Denná dávka vitamínu-D, doporučená lekármi, pochádza z hrubej počtárskej chyby.

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Aktuálne spravodajstvá, 2017.

Pravidelne zverejnené odporúčania Inštitúcie Amerických lekárov (IOM) sú rozhodujúce pre všetky národné vnútroštátne orgány verejného zdravia. V kauze vitamínu-D, IOM stratila kredit vtedy, keď napriek očividnému dôkazu vyhlásila, že medzi hladinou vitamínu-D a rakovinou nie je súvislosť. Nedávno vyšlo najavo, že v oficiálnej medicíne, denná dávka vitaminu-D na celom svete, je stanovená na základe primitívnej chyby vo výpočte.
Dennú Odporúčanú Dávku (RDA) pre vitamín D, IOM stanovila na žiadosť vlád Kanady a Spojených štátov. RDA, nech sa vzťahuje na čokoľvek, zvykli určiť tak, aby kryla stanovenú dennú potrebu 97,5% zdravej populácie. Podľa odporúčania IOM, denná dávka 600 jednotiek vitamínu-D je schopná garantovať 20 ng/ml-ovú hladinu krvi (v inej jednotke 50 nmol/l) pre 97,5% zdravých ľudí vo veku od 1 a 70 rokov. Teraz sa nad tým nezastavme, že či táto hladina vitamínu-D v krvi je postačujúca alebo nie. Lebo samozrejme je to tak nízka hladina, že nepostačuje na nič. Ale situácia je taká, že na základe odporučenia IOM, ani táto mimoriadne nízka krvná hladina sa nedá dosiahnuť.
IOM preverovala také štúdia, ktoré spracovali v severných štátoch v zimnom období, aby sa vyhýbali deformovaným údajom, vzniklé syntézou vitamínu-D vplyvom prirodzeného slnečného žiarenia. V týchto prácach podávali rôzne dávka vitamínu-D, a merali ich hladiny v krvi.

vitamin-D obr

Malé kosoštvorce grafu ukazujú priemery údajov jednotlivých štúdií, plynulá čiara označuje, že na prijatý vitamín-D, sa aká krvná hladina vytvorila, dve trhané čiary zase ukazujú to, že aká je očakávaná minimálna a maximálna hodnota, ktoré sa môže vytvoriť užitím stanovenej dávky u daného jednotlivca. Z grafu sa dá vyčítať – ak by boli správne určili údaje – že 600 jednotiek dennej dávky (DDD) by postačila na dosiahnutie cieľovej hodnoty 50nmol/l (20ng/ml).

Pre vedcov, Paul J. Veugelers a John Paul Ekwaru (Veugelers a Ekwaru, 2014), sa ale 600 DDD zdala priveľmi nízkou (ako aj mnohým iným vedcom vitamínu-D vo svete), a preverili a prepočítali údaje štúdia, celkom desať, údaje ktoré IOM spracovala a dospela k uvedenej dóze. ( V jednej štúdii preverovali aj viaceré dávka, preto je toľko veľa kosoštvorcov/priemerných hodnôt v grafe). Vysvitlo, že 600 DDD denných jednotiek postačuje na dosiahnutie hladiny len 26,8 nmol/l (t.j. cca 10 ng/ml) v krvi, ktorá už zodpovedá vážnemu deficitu vitamínu-D. ( pod hladinou 75 nmol/l, alebo v inej jednotke 30ng/ml, už rozprávame o nedostatočnej hladine vitamínu-D.)

Pri opätovnom prepočte, na dosiahnutie minimálnej hladiny 50nmol/l, je potrebné denne prijať 8895 DDD vitamínu-D. Je to samozrejme len výpočet, a v reálnom živote postačuje aj menej, povedzme 4-5000 DDD. Výpočty samozrejme zásadným spôsobom spochybňuje Hodnotu Horného Tolerovateľného Množstva, ktorú IOM určila v hodnote 4000 IU, a podľa ich názoru vyššie hodnoty už môžu byť toxické. V skutočnosti od „toxických“ hodnôt sa začína dávka, od ktorých sa oplatí užívať vitamín-D. Chybné výpočty IOM prevzali krajiny celosvetovo, ale bez previerky situácie na Slovensku, by bolo prinajmenej nekorektné vyhlásiť, že aj príslušné Slovenské orgány.

Vlastná poznámka: Podľa korektnosti, teraz by mal nasledovať prehľad domáceho, Slovenského trhu. Žiaľ, kvôli zaneprázdnenosti budem tento krát dlžný. Preto sa nebudem vyjadrovať o súčasnej situácii v tejto téme. Na základe aj tohto článku, ako aj z prehľadu Gábora Szendiho, môžeme dostať obraz zo zámoria ako aj z nášho blízkeho okolia. Doporučujem zájsť do lekární a požiadať o informáciu ohľadom vitamínu-D3/(cholekalciferol). Je viac než pravdepodobné, že už aj na Slovensku sa zrejme ľady pohli, ako sa hovorí, no ale poďme ďalej v preklade článku Szendiho.

Deklarovaná odporúčaná denná dávka IOM znamená vážne riziko pre verejné zdravie, lebo ak to niekto berie vážne, bude mať vážny nedostatok vitamínu-D aj s jeho dôsledkami. A žiaľ mnohí, aj lekári, to berú vážne, a oficiálne korekcie chýbajú už roky; …., zrejme by sa niektorým narušila integrita autority – vlastná poznámka.
Teraz už článok
V roku 2012 sa zrodilo vraj revolučne nové, 2. domáce odporučenie, ktoré je „revolučné“ len v porovnaní so smiešne nízkym odporučením IOM, pochádzajúce z chybného výpočtu údajov. Dospelým tehotným ženám doporučujú dennú dávku 1500-2000 DDD (Denná Doporučená Dávka), a bezpečná horná dávka je taktiež 4000 DDD. Je to preto vtipné, lebo bezpečná „horná dávka“ v skutočnosti skôr zodpovedá ešte najnižšej bezpečnej dávke. 3. domáca konsenzná konferencia tieto denné dávky do r. 2017 nezmenila (Takács a spol.)

Na mojom webe www.paleolit.sk je od októbra 2014 rozsiahlejší prehľad o vitamíne-D3. Materiál bol spracovaný na základe veľkého počtu korektných štúdií, kde autori-vedci, boli schopní správne určiť dennú dávku vitamínu-D3, ktoré sú veľmi podobné hodnotám, ktoré obaja vedci- autori pôvodného článku, doporučujú po prepočte údajov.

V mojej knihe s názvom Slnečný vitamín, na základe tamojších zverejnených štúdii, minimálna hladina je 60 ng/ml (150nmol/ml), ktorý sa oplatí dosiahnuť, lebo od tejto hranice vitamín-D poskytuje významnú ochranu proti rakovine a nie je na zanedbanie ani jeho významná ochrana proti influenze a zápalu horných dýchacích ciest. To, že kto koľko vitamínu-D3 ma brať, aby dosiahol uvedenú hladinu, oplatí sa občas si urobiť kontrolu krvnej hladiny, a na základe toho zladiť dennú dávku. Sú ľudia, ktorí z genetického dôvodu potrebujú väčšie dávky na dosiahnutie tej istej krvnej hladiny, iným aj menej postačuje.
Sú na svete aj ináč rozmýšľajúci lekári. Kanadský rodinný lekár Gerry Schwalfenberg a kolegovia, influenzu svojich pacientov ošetrujú dávkou 3×10000 DDD vitamínu-D3 počas 2-3 dní, a ktorú dávku medzi sebou nazvali „D-vitamínovým kladivom“, ktorá produkuje dramatické zlepšenia symptónov (Schwalfenberg, 2015).

Dôležité!
Vitamín-D bez horčíka organizmus nevie využiť, a vstrebaný vápnik vplyvom vitamínu-D sa len vtedy dostane na príslušné miesto (do kostí, namiesto stien ciev), ak k tomu užívate aj vitamín-K2 (viď. príslušný článok http://www.paleolit.sk/doplnky-stravy-a-dietne-odporucania-aby-sme-mali-zdravsie-deti/#more-6018 tu)

A keby to niekomu nepostačovalo, a potreboval by viac informácií, doporučujem čerstvý článok od Sayer Ji a spolupracovníkov: Review of the Benefits of vitamin D and Recommendations (Prehľad o výhodách vitamínu- D a odporúčania) http://www.greenmedinfo.com/blog/review-benefits-vitamin-d-and-recommendations

Použitá literatúra:
• Veugelers PJ, Ekwaru JP. A statistical error in the estimation of the recommended dietary allowance for vitamin D. Nutrients. 2014 Oct 20;6(10):4472-5.
• Takács I és mtsi.: Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvosi Hetilap, 2012,153. évfolyam, Szupplementum: 5-26.
• Takács I és mtsi: Harmadik magyarországi konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében. Orvostovábbképző Szemle, 2017, megjelenés alatt.
• Schwalfenberg G. Vitamin D for influenza. Can Fam Physician. 2015 Jun;61(6):507.

Vdova Robin Williamsa, nazvala chorobu ,„teroristom v mozgu manžela“

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Jayme Deerwester: Robin Williams’ widow calls illness ‘the terrorist inside my husband’s brain’ , USA TODAY October 1, 2016

Autoimúnny vplyv adjuvantného hliník nepovažujem za potrebné zverejniť kvôli hystérii, ale k vôli dôležitosti upriamiť pozornosť na premyslené rozhodnutie. Ani by som nezverejnil tento preklad- píše Szendi-, keby som nebol neskontroloval odkazy odborných článkov a k danej téme príslušnú literatúru. Vidím, že najviac, čo môžeme urobiť v prípade povinného očkovania je, že sa pomodlíme, ale v prípade nepovinných očkovaní možno bude lepšie, ak sa nebudeme informovať u lekára alebo lekárnika ohľadom rizík. Lebo aj oni sú nesprávne informovaní.

Evolučné kódovanie, staroveký regeneračný systém I.

Šport a paleo nielen pre pokročilých

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Sáfrán M: A paleón túl. Sáfrán Mihály, ISBN 978-963-12-0814-6; Budapest, 2014.

Úvod….dlho som rozmýšľal o obsahu úvodnej časti tohto článku. Nakoniec som sa rozhodol uviesť niekoľko myšlienok bez vysvetľovania. Tí, ktorí si myslia, že biológia s biochémiou, tvoria jedinú absolútnu kategóriu fungovania ľudského organizmu, tak tento článok nie je pre nich, pretože fungovanie evolúcie je do takej miery odlišné od našich každodenných predpokladov, že jej pochopenie je zakaždým šokujúce.

Ak máte cukrovku, je čas sa chytať za hlavu

 

karacsonyZdroj: Gábor Szendi
Použitá literatúra: sú zverejnené na konci článku

Lebo od liekov a inzulínu, ktoré ste dostal, sa naďalej zhoršujú Vaše životné vyhliadky.

Komplikácie dôsledkom diabetu a z nich vyplývajúca zvýšená úmrtnosť, mala by prinútiť cukrovkárov 2.-ho typu zamyslieť sa nad tým, či by si priali stráviť nasledovné Vianoce v okruhu svojich blízkych aj o rok, alebo by chceli radšej zomrieť dôsledkom nejakých komplikácií. Stávka je vysoká, ale úsilie vynaložená na prevenciu, oproti stávke, je smiešne malé. Kto ešte naďalej žije v očarení mäkkých voňavých koláčov

Skríning rakoviny prsníka a rakoviny prostaty-nebezpečenstvá skríningu -viacej škodia ako prospievajú


karacsonyPreklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Evans I, Thornton H, Chalmers I, et al.: Earlier is not necessarily better (Chapter 4). in: Testing Treatments: Better Research for Better Healthcare. 2nd edition. London: Pinter & Martin; 2011.

Keby každá žena vedela, že z ošetrených 11 žien na rakovinu prsníka, v skutočnosti len jedna mala rakovinu prsníka, alebo ak muži by navštevovali v tom vedomí skríning rakoviny prostaty, že len jeden zo sedem ošetrených na rakovinu prostaty, mal skutočnú potrebu liečby, pravdepodobne by sa rapídne znížil počet prihlásených na skríning. Lebo skríning by bol dôležitý- ale nie s takým pomerom odhalenia choroby.

Toxická veda vakcín proti chrípke

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Pôvodný článok preložila a skoncipovala: Mezei Elmira
Zdroj: Gábor Szendi: Gary Null és Richard Gale:The Toxic Science of Flu Vaccines.

Očkovanie proti chrípke nevyberá: deti, starci a medzi nimi hocikto, môžu utrpieť škodlivé vplyvy od tohto škodlivého očkovania.

Joshua Hadfield bolo zdravé, normálne sa vyvíjajúce dieťa, dokým v r. 2010 dôsledkom hystérie okolo prasacej chrípky H1N1, ho rodičia nechali zaočkovať s vakcínou Pandemrix od farmaceutickej firmy GlaxoSmithKline. Zopár týždňov po očkovaní, dieťa denne už spalo 19 hodín, a keď sa usmievalo, vyvolalo to uňho kŕčové záchvaty. Lekári diagnostikovali narkolepsiu, čo je jedna nevyliečiteľná choroba s akútnym poškodením mozgu.[1]
Podľa vyšetrenia, Pandemrix – ktorý odvtedy už stiahli z trhu, môže súvisieť s 1400%-ným zvýšením rizika narkolepsie. Jedno Fínske štúdia preukázala, že pri tejto vakcíne, rapídny nárast spavej choroby nespôsobili pomocné látky vakcíny, ale modifikované nukleotidy samotného vírusu. [2]

Samoliečba mozgu

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi, 2006 Bp.

Ako sa kosti zahoja, aj rana sa zahojí, podobne aj mozog sa snaží získať späť svoju stratenú funkciu po zranení, ak vytvoríme pre ne vhodné podmienky. Ale namyslime len na fyzické poškodenia: trauma, a negatívne životné skúsenosti – korigovateľné psychoterapiou a rozvojom osobnosti – spôsobujú taktiež ´opraviteľné´ poškodenia mozgu.

Konzumácia omega-3 predlžuje život

Zdroj: Gábor Szendi: Farzeneh-Far R, Lin j, Epel ES,et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric ageing in patients with CHD. JAMA 2010;303;250-257.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Omega-3 je dôležitou súčasťou paleo stravovania. Nedávne štúdia dokázala, že chráni nie len proti kardiovaskulárnym alebo nervovo/mentálnym poruchám, ale cez ochranu telomér, jej vplyv je oveľa všeobecnejší.

Zatajovanie vedeckých faktov udržiava ilúziu bezpečnosti vakcín HPV?

List je organickou súčasťou článku:   O čom propaganda očkovania HPV mlčí.

 

Norma Erickson

http://sanevax.org/hpv-vaccine-safety-an-illusion-maintained-by-suppression-of-science/
Čerstvé správy: 14.-ho januára 2016, Dr. Haung Lee Sin, poslal otvorený žalobný list Dr. Margaret Chann, generálnej riaditeľke Svetovej zdravotníckej organizácie, v ktorom obviňuje manipuláciou údajov, respektíve obvinil členov GACVS, CDC, Ministerstva Zdravotníctva a Ministerstvo Práce Japonska a ďalšie osoby, že zamlčali vedecké fakty v záujme toho, aby udržali ilúziu bezpečnosti očkovania vakcín HPV, pred prípadnými protichodnými dôkazmi.

Užívam hormón štítnej žľazy, mám normálnu hladinu TSH, napriek tomu trpím príznakmi hypotyreózy. Ako je to možné?

Preklad:Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi: Hypothyroidism Symptoms Linger Despite Medication Use. 2016. oct. 13.

Mnohí chorí, trpiaci na hypotyreózu, zbytočne berie svoje predpísané lieky, naďalej má príznaky nedostatočnej funkcie štítnej žľazy. Avšak na ich oprávnené sťažnosti lekári len mávnu rukou. Jedno nové štúdium poskytuje dôkaz, že pretrvávajúce symptómy nie sú len v ich hlavách.

Bisfenol – jed nahradili jedom

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nekonečnou vojnou sa zdá byť bitka chemického priemyslu a ochrancov životného prostredia, v ktorom o neustále novších a novších „plastoch“ vysvitne, že sú rovnako toxické ako tie, ktoré boli vyvinuté s cieľom nahradiť staré.

Justin Worland: Možno termín „BPA-free“ nemá zmysel?

O čom propaganda očkovania HPV mlčí


Preklad:
Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Szendi Gábor

76% rodičov dievčat siedmeho ročníka základnej školy, žiadali zaočkovať svoje deti proti vírusu HPV. Znamená to viac desať tisíc očkovaní. Existuje zopár faktov, vo svetle ktorých možno by pokleslo toto nadšenie.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť