V súčasnosti považovaná hraničná hodnota krvnej hladiny cukru, je nebezpečne vysoká

 

Zdroj:Life Extension Magazine 2011 január
Slovenský preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Komentár: Mezei Elmira

Je fatálnou chybou domnievať sa, že mierne zvýšená krvná hladina cukru nespôsobuje vážne deštrukcie u človeka. Jedným z dôvodov tohto nedorozumenia sú tí lekári, ktorí už dávno zastarané hladiny cukru v krvi, ešte stále považujú za normálnu. Títo lekári si neuvedomujú, že aj najmenší extra krvný cukor (glukóza) môže vyvolať také smrteľné ochorenie, ktoré pri západných civilizačných chorobách sú zázemným faktorom chorôb súvisiace s vekom. Takže dnešný človek zomiera na komplikácie vyplývajúce z cukrovky bez toho, aby vedel: má príliš vysokú krvnú hladinu!

My už dávno tvrdíme, že väčšina starších ľudí, v porovnaní s normálnou krvnou hladinou, má zvýšenú hladinu cukru v krvi. Hlavnú prúd medicíny nakoniec prijala a potvrdila toto naše tvrdenie, lebo neustále znižujú oficiálne prijatú hornú hladinu krvného cukru na lačno.

Ako sa zhromažďujú ďalšie a ďalšie dôkazy, je stále jasnejšie, že starnúci ľudia sa musia uchýliť k radikálnym nástrojom aby udržali krvnú hladinu cukru na lačno v bezpečnej zóne.

Glukóza je taká, aký je benzín
Prvoradým zdrojom energie nášho tela je glukóza (hroznový cukor, alebo dextróza). Využívajú ju všetky naše bunky, a keď je jej nedostatok, náš organizmus sa zablokuje, ako nejaké auto, ktorému došiel benzín. Ak glukóza sa primerane využije, naše bunky efektívne produkujú energiu. Ako klesá inzulínová citlivosť buniek, v krvi sa nazhromažďuje nadbytok glukózy. Podobne ako vyliaty benzín, nadbytok glukózy taktiež vytvára výbušné prostredie, z ktorého neustále šľahajú oxidatívne a zápalové plamene.

Nevyužité množstvo glukózy podieľajúca sa pri tvorbe energie, organizmus premieňa na triglyceridy, ktorý sa uskladňuje buď ako nežiaduci telesný tuk alebo na steny ciev formou plakov.
Keď do auta tankujeme benzín, po naplnení nádrže už ďalej nenapĺňame benzín. Väčšina ľudí stále však ďalej dopĺňa glukózou do seba bez konca, a nezaoberá sa so smrteľnými dôsledkami. Nadbytok glukózy nemilosrdne vstúpi do reakcie s bielkovinami organizmu, spôsobiac tým nežiaduce glykácie (molekuly cukru prilipnú na vlákniny bielkovín, čo vedie k mutácii bielkovín), a pomáha tým vzniku chronických zápalov a škodlivých voľných radikálov.

Meniaca sa definícia cukrovky 2. typu
V slovníku medicíny, cukrovku definujú, ako stav, v ktorom organizmus nevie regulovať hladinu cukru v krvi, a jej dôsledkom je príliš veľa glukózy v krvi. Polemika sa točí okolo pojmu „koľko je príliš vysoká“ hladina krvného cukru? Takmer 40 rokov sme jednoznačne tvrdili, že krvná hladina na lačno musí byť pod 5,5 mmol/l. Oficiálna medicína v rokoch medzi 1979-1997 tvrdila, že jedným z kritérií pre zistenie cukrovky je 7,7 mmol/l na lačno, alebo vyššia hodnota, meraná v dvoch rôznych časoch.

V roku 1997 oficiálna medicína zmenila svoje stanovisko, a pre stanovenie diagnózy cukrovky ako choroby, stanovila hodnotu 7 mmol/l na lačno. Okrem toho, Americké Združenie Diabetikov stanovila kritérium hladiny glukózy krvi na lačno v hodnote 6,1 mmol/l, ktorú v r. 2003 revidovala tak, ako sme to už pôvodne hovorili, že krvná hladina glukózy na lačno nemôže byť nad 5,5 mmol/l.

Problémom je to, že my už na základe súhrnu výsledkov vedeckých prác vieme, že v skutočnosti optimálna hladina glukózy krvi na lačno sa pohybuje medzi 3,9 a 4,7 mmol/l. Hladina nad 4,7 mmol/l už predstavuje zvýšené riziko na vznik srdcového infarktu. Tento údaj bol preukázaný na vzorke 2000 mužov, kedy 22 rokov merali hodnotu krvného cukru na lačno. Ohromujúce výsledky ukazovali, že muži s hladinou cukru v krvi na lačno nad 4,4 mmol/l, mali o 40% vyššiu šancu na úmrtnosť dôsledkom srdcovocievnych chorôb. Vedci, ktorí riadili toto štúdiu napísali, že „hladina cukru krvi na lačno, meraná na hornej hranici normálneho rozmedzia, je dôležitým samostatným ukazovateľom srdcovo cievnej úmrtnosti navonok zdravých mužov, ne-cukrovkárov v strednom veku.“ Takže oplatí sa prezrieť posledné výsledky laboratórneho merania, že ako stojíme z tohto pohľadu. Hodnota cukru krvi na lačno musí byť pod 4,77 mmol/l.

Prečo je nebezpečný nadbytok krvného cukru?
Cukor viacerými spôsobmi poškodzuje bunky a je dôvodom viacerých chorôb. V jednom štúdiu u sledovanej skupine ľudí, ktorým počas kontrolovaného obdobia znížili kalorický príjem, ich krvná hladina cukru na lačno sa znížila na 4,1 mmol/l. Tie isté výsledky dostali aj v štúdiách na zvieratách, kde znížený kalorický príjem spôsobil značný pokles hladiny krvného cukru a predĺženie života.

Je vedecky dokázané, že zníženie kalorického príjmu znižuje riziko chorôb súvisiace so starnutím a spomaľuje proces starnutia. Jedným z príčin môže byť pokles krvného cukru a inzulínu, čo je odozva organizmu na nižší kalorický príjem.

V jednom štúdiu, za účasti 33 230 mužov preukázali, že vysoká hladina krvného cukru predstavovala samostatný korelačný vzťah so zvýšenou rakovinou zažívacieho traktu o 38% . Podľa výsledkov iných štúdií, cukrovkár môže počítať od toho s ešte väčším rizikom vzniku rakoviny.

Cukrovkári trpia s tak hroznými cievnymi poruchami, že podľa niektorých odborníkov koronárne oklúzie a diabetes by mali byť klasifikované ako rovnaké choroby. Inými slovami povedané, ak niekto má diabetes, je takmer isté, že bude mať koronárnu kalcifikáciu.

Nedávno vykonaná štúdia za účasti 1800 ľudí, ktorých sledovali desať rokov, ukázala, že frekvencia výskytu ischemickej choroby srdca bol rovnaký v stave pred diabetom, ako už vstave existujúceho diabetu, t. j. u cukrovkárov. Autori štúdia poznamenali, že v porovnaní so skupinou s normálnou hladinou cukru v krvi, zvýšená hladina krvného cukru na lačno vo veľkej miere zvýšila riziko:

„Včasná kontrola krvného cukru z pohľadu prevencie a liečenia ischemickej choroby srdca, je nevyhnutná.“

Ako človek starne, súbežne so zhoršením zdravotného stavu, vo všeobecnosti mu rastie aj hladina krvného cukru na lačno. V štandardných laboratórnych hodnotách je ešte horná hladina 5,5 mmol/l je prípustná, hoci najefektívnejšia omladzujúca terapia – zníženie kalórie-, zníži krvný cukor na lačno na hodnoty 3,9 – 4,7 mmol/l. Nedávne výskumy preukázali, že ak hodnoty na lačno udržiavame v tomto intervale, a zvýšenie hladiny po jedle v porovnaní s predošlou (3,3-4,7) neprevýši 2,2 mmol/l, môžeme tým pozitívne ovplyvniť gény, zodpovedné za dlhú životnosť.

Nebezpečenstvá vysokej hladiny krvného cukru sú tak zrejmé, že Medzinárodná Federácia Diabetu upozornila tých ne-cukrovkárov, u ktorých hladina krvného cukru po jedle prevyšuje 7,77 mmol/l ( obyčajne sa meria 2 hodiny po jedle), že majú značne zvýšené riziko na rad chorôb, ako sú napríklad:
• Poškodenie na sietnici oka
• uzatvorenie tepny
• oxidačný stres
• zvýšenie hladiny zápalu
• dysfunkcia endotelu (vnútorné steny ciev)
• znížený koronárny prietok krvi
• zvýšené riziko rakoviny
Aké je z toho ponaučenie? To, že prísnou kontrolou krvnej hladiny môžeme znížiť riziko chorôb súvisiace so starnutím a možno aj samotný proces starnutia.

Väčšina ľudí sa nachádza v štádiu pred cukrovkou?
Po analýze viac tisíc výsledkov laboratórnych testov sme došli k záveru, že viac než 75% populácie medzi 40 a 50 rokov, trpí nejakou pre-diabetickým stavom súvisiacou poruchou dôsledkom zvýšenej hladiny krvného cukru. Tieto problémy môžu mať navonok neprejavujúce charakter – poškodenia obličiek, abnormálna proliferácia buniek ( rozmnožovanie buniek a tvorba nového tkaniva), alebo vnútorné poškodenie steny ciev, alebo rýchla, náhla srdcová smrť. Mladý a zdraví ľudia disponujú obyčajne optimálnou krvnou hladinou, ale pribúdajúcimi rokmi začne pomaly narastať. Údaje ukazujú, že mierne zvýšená „normálna“ hladina krvného cukru znamená nezanedbateľné riziko vzniku choroby. Ale väčšine z nich sa dá predísť vhodnými preventívnymi opatreniami.

Elmira Mezei: Vybavme naše telo proti nadbytočnému množstvu glukózy!
Oproti odporúčanému užívaniu v pôvodnom článku (stravovacie doplnky a napr. extrakt enzýmov na rozklad sacharidov z bielej fazule a morských rias, ako aj špeciálne rošty,…) rozumne aplikovanou paleo diétou nádherne môžeme kontrolovať našu krvnú hladinu. Konzumáciou väčšieho množstva čerstvej zeleniny, ovocia, kvalitných živočíšnych bielkovín ( mäso, ryby, a vajíčka) v značnej miere môžeme znížiť množstvo prijatej kalórie, a zanedbaním sacharidov, škrobov a iných rýchlo absorbovaných uhľohydrátov môžem oslobodiť náš organizmus od natoľko škodlivého uhľohydrátového zaťaženia. Konzumáciou menších dávok jedla s nižšou kalorickou hustotou môžeme dosiahnuť pre nás optimálnu telesnú váhu, a hladinu krvného cukru v bezpečnom rozmedzí. Táto diéta sa najefektívnejšie, preventívne môže používať, a už v prípade vzniku cukrovky 2.-ho typu, môže priniesť vážne zlepšenie zdravotného stavu.

„Čierny humor“ o chorobe Hashimoto

 

Prológ
Milý čitateľ, rozhodol som sa pravidelne uvádzať-dopĺňať články na tému Hashimoto, ktoré budete môcť sledovať tu na mojom webe. Doplňovanie článkov na tému štítnej žľazy, sa netýka pravidelných zverejnení „hlavných“ článkov.
Na základe skúseností, dúfam, že podobne, ako v iných krajinách, podobné články budú pre Váš osoh, bez ohľadu na to, či ste zdravý alebo nie.

Dialóg
1.Po zverejnení článku som dostal nasledovný list:

Cholesterol je nevyhnutý pre optimálne zdravie; šesť najdôležitejších rizikových faktorov srdcovej choroby

 

Zverejnením článku – Podrazy cholesterolového biznisu. Statíny nepomáhajú ani chorým na srdce -, som sa rozhodol, že ukončím toľko krát a toľkými skloňovanú tému cholesterol, lebo zverejnením spomínaného článku som považoval tému cholesterol na mojom webe dostatočne prevetranú a komplexnú. Tento nový článok však dáva veľmi dôležité praktické informácie na túto tému, preto som prikročil k výnimke, lebo má opodstatnené miesto aj tu, na mojom webe.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém II.

Element života

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Funkcia inzulínu ako hormónu, sa pomaly začína presadiť do vedomia verejnosti v súvislosti s cukrovkou alebo budovaním svalov. Príroda sa nedá oklamať, ale seba samého áno, dokonca to je najjednoduchší spôsob podvodu v našom živote.
Inzulín v novom osvetlení
To čo chýba zo súčasnej biológie a medicíny jej jedna moderná, spojená kvantová teória, ktorá zlúči choroby a starnutie. Bolo by už na čase prísť na to, že zákony fyziky diktujú biológii.
Stredoškolskou učebnou látkou sú tieto základné fyzické interakcie vesmíru:
• Silná interakcia (vzájomný vplyv)
• Slabá interakcia
• Elektromagnetická sila
• Gravitačná sila
Z nich najznámejšia je gravitačná sila, ktorá popisuje gravitačnú silu, daná rozdielom hmoty telies, a je zároveň aj najslabšou silou, ale s nekonečným pôsobením. Silné a slabé interakcie pôsobia vo vnútri atómu, na veľmi malé vzdialenosti. Z hľadiska biológie je najpodstatnejšou elektromagnetická sila, ktorá taktiež má nekonečný dosah na látky, z ktorých je vybudovaný náš organizmus, a okrem toho, pôsobí na nás oveľa intenzívnejšie ako gravitačná sila. Pre pochopenie rozdielu medzi súčasným matematicko-fyzickým chápaním sveta a kvantovou biológiou je, že kým matematik – fyzik sa uspokojí s dôkazom, že elektromagnetické vlny vesmíru nás môžu zasiahnuť, kvantový biológ ide ďalej, a tvrdí, že sa deje silný prenos energií a informácií cez naše oko, čo náš mozog aj registruje.
Naše bielkoviny, DNA, náš mozog a prakticky všetky rovnice obsiahnuté v nás, komunikujú a vplývajú na elektromagnetickom základe.
Podľa Dr. Kruseho, z hľadiska zdravia, tieto štyri vzájomné biologické vplyvy sú najdôležitejšie
• Modifikácia Redox-potenciálu na strane thiolu cysteínu*
• Metilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu a arganinu
• Acetilačné zmeny na bočnom reťazci lizínu
• Fosforilačné zmeny na treonine, tyrosine a serine v mnohých našich bielkovinách**

*(cysteín je neesenciálna aminokyselina, ktorá vo svojej molekule (napr. tuková molekula) disponuje thiolovým bočným reťazcom, čo mu zabezpečuje schopnosť stabilizovať priestorovú štruktúru daného proteínu (disulfidové mostíky, udržiava primerané oxidačno-redukčné prostredie bunky, a zúčastňuje pri syntéze glutationu a taurínu) . Cysteín pôsobí v organizme aj ako súčasť detoxifikačného systému, kvôli jeho vysokej afinite ku kovom).
** Proces modifikujúci bielkoviny, dôsledkom čoho budú bielkoviny aktívne alebo inaktívne.
Tieto procesy sú mimoriadne citlivé na elektromagnetické vplyvy, a vedia veľmi harmonicky reagovať na zmeny za nanosekundy. Jednou z najťažších úloh v pohľade na svet je, že na potraviny sa nepozerajme len ako na potrebnú pohonnú látku pre metabolizmu nášho organizmus, ale aj ako na informáciu pre naše bunky. Jedlo poskytuje elektróny a protóny pre naše bunky, a pretože sa jedná a častice atómu, sú pod elektromagnetickou kontrolou.
(Ako som vyššie spomenul, elektróny sú schopné indukovať zmenu štruktúru bielkovín, a okrem toho, medzi inými zabezpečujú el. prúd pre aktiváciu hormónov v osi hypotalamus-hypofýza.)
Ak sa zmení elektromagnetická energia stravy a okolia, potom elektrotransportný reťazec má na výber z dvoch možností, na ktoré je aj pripravený. Jednou z možností je, keď hladujeme a nie sú elektróny a protóny, potom organizmus si ich zabezpečuje z vlastných tukov. Druhý prípad je, keď máme dostatok stravy – čiže z elektrónov, protónov a fotónov dostávame veľa energie – vstupuje do cyklu inzulín. Keď hladujeme, prísun elektrónov je slabý, preto aj práca inzulínu je slabá/nízka, v takomto prípade z uskladnených tukov si organizmus zabezpečuje elektróny predovšetkým cez FADH2 . (Neskôr bude reč o koenzýmoch NADH a FADH2 ). Na vnútornej strane membrán mitochondrie sa nachádza aj tzv. UCP bielkovina, ktorá protóny využíva nie na tvorbu ATP, ale na výrobu tepla).
Je rozdiel medzi energetickou hodnotou potravín pochádzajúca z rôznych ročných období. V lete, fotóny slnka generujú energiu v elektrónoch potravín, preto sa potraviny nachádzajú na vyššej energetickej hladine, ale špecificky obsahujú menej elektrónov ( napr. ovocie). Ak konzumujeme tieto potraviny, hladina inzulínu bude vysoká. Oproti tomu v zime, keď sú dni kratšie a fotóny slnečných lúčov nedisponujú takým množstvom energie ako v lete, t.j. nedajú toľko energie, v tom prípade dominujú potravy živočíšneho pôvodu a vlastné tukové zásoby, ktoré špecificky dávajú veľa elektrónov, ale s nízkym energetickým stavom. Bielkovinové komplexy mitochondrií (je ich celkom 5, neskôr bude aj o nich reč) registrujú tieto zmeny, preto vstup elektrónov do transportného reťazca elektrónov sa deje na inom mieste, a produkujú rozdielne množstvo ATP (Adenozíntrifosfát (ATP) vo všeobecnosti je známy ako kľúčová molekula, univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov. Neskôr budeme vidieť, že ATP neslúži celkom len ako zdroj energie, ale je potrebný pri premene bielkovín, kvôli čo najoptimálnejšej funkcii matrixu vo vnútri mitochondrií) ).
Živý organizmus sa usiluje o čo najnižšiu entrópiu, kde je vysoký stupeň usporiadanosti, a minimálny odliv elektrónov. V letných mesiacoch, nadbytočnou energiou disponujúce elektróny, generujú zmenu funkcie bielkovinových komplexov cez špeciálnu fosforiláciu. Je to zároveň signál pre podžalúdkovú žľazu (pankreas) na tvorbu inzulínu za cieľom uskladnenia nadbytočnej energie.
Treba pripomenúť, že umelé elektromagnetické žiarenie je schopné „nabiť“ energiou elektróny, čiže vyrábajú „letné“ elektróny, čoho dôsledok bude zvýšená činnosť NADH komplexu, a zvýšená produkcia inzulínu. Zastavenie tohto procesu je možné viacerými spôsobmi, jednou z nich je vplyv chladu na organizmus (zimné kúpanie).
Kto už dlhší čas žije na ketogénnej diéte a poruší tento biorytmus, príjmom nadbytočných sacharidov, pociťuje nedostatok energie práve preto, lebo poriadne naruší „zimný metabolický režim“ kde je znížená funkcia metabolického systému, ktorého základom je inzulín. Keď hladujeme, organizmus z vlastných tukov si vytvára ketóny, čo znižuje hladinu NADH komplexov. Takto sa už dá pochopiť, že pri umelom elektromagnetickom žiarení prečo pociťujeme nutnosť doplniť uhľohydráty.
Elektromagnetické sily podobným spôsobom vypínajú a zapínajú melatonín. Spánok je najúčinnejší v chladnom prostredí, v ketóze a redukčnom stave. Vysoký redukčný stav buniek, bunky dosiahnu tvorbou čo najväčšieho množstva glutationu, keď je hladina melatonínu vysoká dôsledkom neprítomnosti elektromagnetickej energie svetla. Inzulín teda priamo ovplyvňujú prijaté potraviny a elektromagnetické polia určitého frekvenčného rozsahu elektrosmogu. Tieto polia sa neustále menia, predovšetkým svetelná periodicita – deň noc- a ročné obdobia.
vlastnisti struktúr mitochondrie
bielkovinové komplexi

Element života
Z hľadiska dlhého života a optimálneho zdravia, najdôležitejším ukazovateľom je vysoký redox potenciál ( oxidačná alebo redukčná miera schopnosti systému, interpretovaný voči inému systému), ktorý sa nachádza v membránach bunky, bunkových časticiach a v EZ vrstvách vody. (EZ je angl. skratka „exclusion zone“; ide o vrstvu-zónu s negatívne nabitými časticami, preto zo seba vylúči všetku soľ, rozpustnú látku; takto vytvorená štruktúra vody sa chová ako nabitá batéria- neskôr bude o EZ vode reč).

Hlavnú rolu tu zohráva voda a thiolová skupina aminokyselín cysteínu. Elementom života tkvie v separácia nábojov vody. Za syntézu NADPH zodpovedá metabolizmus pentáz-fosfátového cyklu (PFC), a tak aj pre regeneráciu glutationu. Glutation je náš najdôležitejší vnútorný antioxidant, znižuje zápal, oxidáciu, a zohráva dôležitú úlohu pri detoxikácii pečene. Okrem toho zodpovedá za udržanie cysteínu bielkovín v redukčnom stave. Ak poklesne hladina glutationu, vstupuje do procesu cysteín, a v takom prípade DNA musí vyrobiť nové bielkoviny. Takýmto spôsobom skracujeme naše teloméry, vyčerpáme kmeňové bunky, čiže rýchlejšie starneme. Preto je rozumné si uvedomiť, že bežec-športovec (zrejem to platí vo všeobecnosti aj pre iné druhy športu) , ktorý z presvedčenia, alebo mu niekto tak poradil, roky neustále naháňa len kilometre a výkony, a má narušenú regeneračnú funkciu glutatiónu ( priepustnosť čriev, narušený metabolizmus – strava zohráva druhoradú úlohu, ale jednoznačne stupňuje problém generovaním zápalu organizmu), urýchľuje starnutie buniek, ktorý proces keď trvá dlhší čas (a hlavne nad 40 rokov), bude znamenať zrýchlený pokles funkcie „nástroja“, t.j. vlastného tela.
K tomu, aby dobre fungoval PFC, presne musíme vedieť kvantový čas bielkovinových komplexov v bunkách, SCN a v pečeni. Ak máme vybité vnútorné hodinky, a špatne funguje glutation-systém, organizmus začína akumulovať prechodové kovy – (Giles, 2003; – Giles NM, Wats AB, Giles GI, Fry FH, Littlechild JA, Jacob C. Metal and redox modulation of cysteine protein function. Chem Biol. 2003 Aug; 10(8):677-93. – rýchlejšie starneme. Preto je na zamyslenie sa, že či módne snahy detoxikovať organizmu naozaj pomáhajú, ak regenerácia glutationu organizmu nie je v poriadku.

Regenerácia glutationu je kľúčovým bodom v zachovaním vysokého stupňa redox potenciálu, t.j. v zachovaní redukčného chemického stavu organizmu. Oxidatívnejší stav znamená pokles pomerov cysteín/cystín, GSG/GSSG (redukčný/oxidovaný glutation) a NAD(P)H/NADP+ . Tieto páry znamenajú pomery medzi oxidovanými a redukovanými formami menovaných zlúčenín. Z hľadiska zdravia, zachovanie redox potenciálu je dôležitejšia ako voľné radikály vznikajúce v našich bunkách, preto môžeme jesť takmer všetko, ak máme poriadok v tejto oblasti.
Športovci obyčajne disponujú dobrým redox potenciálom, preto dobre znášajú aj nekvalitné potraviny, len nevedia, že zbytočne zaťažujú organizmus. Nie preto môžu v mladosti jesť hocičo, lebo ju aj tak spália – ako je to vo verejnej mienke-, ale preto, lebo ešte majú v dobrom stave redox systém a ich mitochondrie majú ešte dobre vycvičený ochranný systém eliminácie nadmernej tvorby voľných radikálov, preto „element života“ ešte vedia udržať v dobrom stave. Vysoký stupeň zápalu, zhoršuje regeneračnú funkciu, preto nepriamo nedovoľuje rozdelenie/separáciu nábojov častíc vody, t.j. tvorbu zväčšenia EZ vrstvy vody.
Podľa Harmanovej teórie antioxidantov (ORAC čísla), diétne a genetické zásahy sú protirečivé (Brewer, 2010), nevie vysvetliť napríklad to, že ak športovec produkuje veľa voľných radikálov, tak prečo je šport výhodný z hľadiska starnutia. Podľa Harmana, ak na elemináciu voľných radikálov, z vonka prijmeme veľa antioxidantov ( napr. firmou kapsúl, tabletiek a pod.) tým pomalšie budeme starnúť. Lenže výskumy to nepotvrdzujú, a hoci z hľadiska starnutia je dôležitý stupeň zaťaženia voľných radikálov, nie to je jedinou a najdôležitejšou časťou problému starnutia či zachovania zdravia organizmu.

Odkiaľ pochádzajú prebytočné voľné radikály?
Spaľovaním uhľohydrátov vzniká podstatne viac voľných radikálov, ako spaľovaním tuku. Viem aj to, že voľné radikáli sú škodlivé produkty nášho metabolizmu. Vo vnútri mitochondrií prebieha premena energie z potravín, ktorého dôležitou fázou je tvorba ATP molekúl. Ak ATP chceme vytvoriť z glukózy, potom glykolýza (rozklad glukózy vo vnútri bunky za cieľom tvorby energie) a oxidatívna fosforilácia (proces tvorby ATP za pomoci kyslíka vo vnútri mitochondrií), ako procesy látkovej výmeny, okrem jedného, všetky produkty sa premieňajú na formu NADH, ktorá do elektrón-transportného reťazca vstupuje cez I.-biekovinový komplex vo vnútri mitochondrie.
1 mol (jednotka množstva danej látky. 1 mol, predstavuje cca 6×1023 –kusov častíc) glukózy, sa metabolizuje v pomere 5:1 NADH a FADH2 . Ak sa využíva tuk pre tvorbu energie, tak
β-oxidácia a citrátový cyklus ich vytvára v pomere 2:1, v závislosti od dĺžky reťazca mastnej kyseliny. NADH sa oxiduje cez I.- komplex, FADH2 cez II.- komplex. Uvoľňovanie elektrónov počas spomínaných procesov, je úplne normálnym javom, ktorý ale zohráva dôležitú úlohu pri regulácii života mitochondrií. Najväčší úbytok elektrónov je pri I. a III.- komplexe, preto ak spaľujeme glukózu, ktorá využíva I.-komplex, vzniká viac reaktívnych voľných radikálov. Aj podľa výskumov ( Jastroch, 2010) väčšie množstvo, ako aj viac druhov voľných radikálov, produkuje predovšetkým I.-komplex. Podľa iných odborníkov (Chen, 2003; Grivennikova, 2006) cez I.-komplex sa uvoľňuje väčšina reaktívnych radikálov, tzv. superoxidy, zodpovedné za škody na biologických štruktúrach a spôsobujúce oxidáciu, starnutie a mutácie (http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2005/12001/Reactive_oxygen_species.31.aspx )
V celku teda môžeme povedať, že tvorbou rovnakého množstva ATP, z uhľohydrátov vzniká viac voľných radikálov, ako z tukov.

Prečo môžu športovci konzumovať takmer všetko
…, a napriek tomu nemajú nadváhu, a keď prestanú s aktívnou činnosťou, priberú, mnohí z nich zápasia s vážnou obezitou. Veľa tréningu ide spolu s vysokou spotrebou kyslíka, teda tvorbou voľných radikálov, ktorý organizmus kompenzuje ochranným enzýmom SOD (superoxid-dismutázou), dôležitým vnútorným antioxidantom, ktorý zabezpečuje ochranu pred voľnými radikálmi aj z iných zdrojov. Takže športovci pravidelným trénovaním si vytvoria vážny ochranným systém, preto nie je prekvapujúce, že lepšie znášajú aj menej kvalitnú stravu. Končiac aktívnou činnosťou tento ochranný systém sa pomaly zhoršuje a časom dožije. Dôsledkom toho protiúčinok naturbovaných mitochondrií stráca na efektivite, bude slabšia ochrana, vytvorí sa leptínová -, potom inzulínová rezistencia, a prirodzený dôsledok- obezita.
Preto, dlhodobo nie je jedno, že športovec počas aktívnej činnosti na akom palive funguje, lebo do akej miery „znečisťujeme“ organizmus, lebo v staršom veku bude veľký problém naučiť organizmus spaľovať s menším množstvom „sadzí“.

Koniec druhej časti.

Všetko, čo treba vedieť o rezistentných škroboch


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi (preklad aktualít zo spravodajstiev Gábora Szendiho)
Zdroj: Celeste McGovern: Kris Gunnars: Resistant Starch 101 – Everything You Need to Know .

Rezistentné škroby (by mohli) zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našom stravovaní a v ochrane nášho zdravia, ak by sme ich poznali, a začlenili do našej každodennej stravy.

Za epidemické šírenie rakoviny štítnej žľazy je zodpovedná nie rakovina, ale dezinformácia

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj – Výber zo spravodajstiev Gábora Szendiho: Sayer Ji: Thyroid Cancer Epidemic Caused by Misinformation, Not Cancer

Vy ste vedel, že väčšina diagnóz rakoviny štítnej žľazy je chybná? A že v prevažnej väčšine prípadov túto chybnú diagnózu nasleduje „ošetrenie“, počas ktorého dotyčnému odstránia celú štítnu žľazu, a potom nasleduje rádioterapia a doživotná hormonálna liečba?

Denná dávka vitamínu-D, doporučená lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Aktuálne spravodajstvá, 2017.

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitaminu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.

Vdova Robin Williamsa, nazvala chorobu ,„teroristom v mozgu manžela“

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Jayme Deerwester: Robin Williams’ widow calls illness ‘the terrorist inside my husband’s brain’ , USA TODAY October 1, 2016

Autoimúnny vplyv adjuvantného hliník nepovažujem za potrebné zverejniť kvôli hystérii, ale k vôli dôležitosti upriamiť pozornosť na premyslené rozhodnutie. Ani by som nezverejnil tento preklad- píše Szendi-, keby som nebol neskontroloval odkazy odborných článkov a k danej téme príslušnú literatúru. Vidím, že najviac, čo môžeme urobiť v prípade povinného očkovania je, že sa pomodlíme, ale v prípade nepovinných očkovaní možno bude lepšie, ak sa nebudeme informovať u lekára alebo lekárnika ohľadom rizík. Lebo aj oni sú nesprávne informovaní.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém I.

Šport a paleo nielen pre pokročilých

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov

Skríning rakoviny prsníka a rakoviny prostaty-nebezpečenstvá skríningu -viacej škodia ako prospievajú


karacsonyPreklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Evans I, Thornton H, Chalmers I, et al.: Earlier is not necessarily better (Chapter 4). in: Testing Treatments: Better Research for Better Healthcare. 2nd edition. London: Pinter & Martin; 2011.

Keby každá žena vedela, že z ošetrených 11 žien na rakovinu prsníka, v skutočnosti len jedna mala rakovinu prsníka, alebo ak muži by navštevovali v tom vedomí skríning rakoviny prostaty, že len jeden zo sedem ošetrených na rakovinu prostaty, mal skutočnú potrebu liečby, pravdepodobne by sa rapídne znížil počet prihlásených na skríning. Lebo skríning by bol dôležitý- ale nie s takým pomerom odhalenia choroby.

Toxická veda vakcín proti chrípke

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Pôvodný článok preložila a skoncipovala: Mezei Elmira
Zdroj: Gábor Szendi: Gary Null és Richard Gale:The Toxic Science of Flu Vaccines.

Očkovanie proti chrípke nevyberá: deti, starci a medzi nimi hocikto, môžu utrpieť škodlivé vplyvy od tohto škodlivého očkovania.

Joshua Hadfield bolo zdravé, normálne sa vyvíjajúce dieťa, dokým v r. 2010 dôsledkom hystérie okolo prasacej chrípky H1N1, ho rodičia nechali zaočkovať s vakcínou Pandemrix od farmaceutickej firmy GlaxoSmithKline. Zopár týždňov po očkovaní, dieťa denne už spalo 19 hodín, a keď sa usmievalo, vyvolalo to uňho kŕčové záchvaty. Lekári diagnostikovali narkolepsiu, čo je jedna nevyliečiteľná choroba s akútnym poškodením mozgu.[1]
Podľa vyšetrenia, Pandemrix – ktorý odvtedy už stiahli z trhu, môže súvisieť s 1400%-ným zvýšením rizika narkolepsie. Jedno Fínske štúdia preukázala, že pri tejto vakcíne, rapídny nárast spavej choroby nespôsobili pomocné látky vakcíny, ale modifikované nukleotidy samotného vírusu. [2]

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť