkej populácie preukázali prítomnosť BPS. Ak sa dostane do organizmu, na úrovni buniek spôsobuje podobné škody ako BPA.

Odvtedy, regáli v obchodov sa naplnili „BPA-free“ výrobkami. Avšak, nedávne štúdie ukázali, že aj najčastejšia používaná BPS namiesto BPA, môže byť rovnako škodlivá.

V roku 2013 Cheryl Watson z Galvestonu na lekársko-vedeckej katedre University of Texas preukázala, že BPS ešte aj v pikomolar koncentrácii ( je to menej ako jedna molekula pripadajúca na trilión molekúl) môže poškodiť normálnu funkciu bunky, čo potenciálne môže viesť k metabolickým poruchám- diabetes, obezite, astme, pôrodným anomáliám, alebo dokonca k rakovine.

Samozrejme výrobcovia umiestňujú na svoje výrobky etikety s označením „BPA-free“, čo je aj pravdou. Zabúdajú spomenúť len to, že látku, ktorou nahradili BPA, netestovali na tie škodlivé vplyvy, ktoré preukázali u BPA.

V roku 2011, na základe zverejneného štúdia v Environmental Health Perspectives, zo 455 druhov produktov v maloobchodnej sieti vysvitlo, že sa z nich uvoľňujú chemické zlúčeniny podobné estrogénu. Táto štúdia viedla k rozhorčeným súdnym sporom medzi Eastman Chemical Co. a vedúcim autorom štúdia, Georgom Bittnerom, neurologickým profesorom University of Texas, ktorý je zakladateľom firiem a CertiChem and PlastiPure. Tieto dve firmy boli založené s cieľom objavovať a testovať plasty bez obsahu estrogénnych zlúčenín. Eastman o svojom výrobku s názvom Tritan tvrdí- a tak aj propaguje, že neobsahuje estrogénu podobné zlúčeniny, čo Bittner popieral. Eastman žaloval, súd mu dal za pravdu s tým, že skúšobné metódy Bittnera nie sú dobré, lebo aplikuje metódu testov in vitro – t.j. v skúmavke, a nie metódu in vivo, t.j. na zvieratách.

Vzhľadom na tento incident, odvtedy nezávislí vedci vykonávajú výskumy metódou in vivo. Vedecká pracovníčka University of Calgary, Deborah Kurrasch, viedla výskumy s rybami Danio pruhované , medzi akvaristami známe aj ako zebrička (vedecký názov: Danio rerio, syn. Brachydanio rerio- vlastná poznámka), s cieľom zistiť vplyv BPS na embryonálny vývoj rýb. Vývoj mozgu zebričiek je veľmi podobný ľudskému, a je ľahšie sledovateľná. Keď rybám začali dávkovať podobnú dózu BPS, aká sa nachádzala v neďalekej rieke, zistili prudký nárast vo vývoji nervových buniek rýb o 170 % v prípade BPA, a ohromujúco veľkej miere- až o 240% – v prípade BPS. Vzhľadom k tomu, ako ryby vyrastali (t.j. boli staršie-vl. pozn.), začali oveľa rýchlejšia a nepravidelnejšie sa pohybovať v akváriu, ako tie ryby, ktoré sa nedostali do styku s chemikáliami. Výskumníci dospeli k záveru, že intenzívny vývoj nervových buniek spôsobil pravdepodobne hyperaktivitu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


štyri − 3 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť