Ako umožňuje plasticita ľudského mozgu zlepšenie duševnej výkonnosti a prevenciu demencie, ktorú dávajú do súvislosti s pribúdajúcimi rokmi?

 

V minulosti sme mysleli, že strata funkčných schopností je nenapraviteľná. V súčasnosti, výsledky výskumov vedy, zaoberajúca sa plasticitou mozgu poukazujú na to, že to nie je celkom tak. Práve naopak, počas nášho života, sa ľudský mozog neustále vyvíja, neúnavne buduje neurologické spojenia, ako odozvu na mentálnu aktivitu.
(Vlastná pozn.: plasticita – bezproblémové prispôsobovanie sa organizmu prostrediu)

Prevzatie článku bez povolenia je protizákonné, hrubé porušenie autorských práv!

Dr. MercolaHow Innate ‘Plasticity’ of Your Brain Allows You to Improve Cognitive Performance and Prevent Age-Related Decline 2012. december 9.
Zdroj: Gábor Szendi
Preklad: Elmira Mezei

Základy vedeckej kariéry Dr. Merzenicha, dala filozofické chápanie bytia človeka, jeho záujem o ľudskú povahu a jeho pôvod, resp. objasnenie vplyvu mozgových procesov na vývoj kreatívnych schopností osobnosti človeka. Bol toho názoru, že u zdravotne postihnutých a psychiatrických pacientov, vo vývoji funkčných schopností mozgu nastala chyba.

Používaš, alebo ju stratíš! – to je základný zákon plasticity mozgu.
Mozgovú plasticitu, ako vrodenú vlastnosť, objavili pred 30 rokmi, a trošku neskôr, pokusmi na zvieratách už dokázali, že proces degradácie a starnutie mozgu je v skutočnosti reverzibilné, ak ho vhodne používame. Dr. Merzenich popisuje plasticitu mozgu nasledovne:

„Základná koncepcia je veľmi jednoduchá. Keď získame nové schopnosti a zručnosti, mozog sa mení fyzicky, funkcionálne a chemicky. Túto schopnosť máme vrodenú. Rozvojom schopností alebo učením nových schopností nastane zmena. Opakovaním a neustálymi cvikmi nových schopností, v podstate znovu modelizujeme vlastný mozog; tieto fyzické zmeny sú jasným prejavom toho, že sa učíme. V takomto prípade mozog v skutočnosti realizuje „znovu káblovanie“, mení kontroly správania detailov mechanizmu. Aj samotný mozog sa mení rôznymi fyzickými, chemickými a funkcionálnymi spôsobmi. Zhrnutím týchto vecí môžeme vysvetliť nadobudnutie a rozvoj rôznych ľudských schopností.
Možno, že si nevšimneme, ale v tej chvíli, ako náhle si privlastníme novú schopnosť – napr. schopnosť čítať-, v mozgu vytvoríme dovtedy neexistujúci systém, ktorý u tých, ktorí nevedia čítať, sa nenachádza. Schopnosť a mozgová funkcia, ktorá kontroluje, v skutočnosti sa vyvinie, lebo vznikol dôsledkom učenia a skúseností.“

Podľa výkladu Dr. Merzenicha, mozog je stvorený na neustále stimulácie a výzvy, respektíve aby dôkladne prekontroloval, vyriešil a porozumel prostrediu. Na počiatku evolúcie ľudstva, základom prežitia ľudstva bolo vyvinutie schopnosti sledovať úplné detaily blízkeho životného prostredia.

Ale v súčasnosti sme mimoriadne náchylný na to, aby sme sa oddialili od malých detailov. Napríklad, namiesto toho, aby sme z hlavy zapamätali dátum a čas najbližšej schôdze, dátumy povinností, používame ako pomôcku „pripomínacie“ elektronické programy. Cesty sú osvetlené a rovné, čiže prakticky ani nemusíme upriamiť pozornosť na to, že ako sa dostaneme z jedného miesta na druhé. Ak mozog patrične nestimulujeme novými, prekvapivými informáciami, potom časom upadne.

„ Vo všeobecnosti môžeme povedať, že funkcia mozgu, v treťom alebo štvrtom desaťročí nášho života, sa už nezlepšuje, ale sa začína zhoršovať,“- hovorí Dr. Merzenich. V tomto období, namiesto nových zručností, používame už predtým naučené a zaužívané schopnosti. Myslím to tak, že v práci a každodennom živote používané schopnosti sme už získali mladšom veku, ktoré aplikujeme v tzv. automatickom režime.

Väčšinou pracujeme bez vedomej prítomnosti. V podstate sme vypnutý: ´prakticky ako námesačný prežijeme svoj život

Negácia detailov je v podstate prínos modernej kultúry. Moderná kultúra čím ďalej, tým viac minimalizuje výzvy a prekvapenia prostredia. K základným činnostiam používame zdegradované stereotypy, aby náš mozog vedel pracovať na podstatne abstraktnejších úrovniach. Už nás nezaujímajú detaily sveta. Pretože funkcionálna činnosť nášho mozgu vo veľkej miera sa opiera na registráciu detailov informácií, ale ak tieto impulzy ubúdajú, mozog pomaly začína degradovať. Bez registrácie detailov, funkčná schopnosť zapamätať niečo, sa bude skracovať, a rýchlosť činnosti mozgu sa zníži.“

Faktory vyvolávajúce kognitívny pokles, a ich kompenzácia
Výskumy, zaoberajúce sa plasticitou mozgu poukazujú na to, že ako sa dá zabrániť degradácii mozgu vhodnou stimuláciou. Pri rozvoji mozgu hrá kľúčovú rolu vážnosť snahy, ktorou chceme zrealizovať vytýčený cieľ. Čiže, nech vytýčený cieľ, nech je seriózny, zaujímavý a dosiahnuteľný, musí mať schopnosť zaujať vašu pozornosť. Mozog, k vytvoreniu nových neurónov a neurónových spojení, nebudú stimulovať zrobotizované memorizácie bezvýznamných vecí, a ani tvrdou prácou riešené bezvýznamné úlohy.

Dr. Merzenich vyvinul jeden program na rozvoj mozgu, ktorý sa dá využiť na brúsenie mnohých zručností: počnúc od zručnosti čítať a chápať, cez schopnosť si zapamätať vec, a na rozvoj mnoho iných vecí. Program sa nazýva HQ Mozog ( Brain HQ).

„ Mnoho bezplatných-grátis cvičení môžete nájsť na www.BrainHQ.com webe, ktoré zrozumiteľnou formou uvádza, ako sa dá mozog omladiť a udržiavať v dobrej kondícii. Aplikáciou programu BrainHQ, väčšina ľudí v akomkoľvek veku, môže očakávať rýchle pozitívne výsledky vo funkčnej rýchlosti a presnosti mozgu, lebo sa vytvoria zase prepojenia a mozog bude schopný spracovať informácie v detailoch.“ – tvrdí Dr. Merzenich.

Komu pomáhajú „cviky mozgu“?
Mozog každého je formovateľný, nie je podstatné, kto koľko má rokov a v akej kondícii má mozog, do určitej miery je v každom prípade schopný vývoja. Dr. Merzenich a spolupracovníci, mozgové cviky zapojili zranené deti a deti s poruchami učenia. Doteraz sa tréningov zúčastnilo viac než 4 miliónov problematických detí. Čoraz viac ľudí v strednom a pokročilom veku používa programy na BrainHQ.com webe. Každá veková skupina dosiahla výrazné zlepšenia.

„V škole, z najhoršie študujúcich detí, urobil priemerných alebo nadpriemerných žiakov. Poskytuje príležitosť vyniknúť pre študujúce problematické deti.“

Boli zverejnené štúdia vo vedeckých magazínoch aj pre vekovo pokročilých. Po 40 hodinovom počítačovom tréningu, priemerný kognitívny výkon sa zlepšil o 14 rokov. V priemere teda, výsledky 70 ročného človeka po 40 hodinovom počítačovom tréningu, vykazovali kognitívne schopnosti rovné 56 ročnému človeku. Podobné, alebo aj ešte lepšie výsledky priniesol podobný test, medzi 40 a 50 ročnými rovesníkmi. Kto pracoval s BrainHQ programom sám doma pri počítači, tak isto dosiahol očakávania, ako tí, ktorí testy robili vo vedeckých inštitútoch alebo v nemocnici.

Ako zlepšiť funkciu mozgu v každodennom živote?
Odhliadnuc od toho, že Dr. Merzenich odporúča počítačové cviky mozgu, odporúča aj iné spôsoby na každodenný život, ako udržiavať mozog v dobrej kondícií:

Venujme denne aspoň 15-30 min telesným cvikom, a sústreďme sa na to, že naše pohyby usmerňuje náš mozog. Tak teda, vypnime iPod-ot, a namiesto toho sa sústreďme na pozorovanie detailov nášho okolia.
„Spozorované detaily vášho prostredia sa snažte obnoviť svojím zmyslom. V podstate sme boli stvorený k tomu, aby sme do detailov rozpoznali naše fyzické prostredie, a vedeli pochopiť a znovu vytvoriť. Sú to pre nás dôležité cviky, pomocou ktorého zjemňujeme – zlaďujeme naše orientačné schopnosti, aby sme sa na ľahko rozpoznané veci pozerali v základoch, aby sme videli detaily, aby sme ich registrovali v detailoch.“
-hovorí Dr. Merzenich.

V druhom rade musíte nájsť a zapamätať si prekvapivé detaily vášho okolia. „ Ak sa pozorne poprechádzaš po nejakom okolí, nevieš sa tak prejsť 15, 20 alebo 30minút, aby si nespoznal rôzne zmeny, ktoré vám spôsobili pekvapenie alebo pocit krásy.“- tvrdí. „Mozog obľubuje prekvapenia, lebo ich význam nejako musí interpretovať“.

Nakoniec sledujme naše fyzické telo. Zase by sme mali cítiť vlastné telo. „Kedy si naposledy uvedomil vlastné pocity získané počas pohybu?“

• Investujme čas- aspoň 5 min- na zjemnenie niektorej časti nášho tela. – Dr. Merzenich vysvetľuje:
„Pohybujme sa veľmi rozmanito a kontrolovateľným spôsobom – rôznymi rýchlosťami, rôznymi cieľmi, napr. veľký alebo malý prst na nohe, alebo chrbát či sánku. Každý deň si vytýčte konkrétny cieľ. Ja to robím systematicky, lebo sa snažím pozorovať pohyb nervového systému. Som si silne vedomý pocitov, ktoré vyvolal pohyb.“

• Nájdime čas na naučenie niečoho nového, a robme to systematický celý náš život. Napr. nejaké nové hoby alebo naučenie novej zručnosti.
• Ošetrujme naše sociálne vzťahy.
• Cvičme našu „bdelosť“ , starostlivo sa sústreďte na svet okolo vás, ako keby ste ho videli prvý krát.

Výživa a zdravie mozgu
Jeden druhý dôležitý faktor je stravovanie. Jedlá vo veľkej miere pôsobia na mozog, mentálne a fyzické zdravie. Popri telesnom pohybe, vyhýbanie sa cukru ( predovšetkým fruktózy) a obilnín, pomáha normalizovať hladinu inzulínu.

Je to jedno dôležité hľadisko, lebo cukor spôsobuje chronický zápal, ktorý narúša normálny chod imúnneho systému a spôsobuje veľké spustošenie v mozgu. Aj cukor potláča neurotrofický faktor (BDNF) mozgového pôvodu, ktorý je nepostrádateľný pre vhodný chod memórie, a vypadá to tak, že aj hrá dôležitú úlohu aj pri depresii. To vieme určite, že úroveň BDNF je pri depresívnych ľudí na kriticky nízkej úrovni, a pri pokusoch na zvieratách taktiež dokázali, že aj nízka úroveň bielkoviny BDNF, môže byť príčinou vzniku depresie.

Lekárska literatúra poukazuje aj na to, že kokosový olej má priaznivé účinky na zdravie mozgu, a existuje anekdotický dôkaz na to, že môže byť veľmi osožný aj pri ošetrení Alzheimerovej choroby. Aj ketolátky sú schopné vyživovať mozog a znamenajú prevenciu proti scvrknutiu mozgu. Aj po poškodení mozgu sa dajú obnoviť a funkcie neurónov aj buniek. Ketolátky produkuje telo, keď na výrobu energie používa tuk (nie glukózu). Prvoradý zdroj produkcie ketolátok predstavujú stredne nasýtene triglyceridy (MCT), ako je napr. kokosový olej. Ďalšie diétne odporúčania pre udržanie zdravia mozgu a jeho rozvoja:

• Optimalizujme úroveň vitamínu-D bezpečným slnečným opaľovaní, bezpečnou solárnou aplikáciou (kvalitným ožarovaním), alebo užívaním vitamínu-D3.
• Užívajme kvalitnú živočíšne omega-3 mastné kyseliny. Odporúčam užívať kvalitný rybí olej pre zabezpečenie potrebného množstva omega-3, ktorá je nepostrádateľná pre udržanie zdravia a pre ako silná prevencia proti starobnej demencii.
• Nekonzumujme polovýrobky cukor, hlavne nie fruktózu – Nadmerná konzumácia cukru a obilnín, je prvoradým faktorom pre vznik inzulínovej rezistencie, a stratégie na ochranu mozgu sú veľmi podobné krokom, ktorými vieme predísť vzniku cukrovky. Nie je otázkou, že inzulínová rezistencia je jedna z najsilnejších vplyvov pri vzniku poškodenia mozgu, lebo masívne prispieva k zápalom, ktoré vedie k predčasnej demencii mozgu.
• V ideálnom prípade nech je denná spotreba fruktózy pod 25 gramov. Spadá do toho aj zanedbávanie prehnanej konzumácie ovocia. Ak konzumujeme za deň viac ako 25 gramov fruktózy, potom dôsledkom inzulínovej a leptínovej rezistencie, ako aj k vôli zvýšenej úrovne hladiny moču, bunky sa môžu poškodiť.

• Nekonzumujme obilniny – Ešte aj bio-spôsobom pestované zrnká obilia sa v našom tele premenia na cukor, dôsledkom čoho vyskočí hladina inzulínu.

  • Vyhnite sa umelým sladidlám – Aspartam napr. je jeden excitotoxín, ktorý doslova môže zničiť bunky mozgu. Veľa štúdií nás upozorňuje ne nebezpečenstvo aspartamu. Napr. podľa jednej publikácie z r. 2000, aspartam u myší, skracuje reakciu pamäti, poškodzuje pamäť a bunky hypotalamu.

• Vyhnime sa sóje – Ani nefermentované sójové výrobky nekonzumujme, ak si chceme zachovať jednotne zdravú funkciu mozgu.
Jedno epidemiologické štúdium dáva rýchle a predčasné starnutie mozgu, do súvislosti s konzumáciou tofu. Muži, ktorí konzumovali aspoň dva krát do týždňa tofu, spozorovali u nich ťažšie kognitívne poruchy od tých, ktorí jedli len veľmi málo alebo nejedli vôbec tofu, a ich kognitívne výsledky testov boli na úrovni mužov starších o päť rokov od nich. Okrem toho našli spojenie medzi nízkou hmotnosťou mozgu a pravidelnou konzumáciou tofu u mužov, v pokročilom strednom veku ich života. Zmršťovanie mozgu je životu prirodzený proces starnutia, ale príznaky starnutia sa ukazujú rýchlejšie u tých mužov, ktorí konzumovali viac tofu, než aká bola priemerná spotreba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 + = šesť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť