Konzumácia omega-3 predlžuje život

Zdroj: Gábor Szendi: Farzeneh-Far R, Lin j, Epel ES,et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric ageing in patients with CHD. JAMA 2010;303;250-257.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Omega-3 je dôležitou súčasťou paleo stravovania. Nedávne štúdia dokázala, že chráni nie len proti kardiovaskulárnym alebo nervovo/mentálnym poruchám, ale cez ochranu telomér, jej vplyv je oveľa všeobecnejší.

V okruhu kardiovaskulárnych chorôb, zistili obrátenú súvislosť medzi hladinou omegy-3 a rýchlosťou skracovania telomér.
Dĺžka teloméry je indikátorom biologického veku, so zvyšujúcim vekom, sa teloméra skracuje. Medzi kardiovaskulárnymi chorými, dĺžka teloméry sama o sebe určuje morbiditu a mortalitu.
Súčasťou štúdia „Heart and Soul Study“, bolo 608 pacientov so stabilizovaným stavom srdcovo-cievnych chorôb. Merali dĺžku teloméry na začiatku a o päť rokov neskôr na konci štúdia. Taktiež merali dva druhy omega-3, v morských živočíchoch sa nachádzajúce mastné kyseliny DHA a EPA, v pomere k celkovému množstvu mastných kyselín v tom istom období. Je dôležité si uvedomiť, že mastnú kyseliny omega-3 organizmus nevie vyrobiť, tie sa do organizmu vedia dostať vyložene len za pomoci skonzumovaných potravín. Typicky, táto mastná kyselina vplyvom západného spôsobom stravovania je pod optimálnou hladinou v organizme.

Zistili, že tí, ktorí mali v sére najnižší pomer hladiny omega-3 mastných kyselín, ich dĺžka telomér sa skrátil v najväčšej (najrýchlejšie) miere za 5 rokov, kým u tých, ktorí konzumovali najviac mastných kyselín omega-3, ich teloméry sa skracoval najpomalšie. Samozrejme, pretože to bol pozorovací test, príčinnú súvislosť nemožno jednoznačne povedať, ale podľa autorov, medzi hladinou omega-3 v krvi a rýchlosťou krátenia telomér vidieť, že mastné kyseliny omega-3 vyvíjajú už známi pozitívny vplyv v oblasti kardiovaskulárnych chorôb, cez teloméry. To je prvé štúdia, ktorá ukázala priamy vplyv diétneho faktora – živiny, na teloméry.

Komentár:

Gábor Szendi: Ako som uviedol v prvej kapitole mojej knihy o paleo diéte, teloméra, je „čiapočka“ na konci DNA buniek , ktorá umožňuje presný prenos DNA pri delení buniek. Teloméry sú biologické hodinky ľudského života, lebo pri každom delení buniek sa ich dĺžka skracuje, a čím viac telomér sa skráti počas života, bude tým viac buniek s poškodeným DNA, a tým je viac pravdepodobný vznik rizík rôznych biologických funkčných porúch a rakoviny. Paleo diéta ponúka dlhý zdravý život, lebo nízka hladina inzulínu, nízky kalorický príjem a konzumácia omega-3, chráni teloméry. Pre viac informácií viď. moju knihu s názvom Paleo diéta.
Autori štúdia sa nezmieňujú o množstve, ale na základe rôznych štúdií možno povedať, že dennou konzumáciou 2 gramov EPA mastnej kyseliny omega-3, sa dá dosiahnuť značný ochranný vplyv.

Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV?

List je organickou súčasťou článku:   O čom propaganda očkovania HPV mlčí.

 

Norma Erickson

http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/
Čerstvé správy: 14.-ho januára 2016, Dr. Haung Lee Sin, poslal otvorený žalobný list Dr. Margaret Chann, generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorom obviňuje manipuláciou údajov, respektíve obvinil členov GACVS, CDC, Ministerstva Zdravotníctva a Ministerstvo Práce Japonska a ďalšie osoby, že zamlčali vedecké fakty v záujme toho, aby udržali ilúziu bezpečnosti očkovania vakcín HPV, pred prípadnými protichodnými dôkazmi.

Podľa Dr. Lee, na základe žiadosti slobodného šírenia informácií, nedávno zverejnené série e-mailov zaslané z Nového Zélandu, odhalil dôkazy, podľa ktorých Dr. Pless, predseda Medzinárodného poradného zboru bezpečnosti očkovaní (GACVS), Dr. Nabae Koji – minister zdravotníctva Japonska, Dr. Melinda Wharton – od CDC, Dr. Helen Petousis – z Univerzity Auckland v Novom Zélande, a iné osoby (vrátane niektorých úradníkov WHO) pravdepodobne zámerne vyvíjali aktivitu za cieľom sprisahania, za účelom zaviesť do omylu členov poroty Japonských expertov, ktorí skúmali bezpečnosť vírusu HPV, pred, počas a po verejnom zasadnutí v Tokiu 26. februára 2014.

Zo žalobného listu vyplýva, že zverejnené e-maily jednoznačne dokazujú, že expertom Japonského vládneho výboru, úradníci WHO, zodpovední za hlásenie o bezpečnosti vakcíny HPV a spomínaní vládny zamestnanci, už v roku 2014, pred verejným zasadnutím v Tokiu, získali informácie od svojich vedcov o vedeckom dôkaze, že – v porovnaní s inými očkovaniami – očkovanie proti vírusu HPV, zvyšuje produkciu cytokinov, vrátane faktora nádorovej nekrózy (TNF), predovšetkým v mieste pichnutej injekcie. Napriek tomu sa rozhodli tak, že zamlčia túto informáciu.
Samozrejme tento vedecký údaj, ktorý bol známy pre všetkých členov skupiny, nefiguruje ani vo vyhlásení GACVS zo dňa 12.-ho marca 2014, týkajúci sa bezpečnosti očkovania vakcín HPV. Bohužiaľ, toto vyhlásenie do dnešného dňa, celosvetovo používajú na ubezpečenie úradníkov, s rozhodovacími právomocami a zdravotných spotrebiteľov, že nie je prečo sa obávať, je reč o bezpečnosti očkovania proti HPV.

Dr. Lee uzatvára svoj žalobný list tým, že existuje a je známy aspoň jeden taký mechanizmus, ktorý vysvetľuje, prečo sa vyskytujú častejšie závažné vedľajšie účinky u očkovaných jedincov s vakcínou HPV, ako v prípade iných očkovaní, a že v okruhu jedincov na ne náchylní, jeho dôsledkom prečo zomierajú tak nečakane a rýchlo. Tak sa zdá, že aj to je súčasťou množiny informácií, ktoré podľa „odborníkov“ bolo nutné zatajiť.

Podľa tvrdenia Dr. Lee-ho:
„ Treba zobrať na zodpovednosť za svoje činy všetky tie osoby, ktorých meno figuruje v mojom žalobnom liste, a každého iného, kto slepo odmietne platné bezpečnostné obavy, aby naďalej mohol popularizoval očkovania HPV. Neexistuje žiadne ospravedlnenie, pokiaľ niekto zámerne ignoruje vedecké dôkazy. Nie je ospravedlnenie na to, ak na úkor záujmov verejného zdravia, globálne zavádzajú ľudí pôsobiaci v pozícii rozhodovania o očkovaní. Nie je ospravedlnenie na tak závažné narušenie verejnej dôvery. „
Poznámka: List Dr. Lee, môžete prečítať tu: http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf

Príslušenstvá listu:
• Úloha GACVS:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_TORs_rev.1-1-Copy.pdf
• Zverejnené vyhlásenie GACVS, zo dňa 12. Marca 2014, podľa ktorého očkovanie HPV ja naďalej bezpečné:
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014-Copy.pdf
• Séria e-mailov v chronologickom poradí, medzi WHO a GAVSC, v čase od 18.Febr.2014 do 27. Febr.2014.
http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/WHO-GACVS-emails.pdf
• Pôvodné FOIA – prílohy z Nového Zélandu – na požiadanie sú k dispozícii.

—–   —–

Tak sa zdá, že problémy s očkovaním nemá konca kraja – v príprave je nový článok s názvom:

Toxická veda vakcín proti chrípke

Užívam hormón štítnej žľazy, mám normálnu hladinu TSH, napriek tomu trpím príznakmi hypotyreózy. Ako je to možné?

Preklad:Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Hypothyroidism Symptoms Linger Despite Medication Use. 2016. oct. 13.

Mnohí chorí, trpiaci na hypotyreózu, zbytočne berie svoje predpísané lieky, naďalej má príznaky nedostatočnej funkcie štítnej žľazy. Avšak na ich oprávnené sťažnosti lekári len mávnu rukou. Jedno nové štúdium poskytuje dôkaz, že pretrvávajúce symptómy nie sú len v ich hlavách.

V USA, z pomedzi 10-12miliónov chorých na hypotyreózu, približne 15% z nich sa cíti chorým aj napriek tomu, že presne dodržiava oficiálny štandardný lekársky protokol, doporučený Americkou asociáciou štítnej žľazy. Lekári bežne predpisujú tyroxín, ktorý je syntetický hormónu T4 štítnej žľazy, dávky nastavujú tak, aby hladina TSH (hormón stimulujúci štítnu žľazu) sa normalizovala.

Medzi týmito pacientmi aj napriek normálnym testom TSH, mnohí z nich trpia pretrvávajúcimi symptómami hypotyreózy. „ Chorí dávajú správy o depresii, o pomalej a hmlistej mozgovej činnosti“-hovorí Dr. Antonio C. Bianco, odborník na štítnu žľazu, profesor Univerzity Rush . Nie sú schopní zhodiť kilá, sú pomalí, cítia silnú slabosť. Napriek tomu, lekári im povedia len toľko, že: Dostáva príslušnú dávku lieku, aj TSH je v normále. Mal by sa cítiť dobre.“

Nový výskum poskytuje dôkazy o tom, že pacienti osamotení so svojimi pretrvávajúcimi symptómami, si nevymýšľajú.

Pod vedením Dr. Bianca a ostatných pracovníkov Univerzity Rush – ich výsledky zverejnil odborný časopis s názvom Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, dňa 6.-ho októbra- dospeli k záveru, že pacienti s normálnou hladinou TSH, užívajúci thyroxín, v podstatnej miere užívali antidepresíva, ako ich rovesníci s normálnou funkciou štítnej žľazy. Chorí, užívajúci lieky, boli aj fyzicky menej aktívny, čo naznačuje nižšiu energetickú hladinu. Mali o cca 5 kg väčšiu telesnú váhu, ako ich rovesníci s rovnakou výškou, a táto nadváha sa udržala aj napriek tomu, že k pomeru svojej nadváhe, spotrebovali menej kalórie. Okrem toho, s väčšou pravdepodobnosťou užívali beta-blokátory (druh populárneho lieku na zníženie krvného tlaku), resp. statíny, na zníženie hladiny cholesterolu. (T.j. sťažovali sa na nevysvetliteľnú depresiu, srdcové problémy a na vysoký cholesterol. Hypotyreózu často sprevádza vysoká hladina cholesterolu.)

„Tieto výsledky korelujú s vyhláseniami pacientov,“– hovorí Bianco. „ Táto štúdia prvý krát bez zaujatosti dokumentuje, že pacienti, užívajúci thyrtoxín, majú horší zdravotný stav, sú oveľa menej aktívni než členovia kontrolnej skupiny, a napriek normálnej hladine TSH, zápasia s kardiometabolickými abnormalitami.“

Súčasné ošetrenie
Ženy majú s väčšou pravdepodobnosťou hypotyreózu, ktorá vznikne vtedy, keď štítna žľaza nevyrába dostatok hormónu, najčastejšie dôsledkom jednej autoimúnnej choroby s názvom Hashimoto. Choroba sa prejaví aj vtedy, ak už vyoperovali štítnu žľazu ( napr. kvôli rakovine alebo malému benígnemu nádoru).

Hlavnou úlohou štítnej žľazy je regulácia látkovej výmeny, ktorá sa týka takmer každého orgánu a funkcie organizmu. Napríklad, keď sú hladiny hormónov štítnej žľazy nízke, potom aj rytmus srdca sa spomalí, a črevá spracovávajú potraviny pomalšie, čo spôsobuje zápchu. Štítna žľaza ovplyvňuje aj mozog. „Vypne sa ti mozog“- hovorí Dr. Bianco. „Pacienti sú unavení, ospalí, bojujú aj s depresiou. Ak nedostanú liečbu, v dramatickej miere môže poklesnúť ich fyzická aktivita, postupne sa dostanú do stavu spánku a neskôr do kómy.“

Sú dva typy hormónov štítnej žľazy: trijodothyronin (T3) a thyroxin (T4). Do roku 1970 chorým na hypotyreózu predpisovali také lieky, ktoré obsahovali obidva typy T3 a T4. Vyrábali sa zo sušenej hovädzej a prasacej štítnej žľazy.

Veci sa ale zmenili potom, ako vedci urobili dva určujúce objavy. Jedna je, že štítna žľaza produkuje prevažne hormón T4, čo sa premení na T3, ktorý sa medzi tým rozprúdi po celom tele. „ Je dôležité pochopiť, že T4 nie je aktívny hormón“ – hovorí Bianco. „ T4 sa musí premeniť na T3 za pomoci deiodináz enzýmu.“
Dôsledkom toho súčasné ošetrenie hypotyreózy sa deje len monoterapiou tyroxínu, t.j. chorý dostane syntetický hormón T4. Dr. Bianco to vysvetľuje nasledovne: „ Lekárska komunita argumentovala tým, že chorí na hypotyreózu namiesto sušenej štítnej žľazy, čo obsahuje aj T3 aT4, musia dostať len T4. Organizmus si múdro z toho vyprodukuje príslušné množstvo T3.“ Tým sa zamedzia potenciálne vedľajšie účinky priamo pridaného aktívneho T3. (napr. predávkovanie).

Druhým objavom bol TSH, čo je jeden hormón produkovaný hypofýzou ( podmozgová žľaza). Vedci zistili, že podmozgová a štítna žľaza spolupracujú na tom, aby pre organizmus bol prítomný dostatok T4, z ktorého konvertuje T3. Keď je hladina T4 nízka, ako napríklad v prípade hypotyreózy, hypofýza začne vylučovať TSH do krvného obehu, čím stimuluje štítnu žľazu k väčšej produkcii T4. Lekári diagnostikujú stav hypotyreózy na základe hladiny TSH v krvi, a dovtedy zvyšujú dávku lieku so syntetickým T4, kým sa TSH nevráti do normálneho rozmedzia.

„Takto monitorujú a ošetrujú pacientov v súčasnosti. Hoci cieľom terapie je naladenie pohody pacienta, napriek tomu efektívnosť terapie neposudzujú na základe symptómov, ale vyložene len na hladine TSH. Inými slovami povedané, dávku thyroxínu stanovujú na základe hladiny TSH, a nie na základe toho, či sa pacient cíti dobre, alebo zle.“

Jedna meniaca sa paradigma
Pretože väčšina pacientov s hypotyreózou dobre reaguje na terapiu s liekom thyroxín- považovaný za bezpečný liek, lekárska komunita považuje tento druh liečby ako úspech. Ale za uplynulé roky za pomoci predstaviteľov chorých pacientov, bola usmernená pozornosť na situáciu tých chorých, ktorí napriek užívaniu lieku a normálnej hladine TSH sa cítia naďalej chorým.

Pretože Dr. Bianco a jeho kolegovia sú špecialisti na štítnu žľazu, mali možnosť vidieť veľa takýchto pacientov. „Títo chorí hľadajú takých lekárov, ktorí veria tomu, na čo sa chorí sťažujú.“ “Keď poviem niekomu že: ´ Rozumiem a verím tomu čo hovoríte´, mnohí sa rozplačú. Títo pacienti už veľa trpeli, ale na ich sťažnosti lekári len mávnu rukou.“

Domyslením správ pacientov, vedci Univerzity Rush dospeli k tomu, že je potrebné úplne objektívne nestranné vyšetrenie, ktoré objasní, prečo títo chorí sa necítia dobre. Bianco a spol. sa obrátili na jeden rozsiahli prieskum, s verejne dostupnými údajomi (U.S. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). V tomto programe sa zúčastnilo viac než 10 000 ľudí. Cieľom je monitoring zdravia detí a dospelej populácie USA, prostredníctvom rôznych vedeckých výživových testov. V tom je jedinečný tento monitoring, že obsahuje výsledky vyšetrení lekárov a zároveň aj rozhovory medzi pacientom a lekárom.

Vedci Rush-u z tejto databázy vybrali 469 dospelých, ktorí užívali thyroxín, a ich údaje porovnali so 469 osobami, ktorí nebrali takýto liek. Členovia obidvoch skupín boli vybraní na základe podobného veku, pohlavia, rasy a hladiny TSH.

„Preverovali sme 52 klinických údajov na základe rozdielu medzi týmito dvoma skupinami. Členovia skupiny užívajúci thyroxín, mali podstatne vyššiu telesnú váhu, menej sa pohybovali, a s väčšou pravdepodobnosťou užívali antidepresíva, ako členovia kontrolnej skupiny.“– hovorí vedúca výskumníčka štúdie, dietológ Sarah Peterson.

Okrem toho, užívanie statínov a beta-blokátorov bol taktiež oveľa častejším v skupine s thyroxínom, ako v skupine bez thyroxínu, pravdepodobne k vôli problémom s vysokým krvným tlakom a cholesterolu.

Upravený dialóg
Chorí, trpiaci na hypotyreózu, u ktorých napriek užívaniu thyroxínu naďalej pretrvávali symptómy, mohli sa porozprávať so svojím lekárom o prípadnej kombinovanej terapii, alebo o takom lieku, ktorý obsahuje jak T4, tak aj T3. Americká asociácia pre štítnu žľazu podporuje výskumy s kombinovanou terapiou, ale výsledky klinických štúdií sú veľmi rozdielne z pohľadu toho, či takýto prístup funguje alebo nie – hovorí Bianco. Na základe subjektívnych správ, sú chorí, ktorí sa cítia lepšie, iní zase nie.

Podľa Bianca sú potrebné lepšie lieky na ošetrenie funkcie hypotyreózy. Ale do tej doby povzbudzuje lekárov k tomu, aby zmenili komunikáciu, ako sa rozprávajú so svojimi pacientmi o hypotyreóze. Lekári by mali informovať svojich pacientov o tom, že bude sa normalizovať ich hladina TSH, ale dotyčná osoba bude náchylnejšia na obezitu, depresiu a únavu. A pravdepodobnejšie sa zvýši aj hladina cholesterolu. Na základe výsledkov vyšetrení by o tom mali informovať svojich pacientov. Je to mimoriadne dôležité pre tých chorých, ktorí uvažujú o chirurgickom odstránení štítnej žľazy.

Krátky komentár:
Z dôvodu, že iní lekári nerád kritizujú iných lekárov, preto považujem za potrebné v krátkosti zhrnúť podstatu vecí, lebo v tomto článku sú veci popísané príliš slušne. Podstatou je, že u niektorých sa nekonvertuje T4 v potrebnej miere na T3, preto vykazujú naďalej príznaky hypotyreózy. Väčšina endokrinológov si to neuvedomuje. Takýto pacienti by mali dostávať aj hormón T3. Ďalším problémom zvyklo byť, že z hormónu T3 sa vytvára reverzný T3 ( skratka je rT3), čo je inaktívnou formou hormónu T3, ba čo viac, blokuje aj vplyv hormónu T3. Preto je dôležité si vyjasniť aj to, že či sa nevytvára príliš veľa rT3.

Bisfenol – jed nahradili jedom

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nekonečnou vojnou sa zdá byť bitka chemického priemyslu a ochrancov životného prostredia, v ktorom o neustále novších a novších „plastoch“ vysvitne, že sú rovnako toxické ako tie, ktoré boli vyvinuté s cieľom nahradiť staré.

Justin Worland: Možno termín „BPA-free“ nemá zmysel?

O čom propaganda očkovania HPV mlčí


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi Gábor

76% rodičov dievčat siedmeho ročníka základnej školy, žiadali zaočkovať svoje deti proti vírusu HPV. Znamená to viac desať tisíc očkovaní. Existuje zopár faktov, vo svetle ktorých možno by pokleslo toto nadšenie.

Úloha tenzidov, ako prídavných potravinových doplnkov (syntetické emulgátory ) pri alergických a autoimúnnych chorobách

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Gábor Szendi: Csáki KF. Synthetic surfactant food additives can cause intestinal barrier dysfunction. Med Hypotheses (2011), in press, doi:10.1016/j.mehy.2011.01.030

Pri vzniku potravinovej alergie, autoimúnnych ochorení a autizmu, zohráva kľúčovú úlohu tzv. syndróm prepúšťania čriev, t.j. keď steny čriev sa stanú postupne priepustnou. Podľa teórie chorôb paleo stravovania, syndróm prepúšťania čriev spôsobuje cez viaceré mechanizmy, rad komponentov západného stravovania. Nižšie uvedený výťažok štúdia nás oboznámi s tenzidmi, s tou prídavnou alebo pomocnou skupinou prídavných látok, ktoré patria medzi tie „výdobytky“ modernej priemyselnej výroby, ktoré významne prispievajú ku vzniku a zákernému šíreniu civilizačných chorôb. Čítajúc tento článok, každý prívrženec paleo stravovania s úľavou môže konštatovať: „ no, aspoň z tohto zostanem mimo“. Je stále jasnejšie, že prečo sa tak vehementne rozšírili počas 19-20.-ho storočia civilizačné choroby. Západný svet sa obrátil chrbtom nie len pravekému stravovaciemu systému, ale stále vo väčšej miere zaťažuje organizmus škodlivými prídavnými látkami. Vo svetle tohto článku, paleo stravovanie sa zase dostáva do nového svetla: oproti západnému spôsobu stravovania, je náš organizmus oveľa menej zaťažený od neodvrátiteľného chemického zaťaženia. Vyjadrujem vďaku Frecskáné Dr. Csáki Kataríne, , ktorá svoje zverejnené štúdium v Medical Hypothesis, napísala aj v stráviteľnej forme pre laických čitateľov odoberajúci moje spravodajské články. Je to mimoriadne gesto od vedca, čo bohužiaľ je ochotný urobiť len málo ľudí. Priemerný človek sa k informáciám vedeckých výsledkov dostane len médiami riadenými publikáciami, ktoré sú spracované povrchne a s obchodným úmyslom , zatiaľ čo v odborných časopisoch úzky okruh vedcov, pre smrteľníka za drahé peniaze dostupné informácie, konzultuje o najnovších dôležitých vedeckých výsledkoch medzi sebou vedeckým slangom.

Prečo mi je nesympatická Paleomama, t.j. Dr. Sarah Ballantyne?

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi :
http://www.tenyek-tevhitek.hu/miert_nem_csipem_en_paleomamat_azaz_dr_sarah_ballantyne-t.htm

Stále viac a viac ľudí zneužíva to, že priemerný človek nevie skontrolovať, či vedecky je naozaj správne dané tvrdenie, ktoré sformulujú s odkazom na výskum. Bohužiaľ, ani tvrdenia paleo-teoretikov nie vždy obstoja v tejto skúške.

Nie len Paleomama mi je nesympatická, ale od všetkých paleo prorokov mi lezú zimomriavky po chrbte, ktorí sa

Je sacharín škodlivý na zdravie?

 

Preklad:Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi / Mary Jane Brown, PhD, RD: Saccharin – Is This Sweetener Good or Bad?

Sacharín je jeden z najstarších sladidiel na trhu, viac než sto rokov ho používajú ako umelé sladidlo na varenie a do nápojov, ale len v šesťdesiatych – sedemdesiatych rokoch sa stal naozaj rozšíreným sladidlom. Podľa viacerých, jeho najväčšou výhodou je, že človeka oslobodí od niekoľkých zbytočných kilogramov, môžu ho používať aj cukrovkári, a oproti cukru, nie je škodlivý ani na zuby. Iní sú však ostražitý voči akýmkoľvek umelým sladidlám, rovnako aj voči sacharínu.

Psychiatri ako drogoví díleri

 

Výpis z knihy s názvom Ako demoralizovala farmaceutická loby zdravotníctvo –časť: Smrtiace drogy a organizovaný zločin

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Zdroj:Gábor Szendi: Peter Gøtzsche: Deadly Medicines and Organised Crime. How big pharma has corrupted healthcare. Radcliffe Publishing, London, 2013. pp.197-200

Peter Gøtzsche, tešiaci sa veľkej autorite vo vedeckých kruhoch, vydavateľ vedeckých publikácií, vedúci známej Nordic Cochrane Center, vydal viacero odhaľujúcich kníh o lekárskych podvodoch a mýtoch. Nižšie uvádzam časť z jeho posledne vydanej knihy, z ktorej vyplýva, že ani Gøtzsche neobľubuje psychiatrov.

Statíny zhoršujú aterosklerózu a srdcové zlyhanie.

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Gábor Szendi: Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.

Je šokujúca tá stredoveká temnota, ktorá charakterizuje autoritársku medicínu (aj) v oblasti cholesterolu. Zatiaľ, čo cholesterolová hypotéza je už dávno vyvrátená, lekári v každodennej praxi bez akýchkoľvek pochybností, aj naďalej bežne predpisujú statíny, ukracujúc tým život pacientom. Čo sa musí udiať, aby s tým prestali? A potom, kto ako sa vysporiada so svojím svedomím?

Podrazy cholesterolového biznisu. Statíny nepomáhajú ani chorým na srdce.

 

Článok je prevzatý od Gábora Szendiho: http://www.tenyek-tevhitek.hu/a_koleszterin-biznisz_piszkos_trukkjei_a_sztatinok_szivbetegeknek_sem_hasznalnak.htm

Zdroje: 1, Diamond DM, Ravnskov U. How statistical deception created the appearance that statins are safe and effective in primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):201-10.
2, DuBroff R, de Lorgeril M. Cholesterol confusion and statin controversy. World J Cardiol. 2015 Jul 26;7(7):404-9.
3, de Lorgeril M, Rabaeus M. Beyond confusion and controversy. Can we evaluate the real efficacy and safety of cholesterol-lowering with statins? J Controversies Biomed Res 2015;1:67-92.

Jeden môj známi lekár, čítajúc môj nedávny článok o tom, že prostriedky na zníženie cholesterolu skracujú život (http://www.paleolit.sk/nech-nikomu-neskracuju-zivot/ ), mi napísal, že s tým úplne súhlasí, ale si myslí, že u pacientov s veľkým rizikom, prípadne u tých, ktorí už prešli myokardom alebo mozgovou príhodou, statíny práve že veľmi dobre pomáhajú. Spätne som mu napísal že len preto to myslí tak, lebo už do takej miery premyli mozog lekárom a laickým pacientom ohľadom škodlivosti cholesterolu, že už nie je lekár, ktorý by sa odvážil poprieť kardiovaskulárnym pacientom statíny. Hoci túto prax analýzy nepotvrdzujú.

Fruktóza môže byť hlavnou príčinou metabolických problémov

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Atli Arnarson: Fructose May be a Major Cause of Metabolic Disorders . July 13, 2016
Nadmerná konzumácia cukru ukazuje spojenie s rôznymi chronickými chorobami. Stolový cukor pozostáva z dvoch jednoduchých cukrov: z glukózy a fruktózy. Stále viac dôkazov naznačuje, že fruktóza je tá horšia. Sú aj takí vedci, ktorí sú presvedčení, že nadmerná konzumácia fruktózy je zodpovedná za viaceré chronické choroby vyplývajúce zo špatného životného štýlu, ako sú napr. srdcové choroby a cukrovka 2.-ho typu.

V odbornom časopise Trends in Endocrinology & Metabolism (Trendy v endokrinológii a Metabolizmus) nedávno publikovali jednu vedeckú analýzu o vplyve fruktózy na zdravie človeka. Vedci Harvardu a Yale prezreli vedecké odborné literatúry, týkajúci sa vplyvu fruktózy na syntézu tukov v pečeni, krvných tukov, viscerálneho tuku a na inzulínovú citlivosť. Pozrime sa na hlavné body.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť