30 rokov mamografického skríningu: 1,3 miliónov mylných liečení

 

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi ( Sayer Ji: 30 Years of Breast Screening: 1.3 Million Wrongly Treated )

Ukázal sa mylným Svätý Grál priemyslu rakoviny prsníka, menovite, že mamografia je hlavná zbraň v boji proti rakovine prsníka. V skutočnosti, samotná mamografia spôsobila 1,3 milión krát takú rakovinu v okruhu amerického obyvateľstva, ktorá v skutočnosti ani nebola.

Na stránkach New England Journal of Medicine nedávno zverejnili jednu znepokojujúci správu, ktorá usmerňuje pozornosť na možný prípad toho, že mamografia viac škodila, ako pomohla v okruhu tých žien, ktoré za posledných 30 rokov aplikovali ako prvoradú zbraň proti rakovine prsníkov, mamografiu prsníkov(1).

V štúdii s názvom „Vplyv tridsať ročného skríningu rakoviny prsníka na výskyt rakoviny prsníka “, podľa predpokladu autorov, v okruhu žien mladšie ako 40 rokov, rakovinu prsníkov prediagnostikovali za posledných 30 rokov, t.j. skríning preukázal také nádory, ktoré by nikdy neboli spôsobili klinické symptómy u 1,3 miliónov amerických žien. Len v roku 2008 bolo prediagnostikovaných viac než 70 00 žien na rakovinu prsníkov, tvorili to 31% z celkového počtu diagnostikovaných rakovín.

Ako sme to už v jednom predošlom článku zverejnili(2), hlavnou formou prejavu rakoviny prsníkov je ductal carcinoma in situ (DCIS), t.j. v kanálikoch mliečnych žliaz sa nachádzajúce neinvazívne bunky rakoviny prsníkov. Oproti skutočnej invazívnej rakovine prsníkov, ductal carcinoma in situ je viazaná k určitému miestu, je nehybná – je to očividné protirečenie samému sebe. U väčšine žien DCIS nespôsobuje symptómy, a v prípade, ak zostane neošetrený, je obyčajne neškodný, a nerozmnožuje sa ďalej. Bez technológie röntgenovou diagnostikou, väčšina žien by sa ani nedozvedela o jeho prítomnosti. V minulom roku časopis Lancet Oncology publikoval, že ešte aj v prípade u invazívnych rakovín sa vyskytlo, že časom rakovina ustúpila v prípadoch, keď ich neošetrovali:

Veríme, že v prípade mnohých opakovaných mamografických skríningov, po uplynutí 6 rokov sa už nedá identifikovať, čo znamená, že skríningom diagnostikovaná invazívna rakovina prsníkov v mnohých prípadoch spontánne ustúpi(3).

[Poznámka: Najčastejší onkologický protokol je, že po diagnostikácii DCIS aplikujú chyrurgický zákrok s cieľom zachovať prsník, s následnou rádioterapiu a hormonálnou supressiou (hormonálne potlačenie, spomalenie). Problém je v tom, že ženy nie sú oboznámené o povahe DCIS, resp. o non-progressívnej (nerozvíjajúcej sa) rakovine. Ešte stále panuje názor – pohľad, že buď má niekto rakovinu prsníkov, alebo nie.
V jednom štúdiu z roku 2000, o informovanosti žien ohľadom DCIS, 94% opýtaných zpochybňovali existenciu non-progresívnej rakoviny prsníkov. Inými slovami povedané, tieto ženy nemali žiadne poznatky o DCIS. A odkiaľ by aj mali? Vysoko vážení experti DCIS-u pripisujú titul ako „stav, predchádzajúci rakovinu“, naznačujúc tým to, že nevyhnutne sa z nej vyvinie rakovina. Keď pri štandardnej terapii aplikujú tie isté postupy, ako pri invazívnych typoch rakovín, znamená to toľko, že veľmi málo žien disponuje dostatočnými informáciami k tomu, aby vedeli vzniesť zodpovedné rozhodnutie na základe skutočne starostlivého zváženia.]

Autori štúdia poukázali na to, že v Spojených štátoch, zavedením mamografického skríningu, počet ranných diagnostikovaných prípadov v každoročných zverejneniach, vzrástol na dvojnásobok. Ale z počtu diagnostikovaných rakovín v rannom štádiu, len 6% prerastie do skutočnej choroby, hovoria autori. Inými slovami povedané, DCIS a sním súvisiace poruchy, v prípade morfológie prsníkov, tvoria prirodzené benígne (nezhubné, neškodné; opakom je malígny) variácie. V súčasnosti ale, ešte stále aplikujú preventívne ošetrenie, preto početnosť mastektómií(chirurgické odstránenie prsníka ) od roku 2004 neustále rastie(4).

Prediagnostikovanie s chirurgickým zákrokom v kombinácii s rádioterapiou, chemoterapiou a hormonálnou terapiou by sme nemali príliš podceňovať. Zvlášť vtedy, ak si uvedomíme tie hlboké psychické traumy, ktoré nasledujú po diagnóze a po jednotlivých štádiách ošetrenia, ďalej tie duševné ťažkosti, ktoré spôsobujú takéto psychické traumy. Stresovú reakciu „bojuj alebo uteč“, dávajú do súvislosti s tvorbou takých typov rakovín, ktoré odolávajú mnohým liekom(5).

Dnes je už aj to jasné, že chemoterapia a rádioterapia v samotných nádorových bunkách, skutočnosti zvyšujú početný podiel vysoko malígnych nádorových kmeňových buniek, na úkor relatívne nezhubného bunkového potomstva. K tomu podobne, ako v okruhu baktérií, ktoré prežili pôsobenie účinných látok klasických antibiotík, vytvoria viacnásobnú rezistenciu voči liekom, zabezpečujúc tým recidívu(návrat) choroby, tak aj konvenčná liečba rakoviny, podnecuje prežívajúcu nádorovú populáciu kmeňových buniek k väčšiemu odporu, ktoré takýmto spôsobom sa nevyhnutne vrátia v metastatickej forme.
Alebo ešte horšie, rádioterapia môže zviacnásobiť počet malígnych nádorových buniek prsníkov, ktoré sa takto stanú už o tridsať krát viacej škodlivejšie a budú schopné vytvoriť nové nádory.

Ak je skutočne pravda to, že DCIS, a iné abnormality prsníka, ako aj klinicky overené invazívne rakoviny prsníka môžu ustúpiť alebo zostať benígne, potom celý „prsníkový priemysel“ by sa mal radikálne zreformovať, lebo ináč sa ocitne vo veľmi vážnej etickej a hmotnej zodpovednosti kvôli zastaraným postupom, ktoré sa nezakladajú na dôkazoch.
Ďalším vážnym problémom vo vzťahu k mamografii, o ktorom sa nezmieňujú v tomto najnovšom štúdiu je to, že röntgenové lúče sú mimoriadne karcinogénneho pôvodu.
Už vieme, že röntgenové žiarenie, známe pod menom „nízkoenergetické žiarenie“, je o 300-400% viac karcinogénny ako „vysoko-energetické“žiarenie po výbuchu atómovej bomby(6).

V spojitosti s mamografiou, v súčasnosti aplikované posudzovanie známych rizík rakoviny prsníkov oproti údajným výhodám, modeli rizík žiarenia nezohľadňujú toto obrovské protirečenie. Tieto modely v skutočnosti vyvinuli ešte pred tým, keď ešte DNS nebol vôbec objavený.

Ďalej, je potrebné mať na zreteli aj to, že mutácie BRCA1/BRCA2 zabraňujú tomu, aby DNS opravila samú seba od dôsledkov žiarenia, preto tie ženy, ktoré nesú v sebe tieto mutácie, majú exponenciálne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníkov dôsledkom mamografických poškodení, ako to súčasné lekárstvo myslí a ktoré komunikuje smerom k chorým. V skutočnosti je pravdepodobné, že mamografický skríning robí „sejbu tých semien“, z ktorých dôsledkom neskorších žiarení vznikne rakovina.

Keď najuznávanejšie odborné lekárske časopisy zverejňujú diametrálne odlišné vedecké výsledky výskumov, ako priemyslom podporované reklamy zdravotných inštitúcií, dozrel čas k tomu, aby sme kriticky znovu-prehodnotili tradičné lekárstvo, jej tradičné princípy riadenia a výučby, ďalej, aby sme konečne pochopili skutočnú príčinu rakoviny, spôsob jej prevencie a liečenia.

          Páči sa Vám článok? Ešte ste sa nezaregistroval? Zaregistrujte sa k odberu noviniek!

Literatúra:
• [1] New England Journal of Medicine, Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence
• [2] GreenMedInfo.com, Mammograms Linked To An Epidemic of Misdiagnosed Cancers , Oct. 5 th, 2012
• [3] Per-Henrik Zahl, Peter C Gøtzsche, Jan Mæhlen . Natural history of breast cancers detected in the Swedish mammography screening programme: a cohort study. Lancet Oncol. 2011 Nov ;12(12):1118-24. Epub 2011 Oct 11. PMID: 21996169
• [4] GreenMedInfo.com, Mastectomy Research
• [5] GreenMedInfo.com, Stress Hormones Found To Make Cancer Resistant To Treatment
• [6] GreenMedInfo.com, Low Dose Ionizing Radiation

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť + 5 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť