Ako sa buduje dom z kariet?

 
V júni 2012 bola novou mediálnou senzáciou kritika Atkinsovej diéty, podľa ktorej táto diéta viacnásobne zvyšuje riziko kardiovaskulárného ochorenia. Kým „žurnalisti“ si robili výsmech z Atkinsona, pobúrení lekári a iní odborníci ostro kritizovali že British Medical Journal, jak metodologicky, tak aj úsudkovo neprijateľné vyšetrenia vôbec publikoval. Je dobre viditeľný trend, že predstavitelia konzervatívnej časti západnej vedecko-výživnej spoločnosti, ktorí sú vo veľkej miere zodpovedný za zdravotnú krízu západnej civilizácie, sa snažia v oneskorenom postobrannom boji začierniť všetky progresívne výživné trendy, medzi nimi Atkinsovu a lowcarb diétu.

Koncom júna 2012 v British Medical Journal zverejnili veľmi biedne a žalostné vyšetrenia s názvom „ Strava s nízkou úrovňou uhľohydrátov – vysokou úrovňou bielkovín a výskyt kardiovaskulárnych ochorení u švédskych žien: prospektívne cohorsné vyšetrenie.“ (prospective cohort study). Členovia redakcie -“odborníci “- roztrúbili senzačne sprostú správu, „Signifikačné riziká kardiovaskulárnych ochorení vyplývajúce dôsledkom diéty typu Atkins“ , ktorú v komentári „Rýchle odpovede“- z časti lekári a odborníci – počas niekoľkých okamihov, rozobrali na kúsky. Odozva nezávislých komentujúcich bola jednoznačne to, že štúdium nemali vôbec zverejniť. Podľa mňa zase bolo dobre že ju zverejnili, lebo v budúcnosti bude možné demonštrovať škodlivý účinok diletantizmu , ktoré generovalo toto štúdium spolu so zverejnenou „odbornou“ reklamou redakcie. Samozrejme niektoré národné zdravotné portáli vehementne zverejnili danú tému, veď nie je nič lepšie, než byť škodoradostný na tým, keď niektorí z nás chcú žiť zdravšie. Pretože štúdium komentujúce mediálne správy sú vhodné pomýliť- popliesť aj rozumných ľudí, prešetrime dôkladnejšie toto štúdium metodologicky aj úsudkovo. Vyšetrenie môžeme zaradiť do skupiny „Ako budovať dom z kariet“, pretože ich vstupné údaje a ich dedukcie sú úplne nespoľahlivé.

V skratke, tohto štúdium 15,7 rokov sledovalo 48 tisíc švédskych žien, ktoré mali medzi 30-50 rokov. Analyzovali dôsledky ich stravovania na možný výskyt rizík ochorenia srdca a kardiovaskulárneho ochorenia. Podľa tvrdení autorov, strava s nízkou úrovňou hladín uhľohydrátov – a vysokou úrovňou bielkovín, stupňuje riziká výskytu choroby srdca, cievnych ochorení ako aj úmrtnosť. Potiaľ bola rozprávka, teraz pristúpme k rýdzim faktom.
Vyšetrenia prebehli podľa nasledovného. Rozposlali 96 000 švédskym ženám dotazník, z ktorých odpovedalo 49 000 tisíc. V prípade seriózneho vyšetrenia už v tomto bode zlyhá vyšetrenie, pretože nedá sa vedieť, že kto prečo zaslal, a kto prečo nezaslal naspäť dotazník. Ďalej, ako vôbec vypadal tento dotazník? V dotazníku sa pýtali, že kto čo konzumoval počas posledných šesť mesiacov. Vy, vážený čitateľ, vedel by ste odpovedať na túto otázku? Že v priemere, za posledných šesť mesiacov, čo ste konzumovali? Na podobné dotazníky, podľa iných meraní, ľudia odpovedajú skreslene a zdržanlivo, priznajú menej kalórií a viac zdravšej (domnele zdravšej) stravy, respektíve popierajú svoje nezdravé návyky. Momenty týchto faktov môžeme krásne sledovať vo vyšetreniach, pretože ženy priznali v priemere 1561 kcal, pričom zo švédskej národnej analýzy usmernenej na toto vyšetrenie, ženy priznali konzumáciu 2990 kcal, počas vyšetrenia. To, že priznaných 1561 kcal je ireálne nízka úroveň, výskumníkov to vôbec nezarazilo, vôbec nezbadali chybu. Takto pozbierané údaje odložili, počkali 15 rokov s predpokladom, že ženy počas 15 rokov sa budú stravovať tak isto, ako počas šiestich mesiacov na začiatku protokolu. Táto metóda možno by fungovala v kravíne u priviazanej kravy, ale nie v prípade u človeka, ktorého život a spôsob stravovania počas 15 rokov sa môže meniť z tisíc dôvodov. Priberie, ochorie, starne, schudobnie, sleduje módne diéty a pod. Alebo: odvykne z fajčenia, z pitia alkoholu, začne športovať, alebo práve naopak, privlastní si nezdravé návyky. V prípade skutočných vyšetrení v zmysle týchto skutočností, ročne – päťročne preveria, či nastali zmeny v životnom štýle u danej osoby. Vyšetrenie už v tomto bode mali zahodiť do koša, pretože východiskový bod postavili na úplne nespoľahlivých údajoch. Takto sa dá postaviť naozaj len dom z kariet.
Ale hneď je tu ďalší problém. Autori kalkulovali len to, že koľko uhľohydrátov, koľko tuku, koľko bielkovín konzumovali, ale nezaujímalo ich kvalita makropotravín ( makronutriens).Človek nemusí byť paleolitným odborníkom k tomu, aby vedel, že vôbec nie je jedno to, že aké uhľohydráty, aké typy tukov konzumujeme, a ani u bielkovín nie je ľahostajné, či hlavu napchávame napr. rybou alebo nebezpečnou bielkovinou ktorú obsahuje sója. Keď zoberieme dvoch ľudí, ktorí konzumujú rovnaké množstvá uhľohydrátov, tukov a bielkovín, ale prvý konzumuje omegu-6 a transmastné tuky, druhý veľa kokosovej masti a omegu-3, prvý konzumuje biely chlieb, veľa cukru a fruktózu, druhý konzumuje len zeleninu, prvý veľa polovýrobkov z mäsa, sóju, atď., druhý čisté mäso a rybu, potom u prvého abnormálne narastie riziko srdcových a cievnych ochorení oproti druhému. Autori tieto fakty zase nebrali do úvahy, napriek tomu, že vedecko-výživné výskumy kladú veľký dôraz na charakteristiku kvality makropotravín .
U srdcových a cievnych ochoreniach, obezita a vysoký krvný tlak, predstavujú dve najväčšie rizikové faktory, bolo by preto podstatné vedieť, že počas 15-tich rokov do akej miery sa menili tieto faktory. O týchto veciach zase nevieme nič, totižto „sledovanie“ pozostávalo z toho, že spárili výsledky testov s údajmi zo zdravotných záznamov pacientov chorých na srdce a cievne choroby. Och, ale ako vyzerá tento dom z kariet?
Podľa autorov, ľudia žijúci na „diéte typu lowcarb“ sú vystavení zvýšenému riziku srdcovo-cievnych ochorení a úmrtnosti. To znamená, že ženy, v skupine s „ veľkým“ rizikom v 1,23% utrpeli nejaký srdcovo-cievny prípad, a v skupine s „malým“ rizikom zase 1,14%. Absolútny rizikový rozdiel je 0,09%. Rizikový rozdiel je taký malý, že v klinickom ponímaní by to bolo aj v prípade skutočnosti takpovediac neinterpretovateľné. Keby počas 15-tich rokov každému boli vymerali dennú dávku stravy na lekárenskej váhe, a následkom toho by sme dostali výsledok, že „veľa bielkovín“ zvýši riziko srdcovo-cievnych prípadov o 0,09%, ani v tom prípade by nemalo žiadny zmysel tento fakt brať do úvahy. Tu ale v skutočnosti chcú merať desatinné rozdiely milimetra tachometrom.
A kto sú títo na „nízkorizikovej“ konzumácií žijúci „lowcarbisti“? Keď sa pozrieme na údaje vyšetrení , strava, na nebezpečnej lowcarbovej diéte žijúcich, obsahuje 40% uhľohydrátov. S prepáčením, ale toto je odkedy lowcarb? A odkedy je to diéta typu Atkins? Toto nie je nič iné, ako trošku zdržanlivý západný spôsob stravovania. Inými slovami povedané, autori porovnali osoby s veľa a ešte viac uhľohydrátov konzumujúcich navzájom, len to sa nedá vedieť, že kto koľkokrát zmenili skupinu a pôvodne v ktorej skupine začal na začiatku vyšetrenia.
Média teda svetom roztrúbili jedno také vyšetrenie, ktoré nemali vôbec zverejniť, a na základe ktorej chcú odstrašiť ľudí od toho, aby znížili konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov, pričom masívne údaje dokazujú, že v západnom svete zomiera na srdcovo-cievne ochorenia každý druhý človek práve dôsledkom konzumácie nadmerného množstva rafinovaných uhľohydrátov. Preto písal jeden z kritikov, že toto vyšetrenie nie že je jednoducho neužitočné, ale spôsobuje neodpustiteľné škody.
Úroveň súčasnej západnej vedecko-výživnej spoločnosti dobre odzrkadľuje to, že ľudia s titulom profesor, predkladajú takéto práce na zverejnenie, a na strane druhej, ľudia, ktorí sa nazývajú lektormi, takéto články považujú na medializáciu schopné. A úroveň médií zase dokazuje to, že na to naletia a nezodpovedne pomýlia svojich čitateľov.
Existujú dva spôsoby samovraždy: jedna rýchla, keď napr. si strelíme do hlavy, a pomalá, keď budeme dodržiavať diétne odporúčania dietológov.

 

 

Pôvodné vyšetrenia môžete tu prečítať: Lagio P, Sandin S, Lof M, Trichopoulos D, Adami HO, Weiderpass E. http://www.bmj.com/content/344/bmj.e4026 Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovascular diseases in Swedish women: prospective cohort study. BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e4026 (Published 26 June 2012)

Editáciu časopisu tu: http://www.bmj.com/press-releases/2012/06/25/experts-warn-significant-cardiovascular-risk-atkins-style-diets Experts warn of significant cardiovascular risk with Atkins-style diets
Monday, June 25, 2012 – 16:05

Kritiku článku: http://www.bmj.com/content/344/bmj.e4026?tab=responses Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovascular diseases in Swedish women: prospective cohort study
BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e4026 (Published 26 June 2012)
Cite this as: BMJ 2012;344:e4026

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 + deväť =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť