Statíny zhoršujú aterosklerózu a srdcové zlyhanie.

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Gábor Szendi: Okuyama H, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):189-99.

Je šokujúca tá stredoveká temnota, ktorá charakterizuje autoritársku medicínu (aj) v oblasti cholesterolu. Zatiaľ, čo cholesterolová hypotéza je už dávno vyvrátená, lekári v každodennej praxi bez akýchkoľvek pochybností, aj naďalej bežne predpisujú statíny, ukracujúc tým život pacientom. Čo sa musí udiať, aby s tým prestali? A potom, kto ako sa vysporiada so svojím svedomím?

V roku 1990 sa zrodilo ďalšie „zjemnenie“ cholesterolovej hypotézy, podľa ktorej cholesterol typu LDL je „špatný“, a HDL je „dobrý“ cholesterol. Podľa tejto teórie, cholesterol typu LDL je preto zlý, lebo prenáša a rozmiestňuje cholesterol do celého organizmu, a HDL je preto dobrý, lebo pozbiera v organizme cholesterol, ktorý premiestni do pečene, odkiaľ firmou žlčových kyselín, stolicou opúšťa organizmus. V skutočnosti vôbec sa nejedná o to: pozbieraný cholesterol za pomoci HDL, a premiestnený do pečene, LDL ho prevezme, a zase ho rozmiestni do organizmu. V súčasnosti vyvinuli už aj taký liek, ktorý blokuje toto odovzdanie a prevzatie cholesterolu, t.j. podarilo sa drasticky znížiť hladinu LDL cholesterolu, ale táto nemala vplyv na riziko srdcovej choroby a mortality. To znamená, že LDL nebol „zlý“ cholesterol.

Organizmus je múdrejší ako výskumníci. Pretože, väčšinu cholesterolu si organizmus vyrába pre seba aby vyhovel vlastným potrebám, nebolo by múdre, tvrdou prácou vyprodukovaný cholesterol formou žlčových kyselín, stiahnuť v záchode spolu so stolicou.

Zopakujem to len kvôli začiatočníkom v téme cholesterolu: štvrtina obsahu sušiny mozgu je cholesterol, steny ciev z časti pozostávajú z cholesterolu, aj veľká väčšina hormónov je vytvorená za pomoci cholesterolu, čiže cholesterol nie je škodlivá vec, ktorého sa musíme zbaviť, ale je jednou zo základných stavebných kameňov organizmu.

Výsledky štúdií a meta-analýz (súhrnné analýzy), zverejnené pre rokom 2004, falošne naznačovali, že aplikácia liekov na zníženie LDL, je účinná v prevencii srdcových chorôb a pri spomalení zhoršenia stavu už vytvorenej srdcovej choroby. V roku 2004 ale z dôvodu falšovania údajov štúdií, vydali dekrét na sprísnenie analýz výsledkov štúdií, a stal sa zázrak zázrakov, štúdiá po roku 2004 už nevedeli dokázať, že statíny – napriek tomu, že znižujú hladinu LDL-, by boli účinnou zbraňou v prevencii a ošetrení srdcových chorôb.

Statíny poškodzujú funkciu tvorby energie buniek
Obrazne povedané, mitochondrie sú malé závody na výrobu energie buniek. Sú to maličké organely, v ktorých cukor a mastné kyseliny sú premenené na ATP (adenozin trifoszfát). ATP je energetickou molekulou pre organizmus, každá bunka z nej získava energiu pre vlastnú funkciu. Pre tvorbu ATP je potrebný Q10 a menej známy Hame A. Pretože statíny blokujú tvorbu Q10 a Hame A, blokujú tým aj tvorbu ATP. Vzhľadom k tomu, bez ATP je srdcový sval, všeobecné svalstvo a iné tkanivá dysfunkčné, preto statíny môžeme považovať za jed buniek. U mnohých ľudí dôsledkom užívania statínov, sa vytvorí slabosť a bolesť svalov, vo vážnejších prípadoch rozpad svalovej bunky (a zastavenie obličky s fatálnym koncom); to všetko dôsledkom nedostatku ATP a Q10. Môžete si predstaviť, že čo sa stane so srdcovým svalom, ak už aj kostrové svalstvo začína byť nefunkčnou. Srdce má zvýšený nárok na ATP, pretože neustále pracuje.

Statíny poškodzujú metabolizmus cukru
Ak porovnáme priemernú hladinu cukru a inzulínu séra užívateľov statínu, potom krvná hladina cukru u užívateľov statínu je v priemere o 10% vyššia, a pri zaťažovacom teste glukózou, majú hladinu cukru séra o 25%, inzulínu o 30% vyššiu. To znamená, že užívanie statínu spôsobuje inzulínovú rezistenciu, čo mimoriadne zhoršuje srdcovú chorobu, lebo zvyšuje hladinu zápalu organizmu.

Statíny spôsobujú nedostatok selénu
V čínskom spravovacom území s názvom Keshan, je rozsah zväčšenie srdca, t.j. abnormálne zväčšenie srdcovej komory a predsiene (čo spôsobuje bezmocnosť srdca), rozšírenou chorobou, čo spôsobuje nedostatok selénu, ktorá je typická pre túto provinčnú oblasť. Nedostatok selénu ale sa dá vyvolať aj iným spôsobom: napríklad statíny blokujú syntézu bielkovín, určené na prepravu selénu v našom tele, t.j. nadarmo užíva niekto potrebné množstvo selénu, nevytvárajú sa tie bielkoviny, ktoré by prepravovali selén do buniek. Nedostatok selénu dobre poznajú chorí na štítnu žľazu, pretože nedostatok selénu spôsobuje nedostatočnú funkciu štítnej žľazy. Ale druhým hlavným problémom je, že dôsledkom nedostatku selénu, nevytvárajú sa dva dôležité antioxidanty (glutathion a superoxid dismutáza/kataláza), čo vedie k zvýšenej osteoporóze, rakovine a starnutiu organizmu. Nedostatok selénu organizmu – vyvolaný vplyvom statínu, spôsobuje aj poškodenie látkovej výmeny cukru, z časti to je vysvetlením aj odlišností látkovej výmeny cukru v predošlom odseku.

Statíny blokujú syntézu vitamínu-K2 a urýchľujú osteoporózu
Nejakú časť vitamínu-K2 vytvorí organizmus z vitamínu-K1 aj u tých ľudí, ktorí nerobia doplňovanie vitamínu-K2. Ak by to nebolo tak, naša kostra počas nášho vývoja, ba sa ani nevytvorila. Toto chudobné zásobenie vitamínom-K2 je už ale nedostatočná k tomu, aby predišla ateroskleróze a osteoporóze začínajúca po tridsiatke ( viď. články na tému vitamín-K2; http://www.paleolit.sk/?s=Pre%C4%8Do+%C5%BEij%C3%BA+lek%C3%A1ri+vo+fat%C3%A1lnom+omyle+oh%C4%BEadom+osteopor%C3%B3zy%3F
http://www.paleolit.sk/jedno-tragicke-ponaucenie-alebo-kam-sa-stratil-vitamin-k2/
http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 ). Statíny zbavujú telo chorého ešte aj od toho maličkého množstva vitamínu-K2- vytvorený naším organizmom, lebo blokujú tie enzýmy, ktoré premieňajú z vitamínu-K1, vitamín-K2. Z toho dôvodu, statíny zvyšujú osteoporózu, zvápenatenie mäkkých tkanív (napr. obličiek), a stupňujú odbúravanie kostí.

V jednej štúdií porovnali 2400 ľudí užívajúci statíny, s 4260 takými, ktorí neužívali statíny. V skupine so statínmi, našli v oveľa väčšej a rozsiahlejšej miere zvápenatenia koronárnych tepien, ako u ľudí bez užívania statínov.

Klinické štúdie preukázali, že statíny zvyšujú osteoporózu a zhoršujú zlyhanie srdca.
V Japonskom štúdium Ošetrenie Lipidov môžeme vidieť, že do akej miery klesla hladina cholesterolu, do takej miery rástla mortalita cirkulačného pôvodu srdca a mozgu, mortalita dôsledkom rakoviny a celková mortalita.

V americkom sledovacom štúdií medzi veteránmi, v skupine kde užívali statíny, priamo úmerne s časom užívania statínov, rástla srdcová mortalita a častosť výskytu cukrovky. Jedno dánske štúdium, 15 rokov sledovala pacientov užívajúci statíny. Aj tu, v skupine so statínmi, bola úmrtnosť na zlyhanie srdca väčšia, a riziko úmrtnosti bola úmerná veľkosti užívanej dávky statínu.

Tieto výsledky v úplnej miere protirečia s v núkanými výsledkami štúdií z pred r. 2004, podľa ktorých statíny znižujú srdcovú mortalitu o 30%. Podvod je zrejmý, odvolávajúc sa na tento výsledok, všade vo svete predpisujú milióny receptov na statíny.

Dôkaz toho, že statíny spôsobujú zlyhanie srdca
Prvé správy sa objavili o 5-tich chorých na srdce v r. 1900, u ktorých dôsledkom užívania statínov sa zhoršila činnosť srdca a dostali sa do kritického stavu, a následne, ako prestali s užívaním statínu, ich zdravotný stav sa vrátil do pôvodného stabilného stavu, aký mali pred užívaním statínov.
V r. 2004 zverejnili správu o tom, že zo 14 chorých, 10-tim podávali počas 3-6 mesiacov 20mg statínu, dôsledkom čoho nastalo narušenie relaxačnej fázy srdca. Je to skorý náznak stázového (stáza – nahromadenie a zastavenie napr. krvi) zlyhania srdca. U týchto pacientov, užívaním statínov po dobu 6 rokov, sa mnoho krát vytvorí srdcové zlyhanie.
V jedno m štúdiu v r. 2005, sledovali 28 dní, 50 takých chorých, ktorí vplyvom užívania statínu, sa sťažovali na únavu, bolesti svalov, problémy s pamäťou, neuropatiu, a na ťažkosti s dýchaním. U štvrtine chorých sa prejavili príznaky zlyhania srdca. Od každého chorého odobrali statín, a počas dvoch rokov, v priemere dostávali denne 240 mg Q10. Príznaky pacientov sa výrazne zlepšili, u tých, u ktorých sa predtým prejavil príznaky zlyhania srdca, srdcová činnosť sa zlepšila. Zanechanie statínu, ani u jedného chorého nespôsobil infarkt alebo mozgovú príhodu.

Statínom indukovaná kardiomyopatia (choroba srdcové svalu)
Statíny poškodzujú srdcový sval, dôsledkom čoho sa zhoršuje práca srdca. Je to často krát dôsledkom užívania statínov ( Podľa Slovenského odborného lekárskeho časopisu A-medi management, je to až v 65%-tách http://www.amedi.sk/myopatia-indukovana-hypolipidemickou-liecbou-a5951,5951,1.html – vlastná poznámka.), ale klinický pracovníci si to často krát nevšimnú, lebo to pripisujú na vrub zhoršenia choroby a príslušnému veku pacienta. Ako to povedal Robertson Davies, „Oči sú schopné vidieť len to, čo zmysel je pripravená pochopiť“. Choroba srdcového svalstva je dôsledok narušenia funkcie mitochondrií, Q10 a Heme A, ako aj nedostatok bielkovín, kt. prepravujú selén. Zanechanie statínov, a suplementácia Q10, mnoho krát spôsobuje značné zlepšenie stavu pacienta. Výskyt kardiomyopatie z roka na rok narastá, a pomaly môžeme hovoriť už o epidémii, pričom v tomto procese rozšírená aplikácia statínov, môže zohrávať významný faktor.

Súhrn
Na svete je málo klinických pracovníkov, ktorí jasne vidia, že statíny nezlepšujú, ale zhoršujú stav chorého na srdce. Príčinou je to, že na základe falošných štúdií z pred r. 2004, väčšinu klinických pracovníkov presvedčili o tom, že statíny zachraňujú životy. Klinickí pracovníci by sa ale nemali spoliehať na informácie poskytnuté farmaceutickým priemyslom.

Statíny, blokovaním syntézy vitamínu-K2, zvyšujú kôrnatenie ciev. Statíny spôsobujú srdcové zlyhanie, lebo blokujú syntézu Q10 a Heme A, dôsledkom čoho sú mitochondrie zničené, a nevedia už pre funkciu srdcového svalstva ďalej zabezpečovať dôležitú energetickú molekulu ATP.

V dôsledku toho, statíny nezabraňujú srdcovú chorobu a nežiaduce srdcové udalosti, ale spôsobujú ich.

Informovať pacientov/chorých o vedľajších účinkoch statínov, by mala byť morálnou povinnosťou každého lekára, ktorý predpisuje statíny.

Podrazy cholesterolového biznisu. Statíny nepomáhajú ani chorým na srdce.

 

Článok je prevzatý od Gábora Szendiho: http://www.tenyek-tevhitek.hu/a_koleszterin-biznisz_piszkos_trukkjei_a_sztatinok_szivbetegeknek_sem_hasznalnak.htm

Zdroje: 1, Diamond DM, Ravnskov U. How statistical deception created the appearance that statins are safe and effective in primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015 Mar;8(2):201-10.
2, DuBroff R, de Lorgeril M. Cholesterol confusion and statin controversy. World J Cardiol. 2015 Jul 26;7(7):404-9.
3, de Lorgeril M, Rabaeus M. Beyond confusion and controversy. Can we evaluate the real efficacy and safety of cholesterol-lowering with statins? J Controversies Biomed Res 2015;1:67-92.

Jeden môj známi lekár, čítajúc môj nedávny článok o tom, že prostriedky na zníženie cholesterolu skracujú život (http://www.paleolit.sk/nech-nikomu-neskracuju-zivot/ ), mi napísal, že s tým úplne súhlasí, ale si myslí, že u pacientov s veľkým rizikom, prípadne u tých, ktorí už prešli myokardom alebo mozgovou príhodou, statíny práve že veľmi dobre pomáhajú. Spätne som mu napísal že len preto to myslí tak, lebo už do takej miery premyli mozog lekárom a laickým pacientom ohľadom škodlivosti cholesterolu, že už nie je lekár, ktorý by sa odvážil poprieť kardiovaskulárnym pacientom statíny. Hoci túto prax analýzy nepotvrdzujú.

Fruktóza môže byť hlavnou príčinou metabolických problémov

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Atli Arnarson: Fructose May be a Major Cause of Metabolic Disorders . July 13, 2016
Nadmerná konzumácia cukru ukazuje spojenie s rôznymi chronickými chorobami. Stolový cukor pozostáva z dvoch jednoduchých cukrov: z glukózy a fruktózy. Stále viac dôkazov naznačuje, že fruktóza je tá horšia. Sú aj takí vedci, ktorí sú presvedčení, že nadmerná konzumácia fruktózy je zodpovedná za viaceré chronické choroby vyplývajúce zo špatného životného štýlu, ako sú napr. srdcové choroby a cukrovka 2.-ho typu.

V odbornom časopise Trends in Endocrinology & Metabolism (Trendy v endokrinológii a Metabolizmus) nedávno publikovali jednu vedeckú analýzu o vplyve fruktózy na zdravie človeka. Vedci Harvardu a Yale prezreli vedecké odborné literatúry, týkajúci sa vplyvu fruktózy na syntézu tukov v pečeni, krvných tukov, viscerálneho tuku a na inzulínovú citlivosť. Pozrime sa na hlavné body.

Nech nikomu neskracujú život!

 

Zdroj: Gábor Szendi:Hamazaki T, Okuyama H, Ogushi Y, Hama R. Towards a Paradigm Shift in Cholesterol Treatment. A Re-examination of the Cholesterol Issue in Japan. Ann Nutr Metab. 2015;66 Suppl 4:1-116.

Chceli by ste žiť dlho? Japonský vedci venovali jedno mimoriadne číslo tomu aby dokázali, že cholesterol nie je príčinou srdcových chorôb ani mŕtvice: práve naopak, čím má niekto vyššiu hladinu cholesterolu, tým dlhšie bude žiť. Každá kapsula na zníženie cholesterolu znateľne skráti život.

Paracetamol ako príčina epidémie autizmu? Nemá to žiadny zmysel…aspoň spočiatku

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi:William Parker: Acetaminophen as a cause of the autism pandemic? It makes absolutely no sense … at first.

Očkovanie MMR vakcínou už bolo viac krát opakovane zamiešané do dôvodovej súvislosti s autizmom, ale silné dôkazy nenašli (napr. viď. http://www.ockovanie.org/mmr-vakcina-autizmus.html ). Jeden výskumník pri analýze možných príčin autizmu vlastného dieťaťa, si všimol podivnú vec.

Meranie C-reaktívneho proteínu môže zachrániť Váš život

Paracetamol spôsobuje epidémiu autizmu?
To nedáva zmysel … aspoň spočiatku

    – je názov už pripravovaného, nového článku.

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi G.: Susan Simmonds: Testing For C-reactive Protein May Save Your Life. Life Extension Magazin, máj 2014.

Proteín C-reaktív, sa vyskytuje v takmer každom krvnom obraze, ale pozornosť mu venuje len málo kto, napriek tomu – lebo je indikátorom zápalu – že s veľkou pravdepodobnosťou je predzvesťou závažných chorôb, pretože civilizačné choroby sú zápalového charakteru.

Koniec modernej medicíny?

Preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Koncept: Mezei Elmira
Zdroj: Gábor Szendi: Linda Woolven & Ted Snider: The End of Modern Medicine?

Moderná medicína sa nachádza v kríze.

Doposiaľ o údajne účinných liekoch vysvitlo, že už takmer stratili svoj účinok a nie je namiesto nich nič iné, alebo že nikdy neboli účinné, len sme boli za nos vedený, že sú účinné.
„Ak nebudeme konať rýchlo, pre antibiotiká nastal koniec cesty.“ Dr. Tom Friedman

Hustota kostí – Prvé pravidlo: neškoď!

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Koncept: Elmira Mezei
Zdroj:Ray Peat: Bone Density: First Do No Harm

Ľudia poctivo podliehajú denzitometrii, t.j. meraniu hustoty kostnej hmoty, ktorú v súčasnosti považujú za zlatý štandard diagnostiky osteoporózy, formou aj známeho skríningu obyvateľstva. (http://www.osteoporoza.sk/pacienti/diagnosticky-postup/denzitometria/ )
Ale úprimne! Nad 50 v určitej miere u každého začínajú rednúť kosti, načo to merať? Alebo niekto si myslí, že je výnimkou? Každý človek, ktorí čaká na podstúpenie, vystavuje sa zbytočne účinkom žiarenia, a naivne prijme milo ponúkané nebezpečné, avšak neúčinné liečby.

Benígna prostatická hyperplázia, resp. odpoveď na pripomienku v téme testosterón.

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Plaolit magazín životného štýlu, 2016/2 Bp.
Pripomienky nájdete tu: http://www.paleolit.sk/william-faloon-diskusia-s-nazvom-testosteron/#comments
http://www.paleolit.sk/10-dovodov-preco-nikdy-nebudem-veganom/#comments

Prevencia liečby hyperplázie rakoviny prostaty
Zdravotný problém prostaty, skôr či neskôr, zastihne takmer každého muža. Už prítomný problém sa dá podstatne ťažšie a nebezpečnejšie ošetriť, ako predísť takmer neodvratným problémom. Moderný človek tak narába s týmto problémom, ako človek, ktorý vypadol zo stoposchodového mrakodrapu, a pri každom poschodí konštatuje: zatiaľ som šťastne prežil. A keď už nastal problém, bohužiaľ, západná medicína pri ošetrení a liečení, neprejavuje pružnosť v aplikácií najnovších poznatkov.

Ochranný účinok kyseliny močovej

Preložil a spracoval: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Mgr. Larisa Petriláková
Zdroj: Gábor Szendi, Paleolit magazín životného štýlu 2016/1

Aj vážení a uznávaní vedci na výživu považujú za neodškriepiteľnú pravdu, že dnu spôsobuje nadmerná konzumácia mäsa. Západná medicína považuje kyselinu močovú za verejného nepriateľa, zameniac tým dôsledok s dôvodom. Vysoká hladina kyseliny močovej je pre človeka charakteristická z evolučných dôvodov. Podľa nedávnych výskumov hrá dôležitú úlohu pri ochrane proti neurodegeneratívnym ochoreniam.

Demencia – niet cesty späť?

 

V príprave je súvisiaci článok s názvom: Ochranný účinok kyseliny močovej.
Medzi tým došla správa o summite Alzheimerovej choroby: http://alzheimersdementiasummit.com/

Mozgové poruchy, vrátane straty pamäti, sa stávajú najväčším zdravotným problémom na svete.

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi G., Paleolit magazín životného štýlu, 20016/1

Demencia, čiže senilná duševná slabosť je častejšia, ako rakovina prsníkov, väčšina ľudí napriek tomu neberie vážne toto nebezpečenstvo, pričom média sú neustále plné témou boja proti rakovine prsníkov a snahou zvyšovať povedomie jej rizík. To je už iná otázka, že nad rámec zastrašovania, ako prevenciu ponúkajú mamografiu.

Svetoznámy, nezávislý vedec, zaujal negatívny postoj k užívaniu intidepresív a protizápalových liekov

 

V príprave je nasledujúci článok s názvom:  Demencia – niet cesty späť?

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Amy Corderoy: Peter Gøtzsche, founder of the Cochrane Collaboration, visits Australia to talk about dangers of prescription drugs. The Sidney Morning Herald

Najčastejšie užívané lieky, ako intidepresíva a lieky proti zápalom, sú nebezpečné, a môžu nás aj zabiť, tvrdí hlavný vedec Peter Gøtzsche, a vedúci inštitútu Cohrane, ktorý sa preslávili svojimi nezávislými vedeckými prácami. Jeho analýzy, ktoré preukázali, že mamografia vedie k 30%-nému prediagnostikovaniu a zbytočnej liečbe, potriasli svetom. V najnovšej knihe s názvom (Deadly Medicines and Organised Crime. How big pharma has corrupted healthcare)odhaľuje nečisté cesty farmaceutického priemyslu.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť