Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov – mäkkého čerstvého chleba – a dobrého slovenského červeného vína, a podobných hlúpostí, ten nech ani nečíta ďalej tento článok! Ale koho zaujíma dlhý, zdravý život, a vyliečenie sa z diabetu, tomu bezpodmienečne doporučujem prečítať, že kam vedie to, ak ešte naďalej mieni strkať hlavu do piesku, a chce veriť diabetológii, podľa ktorého diabetes sa dá dobre ošetriť ( orbitálne klamstvo, viď. ďalej), a je nevyliečiteľnou chorobou (ešte aj od predošlého väčšie klamstvo). Je bez pochýb, že keby všetci diabetici na Slovensku ( je ich zhruba 330 tisíc – údaj z r. 2011; http://diabetik.sk/vsetko-o-diabetes-mellitus/komplikacie-cukrovky/ ) prečítali tento súhrn a prešli by na paleo alebo low-carb diétu, potom, na ulici by sa ocitlo viac sto diabetológov bez práce, a táto rýchla zmena by sa citlivo dotkla aj farmaceutického priemyslu.

Ľudia, trpiaci diatebom 2.-ho typu, zomierajú 2-4 krát väčšou pravdepodobnosťou na srdcovú chorobu. Keď prestížna Cochrane skupina vypracovala systematický súhrn štúdií o cukrovkároch 2.-ho typu, vysvitlo, že neexistuje vážny prínos intenzívnej regulácie hladiny krvného cukru ošetrený liekmi, ani z hľadiska mortality zapríčinený z hocijakého iného dôvodu. Inými slovami povedané, prísne nastavenie/kontrola hladiny cukru nás neochráni pred zvýšeným rizikom mortality, ktorý je tak charakteristický pre diabetes. Hoci klesá riziko amputácií, retinopatie ( zhoršenie zraku a strata zraku), a nefropatie (zhoršenie funkcie obličiek, a neskôr dialýza), ale o 30% sa zvýši riziko hypoglykémie ( Cochrane Database Syst Rev 2011 Jun 15; (6):CD008143).

V tom istom roku, 13 placebo štúdií potvrdilo, že zo štatistického hľadiska, ošetrenie liekmi nemá merateľnú výhodu ani pri srdcovo-cievnej mortalite, ani pri mortalite dôsledkom akéhokoľvek iného dôvodu. Snáď na prvý pohľad sa zdalo, že riziko infarktov bez fatálneho konca kleslo, avšak keď do úvahy zobrali len dobre navrhnuté štúdiá, aj táto malá výhoda zmizla, a zjavilo sa riziko zlyhania srdca (CHF) o 47% ( je chorobný stav, kedy srdce nevie zabezpečiť čerpacie funkcie na zabezpečenie potrieb organizmu; nemýliť si to infarktom myokardu – vlastná poznámka). Štúdia na nízkej úrovni rád aplikuje farmaceutický priemysel, aby vedela potvrdiť prínos liekov, dobre navrhnutá štúdia realizujú obyčajne nezávislé organizácie, lebo im ozajstne ide o odhalenie súvislostí, a nie dokazovanie vplyvu lieku. Na základe takéhoto súhrnu výsledkov prác môžeme vyhlásiť, že lieky na diabetes neznižujú, ale zvyšujú riziko srdcovej choroby, a zdvojnásobia riziko glykémie. Hypoglykemický záchvat je preto nebezpečný, lebo môže spôsobiť mdlobu, mozog sa poškodí dôsledkom rýchleho poklesu krvného cukru, a aj srdce aj cievy sa poškodia vplyvom vysokých výkyvov krvného cukru. (BMJ 2011 Jul 26;343:d4169).

Tretia metaanalýza a systematický súhrn prác, analyzovala dáta 14 štúdií. Ich negatívne závery išli ďalej. Táto analýza preukázala nie len to, že lieky aplikované pri liečbe cukrovky neznižujú riziko srdcovo-cievnych chorôb a infarkty bez a s fatálnym koncom, ale dokázali aj to, že tieto lieky nechránia ani pred retinopatiou a nefropatiou. Táto analýza, v súvislosti so záchvatmi vážnych hypoglykemických stavov, preukázala 30% zvýšenie rizika. (BMJ 2011;343:d6898).

Nečudujte sa!
Ak keď sa teraz čudujete nad tým, že tri také analýzy prečo neotriasli lekársku verejnosť, musíme povedať, že nie je v tom nič nového. Tri roky pred tým v štúdii s názvom ACCORD, pri cukrovke 2.-ho typu- ako vysoký rizikový faktor – ohľadom 10 251 infarktov a stroke, prísna regulácia hladiny krvného cukru vôbec neznížila riziko srdcovo-cievnych príhod, ako je infarkt, fatálny infarkt a stroke. Ešte viac šokujúcejšie bolo, že zaužívanie liekov pri ošetrení diabetu, zvyšujú riziko mortality z akéhokoľvek dôvodu o 22%, a o 35% dôsledkom srdcovo-cievnych chorôb.( NEJM2008; 358:2545-2559). Pravdu povediac, nemôže sa zrodiť tak šokujúci výsledok, ktorý by vyrazila poistky v okruhu mainstream lekárstva, lebo aj oni vykonávajú len svoju prácu, nemajú za úlohu prehodnotiť predpísaný protokol. Takže stačí len podplatiť najvyšší vrchol lekárskej hierarchie, ktorí zostavujú doporučenia a protokoly. Nižšie sa odvolávajú na to, že oni musia dodržať protokol, a nemajú čas poľovať a čítať štúdia v angličtine. Povedzme napríklad, tu je tento súhrn, môže byť odovzdaný do rúk neinformovaným lekárom.

Vedci Mayo kliniky porovnali výskumné práce zverejnené v prestížnych magazínoch a odborných časopisoch v období medzi rokmi 2006 a 2015, so zverejnenými ošetrovateľskými odporučeniami v tom istom období. Do úvahy zobrali všetky systematické súhrnné práce a metaanalýzy. To čo videli, bolo pre nich prekvapujúce a znepokojujúce. V publikovaných odporúčaniach v 77-100%-tách jednoznačne odporučili prísnu reguláciu hladiny krvného cukru inzulínom a liekmi, napriek tomu, že výskumy nenašli žiadny zdravotný prínos. To znamená, že regulácia hladinu krvného cukru liekmi a inzulínom neznížila v podstatnej miere riziká komplikácií súvisiace s diabetom. Sem patria dialýza, transplantácia obličiek, smrť dôsledkom zastavenia činnosti obličiek, strata zraku a neuropatia. Platí to aj v prípade rizík srdcovo-cievnych chorôb súvisiace s diabetom, hoci o 15% sa znížilo riziko nefatálneho infarktu, ale neznížilo sa riziko mortality z akéhokoľvek dôvodu a ani kardiovaskulárna mortalita, preto výskumníci sa domnievajú, že medzi vedou a ošetrovateľskými odporúčania, zíva obrovská priepasť, hoci teoreticky prax by mala stavať na výskumy (Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2016,doi: 10.1161/ CIRCOUTCOMES.116.002901). Je zrejmé, že medzeru medzi faktami a odporúčaniami vyplňujú klamstvá farmaceutického priemyslu.

Už som sa zmienil o tom, že vplyvom inzulínovej terapie sa životné vyhliadky nezlepšujú, ale sa zhoršujú.

Dôsledky inzulínovej monoterapie:
• Infarkt myokardu sa zdvojnásobí
• O 1,7 krát viac vážneho kardio prípadu
• 1,4 krát viac mŕtvice
• 3,5 krát viac komplikácií obličiek
• 2,1 krát viac neuropatie
• 1,2 krát viac očných komplikácií
• 1,4 krát viac chorôb rakoviny
• 2,2 krát viac úmrtí
Viac o tejto téme viď.štúdia: http://www.greenmedinfo.com/blog/insulin-doubles-death-rate-type-2-diabetics-study?utm_source=www.GreenMedInfo.com&utm_campaign=abfa1ca866-Greenmedinfo&utm_medium=email

Podľa zverejneného štúdia v Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism v r. 2014, v prípade podávania inzulínu pre určité genotypy, zvýši sa riziko toho, že cukrovka 2.-ho typu sa premení na cukrovku 1.-ho typu (J Clin Endocrinol Metab. 2014 Sep;99(9):E1793-7.). To znamená, že moderný, synteticky vyrobený inzulín, u osôb na to náchylných, indukuje autoimúnny proces, a ešte aj jestvujúce funkčné beta-bunky zničí. Tento výsledok stavia do nového svetla fakt, že ošetrenie inzulínom môže urýchliť chorobu a môže zvýšiť mortalitu. V štúdii vedcov Japonska, sa zúčastnilo 6 takých osôb, u ktorých dokázateľne pred tým nebol autoimúnny proces, hoci z genetického hľadiska každý mal sklon na cukrovku 1.-ho typu. Vieme, že to neznamená, že genetická náklonnosť sa musí prejaviť formou choroby, veď diabetes v mladom veku vyprovokuje glutén, živočíšne mliečny bielkoviny a nedostatok vitamínu-D. U šiestich pacientoch, podaním inzulínu a uplynutí určitého času – u niekoho po uplynutí 40 dní, u niekoho 7,7 mesiacov – sa zhoršila regulácia hladiny krvného cukru, lebo rapídne začala klesať vlastná produkcia inzulínu. Ďalšie vyšetrenie objasnilo, že synteticky vyrobený inzulín vyvolal proces ničenia vlastných beta-buniek, obrátil sa proti receptorom inzulínu a aj proti samotnému inzulínu.

Ak u človeka narušená látková výmena cukru sa dostane do takej fázy, keď je nútený prijať inzulín z vonka, predpísanie inzulínu lekárom nikdy nie je na základe predošlého genetického vyšetrenia z viacerých príčin. Jednak, toto je jedno čerstvé vedecké vyšetrenie, ale nepredpokladá sa, že toto rozpoznanie/zistenie by zmenil zaužívaný proces ošetrenia. Po prvé, tento proces by bol veľmi drahý, na druhej strane je možné povedať, že podávanie inzulínu zachraňuje život, nedá sa povedať, že aké skryté riziká znamená pre osoby na to náchylné, lebo aktuálne vysokú hladinu krvného cukru sa nedá ničím iným znížiť len inzulínom. Ak zostaneme vo sfére zmýšľania lekárov, samozrejme, ešte sa to aj môže zdať pravdou, ale keď vystúpime zo súčasného prevládajúceho trendu vnímania diabetu, je to hrubý podvod.

Života schopnou alternatívou podávania inzulínu je prechod na paleo alebo lowcarb diétu (s nízkym obsahom uhľohydrátov). Tá totiž odstráni vysoký stupeň inzulínovej rezistencie, ktorá je dôvodom cukrovky 2.-ho typu, dlhodobo normalizuje telesná váhu, a cukrovka 2.-ho typu navždy zmizne.( pozri o tom tu: http://www.paleolit.sk/?s=cukrovka+2.-ho+typu+je+lie%C4%8Dite%C4%BEn%C3%A1

U ktorých sa spustil autoimúnny proces, ošetrenie inzulínom zoberie šancu od toho, že keď sa raz zobudia, a dovtípia sa, že cukrovka 2.-ho typu je chronická choroba na celý život, je lož, aby dostali chuť vyliečiť sa. Ak sa už premenila na cukrovku 1.-ho typu, bohužiaľ, spoznanie prišlo neskoro.

Silné je podozrenie, že syntetický inzulín, pretože sa len podobá na ľudský ( a na pred tým používaný prasací inzulín), ale nie je s ním štrukturálne totožný, inzulínové ošetrenie je zodpovedné za spustenie autoimúnneho procesu. Ale s tým sa už nedá nič robiť, keď už nedostať prasací inzulín.

Ak treba vybrať medzi novým, vôbec nie ťažkým životným štýlom a krátkym, plný utrpenia, ktorý si vyberiete?

Použitá literatúra:
1, FAIL: Diabetes Medication Isn’t Working. So What Does?
2, Insulin Doubles Death Rate in Type 2 Diabetics: Study
3, GMO Insulin Causes Type 1 Diabetes in Type 2 Diabetics, Study Finds

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


päť + = 6

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť